Hôm nay Thứ 5, ngày 28/01/2021

XSHCM » XSHCM Thứ 2 » TP. HCM 25-01-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 1E2
Giải tám 24
Giải bảy 842
Giải sáu 0818 5602 3784
Giải năm 2871
Giải tư 52245 18337 19852 24244
02294 61708 21180
Giải ba 80895 39446
Giải nhì 60660
Giải nhất 53509
Đặc biệt 145583

Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô TP. HCM
0 09, 08, 02
1 18
2 24
3 37
4 46, 45, 44, 42
5 52
6 60
7 71
8 83, 80, 84
9 95, 94

XSHCM » XSHCM Thứ 7 » TP. HCM 23-01-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 1D7
Giải tám 19
Giải bảy 261
Giải sáu 7653 5615 1046
Giải năm 0078
Giải tư 22206 69608 23834 96008
82560 00356 31298
Giải ba 51420 68826
Giải nhì 86955
Giải nhất 97821
Đặc biệt 705683

Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô TP. HCM
0 06, 08, 08
1 15, 19
2 21, 20, 26
3 34
4 46
5 55, 56, 53
6 60, 61
7 78
8 83
9 98

XSHCM » XSHCM Thứ 2 » TP. HCM 18-01-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 1D2
Giải tám 64
Giải bảy 349
Giải sáu 9684 5220 0584
Giải năm 0521
Giải tư 22396 51917 40556 07877
77927 32803 87517
Giải ba 79682 68014
Giải nhì 52279
Giải nhất 10127
Đặc biệt 777204

Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô TP. HCM
0 04, 03
1 14, 17, 17
2 27, 27, 21, 20
3
4 49
5 56
6 64
7 79, 77
8 82, 84, 84
9 96

XSHCM » XSHCM Thứ 7 » TP. HCM 16-01-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 1C7
Giải tám 89
Giải bảy 511
Giải sáu 9316 4193 2075
Giải năm 5263
Giải tư 17686 43701 41785 68853
76778 26973 09884
Giải ba 58446 90985
Giải nhì 05166
Giải nhất 47776
Đặc biệt 021628

Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô TP. HCM
0 01
1 16, 11
2 28
3
4 46
5 53
6 66, 63
7 76, 78, 73, 75
8 85, 86, 85, 84, 89
9 93

XSHCM » XSHCM Thứ 2 » TP. HCM 11-01-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 1C2
Giải tám 53
Giải bảy 040
Giải sáu 6075 8076 2899
Giải năm 3588
Giải tư 21273 89601 19577 43122
78333 99464 89306
Giải ba 14276 45418
Giải nhì 83509
Giải nhất 27479
Đặc biệt 953126

Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô TP. HCM
0 09, 01, 06
1 18
2 26, 22
3 33
4 40
5 53
6 64
7 79, 76, 73, 77, 75, 76
8 88
9 99

XSHCM » XSHCM Thứ 7 » TP. HCM 09-01-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 1B7
Giải tám 12
Giải bảy 339
Giải sáu 6653 4861 3807
Giải năm 2599
Giải tư 56533 27886 55899 18600
97026 45460 51488
Giải ba 18449 26401
Giải nhì 40217
Giải nhất 69065
Đặc biệt 160248

Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô TP. HCM
0 01, 00, 07
1 17, 12
2 26
3 33, 39
4 48, 49
5 53
6 65, 60, 61
7
8 86, 88
9 99, 99

XSHCM » XSHCM Thứ 2 » TP. HCM 04-01-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 1B2
Giải tám 61
Giải bảy 242
Giải sáu 8986 9330 4614
Giải năm 1310
Giải tư 63662 27298 61142 75318
62941 11731 07145
Giải ba 92732 32906
Giải nhì 97786
Giải nhất 30428
Đặc biệt 693324

Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô TP. HCM
0 06
1 18, 10, 14
2 24, 28
3 32, 31, 30
4 42, 41, 45, 42
5
6 62, 61
7
8 86, 86
9 98