Hôm nay Thứ 7, ngày 25/03/2023

XSBTH » XSBTH Thứ 5 » Bình Thuận 23-03-2023

Ký hiệu trúng ĐB: 3K4
Giải tám 23
Giải bảy 854
Giải sáu 9443 1502 9014
Giải năm 8193
Giải tư 46927 19102 65230 24127
84388 67373 11274
Giải ba 72334 88872
Giải nhì 46664
Giải nhất 83311
Đặc biệt 767613

Kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Thuận
0 02, 02
1 13, 11, 14
2 27, 27, 23
3 34, 30
4 43
5 54
6 64
7 72, 73, 74
8 88
9 93

XSBTH » XSBTH Thứ 5 » Bình Thuận 16-03-2023

Ký hiệu trúng ĐB: 3K3
Giải tám 02
Giải bảy 744
Giải sáu 8145 2478 4810
Giải năm 5740
Giải tư 62811 83349 52841 07356
15552 78521 33753
Giải ba 69471 71379
Giải nhì 05486
Giải nhất 48979
Đặc biệt 628599

Kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Thuận
0 02
1 11, 10
2 21
3
4 49, 41, 40, 45, 44
5 56, 52, 53
6
7 79, 71, 79, 78
8 86
9 99

XSBTH » XSBTH Thứ 5 » Bình Thuận 09-03-2023

Ký hiệu trúng ĐB: 3K2
Giải tám 85
Giải bảy 187
Giải sáu 1437 9112 3504
Giải năm 1280
Giải tư 58554 77046 80218 19667
36788 81418 18901
Giải ba 66343 18968
Giải nhì 77208
Giải nhất 60412
Đặc biệt 644493

Kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Thuận
0 08, 01, 04
1 12, 18, 18, 12
2
3 37
4 43, 46
5 54
6 68, 67
7
8 88, 80, 87, 85
9 93

XSBTH » XSBTH Thứ 5 » Bình Thuận 02-03-2023

Ký hiệu trúng ĐB: 3K1
Giải tám 65
Giải bảy 968
Giải sáu 2992 2337 0652
Giải năm 9290
Giải tư 58925 64013 40938 62870
72065 86605 94836
Giải ba 29266 72461
Giải nhì 92137
Giải nhất 72450
Đặc biệt 443538

Kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Thuận
0 05
1 13
2 25
3 38, 37, 38, 36, 37
4
5 50, 52
6 66, 61, 65, 68, 65
7 70
8
9 90, 92

XSBTH » XSBTH Thứ 5 » Bình Thuận 23-02-2023

Ký hiệu trúng ĐB: 2K4
Giải tám 68
Giải bảy 288
Giải sáu 2467 3070 5029
Giải năm 6238
Giải tư 24835 54820 58389 87140
80283 05261 97421
Giải ba 26419 78235
Giải nhì 07444
Giải nhất 70748
Đặc biệt 760133

Kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Thuận
0
1 19
2 20, 21, 29
3 33, 35, 35, 38
4 48, 44, 40
5
6 61, 67, 68
7 70
8 89, 83, 88
9

XSBTH » XSBTH Thứ 5 » Bình Thuận 16-02-2023

Ký hiệu trúng ĐB: 2K3
Giải tám 70
Giải bảy 383
Giải sáu 0768 8243 1571
Giải năm 1227
Giải tư 45959 61181 90048 04300
82139 66473 65137
Giải ba 36814 84330
Giải nhì 93495
Giải nhất 44287
Đặc biệt 441284

Kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Thuận
0 00
1 14
2 27
3 30, 39, 37
4 48, 43
5 59
6 68
7 73, 71, 70
8 84, 87, 81, 83
9 95

XSBTH » XSBTH Thứ 5 » Bình Thuận 09-02-2023

Ký hiệu trúng ĐB: 2K2
Giải tám 56
Giải bảy 005
Giải sáu 7263 1774 5289
Giải năm 9958
Giải tư 09665 72752 92518 91221
43126 52728 95460
Giải ba 84367 82004
Giải nhì 56865
Giải nhất 88720
Đặc biệt 540896

Kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Thuận
0 04, 05
1 18
2 20, 21, 26, 28
3
4
5 52, 58, 56
6 65, 67, 65, 60, 63
7 74
8 89
9 96