Hôm nay Thứ 3, ngày 05/07/2022

XSCT » XSCT Thứ 4 » Cần Thơ 29-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: K5T6
Giải tám 40
Giải bảy 337
Giải sáu 9322 9228 0995
Giải năm 4307
Giải tư 91821 84122 39207 02198
50263 51174 98113
Giải ba 15621 53609
Giải nhì 66628
Giải nhất 28767
Đặc biệt 864057

Kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Cần Thơ
0 09, 07, 07
1 13
2 28, 21, 21, 22, 22, 28
3 37
4 40
5 57
6 67, 63
7 74
8
9 98, 95

XSCT » XSCT Thứ 4 » Cần Thơ 22-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: K4T6
Giải tám 14
Giải bảy 647
Giải sáu 4674 3786 3800
Giải năm 3440
Giải tư 66394 10181 02988 85287
88202 81219 93050
Giải ba 67226 93419
Giải nhì 99872
Giải nhất 25545
Đặc biệt 821302

Kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Cần Thơ
0 02, 02, 00
1 19, 19, 14
2 26
3
4 45, 40, 47
5 50
6
7 72, 74
8 81, 88, 87, 86
9 94

XSCT » XSCT Thứ 4 » Cần Thơ 15-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: K3T6
Giải tám 93
Giải bảy 138
Giải sáu 5972 1683 3575
Giải năm 4212
Giải tư 57999 45795 67918 49025
13145 03432 81523
Giải ba 66556 73434
Giải nhì 29610
Giải nhất 57910
Đặc biệt 927165

Kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Cần Thơ
0
1 10, 10, 18, 12
2 25, 23
3 34, 32, 38
4 45
5 56
6 65
7 72, 75
8 83
9 99, 95, 93

XSCT » XSCT Thứ 4 » Cần Thơ 08-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: K2T6
Giải tám 26
Giải bảy 986
Giải sáu 8631 6757 1122
Giải năm 2841
Giải tư 79186 55906 01886 10512
76053 55573 43643
Giải ba 24076 30484
Giải nhì 91284
Giải nhất 13490
Đặc biệt 579210

Kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Cần Thơ
0 06
1 10, 12
2 22, 26
3 31
4 43, 41
5 53, 57
6
7 76, 73
8 84, 84, 86, 86, 86
9 90

XSCT » XSCT Thứ 4 » Cần Thơ 01-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: K1T6
Giải tám 41
Giải bảy 177
Giải sáu 2055 9765 5552
Giải năm 9510
Giải tư 33454 37653 05826 98112
09572 07964 13000
Giải ba 28949 33510
Giải nhì 48230
Giải nhất 62157
Đặc biệt 541281

Kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Cần Thơ
0 00
1 10, 12, 10
2 26
3 30
4 49, 41
5 57, 54, 53, 55, 52
6 64, 65
7 72, 77
8 81
9

XSCT » XSCT Thứ 4 » Cần Thơ 25-05-2022

Ký hiệu trúng ĐB: K4T5
Giải tám 93
Giải bảy 263
Giải sáu 9462 6458 0283
Giải năm 1817
Giải tư 10928 60792 75563 04012
25477 68264 45815
Giải ba 24119 11343
Giải nhì 03425
Giải nhất 75400
Đặc biệt 353900

Kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Cần Thơ
0 00, 00
1 19, 12, 15, 17
2 25, 28
3
4 43
5 58
6 63, 64, 62, 63
7 77
8 83
9 92, 93

XSCT » XSCT Thứ 4 » Cần Thơ 18-05-2022

Ký hiệu trúng ĐB: K3T5
Giải tám 98
Giải bảy 224
Giải sáu 8706 2281 4688
Giải năm 3191
Giải tư 88308 45642 18022 49305
31367 93404 44593
Giải ba 39408 13407
Giải nhì 60613
Giải nhất 24244
Đặc biệt 547303

Kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Cần Thơ
0 03, 08, 07, 08, 05, 04, 06
1 13
2 22, 24
3
4 44, 42
5
6 67
7
8 81, 88
9 93, 91, 98