Hôm nay Thứ 3, ngày 05/07/2022

XSHCM » XSHCM Thứ 2 » TP. HCM 04-07-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 7B2
Giải tám 73
Giải bảy 659
Giải sáu 0159 2479 3182
Giải năm 3229
Giải tư 34511 98480 29747 74959
85980 34105 65378
Giải ba 43937 05909
Giải nhì 68539
Giải nhất 22564
Đặc biệt 310311

Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô TP. HCM
0 09, 05
1 11, 11
2 29
3 39, 37
4 47
5 59, 59, 59
6 64
7 78, 79, 73
8 80, 80, 82
9

XSHCM » XSHCM Thứ 7 » TP. HCM 02-07-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 7A7
Giải tám 30
Giải bảy 494
Giải sáu 1154 7515 9968
Giải năm 0959
Giải tư 47503 02606 71613 19360
95563 74913 48302
Giải ba 28814 39179
Giải nhì 20079
Giải nhất 05056
Đặc biệt 331053

Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô TP. HCM
0 03, 06, 02
1 14, 13, 13, 15
2
3 30
4
5 53, 56, 59, 54
6 60, 63, 68
7 79, 79
8
9 94

XSHCM » XSHCM Thứ 2 » TP. HCM 27-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 6E2
Giải tám 94
Giải bảy 062
Giải sáu 0154 6542 2987
Giải năm 2079
Giải tư 10525 15051 77918 17651
82178 15561 12821
Giải ba 01446 70371
Giải nhì 13408
Giải nhất 14083
Đặc biệt 605912

Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô TP. HCM
0 08
1 12, 18
2 25, 21
3
4 46, 42
5 51, 51, 54
6 61, 62
7 71, 78, 79
8 83, 87
9 94

XSHCM » XSHCM Thứ 7 » TP. HCM 25-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 6D7
Giải tám 78
Giải bảy 287
Giải sáu 2684 2020 7330
Giải năm 8745
Giải tư 01505 18743 88168 17996
82160 59717 27375
Giải ba 01510 43272
Giải nhì 26510
Giải nhất 99845
Đặc biệt 757313

Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô TP. HCM
0 05
1 13, 10, 10, 17
2 20
3 30
4 45, 43, 45
5
6 68, 60
7 72, 75, 78
8 84, 87
9 96

XSHCM » XSHCM Thứ 2 » TP. HCM 20-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 6D2
Giải tám 52
Giải bảy 507
Giải sáu 1567 3340 1362
Giải năm 9155
Giải tư 20962 63957 74249 76694
07678 90853 61670
Giải ba 02994 21030
Giải nhì 56691
Giải nhất 65784
Đặc biệt 298559

Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô TP. HCM
0 07
1
2
3 30
4 49, 40
5 59, 57, 53, 55, 52
6 62, 67, 62
7 78, 70
8 84
9 91, 94, 94

XSHCM » XSHCM Thứ 7 » TP. HCM 18-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 6C7
Giải tám 45
Giải bảy 297
Giải sáu 3942 1722 5506
Giải năm 5306
Giải tư 83843 44800 30542 17735
77660 48603 11914
Giải ba 34668 25913
Giải nhì 23940
Giải nhất 10841
Đặc biệt 296025

Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô TP. HCM
0 00, 03, 06, 06
1 13, 14
2 25, 22
3 35
4 41, 40, 43, 42, 42, 45
5
6 68, 60
7
8
9 97

XSHCM » XSHCM Thứ 2 » TP. HCM 13-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 6C2
Giải tám 54
Giải bảy 163
Giải sáu 3067 4405 1820
Giải năm 2510
Giải tư 74801 94675 15753 37493
03860 11944 26905
Giải ba 15080 89059
Giải nhì 49158
Giải nhất 57643
Đặc biệt 940927

Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô TP. HCM
0 01, 05, 05
1 10
2 27, 20
3
4 43, 44
5 58, 59, 53, 54
6 60, 67, 63
7 75
8 80
9 93