Hôm nay Thứ 2, ngày 19/04/2021

XSDT » XSDT Thứ 2 » Đồng Tháp 19-04-2021

Ký hiệu trúng ĐB: K16
Giải tám 68
Giải bảy 514
Giải sáu 8337 9874 8682
Giải năm 2225
Giải tư 59719 44568 31528 68354
95463 87746 42495
Giải ba 35502 03943
Giải nhì 12968
Giải nhất 26275
Đặc biệt 180944

Kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đồng Tháp
0 02
1 19, 14
2 28, 25
3 37
4 44, 43, 46
5 54
6 68, 68, 63, 68
7 75, 74
8 82
9 95

XSDT » XSDT Thứ 2 » Đồng Tháp 12-04-2021

Ký hiệu trúng ĐB: K15
Giải tám 44
Giải bảy 182
Giải sáu 5180 9550 3247
Giải năm 7332
Giải tư 84755 51752 41441 24757
85313 55127 93910
Giải ba 78996 20553
Giải nhì 14986
Giải nhất 24865
Đặc biệt 950928

Kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đồng Tháp
0
1 13, 10
2 28, 27
3 32
4 41, 47, 44
5 53, 55, 52, 57, 50
6 65
7
8 86, 80, 82
9 96

XSDT » XSDT Thứ 2 » Đồng Tháp 05-04-2021

Ký hiệu trúng ĐB: K14
Giải tám 65
Giải bảy 428
Giải sáu 1395 9674 4304
Giải năm 3030
Giải tư 21821 94784 13557 39044
56711 40606 55882
Giải ba 60946 49110
Giải nhì 93571
Giải nhất 85139
Đặc biệt 830718

Kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đồng Tháp
0 06, 04
1 18, 10, 11
2 21, 28
3 39, 30
4 46, 44
5 57
6 65
7 71, 74
8 84, 82
9 95

XSDT » XSDT Thứ 2 » Đồng Tháp 29-03-2021

Ký hiệu trúng ĐB: K13
Giải tám 28
Giải bảy 680
Giải sáu 0313 3629 7488
Giải năm 8906
Giải tư 86014 89440 06952 16676
90852 47612 65767
Giải ba 95432 57704
Giải nhì 08694
Giải nhất 23391
Đặc biệt 430404

Kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đồng Tháp
0 04, 04, 06
1 14, 12, 13
2 29, 28
3 32
4 40
5 52, 52
6 67
7 76
8 88, 80
9 91, 94

XSDT » XSDT Thứ 2 » Đồng Tháp 22-03-2021

Ký hiệu trúng ĐB: K12
Giải tám 34
Giải bảy 330
Giải sáu 6707 0892 6332
Giải năm 8554
Giải tư 84144 95034 52029 05584
46874 34818 56606
Giải ba 38406 05105
Giải nhì 24132
Giải nhất 55524
Đặc biệt 280903

Kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đồng Tháp
0 03, 06, 05, 06, 07
1 18
2 24, 29
3 32, 34, 32, 30, 34
4 44
5 54
6
7 74
8 84
9 92

XSDT » XSDT Thứ 2 » Đồng Tháp 15-03-2021

Ký hiệu trúng ĐB: K11
Giải tám 79
Giải bảy 983
Giải sáu 1051 0339 4765
Giải năm 6311
Giải tư 58275 56749 70820 46819
97816 80370 19341
Giải ba 84806 73684
Giải nhì 62050
Giải nhất 22555
Đặc biệt 885882

Kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đồng Tháp
0 06
1 19, 16, 11
2 20
3 39
4 49, 41
5 55, 50, 51
6 65
7 75, 70, 79
8 82, 84, 83
9

XSDT » XSDT Thứ 2 » Đồng Tháp 08-03-2021

Ký hiệu trúng ĐB: K10
Giải tám 78
Giải bảy 178
Giải sáu 2468 0320 7291
Giải năm 6171
Giải tư 18338 16733 48930 76913
55158 52092 68887
Giải ba 07086 92662
Giải nhì 77726
Giải nhất 85819
Đặc biệt 748658

Kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đồng Tháp
0
1 19, 13
2 26, 20
3 38, 33, 30
4
5 58, 58
6 62, 68
7 71, 78, 78
8 86, 87
9 92, 91