Hôm nay Thứ 3, ngày 20/04/2021

XSMB » XSMB Thứ 2 » Miền Bắc 19-04-2021

Giải tám
Giải bảy 66-37-86-80
Giải sáu 548 974 553
Giải năm 7119-2502-8400-7704-1188-6837
Giải tư 5851 1113 7837 9569
Giải ba 07090 54403 41109 10007 86098 89353
Giải nhì 91280-35840
Giải nhất 37116
Đặc biệt 81365

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Miền Bắc
0 03, 09, 07, 02, 00, 04
1 16, 13, 19
2
3 37, 37, 37
4 40, 48
5 53, 51, 53
6 65, 69, 66
7 74
8 80, 88, 86, 80
9 90, 98

XSMB » XSMB Chủ Nhật » Miền Bắc 18-04-2021

Giải tám
Giải bảy 08-56-62-30
Giải sáu 549 606 127
Giải năm 4106-7177-3220-6116-9816-1575
Giải tư 1889 1779 7211 6471
Giải ba 04952 62208 76847 37635 17270 72952
Giải nhì 92570-49815
Giải nhất 28554
Đặc biệt 89500

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Miền Bắc
0 00, 08, 06, 06, 08
1 15, 11, 16, 16
2 20, 27
3 35, 30
4 47, 49
5 54, 52, 52, 56
6 62
7 70, 70, 79, 71, 77, 75
8 89
9

XSMB » XSMB Thứ 7 » Miền Bắc 17-04-2021

Giải tám
Giải bảy 64-95-10-52
Giải sáu 800 534 683
Giải năm 0429-5725-6738-0721-0729-7088
Giải tư 7215 2880 2797 8358
Giải ba 63252 45313 95705 84450 55399 24328
Giải nhì 85282-37689
Giải nhất 90312
Đặc biệt 10780

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Miền Bắc
0 05, 00
1 12, 13, 15, 10
2 28, 29, 25, 21, 29
3 38, 34
4
5 52, 50, 58, 52
6 64
7
8 80, 82, 89, 80, 88, 83
9 99, 97, 95

XSMB » XSMB Thứ 6 » Miền Bắc 16-04-2021

Giải tám
Giải bảy 24-63-21-14
Giải sáu 351 427 290
Giải năm 6417-5984-1399-9256-6349-7108
Giải tư 0127 8332 9708 8666
Giải ba 33740 22618 08822 57006 19388 34906
Giải nhì 61345-45388
Giải nhất 61842
Đặc biệt 99789

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Miền Bắc
0 06, 06, 08, 08
1 18, 17, 14
2 22, 27, 27, 24, 21
3 32
4 42, 45, 40, 49
5 56, 51
6 66, 63
7
8 89, 88, 88, 84
9 99, 90

XSMB » XSMB Thứ 5 » Miền Bắc 15-04-2021

Giải tám
Giải bảy 61-32-56-62
Giải sáu 523 665 973
Giải năm 9246-4010-6842-6549-1334-5906
Giải tư 4137 0303 2119 8210
Giải ba 08216 97437 70544 95936 32700 64061
Giải nhì 63537-27846
Giải nhất 05942
Đặc biệt 90982

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Miền Bắc
0 00, 03, 06
1 16, 19, 10, 10
2 23
3 37, 37, 36, 37, 34, 32
4 42, 46, 44, 46, 42, 49
5 56
6 61, 65, 61, 62
7 73
8 82
9

XSMB » XSMB Thứ 4 » Miền Bắc 14-04-2021

Giải tám
Giải bảy 39-80-82-38
Giải sáu 135 132 102
Giải năm 9523-1051-5798-9184-3348-1405
Giải tư 4111 2072 6501 7996
Giải ba 72559 48815 40538 49532 49167 21320
Giải nhì 85483-61076
Giải nhất 92214
Đặc biệt 74295

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Miền Bắc
0 01, 05, 02
1 14, 15, 11
2 20, 23
3 38, 32, 35, 32, 39, 38
4 48
5 59, 51
6 67
7 76, 72
8 83, 84, 80, 82
9 95, 96, 98

XSMB » XSMB Thứ 3 » Miền Bắc 13-04-2021

Giải tám
Giải bảy 97-74-36-21
Giải sáu 287 955 847
Giải năm 0456-4980-7105-4130-3798-1607
Giải tư 0292 2980 7500 4753
Giải ba 88411 82665 10594 93756 08443 37852
Giải nhì 91982-14199
Giải nhất 36317
Đặc biệt 29405

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Miền Bắc
0 05, 00, 05, 07
1 17, 11
2 21
3 30, 36
4 43, 47
5 56, 52, 53, 56, 55
6 65
7 74
8 82, 80, 80, 87
9 99, 94, 92, 98, 97