Hôm nay Thứ 7, ngày 28/01/2023

XSHCM » XSHCM Thứ 7 » TP. HCM 28-01-2023

Ký hiệu trúng ĐB: 1D7
Giải tám 49
Giải bảy 540
Giải sáu 1932 2646 4776
Giải năm 3396
Giải tư 67118 74362 68665 50465
48370 79985 18160
Giải ba 04639 67075
Giải nhì 19166
Giải nhất 77246
Đặc biệt 153878

Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô TP. HCM
0
1 18
2
3 39, 32
4 46, 46, 40, 49
5
6 66, 62, 65, 65, 60
7 78, 75, 70, 76
8 85
9 96

XSHCM » XSHCM Thứ 2 » TP. HCM 23-01-2023

Ký hiệu trúng ĐB: 1D2
Giải tám 33
Giải bảy 735
Giải sáu 6837 7526 4177
Giải năm 0006
Giải tư 00556 25563 24722 70087
54307 52874 46694
Giải ba 34565 55651
Giải nhì 24213
Giải nhất 23955
Đặc biệt 929647

Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô TP. HCM
0 07, 06
1 13
2 22, 26
3 37, 35, 33
4 47
5 55, 51, 56
6 65, 63
7 74, 77
8 87
9 94

XSHCM » XSHCM Thứ 7 » TP. HCM 21-01-2023

Ký hiệu trúng ĐB: 1C
Giải tám 52
Giải bảy 278
Giải sáu 5832 7227 7091
Giải năm 8430
Giải tư 69146 95421 64180 02518
94637 43779 13484
Giải ba 15459 52487
Giải nhì 16775
Giải nhất 87021
Đặc biệt 483886

Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô TP. HCM
0
1 18
2 21, 21, 27
3 37, 30, 32
4 46
5 59, 52
6
7 75, 79, 78
8 86, 87, 80, 84
9 91

XSHCM » XSHCM Thứ 2 » TP. HCM 16-01-2023

Ký hiệu trúng ĐB: 1C2
Giải tám 02
Giải bảy 804
Giải sáu 6307 6494 6759
Giải năm 9428
Giải tư 89651 45438 57479 58773
90665 54540 38718
Giải ba 05643 67161
Giải nhì 22110
Giải nhất 82146
Đặc biệt 793235

Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô TP. HCM
0 07, 04, 02
1 10, 18
2 28
3 35, 38
4 46, 43, 40
5 51, 59
6 61, 65
7 79, 73
8
9 94

XSHCM » XSHCM Thứ 7 » TP. HCM 14-01-2023

Ký hiệu trúng ĐB: 1B7
Giải tám 65
Giải bảy 427
Giải sáu 9843 8402 3977
Giải năm 1317
Giải tư 38120 48914 12464 25770
99919 28188 93355
Giải ba 94268 11865
Giải nhì 45596
Giải nhất 82970
Đặc biệt 105565

Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô TP. HCM
0 02
1 14, 19, 17
2 20, 27
3
4 43
5 55
6 65, 68, 65, 64, 65
7 70, 70, 77
8 88
9 96

XSHCM » XSHCM Thứ 2 » TP. HCM 09-01-2023

Ký hiệu trúng ĐB: 1B2
Giải tám 03
Giải bảy 787
Giải sáu 8026 5971 2521
Giải năm 4066
Giải tư 47653 09931 12722 05665
11810 22318 46883
Giải ba 08815 71714
Giải nhì 64131
Giải nhất 71905
Đặc biệt 830434

Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô TP. HCM
0 05, 03
1 15, 14, 10, 18
2 22, 26, 21
3 34, 31, 31
4
5 53
6 65, 66
7 71
8 83, 87
9

XSHCM » XSHCM Thứ 7 » TP. HCM 07-01-2023

Ký hiệu trúng ĐB: 1A7
Giải tám 01
Giải bảy 592
Giải sáu 6558 8586 2316
Giải năm 3005
Giải tư 31293 44115 08215 82895
36565 66982 03376
Giải ba 06449 39050
Giải nhì 14040
Giải nhất 80219
Đặc biệt 825071

Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô TP. HCM
0 05, 01
1 19, 15, 15, 16
2
3
4 40, 49
5 50, 58
6 65
7 71, 76
8 82, 86
9 93, 95, 92