Hôm nay Thứ 5, ngày 28/01/2021

XSCT » XSCT Thứ 4 » Cần Thơ 27-01-2021

Ký hiệu trúng ĐB: K4T1
Giải tám 82
Giải bảy 378
Giải sáu 0531 6638 1965
Giải năm 1068
Giải tư 70504 71194 41580 72053
52849 90942 66522
Giải ba 43425 97833
Giải nhì 69384
Giải nhất 49626
Đặc biệt 770287

Kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Cần Thơ
0 04
1
2 26, 25, 22
3 33, 31, 38
4 49, 42
5 53
6 68, 65
7 78
8 87, 84, 80, 82
9 94

XSCT » XSCT Thứ 4 » Cần Thơ 20-01-2021

Ký hiệu trúng ĐB: K3T1
Giải tám 64
Giải bảy 247
Giải sáu 8563 7304 8147
Giải năm 3935
Giải tư 39511 95191 64248 99649
86825 33641 66761
Giải ba 72476 88936
Giải nhì 52039
Giải nhất 01520
Đặc biệt 285895

Kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Cần Thơ
0 04
1 11
2 20, 25
3 39, 36, 35
4 48, 49, 41, 47, 47
5
6 61, 63, 64
7 76
8
9 95, 91

XSCT » XSCT Thứ 4 » Cần Thơ 13-01-2021

Ký hiệu trúng ĐB: K2T1
Giải tám 39
Giải bảy 362
Giải sáu 5164 8260 5570
Giải năm 1325
Giải tư 44663 65206 64540 76411
82903 76699 86419
Giải ba 00616 93207
Giải nhì 88110
Giải nhất 81586
Đặc biệt 066968

Kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Cần Thơ
0 07, 06, 03
1 10, 16, 11, 19
2 25
3 39
4 40
5
6 68, 63, 64, 60, 62
7 70
8 86
9 99

XSCT » XSCT Thứ 4 » Cần Thơ 06-01-2021

Ký hiệu trúng ĐB: K1T1
Giải tám 29
Giải bảy 243
Giải sáu 7179 4662 3522
Giải năm 0695
Giải tư 37204 33896 23448 06823
24201 97774 55185
Giải ba 68183 12304
Giải nhì 59067
Giải nhất 06540
Đặc biệt 643304

Kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Cần Thơ
0 04, 04, 04, 01
1
2 23, 22, 29
3
4 40, 48, 43
5
6 67, 62
7 74, 79
8 83, 85
9 96, 95

XSCT » XSCT Thứ 4 » Cần Thơ 30-12-2020

Ký hiệu trúng ĐB: K5T12
Giải tám 03
Giải bảy 919
Giải sáu 1782 4387 8412
Giải năm 8846
Giải tư 34452 17989 11762 03266
62999 37206 94199
Giải ba 54853 15680
Giải nhì 68615
Giải nhất 12893
Đặc biệt 241956

Kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Cần Thơ
0 06, 03
1 15, 12, 19
2
3
4 46
5 56, 53, 52
6 62, 66
7
8 80, 89, 82, 87
9 93, 99, 99

XSCT » XSCT Thứ 4 » Cần Thơ 23-12-2020

Ký hiệu trúng ĐB: K4T12
Giải tám 73
Giải bảy 961
Giải sáu 2932 7467 1959
Giải năm 6696
Giải tư 80518 23932 01804 10566
85067 57851 76078
Giải ba 77915 67414
Giải nhì 49126
Giải nhất 98463
Đặc biệt 320304

Kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Cần Thơ
0 04, 04
1 15, 14, 18
2 26
3 32, 32
4
5 51, 59
6 63, 66, 67, 67, 61
7 78, 73
8
9 96

XSCT » XSCT Thứ 4 » Cần Thơ 16-12-2020

Ký hiệu trúng ĐB: K3T12
Giải tám 91
Giải bảy 825
Giải sáu 2953 5526 5176
Giải năm 8563
Giải tư 81811 05426 79145 26013
82935 17854 43946
Giải ba 61479 00944
Giải nhì 52509
Giải nhất 63238
Đặc biệt 848351

Kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Cần Thơ
0 09
1 11, 13
2 26, 26, 25
3 38, 35
4 44, 45, 46
5 51, 54, 53
6 63
7 79, 76
8
9 91