Hôm nay Thứ 6, ngày 02/06/2023

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 28-05-2023

Tiền Giang
Mã: TG-D5
Kiên Giang
Mã: 5K4
Đà Lạt
Mã: L5K4
G8
82
86
94
G7
497
308
604
G6
5152
3075
9573
1178
7155
9156
5600
0254
3631
G5
4705
2825
3287
G4
13195
19840
58854
06985
90936
04846
75946
77143
71458
42458
22137
12456
32273
14888
75086
41713
60326
93852
13474
53684
12231
G3
12975
62157
47970
68530
58184
14911
G2
35479
65910
30252
G1
47338
35048
20604
ĐB
230897
077788
716889

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 05 08 04, 00, 04
1 10 11, 13
2 25 26
3 38, 36 30, 37 31, 31
4 40, 46, 46 48, 43
5 57, 54, 52 58, 58, 56, 55, 56 52, 52, 54
6
7 79, 75, 75, 73 70, 73, 78 74
8 85, 82 88, 88, 86 89, 84, 86, 84, 87
9 97, 95, 97 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 21-05-2023

Tiền Giang
Mã: TG-C5
Kiên Giang
Mã: 5K3
Đà Lạt
Mã: L5K3
G8
30
58
61
G7
173
592
666
G6
9968
3276
0155
1624
7910
9824
8581
5910
2723
G5
9868
2892
7195
G4
43099
81772
13619
55686
08237
40341
06071
01440
25461
67457
27314
47856
77855
23230
25876
06100
15620
78170
83376
09874
52100
G3
88656
72151
15107
05250
73956
24239
G2
93334
50054
85826
G1
42329
40813
89533
ĐB
532952
164268
504732

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 07 00, 00
1 19 13, 14, 10 10
2 29 24, 24 26, 20, 23
3 34, 37, 30 30 32, 33, 39
4 41 40
5 52, 56, 51, 55 54, 50, 57, 56, 55, 58 56
6 68, 68 68, 61 66, 61
7 72, 71, 76, 73 76, 70, 76, 74
8 86 81
9 99 92, 92 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 14-05-2023

Đà Lạt
Mã: L5K2
Tiền Giang
Mã: TG-B5
Kiên Giang
Mã: 5K2
G8
32
65
78
G7
862
115
487
G6
4394
8514
9447
2425
8448
3632
1976
8206
3100
G5
8697
0843
2347
G4
65116
64865
98609
56475
17031
56300
83216
15186
08239
37861
12371
56864
58591
47515
78568
05028
21735
84727
87934
34646
53483
G3
49841
29363
40094
37476
10078
18967
G2
57701
84721
37150
G1
43715
03758
32242
ĐB
976255
275671
381832

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
0 01, 09, 00 06, 00
1 15, 16, 16, 14 15, 15
2 21, 25 28, 27
3 31, 32 39, 32 32, 35, 34
4 41, 47 43, 48 42, 46, 47
5 55 58 50
6 63, 65, 62 61, 64, 65 67, 68
7 75 71, 76, 71 78, 76, 78
8 86 83, 87
9 97, 94 94, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 07-05-2023

Tiền Giang
Mã: TG-A5
Kiên Giang
Mã: 5K1
Đà Lạt
Mã: L5K1
G8
41
49
26
G7
430
988
925
G6
4852
3231
4270
9893
5804
9407
7867
4256
6350
G5
8102
8283
5898
G4
64584
86594
93276
91960
74338
93596
22084
61560
99061
99212
04485
77089
98117
91609
66911
61481
84183
63379
36228
83936
45899
G3
07087
28582
89403
65945
83018
00367
G2
99687
96835
79096
G1
63937
76555
95879
ĐB
637712
405776
840440

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02 03, 09, 04, 07
1 12 12, 17 18, 11
2 28, 25, 26
3 37, 38, 31, 30 35 36
4 41 45, 49 40
5 52 55 56, 50
6 60 60, 61 67, 67
7 76, 70 76 79, 79
8 87, 87, 82, 84, 84 85, 89, 83, 88 81, 83
9 94, 96 93 96, 99, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 30-04-2023

Tiền Giang
Mã: TG-E4
Kiên Giang
Mã: 4K5
Đà Lạt
Mã: L4K5
G8
21
63
27
G7
741
643
515
G6
6690
5557
3925
3822
3038
4490
8460
9943
9233
G5
3580
5066
9723
G4
66477
68702
63479
78947
10709
92512
04016
05123
40772
68951
40971
25987
47248
10844
16192
68535
16416
72308
78191
51734
47827
G3
24980
29950
16071
63057
44377
14655
G2
87382
09543
04707
G1
82823
05528
12131
ĐB
516125
820158
617283

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 09 07, 08
1 12, 16 16, 15
2 25, 23, 25, 21 28, 23, 22 27, 23, 27
3 38 31, 35, 34, 33
4 47, 41 43, 48, 44, 43 43
5 50, 57 58, 57, 51 55
6 66, 63 60
7 77, 79 71, 72, 71 77
8 82, 80, 80 87 83
9 90 90 92, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 23-04-2023

Tiền Giang
Mã: TG-D4
Kiên Giang
Mã: 4K4
Đà Lạt
Mã: L4K4
G8
74
92
54
G7
367
876
036
G6
6133
2959
6790
6588
9047
9899
9245
7933
8622
G5
1993
1029
3024
G4
85793
99205
27669
32059
46998
94054
74953
39583
58835
11554
96631
86128
10163
39149
52614
11886
41111
02513
69386
37058
88010
G3
10261
72639
72348
24223
47264
35731
G2
37152
66889
20929
G1
27278
16966
03192
ĐB
945570
038472
227371

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 05
1 14, 11, 13, 10
2 23, 28, 29 29, 24, 22
3 39, 33 35, 31 31, 33, 36
4 48, 49, 47 45
5 52, 59, 54, 53, 59 54 58, 54
6 61, 69, 67 66, 63 64
7 70, 78, 74 72, 76 71
8 89, 83, 88 86, 86
9 93, 98, 93, 90 99, 92 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 16-04-2023

Tiền Giang
Mã: TG-C4
Kiên Giang
Mã: 4K3
Đà Lạt
Mã: L4K3
G8
28
02
35
G7
905
727
440
G6
5123
3820
7111
0947
5734
8879
9579
9576
1121
G5
8419
2011
7852
G4
92780
13704
14842
51297
76456
30579
53191
08453
28837
93062
23717
04184
50770
43103
01472
74733
36506
31394
08479
13857
27672
G3
13933
89434
42770
79552
64615
69451
G2
97765
86496
87265
G1
66568
44975
01057
ĐB
069536
377984
645892

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04, 05 03, 02 06
1 19, 11 17, 11 15
2 23, 20, 28 27 21
3 36, 33, 34 37, 34 33, 35
4 42 47 40
5 56 52, 53 57, 51, 57, 52
6 68, 65 62 65
7 79 75, 70, 70, 79 72, 79, 72, 79, 76
8 80 84, 84
9 97, 91 96 92, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 09-04-2023

Tiền Giang
Mã: TG-B4
Kiên Giang
Mã: 4K2
Đà Lạt
Mã: L4K2
G8
16
48
11
G7
123
577
556
G6
3524
7959
8331
7094
3251
9045
4861
9274
5994
G5
7124
1247
5380
G4
53691
60407
63540
56337
88464
58810
28531
11477
54113
40505
01162
53668
49585
29987
66255
21124
88867
27009
08692
23193
72600
G3
48239
28137
37576
20063
64138
00982
G2
86576
55354
12957
G1
38601
99081
53059
ĐB
451321
735108
581143

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01, 07 08, 05 09, 00
1 10, 16 13 11
2 21, 24, 24, 23 24
3 39, 37, 37, 31, 31 38
4 40 47, 45, 48 43
5 59 54, 51 59, 57, 55, 56
6 64 63, 62, 68 67, 61
7 76 76, 77, 77 74
8 81, 85, 87 82, 80
9 91 94 92, 93, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: