Hôm nay Thứ 3, ngày 20/04/2021

XSKH » XSKH Chủ Nhật » Khánh Hòa 18-04-2021

Giải tám 51
Giải bảy 387
Giải sáu 4561 3571 7874
Giải năm 3936
Giải tư 27684 68194 38097 70786
78111 80279 17439
Giải ba 60062 26258
Giải nhì 41771
Giải nhất 31946
Đặc biệt 179576

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Khánh Hòa
0
1 11
2
3 39, 36
4 46
5 58, 51
6 62, 61
7 76, 71, 79, 71, 74
8 84, 86, 87
9 94, 97

XSKH » XSKH Thứ 4 » Khánh Hòa 14-04-2021

Giải tám 99
Giải bảy 545
Giải sáu 7360 0291 1501
Giải năm 7793
Giải tư 38896 20078 28922 36695
95905 06101 25074
Giải ba 67932 76196
Giải nhì 77709
Giải nhất 85623
Đặc biệt 872207

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Khánh Hòa
0 07, 09, 05, 01, 01
1
2 23, 22
3 32
4 45
5
6 60
7 78, 74
8
9 96, 96, 95, 93, 91, 99

XSKH » XSKH Chủ Nhật » Khánh Hòa 11-04-2021

Giải tám 33
Giải bảy 633
Giải sáu 4256 7226 5911
Giải năm 2992
Giải tư 92305 54058 17603 80519
53392 56099 69741
Giải ba 96669 74475
Giải nhì 44995
Giải nhất 70651
Đặc biệt 741494

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Khánh Hòa
0 05, 03
1 19, 11
2 26
3 33, 33
4 41
5 51, 58, 56
6 69
7 75
8
9 94, 95, 92, 99, 92

XSKH » XSKH Thứ 4 » Khánh Hòa 07-04-2021

Giải tám 66
Giải bảy 571
Giải sáu 6274 4091 1981
Giải năm 3241
Giải tư 10516 96208 98947 83457
70050 41798 22835
Giải ba 11474 66143
Giải nhì 38642
Giải nhất 05352
Đặc biệt 147653

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Khánh Hòa
0 08
1 16
2
3 35
4 42, 43, 47, 41
5 53, 52, 57, 50
6 66
7 74, 74, 71
8 81
9 98, 91

XSKH » XSKH Chủ Nhật » Khánh Hòa 04-04-2021

Giải tám 91
Giải bảy 271
Giải sáu 1801 6959 8807
Giải năm 8156
Giải tư 22517 00615 00056 01132
41043 46229 77423
Giải ba 42188 43847
Giải nhì 53827
Giải nhất 69885
Đặc biệt 622517

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Khánh Hòa
0 01, 07
1 17, 17, 15
2 27, 29, 23
3 32
4 47, 43
5 56, 56, 59
6
7 71
8 85, 88
9 91

XSKH » XSKH Thứ 4 » Khánh Hòa 31-03-2021

Giải tám 42
Giải bảy 844
Giải sáu 3939 9956 4204
Giải năm 8580
Giải tư 83018 51983 27756 47018
32263 09672 57402
Giải ba 90673 63145
Giải nhì 16932
Giải nhất 01087
Đặc biệt 205383

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Khánh Hòa
0 02, 04
1 18, 18
2
3 32, 39
4 45, 44, 42
5 56, 56
6 63
7 73, 72
8 83, 87, 83, 80
9

XSKH » XSKH Chủ Nhật » Khánh Hòa 28-03-2021

Giải tám 04
Giải bảy 949
Giải sáu 1290 6514 0345
Giải năm 1117
Giải tư 02359 07980 11841 02982
37052 65514 32574
Giải ba 94796 39407
Giải nhì 26283
Giải nhất 88666
Đặc biệt 175368

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Khánh Hòa
0 07, 04
1 14, 17, 14
2
3
4 41, 45, 49
5 59, 52
6 68, 66
7 74
8 83, 80, 82
9 96, 90