Hôm nay Thứ 2, ngày 04/07/2022

XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc 04-07-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 12ZV-14ZV-2ZV-13ZV-10ZV-15ZV
Đặc biệt 50239
Giải nhất 18777
Giải nhì 50753 62864
Giải ba 16731 96862 69049
55288 95452 71575
Giải tư 6884 0301 9014 1040
Giải năm 2311 8973 3138
4068 9350 9570
Giải sáu 534 520 085
Giải bảy 93 10 08 58

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô miền Bắc
0 01, 08
1 14, 11, 10
2 20
3 39, 31, 38, 34
4 49, 40
5 53, 52, 50, 58
6 64, 62, 68
7 77, 75, 73, 70
8 88, 84, 85
9 93

XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc 27-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 2ZN-13ZN-1ZN-3ZN-5ZN-11ZN
Đặc biệt 62171
Giải nhất 74232
Giải nhì 60392 44343
Giải ba 64585 95259 26829
39723 35831 09847
Giải tư 4995 7776 5533 9323
Giải năm 2572 1277 9664
1525 0828 6964
Giải sáu 310 044 843
Giải bảy 12 49 24 87

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô miền Bắc
0
1 10, 12
2 29, 23, 23, 25, 28, 24
3 32, 31, 33
4 43, 47, 44, 43, 49
5 59
6 64, 64
7 71, 76, 72, 77
8 85, 87
9 92, 95

XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc 20-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 13ZE-6ZE-4ZE-9ZE-1ZE-14ZE
Đặc biệt 71808
Giải nhất 24479
Giải nhì 90383 30364
Giải ba 75004 74192 85474
35965 24574 05315
Giải tư 6798 6633 2959 8954
Giải năm 3354 2503 8187
1722 7345 4980
Giải sáu 152 770 946
Giải bảy 45 33 95 20

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô miền Bắc
0 08, 04, 03
1 15
2 22, 20
3 33, 33
4 45, 46, 45
5 59, 54, 54, 52
6 64, 65
7 79, 74, 74, 70
8 83, 87, 80
9 92, 98, 95

XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc 13-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 13YV-10YV-4YV-11YV-9YV-2YV-3YV-16YV
Đặc biệt 89927
Giải nhất 77049
Giải nhì 95785 88560
Giải ba 02501 28731 84940
63777 51957 41446
Giải tư 4772 0337 6666 9635
Giải năm 3025 9674 7749
8248 0088 9539
Giải sáu 030 213 129
Giải bảy 29 70 33 19

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô miền Bắc
0 01
1 13, 19
2 27, 25, 29, 29
3 31, 37, 35, 39, 30, 33
4 49, 40, 46, 49, 48
5 57
6 60, 66
7 77, 72, 74, 70
8 85, 88
9

XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc 06-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 11YN-9YN-1YN-7YN-14YN-8YN
Đặc biệt 11584
Giải nhất 78907
Giải nhì 25958 67236
Giải ba 63964 38604 87235
42320 65902 68469
Giải tư 9916 4894 0460 3908
Giải năm 2074 8735 9103
4890 2716 4212
Giải sáu 585 619 864
Giải bảy 51 90 10 32

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô miền Bắc
0 07, 04, 02, 08, 03
1 16, 16, 12, 19, 10
2 20
3 36, 35, 35, 32
4
5 58, 51
6 64, 69, 60, 64
7 74
8 84, 85
9 94, 90, 90

XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc 30-05-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 20YE-7YE-1YE-6YE-2YE-16YE-11YE-4YE
Đặc biệt 12512
Giải nhất 62935
Giải nhì 64686 41116
Giải ba 68096 98840 32140
56092 30312 08501
Giải tư 4910 1554 6967 3310
Giải năm 8077 6006 4601
6632 4181 0366
Giải sáu 591 768 764
Giải bảy 04 94 22 64

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô miền Bắc
0 01, 06, 01, 04
1 12, 16, 12, 10, 10
2 22
3 35, 32
4 40, 40
5 54
6 67, 66, 68, 64, 64
7 77
8 86, 81
9 96, 92, 91, 94

XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc 23-05-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 6XV-14XV-5XV-4XV-1XV-10XV
Đặc biệt 29213
Giải nhất 64806
Giải nhì 79526 21519
Giải ba 79055 83498 48166
66999 60892 26542
Giải tư 2922 8295 5736 1480
Giải năm 1192 7948 7140
7108 2577 6229
Giải sáu 025 779 153
Giải bảy 17 54 81 51

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô miền Bắc
0 06, 08
1 13, 19, 17
2 26, 22, 29, 25
3 36
4 42, 48, 40
5 55, 53, 54, 51
6 66
7 77, 79
8 80, 81
9 98, 99, 92, 95, 92

XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc 16-05-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 11XN-13XN-6XN-7XN-12XN-8XN
Đặc biệt 17713
Giải nhất 95077
Giải nhì 26845 85992
Giải ba 68037 86767 32549
59746 77064 23960
Giải tư 2721 9310 9589 6644
Giải năm 8056 8489 8311
2057 8711 9051
Giải sáu 553 568 678
Giải bảy 87 38 34 88

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô miền Bắc
0
1 13, 10, 11, 11
2 21
3 37, 38, 34
4 45, 49, 46, 44
5 56, 57, 51, 53
6 67, 64, 60, 68
7 77, 78
8 89, 89, 87, 88
9 92