Hôm nay Thứ 3, ngày 19/01/2021

XSDNG » XSDNG Thứ 7 » Đà Nẵng 16-01-2021

Giải tám 42
Giải bảy 024
Giải sáu 4141 2308 6128
Giải năm 0997
Giải tư 97508 39733 72393 16615
78502 02424 37703
Giải ba 98283 44378
Giải nhì 24808
Giải nhất 68119
Đặc biệt 729537

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đà Nẵng
0 08, 08, 02, 03, 08
1 19, 15
2 24, 28, 24
3 37, 33
4 41, 42
5
6
7 78
8 83
9 93, 97

XSDNG » XSDNG Thứ 4 » Đà Nẵng 13-01-2021

Giải tám 58
Giải bảy 057
Giải sáu 8714 4714 8862
Giải năm 1114
Giải tư 41221 87228 73054 99269
01146 63386 91870
Giải ba 62287 92163
Giải nhì 49754
Giải nhất 10277
Đặc biệt 351910

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đà Nẵng
0
1 10, 14, 14, 14
2 21, 28
3
4 46
5 54, 54, 57, 58
6 63, 69, 62
7 77, 70
8 87, 86
9

XSDNG » XSDNG Thứ 7 » Đà Nẵng 09-01-2021

Giải tám 22
Giải bảy 017
Giải sáu 9100 9066 2862
Giải năm 5401
Giải tư 98864 45558 99906 13269
75965 79993 67278
Giải ba 14926 43947
Giải nhì 28584
Giải nhất 26351
Đặc biệt 342110

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đà Nẵng
0 06, 01, 00
1 10, 17
2 26, 22
3
4 47
5 51, 58
6 64, 69, 65, 66, 62
7 78
8 84
9 93

XSDNG » XSDNG Thứ 4 » Đà Nẵng 06-01-2021

Giải tám 81
Giải bảy 112
Giải sáu 7989 5121 6280
Giải năm 0998
Giải tư 49440 16551 15279 98564
04120 30463 46077
Giải ba 00386 17596
Giải nhì 14028
Giải nhất 83227
Đặc biệt 062301

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đà Nẵng
0 01
1 12
2 27, 28, 20, 21
3
4 40
5 51
6 64, 63
7 79, 77
8 86, 89, 80, 81
9 96, 98

XSDNG » XSDNG Thứ 7 » Đà Nẵng 02-01-2021

Giải tám 72
Giải bảy 630
Giải sáu 4530 7725 2635
Giải năm 2868
Giải tư 92401 71525 52795 38698
55787 85368 94775
Giải ba 43234 64724
Giải nhì 36572
Giải nhất 89871
Đặc biệt 132907

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đà Nẵng
0 07, 01
1
2 24, 25, 25
3 34, 30, 35, 30
4
5
6 68, 68
7 71, 72, 75, 72
8 87
9 95, 98

XSDNG » XSDNG Thứ 4 » Đà Nẵng 30-12-2020

Giải tám 59
Giải bảy 229
Giải sáu 1514 8324 3169
Giải năm 5009
Giải tư 19798 26831 47706 08099
82332 21131 38819
Giải ba 16408 74654
Giải nhì 78534
Giải nhất 26798
Đặc biệt 466910

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đà Nẵng
0 08, 06, 09
1 10, 19, 14
2 24, 29
3 34, 31, 32, 31
4
5 54, 59
6 69
7
8
9 98, 98, 99

XSDNG » XSDNG Thứ 7 » Đà Nẵng 26-12-2020

Giải tám 15
Giải bảy 795
Giải sáu 0212 1714 8566
Giải năm 7369
Giải tư 02038 73316 95169 52151
53709 14484 09791
Giải ba 66978 23704
Giải nhì 77679
Giải nhất 51859
Đặc biệt 291139

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đà Nẵng
0 04, 09
1 16, 12, 14, 15
2
3 39, 38
4
5 59, 51
6 69, 69, 66
7 79, 78
8 84
9 91, 95