Hôm nay Thứ 3, ngày 20/04/2021

XSBD » XSBD Thứ 6 » Bình Dương 16-04-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 04KS16
Giải tám 13
Giải bảy 731
Giải sáu 4777 0857 0761
Giải năm 3247
Giải tư 15046 73502 49759 27795
84160 23667 34682
Giải ba 16075 93560
Giải nhì 19162
Giải nhất 53601
Đặc biệt 847899

Kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Dương
0 01, 02
1 13
2
3 31
4 46, 47
5 59, 57
6 62, 60, 60, 67, 61
7 75, 77
8 82
9 99, 95

XSBD » XSBD Thứ 6 » Bình Dương 09-04-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 04KS15
Giải tám 90
Giải bảy 507
Giải sáu 4869 1223 4162
Giải năm 1722
Giải tư 97788 31447 54521 20584
35863 48953 70761
Giải ba 46614 47869
Giải nhì 72113
Giải nhất 74649
Đặc biệt 269016

Kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Dương
0 07
1 16, 13, 14
2 21, 22, 23
3
4 49, 47
5 53
6 69, 63, 61, 69, 62
7
8 88, 84
9 90

XSBD » XSBD Thứ 6 » Bình Dương 02-04-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 04KS14
Giải tám 27
Giải bảy 943
Giải sáu 8211 0392 7980
Giải năm 6014
Giải tư 47393 77046 00539 28564
47940 67323 87926
Giải ba 31002 96482
Giải nhì 14693
Giải nhất 36707
Đặc biệt 852531

Kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Dương
0 07, 02
1 14, 11
2 23, 26, 27
3 31, 39
4 46, 40, 43
5
6 64
7
8 82, 80
9 93, 93, 92

XSBD » XSBD Thứ 6 » Bình Dương 26-03-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 03KS13
Giải tám 40
Giải bảy 852
Giải sáu 1161 7288 5153
Giải năm 0980
Giải tư 96807 73169 68793 98479
43456 12129 67993
Giải ba 94526 18419
Giải nhì 57323
Giải nhất 99377
Đặc biệt 174652

Kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Dương
0 07
1 19
2 23, 26, 29
3
4 40
5 52, 56, 53, 52
6 69, 61
7 77, 79
8 80, 88
9 93, 93

XSBD » XSBD Thứ 6 » Bình Dương 19-03-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 03KS12
Giải tám 47
Giải bảy 067
Giải sáu 3901 7963 2470
Giải năm 6699
Giải tư 79711 10285 12816 79938
87127 05080 53579
Giải ba 97503 17921
Giải nhì 66427
Giải nhất 81560
Đặc biệt 215010

Kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Dương
0 03, 01
1 10, 11, 16
2 27, 21, 27
3 38
4 47
5
6 60, 63, 67
7 79, 70
8 85, 80
9 99

XSBD » XSBD Thứ 6 » Bình Dương 12-03-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 03KS11
Giải tám 01
Giải bảy 856
Giải sáu 6969 6383 1111
Giải năm 9405
Giải tư 79199 87206 18232 53965
68212 32502 52586
Giải ba 50896 02668
Giải nhì 31415
Giải nhất 82645
Đặc biệt 337724

Kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Dương
0 06, 02, 05, 01
1 15, 12, 11
2 24
3 32
4 45
5 56
6 68, 65, 69
7
8 86, 83
9 96, 99

XSBD » XSBD Thứ 6 » Bình Dương 05-03-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 02KS10
Giải tám 33
Giải bảy 660
Giải sáu 2582 6204 1518
Giải năm 6122
Giải tư 51332 87205 56567 58339
91507 18078 51472
Giải ba 43482 47559
Giải nhì 22934
Giải nhất 31990
Đặc biệt 957311

Kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Dương
0 05, 07, 04
1 11, 18
2 22
3 34, 32, 39, 33
4
5 59
6 67, 60
7 78, 72
8 82, 82
9 90