Hôm nay Thứ 2, ngày 04/07/2022

XSKG » XSKG Chủ Nhật » Kiên Giang 03-07-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 7K1
Giải tám 17
Giải bảy 308
Giải sáu 5224 3963 4795
Giải năm 0865
Giải tư 79123 34433 49072 34264
38798 42935 09557
Giải ba 43570 89148
Giải nhì 15460
Giải nhất 03110
Đặc biệt 698365

Kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Kiên Giang
0 08
1 10, 17
2 23, 24
3 33, 35
4 48
5 57
6 65, 60, 64, 65, 63
7 70, 72
8
9 98, 95

XSKG » XSKG Chủ Nhật » Kiên Giang 26-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 6K4
Giải tám 24
Giải bảy 777
Giải sáu 7191 8380 6524
Giải năm 8298
Giải tư 25702 16656 86737 03920
73196 11313 20351
Giải ba 60325 97899
Giải nhì 37721
Giải nhất 00957
Đặc biệt 099904

Kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Kiên Giang
0 04, 02
1 13
2 21, 25, 20, 24, 24
3 37
4
5 57, 56, 51
6
7 77
8 80
9 99, 96, 98, 91

XSKG » XSKG Chủ Nhật » Kiên Giang 19-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 6K3
Giải tám 52
Giải bảy 543
Giải sáu 6886 1539 2978
Giải năm 2678
Giải tư 90978 16680 02592 78733
01522 86156 50057
Giải ba 74143 59038
Giải nhì 49055
Giải nhất 34085
Đặc biệt 659215

Kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Kiên Giang
0
1 15
2 22
3 38, 33, 39
4 43, 43
5 55, 56, 57, 52
6
7 78, 78, 78
8 85, 80, 86
9 92

XSKG » XSKG Chủ Nhật » Kiên Giang 12-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 6K2
Giải tám 54
Giải bảy 860
Giải sáu 4507 4482 8731
Giải năm 3695
Giải tư 38394 54972 07310 83484
63786 04546 59748
Giải ba 21045 99249
Giải nhì 39480
Giải nhất 13659
Đặc biệt 152901

Kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Kiên Giang
0 01, 07
1 10
2
3 31
4 45, 49, 46, 48
5 59, 54
6 60
7 72
8 80, 84, 86, 82
9 94, 95

XSKG » XSKG Chủ Nhật » Kiên Giang 05-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 6K1
Giải tám 33
Giải bảy 671
Giải sáu 6243 2412 6637
Giải năm 2445
Giải tư 76598 54040 72211 82813
14821 24714 17657
Giải ba 69244 90036
Giải nhì 68731
Giải nhất 45058
Đặc biệt 582019

Kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Kiên Giang
0
1 19, 11, 13, 14, 12
2 21
3 31, 36, 37, 33
4 44, 40, 45, 43
5 58, 57
6
7 71
8
9 98

XSKG » XSKG Chủ Nhật » Kiên Giang 29-05-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 5K5
Giải tám 39
Giải bảy 171
Giải sáu 1015 7022 6647
Giải năm 4904
Giải tư 60103 54114 07938 60800
64265 96670 53538
Giải ba 48222 88922
Giải nhì 09425
Giải nhất 71374
Đặc biệt 615562

Kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Kiên Giang
0 03, 00, 04
1 14, 15
2 25, 22, 22, 22
3 38, 38, 39
4 47
5
6 62, 65
7 74, 70, 71
8
9

XSKG » XSKG Chủ Nhật » Kiên Giang 22-05-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 5K4
Giải tám 13
Giải bảy 405
Giải sáu 4244 5418 7676
Giải năm 3811
Giải tư 54679 85137 51889 30072
22822 99861 46470
Giải ba 88302 80370
Giải nhì 44601
Giải nhất 12899
Đặc biệt 042104

Kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Kiên Giang
0 04, 01, 02, 05
1 11, 18, 13
2 22
3 37
4 44
5
6 61
7 70, 79, 72, 70, 76
8 89
9 99