Hôm nay Thứ 5, ngày 28/01/2021

XSBL » XSBL Thứ 3 » Bạc Liêu 26-01-2021

Ký hiệu trúng ĐB: T1K4
Giải tám 85
Giải bảy 627
Giải sáu 7157 8144 1004
Giải năm 6145
Giải tư 80206 64193 25279 18866
55893 70897 07303
Giải ba 88170 00028
Giải nhì 86559
Giải nhất 06029
Đặc biệt 933407

Kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bạc Liêu
0 07, 06, 03, 04
1
2 29, 28, 27
3
4 45, 44
5 59, 57
6 66
7 70, 79
8 85
9 93, 93, 97

XSBL » XSBL Thứ 3 » Bạc Liêu 19-01-2021

Ký hiệu trúng ĐB: T1K3
Giải tám 60
Giải bảy 165
Giải sáu 8796 8479 1760
Giải năm 4487
Giải tư 59512 13344 60274 26690
63121 60556 95505
Giải ba 55940 88457
Giải nhì 99453
Giải nhất 35596
Đặc biệt 632615

Kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bạc Liêu
0 05
1 15, 12
2 21
3
4 40, 44
5 53, 57, 56
6 60, 65, 60
7 74, 79
8 87
9 96, 90, 96

XSBL » XSBL Thứ 3 » Bạc Liêu 12-01-2021

Ký hiệu trúng ĐB: T1K2
Giải tám 51
Giải bảy 641
Giải sáu 2418 2737 1955
Giải năm 1637
Giải tư 14162 98020 98273 83246
06886 88386 60098
Giải ba 20946 60205
Giải nhì 83395
Giải nhất 27038
Đặc biệt 425219

Kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bạc Liêu
0 05
1 19, 18
2 20
3 38, 37, 37
4 46, 46, 41
5 55, 51
6 62
7 73
8 86, 86
9 95, 98

XSBL » XSBL Thứ 3 » Bạc Liêu 05-01-2021

Ký hiệu trúng ĐB: T1K1
Giải tám 19
Giải bảy 020
Giải sáu 7165 3861 7475
Giải năm 8419
Giải tư 52084 69548 72771 76856
70775 94947 97350
Giải ba 16515 76865
Giải nhì 37914
Giải nhất 53981
Đặc biệt 279913

Kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bạc Liêu
0
1 13, 14, 15, 19, 19
2 20
3
4 48, 47
5 56, 50
6 65, 65, 61
7 71, 75, 75
8 81, 84
9

XSBL » XSBL Thứ 3 » Bạc Liêu 29-12-2020

Ký hiệu trúng ĐB: T12K5
Giải tám 41
Giải bảy 082
Giải sáu 9866 4600 9091
Giải năm 5485
Giải tư 84415 77818 40649 41024
50582 73601 27142
Giải ba 65025 08053
Giải nhì 72985
Giải nhất 17546
Đặc biệt 703033

Kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bạc Liêu
0 01, 00
1 15, 18
2 25, 24
3 33
4 46, 49, 42, 41
5 53
6 66
7
8 85, 82, 85, 82
9 91

XSBL » XSBL Thứ 3 » Bạc Liêu 22-12-2020

Ký hiệu trúng ĐB: T12K4
Giải tám 16
Giải bảy 061
Giải sáu 0704 9550 9751
Giải năm 9432
Giải tư 47003 56749 43115 88649
33515 45557 70573
Giải ba 42719 61896
Giải nhì 88105
Giải nhất 30257
Đặc biệt 746403

Kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bạc Liêu
0 03, 05, 03, 04
1 19, 15, 15, 16
2
3 32
4 49, 49
5 57, 57, 50, 51
6 61
7 73
8
9 96

XSBL » XSBL Thứ 3 » Bạc Liêu 15-12-2020

Ký hiệu trúng ĐB: T12K3
Giải tám 99
Giải bảy 839
Giải sáu 2254 6621 5549
Giải năm 7897
Giải tư 66029 55919 31160 74601
87088 19708 50214
Giải ba 19243 82890
Giải nhì 08171
Giải nhất 30330
Đặc biệt 235710

Kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bạc Liêu
0 01, 08
1 10, 19, 14
2 29, 21
3 30, 39
4 43, 49
5 54
6 60
7 71
8 88
9 90, 97, 99