Hôm nay Thứ 7, ngày 28/01/2023

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 22-01-2023

Tiền Giang
Mã: TG-D1
Kiên Giang
Mã: 1K4
Đà Lạt
Mã: L1K4
G8
44
99
97
G7
559
356
039
G6
1334
8769
2424
4812
0948
7517
3458
1351
9814
G5
1740
0290
1960
G4
54788
19863
15615
09497
95599
18769
55377
67998
12443
35394
25392
98939
69730
54892
20566
26870
17670
42270
90719
18486
80006
G3
30839
33185
10586
05172
77696
35943
G2
05346
18434
30374
G1
56954
74636
75100
ĐB
205717
332403
808214

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 03 00, 06
1 17, 15 12, 17 14, 19, 14
2 24
3 39, 34 36, 34, 39, 30 39
4 46, 40, 44 43, 48 43
5 54, 59 56 58, 51
6 63, 69, 69 66, 60
7 77 72 74, 70, 70, 70
8 85, 88 86 86
9 97, 99 98, 94, 92, 92, 90, 99 96, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 15-01-2023

Tiền Giang
Mã: TG-C1
Kiên Giang
Mã: 1K3
Đà Lạt
Mã: L1K3
G8
56
80
70
G7
719
482
565
G6
9103
4868
4294
1746
0466
5869
2061
8082
2308
G5
2197
1904
0922
G4
50665
62334
99049
22747
56982
84820
13635
30076
88832
81832
00454
48264
33688
77145
58423
55669
15320
10121
08832
80998
46706
G3
32679
32954
38086
87725
06907
15254
G2
13430
52814
62365
G1
10169
27423
40461
ĐB
623494
515546
356396

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 03 04 07, 06, 08
1 19 14
2 20 23, 25 23, 20, 21, 22
3 30, 34, 35 32, 32 32
4 49, 47 46, 45, 46
5 54, 56 54 54
6 69, 65, 68 64, 66, 69 61, 65, 69, 61, 65
7 79 76 70
8 82 86, 88, 82, 80 82
9 94, 97, 94 96, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 08-01-2023

Kiên Giang
Mã: 1K2
Đà Lạt
Mã: L1K2
Tiền Giang
Mã: TG-B1
G8
28
11
46
G7
124
308
345
G6
1400
2869
3021
2787
7511
7249
5562
4189
0758
G5
9267
5028
6692
G4
62746
44556
79317
07016
81274
05953
84765
49306
69982
85345
69087
61211
21673
73566
21190
79563
33127
18494
36727
95792
90897
G3
89331
84056
41488
83472
01027
87317
G2
62855
58335
54482
G1
81332
73731
94928
ĐB
140182
292709
834815

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
0 00 09, 06, 08
1 17, 16 11, 11, 11 15, 17
2 21, 24, 28 28 28, 27, 27, 27
3 32, 31 31, 35
4 46 45, 49 45, 46
5 55, 56, 56, 53 58
6 65, 67, 69 66 63, 62
7 74 72, 73
8 82 88, 82, 87, 87 82, 89
9 90, 94, 92, 97, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 01-01-2023

Tiền Giang
Mã: TG-A1
Kiên Giang
Mã: 1K1
Đà Lạt
Mã: L1K1
G8
95
64
09
G7
310
528
015
G6
8907
9492
3535
2636
5029
5020
5501
2986
7991
G5
4594
7486
4081
G4
69180
34333
46859
54425
02420
87374
25317
76611
29433
13198
91143
95007
69599
35731
53637
60795
70108
85825
12125
17972
90667
G3
86406
51077
44067
79309
69260
47622
G2
00249
45354
17695
G1
87430
13089
32313
ĐB
939439
104380
712933

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 06, 07 09, 07 08, 01, 09
1 17, 10 11 13, 15
2 25, 20 29, 20, 28 22, 25, 25
3 39, 30, 33, 35 33, 31, 36 33, 37
4 49 43
5 59 54
6 67, 64 60, 67
7 77, 74 72
8 80 80, 89, 86 81, 86
9 94, 92, 95 98, 99 95, 95, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 25-12-2022

Tiền Giang
Mã: TG-D12
Kiên Giang
Mã: 12K4
Đà Lạt
Mã: L12K4
G8
44
25
00
G7
948
674
725
G6
3806
7361
2726
9488
9551
0754
6448
3235
1866
G5
2287
9479
8415
G4
50659
70845
73490
58863
87787
95345
00057
44154
16230
79035
69626
95137
80189
87317
80706
47574
52326
50589
44032
17328
35458
G3
83337
71109
92586
59327
80172
14721
G2
87240
55393
44364
G1
04338
28866
42088
ĐB
837069
845155
263503

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 09, 06 03, 06, 00
1 17 15
2 26 27, 26, 25 21, 26, 28, 25
3 38, 37 30, 35, 37 32, 35
4 40, 45, 45, 48, 44 48
5 59, 57 55, 54, 51, 54 58
6 69, 63, 61 66 64, 66
7 79, 74 72, 74
8 87, 87 86, 89, 88 88, 89
9 90 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 18-12-2022

Tiền Giang
Mã: TG-C12
Kiên Giang
Mã: 12K3
Đà Lạt
Mã: L12K3
G8
75
60
35
G7
420
440
906
G6
4867
5797
2941
3357
7305
3161
7661
1519
7975
G5
0310
8597
8099
G4
28883
19602
32631
79137
34397
02357
97249
98154
77411
29353
34116
93806
89787
49418
41465
43252
38941
66866
22327
08195
84936
G3
11425
70915
03700
20858
14147
37593
G2
45858
57985
14818
G1
82355
13145
64859
ĐB
096372
480954
699189

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02 00, 06, 05 06
1 15, 10 11, 16, 18 18, 19
2 25, 20 27
3 31, 37 36, 35
4 49, 41 45, 40 47, 41
5 55, 58, 57 54, 58, 54, 53, 57 59, 52
6 67 61, 60 65, 66, 61
7 72, 75 75
8 83 85, 87 89
9 97, 97 97 93, 95, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 11-12-2022

Tiền Giang
Mã: TG-B12
Kiên Giang
Mã: 12K2
Đà Lạt
Mã: L12K2
G8
66
66
13
G7
174
630
497
G6
2573
1340
0652
2059
7890
2868
3655
1429
0296
G5
6115
7524
9792
G4
17682
38057
82992
01513
58323
97958
28226
42532
20602
37490
59975
86776
35868
96978
37692
74514
41205
32959
84383
71201
65202
G3
83896
93382
28909
74579
63224
96385
G2
14850
36961
51780
G1
30662
58658
03906
ĐB
585660
718871
936215

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 09, 02 06, 05, 01, 02
1 13, 15 15, 14, 13
2 23, 26 24 24, 29
3 32, 30
4 40
5 50, 57, 58, 52 58, 59 59, 55
6 60, 62, 66 61, 68, 68, 66
7 73, 74 71, 79, 75, 76, 78
8 82, 82 80, 85, 83
9 96, 92 90, 90 92, 92, 96, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 04-12-2022

Tiền Giang
Mã: TG-A12
Kiên Giang
Mã: 12K1
Đà Lạt
Mã: L12K1
G8
73
43
85
G7
506
564
452
G6
5458
5906
4902
3604
6882
6607
6171
3408
8155
G5
7900
0655
0764
G4
37651
43018
93787
77756
17202
40319
44175
31071
42498
66971
71588
79205
32630
49996
80005
54784
55510
98930
65070
01494
03810
G3
09316
87376
76172
18120
87642
74122
G2
03163
62651
12412
G1
01663
18321
39252
ĐB
130716
410089
780515

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 00, 06, 02, 06 05, 04, 07 05, 08
1 16, 16, 18, 19 15, 12, 10, 10
2 21, 20 22
3 30 30
4 43 42
5 51, 56, 58 51, 55 52, 55, 52
6 63, 63 64 64
7 76, 75, 73 72, 71, 71 70, 71
8 87 89, 88, 82 84, 85
9 98, 96 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: