Hôm nay Thứ 3, ngày 05/07/2022

XSMB » XSMB Thứ 3 » Miền Bắc 05-07-2022

Giải tám
Giải bảy 73-27-12-66
Giải sáu 694 206 634
Giải năm 2043-8711-6194-4454-5014-7003
Giải tư 4054 1125 5766 2925
Giải ba 16651 85886 17190 97486 12030 22813
Giải nhì 99531-72909
Giải nhất 87375
Đặc biệt 68404

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Miền Bắc
0 04, 09, 03, 06
1 13, 11, 14, 12
2 25, 25, 27
3 31, 30, 34
4 43
5 51, 54, 54
6 66, 66
7 75, 73
8 86, 86
9 90, 94, 94

XSMB » XSMB Thứ 2 » Miền Bắc 04-07-2022

Giải tám
Giải bảy 93-10-08-58
Giải sáu 534 520 085
Giải năm 2311-8973-3138-4068-9350-9570
Giải tư 6884 0301 9014 1040
Giải ba 16731 96862 69049 55288 95452 71575
Giải nhì 50753-62864
Giải nhất 18777
Đặc biệt 50239

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Miền Bắc
0 01, 08
1 14, 11, 10
2 20
3 39, 31, 38, 34
4 49, 40
5 53, 52, 50, 58
6 64, 62, 68
7 77, 75, 73, 70
8 88, 84, 85
9 93

XSMB » XSMB Chủ Nhật » Miền Bắc 03-07-2022

Giải tám
Giải bảy 91-05-33-73
Giải sáu 400 632 125
Giải năm 5000-7140-6545-0912-6326-8136
Giải tư 5496 7992 9661 7956
Giải ba 37618 26670 35119 32760 52753 06126
Giải nhì 08354-56997
Giải nhất 00944
Đặc biệt 86690

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Miền Bắc
0 00, 00, 05
1 18, 19, 12
2 26, 26, 25
3 36, 32, 33
4 44, 40, 45
5 54, 53, 56
6 60, 61
7 70, 73
8
9 90, 97, 96, 92, 91

XSMB » XSMB Thứ 7 » Miền Bắc 02-07-2022

Giải tám
Giải bảy 78-42-39-53
Giải sáu 485 868 202
Giải năm 8466-5247-7508-9632-7530-8386
Giải tư 3659 9883 5277 1696
Giải ba 96368 65980 74760 70786 58689 20359
Giải nhì 71762-44601
Giải nhất 26597
Đặc biệt 50554

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Miền Bắc
0 01, 08, 02
1
2
3 32, 30, 39
4 47, 42
5 54, 59, 59, 53
6 62, 68, 60, 66, 68
7 77, 78
8 80, 86, 89, 83, 86, 85
9 97, 96

XSMB » XSMB Thứ 6 » Miền Bắc 01-07-2022

Giải tám
Giải bảy 85-17-66-07
Giải sáu 112 138 216
Giải năm 3638-2980-7739-2243-1130-4587
Giải tư 2224 4290 7000 1048
Giải ba 71869 91205 03430 30824 21175 72532
Giải nhì 16691-52814
Giải nhất 70090
Đặc biệt 01697

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Miền Bắc
0 05, 00, 07
1 14, 12, 16, 17
2 24, 24
3 30, 32, 38, 39, 30, 38
4 48, 43
5
6 69, 66
7 75
8 80, 87, 85
9 97, 90, 91, 90

XSMB » XSMB Thứ 5 » Miền Bắc 30-06-2022

Giải tám
Giải bảy 88-28-91-46
Giải sáu 775 137 088
Giải năm 3632-9550-8367-7541-6643-2495
Giải tư 4128 1064 3591 3830
Giải ba 73018 20288 12676 79851 99201 63830
Giải nhì 21676-00588
Giải nhất 82672
Đặc biệt 58839

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Miền Bắc
0 01
1 18
2 28, 28
3 39, 30, 30, 32, 37
4 41, 43, 46
5 51, 50
6 64, 67
7 72, 76, 76, 75
8 88, 88, 88, 88
9 91, 95, 91

XSMB » XSMB Thứ 4 » Miền Bắc 29-06-2022

Giải tám
Giải bảy 26-97-87-64
Giải sáu 732 080 835
Giải năm 4977-7341-4413-0130-0226-9865
Giải tư 0653 2941 8867 4658
Giải ba 67842 19569 35494 95540 19050 72972
Giải nhì 84006-09206
Giải nhất 20636
Đặc biệt 38892

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Miền Bắc
0 06, 06
1 13
2 26, 26
3 36, 30, 32, 35
4 42, 40, 41, 41
5 50, 53, 58
6 69, 67, 65, 64
7 72, 77
8 80, 87
9 92, 94, 97