Hôm nay Thứ 3, ngày 20/04/2021

XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 15-04-2021

Giải tám 68
Giải bảy 053
Giải sáu 9585 9844 3705
Giải năm 8808
Giải tư 52025 44612 96397 74621
93810 54338 00307
Giải ba 99696 94980
Giải nhì 40507
Giải nhất 66399
Đặc biệt 572250

Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Định
0 07, 07, 08, 05
1 12, 10
2 25, 21
3 38
4 44
5 50, 53
6 68
7
8 80, 85
9 99, 96, 97

XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 08-04-2021

Giải tám 72
Giải bảy 468
Giải sáu 4167 2250 7415
Giải năm 1586
Giải tư 92967 41543 79935 32333
26431 59447 24729
Giải ba 79520 07678
Giải nhì 25906
Giải nhất 53860
Đặc biệt 418531

Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Định
0 06
1 15
2 20, 29
3 31, 35, 33, 31
4 43, 47
5 50
6 60, 67, 67, 68
7 78, 72
8 86
9

XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 01-04-2021

Giải tám 85
Giải bảy 935
Giải sáu 4083 4501 3923
Giải năm 8983
Giải tư 34542 74235 67369 43901
41541 02357 34447
Giải ba 75082 12970
Giải nhì 83170
Giải nhất 82988
Đặc biệt 110662

Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Định
0 01, 01
1
2 23
3 35, 35
4 42, 41, 47
5 57
6 62, 69
7 70, 70
8 88, 82, 83, 83, 85
9

XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 25-03-2021

Giải tám 39
Giải bảy 262
Giải sáu 0128 2937 2950
Giải năm 6392
Giải tư 89883 99738 43435 15955
44021 62427 25028
Giải ba 08554 53951
Giải nhì 69198
Giải nhất 96904
Đặc biệt 151343

Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Định
0 04
1
2 21, 27, 28, 28
3 38, 35, 37, 39
4 43
5 54, 51, 55, 50
6 62
7
8 83
9 98, 92

XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 18-03-2021

Giải tám 74
Giải bảy 561
Giải sáu 9137 0933 5749
Giải năm 1069
Giải tư 91203 59865 28316 82561
76969 64836 00919
Giải ba 27051 47082
Giải nhì 90447
Giải nhất 85005
Đặc biệt 744377

Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Định
0 05, 03
1 16, 19
2
3 36, 37, 33
4 47, 49
5 51
6 65, 61, 69, 69, 61
7 77, 74
8 82
9

XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 11-03-2021

Giải tám 30
Giải bảy 279
Giải sáu 9684 7284 1145
Giải năm 6441
Giải tư 97753 29527 70218 83644
96306 08039 02950
Giải ba 84922 35625
Giải nhì 12931
Giải nhất 94576
Đặc biệt 028186

Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Định
0 06
1 18
2 22, 25, 27
3 31, 39, 30
4 44, 41, 45
5 53, 50
6
7 76, 79
8 86, 84, 84
9

XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 04-03-2021

Giải tám 03
Giải bảy 252
Giải sáu 6156 7962 2308
Giải năm 7158
Giải tư 35904 85878 41856 83641
21418 65577 11613
Giải ba 26357 84084
Giải nhì 14498
Giải nhất 26804
Đặc biệt 046984

Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Định
0 04, 04, 08, 03
1 18, 13
2
3
4 41
5 57, 56, 58, 56, 52
6 62
7 78, 77
8 84, 84
9 98