Hôm nay Thứ 5, ngày 28/01/2021

XSMB » XSMB Thứ 4 » Miền Bắc 27-01-2021

Giải tám
Giải bảy 92-07-08-29
Giải sáu 176 511 964
Giải năm 0470-0355-7754-5675-6912-0783
Giải tư 2606 4588 9453 8418
Giải ba 52280 98471 49012 75714 63753 99450
Giải nhì 75465-16811
Giải nhất 54147
Đặc biệt 45756

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Miền Bắc
0 06, 07, 08
1 11, 12, 14, 18, 12, 11
2 29
3
4 47
5 56, 53, 50, 53, 55, 54
6 65, 64
7 71, 70, 75, 76
8 80, 88, 83
9 92

XSMB » XSMB Thứ 3 » Miền Bắc 26-01-2021

Giải tám
Giải bảy 09-13-76-49
Giải sáu 481 024 838
Giải năm 1487-5532-3667-2075-1854-6904
Giải tư 0939 2418 0471 3505
Giải ba 14722 09617 06372 97642 83017 89131
Giải nhì 50297-32684
Giải nhất 24509
Đặc biệt 33079

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Miền Bắc
0 09, 05, 04, 09
1 17, 17, 18, 13
2 22, 24
3 31, 39, 32, 38
4 42, 49
5 54
6 67
7 79, 72, 71, 75, 76
8 84, 87, 81
9 97

XSMB » XSMB Thứ 2 » Miền Bắc 25-01-2021

Giải tám
Giải bảy 19-05-88-55
Giải sáu 836 179 033
Giải năm 7266-7787-7183-0098-3239-7914
Giải tư 1275 1438 1083 3981
Giải ba 98479 33581 30972 70416 42514 76196
Giải nhì 49479-57764
Giải nhất 76628
Đặc biệt 00157

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Miền Bắc
0 05
1 16, 14, 14, 19
2 28
3 38, 39, 36, 33
4
5 57, 55
6 64, 66
7 79, 79, 72, 75, 79
8 81, 83, 81, 87, 83, 88
9 96, 98

XSMB » XSMB Chủ Nhật » Miền Bắc 24-01-2021

Giải tám
Giải bảy 56-53-26-74
Giải sáu 501 314 381
Giải năm 1778-2827-1088-0949-2155-4264
Giải tư 7327 7779 4290 9307
Giải ba 13947 82242 73553 11471 63635 21620
Giải nhì 06052-25341
Giải nhất 11884
Đặc biệt 45883

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Miền Bắc
0 07, 01
1 14
2 20, 27, 27, 26
3 35
4 41, 47, 42, 49
5 52, 53, 55, 56, 53
6 64
7 71, 79, 78, 74
8 83, 84, 88, 81
9 90

XSMB » XSMB Thứ 7 » Miền Bắc 23-01-2021

Giải tám
Giải bảy 30-22-81-96
Giải sáu 146 648 511
Giải năm 4768-3530-9114-2694-2311-0920
Giải tư 3133 6718 0968 4542
Giải ba 30928 93562 53443 65324 88899 01181
Giải nhì 56407-68115
Giải nhất 70031
Đặc biệt 57860

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Miền Bắc
0 07
1 15, 18, 14, 11, 11
2 28, 24, 20, 22
3 31, 33, 30, 30
4 43, 42, 46, 48
5
6 60, 62, 68, 68
7
8 81, 81
9 99, 94, 96

XSMB » XSMB Thứ 6 » Miền Bắc 22-01-2021

Giải tám
Giải bảy 99-66-79-86
Giải sáu 975 649 138
Giải năm 4240-9067-6766-4874-6126-8781
Giải tư 2350 7495 3382 3957
Giải ba 50923 52161 94571 45049 22063 12002
Giải nhì 02515-40551
Giải nhất 84081
Đặc biệt 09264

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Miền Bắc
0 02
1 15
2 23, 26
3 38
4 49, 40, 49
5 51, 50, 57
6 64, 61, 63, 67, 66, 66
7 71, 74, 75, 79
8 81, 82, 81, 86
9 95, 99

XSMB » XSMB Thứ 5 » Miền Bắc 21-01-2021

Giải tám
Giải bảy 78-07-44-66
Giải sáu 924 125 959
Giải năm 7769-5852-9649-2524-9395-4084
Giải tư 9658 2580 7860 6652
Giải ba 75287 68137 56058 56979 67719 99740
Giải nhì 06619-35655
Giải nhất 54409
Đặc biệt 21331

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Miền Bắc
0 09, 07
1 19, 19
2 24, 24, 25
3 31, 37
4 40, 49, 44
5 55, 58, 58, 52, 52, 59
6 60, 69, 66
7 79, 78
8 87, 80, 84
9 95