Hôm nay Thứ 7, ngày 25/03/2023

XSDL » XSDL Chủ Nhật » Đà Lạt 19-03-2023

Ký hiệu trúng ĐB: L3K3
Giải tám 69
Giải bảy 145
Giải sáu 5198 0312 6874
Giải năm 5348
Giải tư 35148 75409 81632 21409
69568 20483 93331
Giải ba 00137 44483
Giải nhì 91488
Giải nhất 02413
Đặc biệt 099784

Kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đà Lạt
0 09, 09
1 13, 12
2
3 37, 32, 31
4 48, 48, 45
5
6 68, 69
7 74
8 84, 88, 83, 83
9 98

XSDL » XSDL Chủ Nhật » Đà Lạt 12-03-2023

Ký hiệu trúng ĐB: L3K2
Giải tám 48
Giải bảy 270
Giải sáu 7395 6940 1983
Giải năm 4554
Giải tư 84750 44773 03422 03057
62229 54852 50045
Giải ba 30493 91376
Giải nhì 29279
Giải nhất 93531
Đặc biệt 100362

Kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đà Lạt
0
1
2 22, 29
3 31
4 45, 40, 48
5 50, 57, 52, 54
6 62
7 79, 76, 73, 70
8 83
9 93, 95

XSDL » XSDL Chủ Nhật » Đà Lạt 05-03-2023

Ký hiệu trúng ĐB: L3K1
Giải tám 87
Giải bảy 339
Giải sáu 1084 5987 3244
Giải năm 6962
Giải tư 35561 05969 82512 17343
13269 19773 31283
Giải ba 97520 74941
Giải nhì 83771
Giải nhất 65921
Đặc biệt 165946

Kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đà Lạt
0
1 12
2 21, 20
3 39
4 46, 41, 43, 44
5
6 61, 69, 69, 62
7 71, 73
8 83, 84, 87, 87
9

XSDL » XSDL Chủ Nhật » Đà Lạt 26-02-2023

Ký hiệu trúng ĐB: L2K4
Giải tám 15
Giải bảy 916
Giải sáu 4191 3109 2283
Giải năm 2615
Giải tư 10696 83932 38698 37962
06282 43130 82597
Giải ba 89861 85020
Giải nhì 20531
Giải nhất 30813
Đặc biệt 672031

Kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đà Lạt
0 09
1 13, 15, 16, 15
2 20
3 31, 31, 32, 30
4
5
6 61, 62
7
8 82, 83
9 96, 98, 97, 91

XSDL » XSDL Chủ Nhật » Đà Lạt 19-02-2023

Ký hiệu trúng ĐB: L2K3
Giải tám 65
Giải bảy 763
Giải sáu 1530 7458 7293
Giải năm 5415
Giải tư 23997 70514 90322 91133
33608 25244 24661
Giải ba 55366 68703
Giải nhì 08381
Giải nhất 34604
Đặc biệt 618281

Kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đà Lạt
0 04, 03, 08
1 14, 15
2 22
3 33, 30
4 44
5 58
6 66, 61, 63, 65
7
8 81, 81
9 97, 93

XSDL » XSDL Chủ Nhật » Đà Lạt 12-02-2023

Ký hiệu trúng ĐB: L2K2
Giải tám 16
Giải bảy 140
Giải sáu 6783 4436 2466
Giải năm 4000
Giải tư 54761 88521 86674 91386
48350 49589 60751
Giải ba 20268 44952
Giải nhì 54018
Giải nhất 95946
Đặc biệt 417898

Kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đà Lạt
0 00
1 18, 16
2 21
3 36
4 46, 40
5 52, 50, 51
6 68, 61, 66
7 74
8 86, 89, 83
9 98

XSDL » XSDL Chủ Nhật » Đà Lạt 05-02-2023

Ký hiệu trúng ĐB: L2K1
Giải tám 36
Giải bảy 732
Giải sáu 1117 7634 7790
Giải năm 4935
Giải tư 65756 51163 79501 44499
03998 64072 95471
Giải ba 74399 09773
Giải nhì 96499
Giải nhất 42246
Đặc biệt 187396

Kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đà Lạt
0 01
1 17
2
3 35, 34, 32, 36
4 46
5 56
6 63
7 73, 72, 71
8
9 96, 99, 99, 99, 98, 90