Hôm nay Chủ Nhật, ngày 23/01/2022

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 16-01-2022

Tiền Giang
Mã: TG-C1
Kiên Giang
Mã: 1K3
Đà Lạt
Mã: L1K3
G8
59
77
06
G7
158
730
930
G6
8285
5211
0281
3320
6210
1307
6819
3118
3836
G5
8733
5905
7771
G4
84850
03421
50159
25019
65401
15044
99398
25480
80319
80887
68251
32540
52112
92558
58176
55621
58221
29241
10486
12514
53280
G3
64687
64802
03532
09967
50129
94795
G2
53557
45935
08020
G1
40659
89326
80235
ĐB
414541
635811
990167

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 01 05, 07 06
1 19, 11 11, 19, 12, 10 14, 19, 18
2 21 26, 20 20, 29, 21, 21
3 33 35, 32, 30 35, 36, 30
4 41, 44 40 41
5 59, 57, 50, 59, 58, 59 51, 58
6 67 67
7 77 76, 71
8 87, 85, 81 80, 87 86, 80
9 98 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 09-01-2022

Tiền Giang
Mã: TG-B1
Kiên Giang
Mã: 1K2
Đà Lạt
Mã: L1K2
G8
22
62
14
G7
222
966
226
G6
6960
6864
7817
6123
4656
4390
9357
2668
3318
G5
5958
2189
6790
G4
81264
65987
15189
40340
06042
15140
57410
79255
45174
22017
26485
36097
96806
69577
20837
23401
20753
73686
87602
27570
49199
G3
78219
91375
27070
83446
81376
93781
G2
81162
60728
96891
G1
13308
88754
70684
ĐB
565089
959125
425471

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 08 06 01, 02
1 19, 10, 17 17 18, 14
2 22, 22 25, 28, 23 26
3 37
4 40, 42, 40 46
5 58 54, 55, 56 53, 57
6 62, 64, 60, 64 66, 62 68
7 75 70, 74, 77 71, 76, 70
8 89, 87, 89 85, 89 84, 81, 86
9 97, 90 91, 99, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 02-01-2022

Tiền Giang
Mã: TG-A1
Kiên Giang
Mã: 1K1
Đà Lạt
Mã: L1K1
G8
83
67
87
G7
865
412
520
G6
7985
0638
2943
3734
1168
2379
6920
0255
4000
G5
1286
0718
3296
G4
78747
25649
83539
68056
45190
42558
88981
01120
27795
00864
74973
93429
88112
31432
97583
64063
56256
32287
42247
32746
45299
G3
81002
86907
55135
35911
47936
90418
G2
46126
74196
46692
G1
47187
03264
07031
ĐB
764841
243063
054164

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 07 00
1 11, 12, 18, 12 18
2 26 20, 29 20, 20
3 39, 38 35, 32, 34 31, 36
4 41, 47, 49, 43 47, 46
5 56, 58 56, 55
6 65 63, 64, 64, 68, 67 64, 63
7 73, 79
8 87, 81, 86, 85, 83 83, 87, 87
9 90 96, 95 92, 99, 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 26-12-2021

Tiền Giang
Mã: TG-D12
Kiên Giang
Mã: 12K4
Đà Lạt
Mã: L12K4
G8
31
59
17
G7
880
462
956
G6
2171
6423
0674
5322
4872
9244
8758
9334
5948
G5
6042
0589
0461
G4
02438
99158
85949
72488
17823
55790
27157
98343
10207
17538
31934
57615
59300
71064
69838
87985
41764
44971
02567
38573
31187
G3
70219
60004
92955
07697
01756
13832
G2
02290
87176
44001
G1
18809
16159
30126
ĐB
033732
404086
586580

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 09, 04 07, 00 01
1 19 15 17
2 23, 23 22 26
3 32, 38, 31 38, 34 32, 38, 34
4 49, 42 43, 44 48
5 58, 57 59, 55, 59 56, 58, 56
6 64, 62 64, 67, 61
7 71, 74 76, 72 71, 73
8 88, 80 86, 89 80, 85, 87
9 90, 90 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 19-12-2021

Kiên Giang
Mã: 12K3
Đà Lạt
Mã: L12K3
Tiền Giang
Mã: TG-C12
G8
31
39
04
G7
773
432
542
G6
8115
2365
5787
3339
0256
2710
9568
1049
7369
G5
9698
2302
3421
G4
18134
13657
65852
07354
72717
82663
16058
60909
29171
67462
55586
67426
99566
61182
95516
72864
67076
84678
14086
41795
39854
G3
77789
75784
22449
86700
27701
06940
G2
28645
07664
43831
G1
93752
87827
22393
ĐB
970659
150010
377628

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
0 00, 09, 02 01, 04
1 17, 15 10, 10 16
2 27, 26 28, 21
3 34, 31 39, 32, 39 31
4 45 49 40, 49, 42
5 59, 52, 57, 52, 54, 58 56 54
6 63, 65 64, 62, 66 64, 68, 69
7 73 71 76, 78
8 89, 84, 87 86, 82 86
9 98 93, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 12-12-2021

Tiền Giang
Mã: TG-B12
Kiên Giang
Mã: 12K2
Đà Lạt
Mã: L12K2
G8
40
15
80
G7
690
758
065
G6
0669
9673
4375
7721
2919
0757
0329
2378
2582
G5
6797
1697
5764
G4
45471
80841
41837
60705
09545
13817
92912
72852
72780
69684
48309
85828
80252
53927
13212
96525
49222
67543
60587
54229
88279
G3
74004
35469
10422
33212
02888
32361
G2
74012
89906
24344
G1
91926
45057
64203
ĐB
666065
162134
124298

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04, 05 06, 09 03
1 12, 17, 12 12, 19, 15 12
2 26 22, 28, 27, 21 25, 22, 29, 29
3 37 34
4 41, 45, 40 44, 43
5 57, 52, 52, 57, 58
6 65, 69, 69 61, 64, 65
7 71, 73, 75 79, 78
8 80, 84 88, 87, 82, 80
9 97, 90 97 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 05-12-2021

Tiền Giang
Mã: TG-A12
Kiên Giang
Mã: 12K1
Đà Lạt
Mã: L12K1
G8
78
44
28
G7
075
399
780
G6
2686
7789
3065
6783
2093
1292
5767
4955
1112
G5
1649
1934
6194
G4
71955
24823
57734
26866
69610
84718
41736
01228
55120
30479
72152
69700
14344
58410
34755
49698
35970
06372
22822
97915
17765
G3
28674
64777
69535
57484
18815
05990
G2
61130
61045
35311
G1
90048
32911
51753
ĐB
061235
071262
974845

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00
1 10, 18 11, 10 11, 15, 15, 12
2 23 28, 20 22, 28
3 35, 30, 34, 36 35, 34
4 48, 49 45, 44, 44 45
5 55 52 53, 55, 55
6 66, 65 62 65, 67
7 74, 77, 75, 78 79 70, 72
8 86, 89 84, 83 80
9 93, 92, 99 90, 98, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 28-11-2021

Tiền Giang
Mã: TG-D11
Kiên Giang
Mã: 11K4
Đà Lạt
Mã: L11K4
G8
66
44
90
G7
404
985
927
G6
4443
2817
5855
8468
7941
4303
6225
5970
4678
G5
6232
9446
1613
G4
46940
97372
76382
78850
76030
73140
33377
37510
38636
95316
86157
09408
53038
43154
02467
18228
18764
55687
12559
68082
96897
G3
44440
89386
41371
68594
20993
10438
G2
29086
41947
09303
G1
63431
97778
03226
ĐB
194682
183054
896523

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04 08, 03 03
1 17 10, 16 13
2 23, 26, 28, 25, 27
3 31, 30, 32 36, 38 38
4 40, 40, 40, 43 47, 46, 41, 44
5 50, 55 54, 57, 54 59
6 66 68 67, 64
7 72, 77 78, 71 70, 78
8 82, 86, 86, 82 85 87, 82
9 94 93, 97, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: