Hôm nay Thứ 2, ngày 04/07/2022

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 03-07-2022

Tiền Giang
Mã: TG-A7
Kiên Giang
Mã: 7K1
Đà Lạt
Mã: L7K1
G8
08
17
76
G7
571
308
067
G6
2561
5946
0879
5224
3963
4795
8167
6398
9669
G5
9180
0865
8667
G4
10466
86152
54628
94787
26499
99316
85972
79123
34433
49072
34264
38798
42935
09557
84966
50059
85010
20640
08220
84543
72755
G3
92004
02466
43570
89148
43082
84811
G2
68143
15460
94274
G1
06416
03110
92588
ĐB
206710
698365
317995

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04, 08 08
1 10, 16, 16 10, 17 11, 10
2 28 23, 24 20
3 33, 35
4 43, 46 48 40, 43
5 52 57 59, 55
6 66, 66, 61 65, 60, 64, 65, 63 66, 67, 67, 69, 67
7 72, 79, 71 70, 72 74, 76
8 87, 80 88, 82
9 99 98, 95 95, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 26-06-2022

Tiền Giang
Mã: TG-D6
Kiên Giang
Mã: 6K4
Đà Lạt
Mã: L6K4
G8
81
24
90
G7
997
777
805
G6
5498
2771
2287
7191
8380
6524
5428
8448
3755
G5
1265
8298
4835
G4
37115
66969
81022
47967
86917
86616
23639
25702
16656
86737
03920
73196
11313
20351
13361
96934
64079
00191
67637
43893
87331
G3
47954
30982
60325
97899
21691
72971
G2
29551
37721
40019
G1
97745
00957
59994
ĐB
579182
099904
687533

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04, 02 05
1 15, 17, 16 13 19
2 22 21, 25, 20, 24, 24 28
3 39 37 33, 34, 37, 31, 35
4 45 48
5 51, 54 57, 56, 51 55
6 69, 67, 65 61
7 71 77 71, 79
8 82, 82, 87, 81 80
9 98, 97 99, 96, 98, 91 94, 91, 91, 93, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 19-06-2022

Tiền Giang
Mã: TG-C6
Kiên Giang
Mã: 6K3
Đà Lạt
Mã: L6K3
G8
42
52
44
G7
184
543
882
G6
1435
6456
3110
6886
1539
2978
4765
7349
9723
G5
4018
2678
5683
G4
28968
32565
98351
28048
53305
94414
07562
90978
16680
02592
78733
01522
86156
50057
17740
40514
15253
14990
95222
09393
92551
G3
28094
86814
74143
59038
31798
63035
G2
22100
49055
84903
G1
63473
34085
89955
ĐB
291304
659215
308825

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04, 00, 05 03
1 14, 14, 18, 10 15 14
2 22 25, 22, 23
3 35 38, 33, 39 35
4 48, 42 43, 43 40, 49, 44
5 51, 56 55, 56, 57, 52 55, 53, 51
6 68, 65, 62 65
7 73 78, 78, 78
8 84 85, 80, 86 83, 82
9 94 92 98, 90, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 12-06-2022

Tiền Giang
Mã: TG-B6
Kiên Giang
Mã: 6K2
Đà Lạt
Mã: L6K2
G8
24
54
03
G7
394
860
095
G6
4079
3573
4641
4507
4482
8731
5432
4169
0244
G5
3850
3695
6898
G4
83064
84797
49783
82536
38895
53485
91071
38394
54972
07310
83484
63786
04546
59748
49461
48634
29954
29552
24089
39723
74515
G3
23941
22638
21045
99249
34323
37137
G2
94911
39480
49356
G1
46513
13659
56890
ĐB
175553
152901
598137

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01, 07 03
1 13, 11 10 15
2 24 23, 23
3 38, 36 31 37, 37, 34, 32
4 41, 41 45, 49, 46, 48 44
5 53, 50 59, 54 56, 54, 52
6 64 60 61, 69
7 71, 79, 73 72
8 83, 85 80, 84, 86, 82 89
9 97, 95, 94 94, 95 90, 98, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 05-06-2022

Tiền Giang
Mã: TG-A6
Kiên Giang
Mã: 6K1
Đà Lạt
Mã: L6K1
G8
39
33
71
G7
764
671
847
G6
8196
7679
7683
6243
2412
6637
8118
5836
3237
G5
0372
2445
2989
G4
40397
50012
02102
33196
06522
12725
76768
76598
54040
72211
82813
14821
24714
17657
09222
37398
15307
78814
61986
12065
07287
G3
15479
47457
69244
90036
38422
36404
G2
50166
68731
47921
G1
52485
45058
99083
ĐB
601171
582019
835209

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02 09, 04, 07
1 12 19, 11, 13, 14, 12 14, 18
2 22, 25 21 21, 22, 22
3 39 31, 36, 37, 33 36, 37
4 44, 40, 45, 43 47
5 57 58, 57
6 66, 68, 64 65
7 71, 79, 72, 79 71 71
8 85, 83 83, 86, 87, 89
9 97, 96, 96 98 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 29-05-2022

Tiền Giang
Mã: TG-E5
Kiên Giang
Mã: 5K5
Đà Lạt
Mã: L5K5
G8
40
39
60
G7
891
171
547
G6
9170
0924
0657
1015
7022
6647
1324
9335
5418
G5
4328
4904
6712
G4
70406
49211
01550
51829
05689
62287
05397
60103
54114
07938
60800
64265
96670
53538
26937
16726
45282
75065
32970
69513
10248
G3
25688
23234
48222
88922
75023
70368
G2
77354
09425
72393
G1
92955
71374
84508
ĐB
993715
615562
055559

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 06 03, 00, 04 08
1 15, 11 14, 15 13, 12, 18
2 29, 28, 24 25, 22, 22, 22 23, 26, 24
3 34 38, 38, 39 37, 35
4 40 47 48, 47
5 55, 54, 50, 57 59
6 62, 65 68, 65, 60
7 70 74, 70, 71 70
8 88, 89, 87 82
9 97, 91 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 22-05-2022

Tiền Giang
Mã: TG-D5
Kiên Giang
Mã: 5K4
Đà Lạt
Mã: L5K4
G8
77
13
71
G7
255
405
770
G6
6543
2990
1302
4244
5418
7676
0127
1901
4983
G5
4415
3811
8249
G4
39968
27569
90477
62807
45357
88927
43659
54679
85137
51889
30072
22822
99861
46470
24271
35995
68453
39808
27488
51177
63751
G3
48839
24604
88302
80370
87361
26516
G2
11628
44601
10930
G1
74635
12899
42292
ĐB
348702
042104
250168

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 04, 07, 02 04, 01, 02, 05 08, 01
1 15 11, 18, 13 16
2 28, 27 22 27
3 35, 39 37 30
4 43 44 49
5 57, 59, 55 53, 51
6 68, 69 61 68, 61
7 77, 77 70, 79, 72, 70, 76 71, 77, 70, 71
8 89 88, 83
9 90 99 92, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 15-05-2022

Tiền Giang
Mã: TG-C5
Kiên Giang
Mã: 5K3
Đà Lạt
Mã: L5K3
G8
52
54
87
G7
551
741
531
G6
7756
2725
3723
4257
9293
1093
4829
8727
7685
G5
6299
7102
9431
G4
03682
18981
08973
19528
84252
59296
31592
67340
06776
44849
73147
00375
85117
36077
26231
24990
75388
75998
12440
92224
76854
G3
91926
21862
98457
46656
91736
70964
G2
40302
42192
67429
G1
20601
19873
46306
ĐB
303326
797080
143945

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01, 02 02 06
1 17
2 26, 26, 28, 25, 23 29, 24, 29, 27
3 36, 31, 31, 31
4 40, 49, 47, 41 45, 40
5 52, 56, 51, 52 57, 56, 57, 54 54
6 62 64
7 73 73, 76, 75, 77
8 82, 81 80 88, 85, 87
9 96, 92, 99 92, 93, 93 90, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: