Hôm nay Chủ Nhật, ngày 17/10/2021

XSBTH » XSBTH Thứ 5 » Bình Thuận 08-07-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 7K2
Giải tám 32
Giải bảy 801
Giải sáu 5652 3251 2017
Giải năm 5832
Giải tư 07364 98474 57121 71316
74075 04656 13744
Giải ba 96511 75602
Giải nhì 36141
Giải nhất 48436
Đặc biệt 862319

Kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Thuận
0 02, 01
1 19, 11, 16, 17
2 21
3 36, 32, 32
4 41, 44
5 56, 52, 51
6 64
7 74, 75
8
9

XSBTH » XSBTH Thứ 5 » Bình Thuận 08-07-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 7K2
Giải tám 32
Giải bảy 801
Giải sáu 5652 3251 2017
Giải năm 5832
Giải tư 07364 98474 57121 71316
74075 04656 13744
Giải ba 96511 75602
Giải nhì 36141
Giải nhất 48436
Đặc biệt 862319

Kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Thuận
0 02, 01
1 19, 11, 16, 17
2 21
3 36, 32, 32
4 41, 44
5 56, 52, 51
6 64
7 74, 75
8
9

XSBTH » XSBTH Thứ 5 » Bình Thuận 08-07-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 7K2
Giải tám 32
Giải bảy 801
Giải sáu 5652 3251 2017
Giải năm 5832
Giải tư 07364 98474 57121 71316
74075 04656 13744
Giải ba 96511 75602
Giải nhì 36141
Giải nhất 48436
Đặc biệt 862319

Kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Thuận
0 02, 01
1 19, 11, 16, 17
2 21
3 36, 32, 32
4 41, 44
5 56, 52, 51
6 64
7 74, 75
8
9

XSBTH » XSBTH Thứ 5 » Bình Thuận 08-07-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 7K2
Giải tám 32
Giải bảy 801
Giải sáu 5652 3251 2017
Giải năm 5832
Giải tư 07364 98474 57121 71316
74075 04656 13744
Giải ba 96511 75602
Giải nhì 36141
Giải nhất 48436
Đặc biệt 862319

Kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Thuận
0 02, 01
1 19, 11, 16, 17
2 21
3 36, 32, 32
4 41, 44
5 56, 52, 51
6 64
7 74, 75
8
9

XSBTH » XSBTH Thứ 5 » Bình Thuận 01-07-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 7K1
Giải tám 16
Giải bảy 585
Giải sáu 8670 2569 3634
Giải năm 8454
Giải tư 45033 98538 24234 33707
05792 99809 15528
Giải ba 64032 77500
Giải nhì 60426
Giải nhất 03459
Đặc biệt 678403

Kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Thuận
0 03, 00, 07, 09
1 16
2 26, 28
3 32, 33, 38, 34, 34
4
5 59, 54
6 69
7 70
8 85
9 92

XSBTH » XSBTH Thứ 5 » Bình Thuận 24-06-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 6K4
Giải tám 94
Giải bảy 724
Giải sáu 3627 6863 6276
Giải năm 5443
Giải tư 19514 37345 78147 11910
87182 27466 79281
Giải ba 35292 50589
Giải nhì 93542
Giải nhất 69019
Đặc biệt 282497

Kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Thuận
0
1 19, 14, 10
2 27, 24
3
4 42, 45, 47, 43
5
6 66, 63
7 76
8 89, 82, 81
9 97, 92, 94

XSBTH » XSBTH Thứ 5 » Bình Thuận 17-06-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 6K3
Giải tám 67
Giải bảy 279
Giải sáu 8776 0823 5584
Giải năm 4497
Giải tư 58023 19346 15568 55320
35921 36349 88882
Giải ba 46962 58435
Giải nhì 27366
Giải nhất 66275
Đặc biệt 995407

Kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Thuận
0 07
1
2 23, 20, 21, 23
3 35
4 46, 49
5
6 66, 62, 68, 67
7 75, 76, 79
8 82, 84
9 97