Hôm nay Chủ Nhật, ngày 17/10/2021

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 04-07-2021

Tiền Giang
Mã: TG-A7
Kiên Giang
Mã: 7K1
Đà Lạt
Mã: L7K1
G8
89
40
04
G7
990
343
128
G6
4196
3992
6427
7419
2312
0097
1143
1855
3137
G5
4517
0064
6054
G4
00547
84977
36495
23624
43325
19944
13214
66735
29935
41953
97981
00520
75658
13482
18121
51951
90993
42573
41354
34029
02743
G3
40977
19874
42593
65825
29213
72985
G2
09517
90970
26773
G1
97437
29459
10784
ĐB
220816
509867
273435

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04
1 16, 17, 14, 17 19, 12 13
2 24, 25, 27 25, 20 21, 29, 28
3 37 35, 35 35, 37
4 47, 44 43, 40 43, 43
5 59, 53, 58 51, 54, 54, 55
6 67, 64
7 77, 74, 77 70 73, 73
8 89 81, 82 84, 85
9 95, 96, 92, 90 93, 97 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 27-06-2021

Tiền Giang
Mã: TG-D6
Kiên Giang
Mã: 6K4
Đà Lạt
Mã: L6K4
G8
22
19
03
G7
821
205
341
G6
8424
3822
0464
3580
0711
9513
2577
3228
2074
G5
8123
3095
5259
G4
44015
45762
87983
20428
61130
04198
42965
56762
18750
67112
21225
46550
58826
02709
35523
22630
05260
03988
27538
99151
69557
G3
90856
96478
71656
78848
92517
92643
G2
52761
05559
22514
G1
86200
16092
39300
ĐB
523343
428213
960198

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00 09, 05 00, 03
1 15 13, 12, 11, 13, 19 14, 17
2 28, 23, 24, 22, 21, 22 25, 26 23, 28
3 30 30, 38
4 43 48 43, 41
5 56 59, 56, 50, 50 51, 57, 59
6 61, 62, 65, 64 62 60
7 78 77, 74
8 83 80 88
9 98 92, 95 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 20-06-2021

Tiền Giang
Mã: TG-C6
Kiên Giang
Mã: 6K3
Đà Lạt
Mã: L6K3
G8
60
39
82
G7
037
960
685
G6
2014
5444
6076
7501
2552
4468
2566
9269
2970
G5
0508
5579
7583
G4
49001
26797
51386
87216
31637
33690
25272
02143
58713
92107
89380
15624
52416
11151
02388
91308
70191
51232
03301
84642
59939
G3
84888
57753
63006
30663
86894
55282
G2
65720
38993
77389
G1
53974
90251
16845
ĐB
372174
217073
491178

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01, 08 06, 07, 01 08, 01
1 16, 14 13, 16
2 20 24
3 37, 37 39 32, 39
4 44 43 45, 42
5 53 51, 51, 52
6 60 63, 68, 60 66, 69
7 74, 74, 72, 76 73, 79 78, 70
8 88, 86 80 89, 82, 88, 83, 85, 82
9 97, 90 93 94, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 13-06-2021

Tiền Giang
Mã: TG-B6
Kiên Giang
Mã: 6K2
Đà Lạt
Mã: L6K2
G8
30
54
94
G7
553
142
907
G6
2307
9960
4517
2166
4400
2118
8299
2308
1159
G5
7987
0680
7085
G4
44895
89494
44278
20163
12922
76118
97182
67784
59353
53503
49015
51459
16392
80188
12779
29526
16101
49661
08505
89374
59892
G3
74232
71366
59677
75811
00546
03164
G2
57156
81530
57417
G1
70139
86228
15912
ĐB
848912
219699
917483

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 07 03, 00 01, 05, 08, 07
1 12, 18, 17 11, 15, 18 12, 17
2 22 28 26
3 39, 32, 30 30
4 42 46
5 56, 53 53, 59, 54 59
6 66, 63, 60 66 64, 61
7 78 77 79, 74
8 82, 87 84, 88, 80 83, 85
9 95, 94 99, 92 92, 99, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 06-06-2021

Tiền Giang
Mã: TG-A6
Kiên Giang
Mã: 6K1
Đà Lạt
Mã: L6K1
G8
50
52
22
G7
727
658
247
G6
9881
6051
4978
0430
7979
5281
4211
0979
9985
G5
0913
3535
7312
G4
03210
97006
76306
04828
21283
19436
21626
79108
00609
16500
34105
47136
01664
33079
98176
72409
03337
81183
34588
42222
37850
G3
32236
46735
12442
38587
21640
92181
G2
68138
74440
80962
G1
44193
26574
10620
ĐB
614830
745670
630300

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 06, 06 08, 09, 00, 05 00, 09
1 10, 13 12, 11
2 28, 26, 27 20, 22, 22
3 30, 38, 36, 35, 36 36, 35, 30 37
4 40, 42 40, 47
5 51, 50 58, 52 50
6 64 62
7 78 70, 74, 79, 79 76, 79
8 83, 81 87, 81 81, 83, 88, 85
9 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 30-05-2021

Tiền Giang
Mã: TG-E5
Kiên Giang
Mã: 5K5
Đà Lạt
Mã: L5K5
G8
38
74
69
G7
211
127
540
G6
8543
5668
9096
0879
7724
9594
6515
0190
8893
G5
7847
4815
5622
G4
63601
96886
91565
90413
43442
84973
04266
20286
66276
87106
02267
79604
09424
25960
46852
58193
02569
71825
55960
38503
10291
G3
38608
05418
71245
40690
25317
87679
G2
33759
51816
95496
G1
45974
65237
81440
ĐB
725503
317456
922625

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 03, 08, 01 06, 04 03
1 18, 13, 11 16, 15 17, 15
2 24, 24, 27 25, 25, 22
3 38 37
4 42, 47, 43 45 40, 40
5 59 56 52
6 65, 66, 68 67, 60 69, 60, 69
7 74, 73 76, 79, 74 79
8 86 86
9 96 90, 94 96, 93, 91, 90, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 23-05-2021

Tiền Giang
Mã: TG-D5
Kiên Giang
Mã: 5K4
Đà Lạt
Mã: L5K4
G8
73
55
53
G7
375
238
609
G6
4834
6969
7174
3328
7361
9508
7213
4184
5358
G5
8369
2375
9218
G4
05269
20923
56291
83434
92339
79545
60584
10086
35576
07384
14514
70832
87184
90601
49255
97726
25588
12304
88585
36567
74723
G3
85255
11992
53125
75176
96081
74630
G2
85030
54698
43539
G1
78820
56952
75477
ĐB
798174
054088
319177

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01, 08 04, 09
1 14 18, 13
2 20, 23 25, 28 26, 23
3 30, 34, 39, 34 32, 38 39, 30
4 45
5 55 52, 55 55, 58, 53
6 69, 69, 69 61 67
7 74, 74, 75, 73 76, 76, 75 77, 77
8 84 88, 86, 84, 84 81, 88, 85, 84
9 92, 91 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 16-05-2021

Tiền Giang
Mã: TG-C5
Kiên Giang
Mã: 5K3
Đà Lạt
Mã: L5K3
G8
72
52
41
G7
445
179
397
G6
6463
8759
0616
1154
7354
6682
5477
5380
1843
G5
6207
2785
8813
G4
03679
88814
09212
77046
74109
53319
14312
72035
44763
13239
71913
36734
74914
89920
91073
84622
44410
30826
68166
62323
39629
G3
22795
60294
31134
71109
16535
67421
G2
84465
28276
52477
G1
35875
16360
41637
ĐB
943139
245500
265175

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 09, 07 00, 09
1 14, 12, 19, 12, 16 13, 14 10, 13
2 20 21, 22, 26, 23, 29
3 39 34, 35, 39, 34 37, 35
4 46, 45 43, 41
5 59 54, 54, 52
6 65, 63 60, 63 66
7 75, 79, 72 76, 79 75, 77, 73, 77
8 85, 82 80
9 95, 94 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: