Hôm nay Thứ 3, ngày 05/07/2022

XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 30-06-2022

Giải tám 40
Giải bảy 492
Giải sáu 8740 1656 1023
Giải năm 8746
Giải tư 89954 80269 40916 64956
44293 84931 01240
Giải ba 81069 16172
Giải nhì 60519
Giải nhất 97395
Đặc biệt 698427

Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Định
0
1 19, 16
2 27, 23
3 31
4 40, 46, 40, 40
5 54, 56, 56
6 69, 69
7 72
8
9 95, 93, 92

XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 23-06-2022

Giải tám 79
Giải bảy 991
Giải sáu 2856 1360 4823
Giải năm 6504
Giải tư 05018 24906 41393 34345
24095 82937 10866
Giải ba 71812 16421
Giải nhì 40534
Giải nhất 59223
Đặc biệt 499819

Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Định
0 06, 04
1 19, 12, 18
2 23, 21, 23
3 34, 37
4 45
5 56
6 66, 60
7 79
8
9 93, 95, 91

XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 16-06-2022

Giải tám 25
Giải bảy 390
Giải sáu 6009 8437 3388
Giải năm 8809
Giải tư 30793 39265 58381 85867
67881 32484 22453
Giải ba 09262 63223
Giải nhì 20893
Giải nhất 61139
Đặc biệt 566588

Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Định
0 09, 09
1
2 23, 25
3 39, 37
4
5 53
6 62, 65, 67
7
8 88, 81, 81, 84, 88
9 93, 93, 90

XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 09-06-2022

Giải tám 45
Giải bảy 422
Giải sáu 6730 0840 1567
Giải năm 2863
Giải tư 69308 51573 74072 19386
10015 89241 38245
Giải ba 32059 75461
Giải nhì 51480
Giải nhất 47055
Đặc biệt 232474

Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Định
0 08
1 15
2 22
3 30
4 41, 45, 40, 45
5 55, 59
6 61, 63, 67
7 74, 73, 72
8 80, 86
9

XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 02-06-2022

Giải tám 14
Giải bảy 958
Giải sáu 5061 2231 0536
Giải năm 7625
Giải tư 90727 60611 74776 81975
21252 20642 90049
Giải ba 74619 91898
Giải nhì 37785
Giải nhất 10822
Đặc biệt 607705

Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Định
0 05
1 19, 11, 14
2 22, 27, 25
3 31, 36
4 42, 49
5 52, 58
6 61
7 76, 75
8 85
9 98

XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 26-05-2022

Giải tám 14
Giải bảy 863
Giải sáu 3735 3988 4253
Giải năm 7299
Giải tư 26038 91543 68015 62265
13535 37470 44657
Giải ba 27637 26178
Giải nhì 81013
Giải nhất 98922
Đặc biệt 660307

Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Định
0 07
1 13, 15, 14
2 22
3 37, 38, 35, 35
4 43
5 57, 53
6 65, 63
7 78, 70
8 88
9 99

XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 19-05-2022

Giải tám 23
Giải bảy 108
Giải sáu 4055 7121 1913
Giải năm 5457
Giải tư 34008 53768 36295 08715
39619 46566 96627
Giải ba 52186 96993
Giải nhì 00506
Giải nhất 09880
Đặc biệt 050702

Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Định
0 02, 06, 08, 08
1 15, 19, 13
2 27, 21, 23
3
4
5 57, 55
6 68, 66
7
8 80, 86
9 93, 95