Hôm nay Thứ 3, ngày 05/07/2022

XSDT » XSDT Thứ 2 » Đồng Tháp 04-07-2022

Ký hiệu trúng ĐB: L27
Giải tám 92
Giải bảy 555
Giải sáu 8641 5961 1814
Giải năm 1754
Giải tư 51229 71592 99333 93209
35984 54595 78266
Giải ba 11249 24856
Giải nhì 01747
Giải nhất 92230
Đặc biệt 776565

Kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đồng Tháp
0 09
1 14
2 29
3 30, 33
4 47, 49, 41
5 56, 54, 55
6 65, 66, 61
7
8 84
9 92, 95, 92

XSDT » XSDT Thứ 2 » Đồng Tháp 27-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: L26
Giải tám 19
Giải bảy 279
Giải sáu 9924 4560 2893
Giải năm 8089
Giải tư 68771 89667 90657 17952
37609 49998 35590
Giải ba 61262 11078
Giải nhì 34194
Giải nhất 77840
Đặc biệt 142175

Kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đồng Tháp
0 09
1 19
2 24
3
4 40
5 57, 52
6 62, 67, 60
7 75, 78, 71, 79
8 89
9 94, 98, 90, 93

XSDT » XSDT Thứ 2 » Đồng Tháp 20-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: L25
Giải tám 84
Giải bảy 285
Giải sáu 9666 3373 3864
Giải năm 4091
Giải tư 56428 53232 90177 67543
97578 15175 30849
Giải ba 91024 75100
Giải nhì 58277
Giải nhất 00205
Đặc biệt 572076

Kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đồng Tháp
0 05, 00
1
2 24, 28
3 32
4 43, 49
5
6 66, 64
7 76, 77, 77, 78, 75, 73
8 85, 84
9 91

XSDT » XSDT Thứ 2 » Đồng Tháp 13-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: L24
Giải tám 80
Giải bảy 854
Giải sáu 6646 4783 7715
Giải năm 0883
Giải tư 17941 51012 04809 78416
66905 61906 61881
Giải ba 04452 68727
Giải nhì 21351
Giải nhất 93346
Đặc biệt 596338

Kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đồng Tháp
0 09, 05, 06
1 12, 16, 15
2 27
3 38
4 46, 41, 46
5 51, 52, 54
6
7
8 81, 83, 83, 80
9

XSDT » XSDT Thứ 2 » Đồng Tháp 06-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: L23
Giải tám 22
Giải bảy 419
Giải sáu 3442 8987 5773
Giải năm 2955
Giải tư 29123 71204 23348 34977
76185 30765 29990
Giải ba 26827 67890
Giải nhì 40435
Giải nhất 20788
Đặc biệt 038473

Kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đồng Tháp
0 04
1 19
2 27, 23, 22
3 35
4 48, 42
5 55
6 65
7 73, 77, 73
8 88, 85, 87
9 90, 90

XSDT » XSDT Thứ 2 » Đồng Tháp 30-05-2022

Ký hiệu trúng ĐB: L22
Giải tám 27
Giải bảy 488
Giải sáu 0464 5914 6868
Giải năm 0470
Giải tư 69593 31728 29307 11289
49579 30694 44065
Giải ba 27817 69938
Giải nhì 54512
Giải nhất 76369
Đặc biệt 778406

Kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đồng Tháp
0 06, 07
1 12, 17, 14
2 28, 27
3 38
4
5
6 69, 65, 64, 68
7 79, 70
8 89, 88
9 93, 94

XSDT » XSDT Thứ 2 » Đồng Tháp 23-05-2022

Ký hiệu trúng ĐB: L21
Giải tám 21
Giải bảy 704
Giải sáu 9527 7717 9848
Giải năm 4098
Giải tư 40450 32754 52849 65917
92567 54326 91562
Giải ba 42316 33564
Giải nhì 33518
Giải nhất 29541
Đặc biệt 076308

Kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đồng Tháp
0 08, 04
1 18, 16, 17, 17
2 26, 27, 21
3
4 41, 49, 48
5 50, 54
6 64, 67, 62
7
8
9 98