Hôm nay Thứ 3, ngày 05/07/2022

XSBTR » XSBTR Thứ 3 » Bến Tre 05-07-2022

Ký hiệu trúng ĐB: K27-T07
Giải tám 09
Giải bảy 316
Giải sáu 6033 5883 9930
Giải năm 9717
Giải tư 58050 93817 81509 67385
80219 17039 89746
Giải ba 09261 76309
Giải nhì 40160
Giải nhất 67173
Đặc biệt 708064

Kết quả xổ số Bến Tre sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bến Tre
0 09, 09, 09
1 17, 19, 17, 16
2
3 39, 33, 30
4 46
5 50
6 64, 60, 61
7 73
8 85, 83
9

XSBTR » XSBTR Thứ 3 » Bến Tre 28-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: K26-T06
Giải tám 47
Giải bảy 272
Giải sáu 4609 1139 5536
Giải năm 9546
Giải tư 67052 51833 71327 47799
31964 88990 07970
Giải ba 05782 49249
Giải nhì 53235
Giải nhất 55711
Đặc biệt 904065

Kết quả xổ số Bến Tre sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bến Tre
0 09
1 11
2 27
3 35, 33, 39, 36
4 49, 46, 47
5 52
6 65, 64
7 70, 72
8 82
9 99, 90

XSBTR » XSBTR Thứ 3 » Bến Tre 21-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: K25-T06
Giải tám 34
Giải bảy 192
Giải sáu 4111 1578 5861
Giải năm 4935
Giải tư 50559 53714 77040 66779
10798 93911 17415
Giải ba 14167 36132
Giải nhì 47094
Giải nhất 71710
Đặc biệt 002582

Kết quả xổ số Bến Tre sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bến Tre
0
1 10, 14, 11, 15, 11
2
3 32, 35, 34
4 40
5 59
6 67, 61
7 79, 78
8 82
9 94, 98, 92

XSBTR » XSBTR Thứ 3 » Bến Tre 14-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: K24-T06
Giải tám 98
Giải bảy 059
Giải sáu 9301 4156 5804
Giải năm 3821
Giải tư 43299 64069 37352 87952
48352 31230 09465
Giải ba 85776 57329
Giải nhì 59965
Giải nhất 46236
Đặc biệt 262224

Kết quả xổ số Bến Tre sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bến Tre
0 01, 04
1
2 24, 29, 21
3 36, 30
4
5 52, 52, 52, 56, 59
6 65, 69, 65
7 76
8
9 99, 98

XSBTR » XSBTR Thứ 3 » Bến Tre 07-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: K23-T06
Giải tám 40
Giải bảy 126
Giải sáu 7116 6731 8510
Giải năm 4977
Giải tư 90275 40969 06509 41986
03371 41977 04758
Giải ba 13458 63362
Giải nhì 34287
Giải nhất 89407
Đặc biệt 773777

Kết quả xổ số Bến Tre sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bến Tre
0 07, 09
1 16, 10
2 26
3 31
4 40
5 58, 58
6 62, 69
7 77, 75, 71, 77, 77
8 87, 86
9

XSBTR » XSBTR Thứ 3 » Bến Tre 31-05-2022

Ký hiệu trúng ĐB: K22-T05
Giải tám 29
Giải bảy 681
Giải sáu 0535 6302 9990
Giải năm 5191
Giải tư 63210 51439 53102 36573
76881 54081 04396
Giải ba 86955 56249
Giải nhì 60240
Giải nhất 70841
Đặc biệt 848313

Kết quả xổ số Bến Tre sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bến Tre
0 02, 02
1 13, 10
2 29
3 39, 35
4 41, 40, 49
5 55
6
7 73
8 81, 81, 81
9 96, 91, 90

XSBTR » XSBTR Thứ 3 » Bến Tre 24-05-2022

Ký hiệu trúng ĐB: K21-T05
Giải tám 26
Giải bảy 125
Giải sáu 3494 6213 7298
Giải năm 0239
Giải tư 06225 98971 35488 10955
88843 37028 85654
Giải ba 98183 47702
Giải nhì 75211
Giải nhất 37248
Đặc biệt 683176

Kết quả xổ số Bến Tre sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bến Tre
0 02
1 11, 13
2 25, 28, 25, 26
3 39
4 48, 43
5 55, 54
6
7 76, 71
8 83, 88
9 94, 98