Hôm nay Chủ Nhật, ngày 23/01/2022

XSMN » XSMN Thứ 2 » Xổ số miền Nam 17-01-2022

TP. HCM
Mã: 1D2
Đồng Tháp
Mã: L03
Cà Mau
Mã: 22-T1K3
G8
67
45
32
G7
803
828
231
G6
8977
3563
4329
4097
8845
2678
6187
2647
5014
G5
5542
0079
4385
G4
10362
14764
31470
39544
78583
54536
71203
64191
73359
38457
45493
24686
46098
43169
91585
67730
40385
20444
39276
03206
87560
G3
55001
64227
53419
65911
01648
02432
G2
75851
34363
74929
G1
98072
31829
49548
ĐB
780068
555879
232848

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 03, 03 06
1 19, 11 14
2 27, 29 29, 28 29
3 36 32, 30, 31, 32
4 44, 42 45, 45 48, 48, 48, 44, 47
5 51 59, 57
6 68, 62, 64, 63, 67 63, 69 60
7 72, 70, 77 79, 79, 78 76
8 83 86 85, 85, 85, 87
9 91, 93, 98, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 2 » Xổ số miền Nam 10-01-2022

TP. HCM
Mã: 1C2
Đồng Tháp
Mã: L02
Cà Mau
Mã: 22-T1K2
G8
61
71
65
G7
888
894
090
G6
4176
0686
2817
6252
8812
5788
1578
8795
7851
G5
4791
6452
6136
G4
06867
38628
88420
85974
19130
52280
41065
76891
74856
00443
03343
45579
34486
60318
71884
19671
06083
73935
70582
02940
28087
G3
05442
78699
94176
84759
19916
25266
G2
70980
18398
75234
G1
29704
85438
96009
ĐB
884043
097501
949595

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 04 01 09
1 17 18, 12 16
2 28, 20
3 30 38 34, 35, 36
4 43, 42 43, 43 40
5 59, 56, 52, 52 51
6 67, 65, 61 66, 65
7 74, 76 76, 79, 71 71, 78
8 80, 80, 86, 88 86, 88 84, 83, 82, 87
9 99, 91 98, 91, 94 95, 95, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 2 » Xổ số miền Nam 03-01-2022

TP. HCM
Mã: 1B2
Đồng Tháp
Mã: L01
Cà Mau
Mã: 22-T1K1
G8
77
29
26
G7
954
348
778
G6
3309
1428
8743
5854
4311
1261
6260
9242
4914
G5
1026
1492
6595
G4
08808
42346
57532
41854
88994
96020
52263
29782
27356
38512
11660
67592
25555
61095
50867
10773
67240
28561
99778
50772
76131
G3
52183
85823
37461
77550
80474
01957
G2
27868
82867
29025
G1
78698
59268
09080
ĐB
238006
128514
951350

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 06, 08, 09
1 14, 12, 11 14
2 23, 20, 26, 28 29 25, 26
3 32 31
4 46, 43 48 40, 42
5 54, 54 50, 56, 55, 54 50, 57
6 68, 63 68, 67, 61, 60, 61 67, 61, 60
7 77 74, 73, 78, 72, 78
8 83 82 80
9 98, 94 92, 95, 92 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 2 » Xổ số miền Nam 27-12-2021

TP. HCM
Mã: 12E2
Đồng Tháp
Mã: K52
Cà Mau
Mã: T12K4
G8
96
87
58
G7
480
088
351
G6
1081
4210
6032
7957
3343
6934
8983
9723
2367
G5
5351
0947
1908
G4
90683
34585
32754
76463
37452
60823
82155
98426
13244
81002
73559
28354
35153
36931
81933
28574
29081
22381
73231
75329
15686
G3
04654
43833
40742
34430
03748
37442
G2
96365
44055
12618
G1
05454
85185
72319
ĐB
510244
336247
008030

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 02 08
1 10 19, 18
2 23 26 29, 23
3 33, 32 30, 31, 34 30, 33, 31
4 44 47, 42, 44, 47, 43 48, 42
5 54, 54, 54, 52, 55, 51 55, 59, 54, 53, 57 51, 58
6 65, 63 67
7 74
8 83, 85, 81, 80 85, 88, 87 81, 81, 86, 83
9 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 2 » Xổ số miền Nam 20-12-2021

TP. HCM
Mã: 12D2
Đồng Tháp
Mã: K51
Cà Mau
Mã: T12K3
G8
93
91
08
G7
623
869
063
G6
4878
1985
5336
0043
1105
4768
3609
3349
7136
G5
5887
3203
3879
G4
16369
13530
44209
39523
92251
80351
69901
74601
20177
81734
70999
01275
57770
00690
79668
08470
56039
44980
37895
11021
47360
G3
69660
29916
45995
66386
39068
16647
G2
52162
21466
92872
G1
43474
78256
37418
ĐB
892392
268522
163644

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 09, 01 01, 03, 05 09, 08
1 16 18
2 23, 23 22 21
3 30, 36 34 39, 36
4 43 44, 47, 49
5 51, 51 56
6 62, 60, 69 66, 68, 69 68, 68, 60, 63
7 74, 78 77, 75, 70 72, 70, 79
8 87, 85 86 80
9 92, 93 95, 99, 90, 91 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 2 » Xổ số miền Nam 13-12-2021

TP. HCM
Mã: 12C2
Đồng Tháp
Mã: K50
Cà Mau
Mã: T12K2
G8
31
39
56
G7
530
002
870
G6
7879
2136
2529
7658
7771
1547
6348
3737
3609
G5
5783
6200
2132
G4
75155
95583
23272
95665
26091
27742
50011
07457
51903
43742
70880
21710
43992
80708
13972
91823
76581
14062
52615
43597
29346
G3
66715
24084
59093
92198
91313
51053
G2
66015
41376
67543
G1
23870
91117
79835
ĐB
646931
255738
576596

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 03, 08, 00, 02 09
1 15, 15, 11 17, 10 13, 15
2 29 23
3 31, 36, 30, 31 38, 39 35, 32, 37
4 42 42, 47 43, 46, 48
5 55 57, 58 53, 56
6 65 62
7 70, 72, 79 76, 71 72, 70
8 84, 83, 83 80 81
9 91 93, 98, 92 96, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 2 » Xổ số miền Nam 06-12-2021

Đồng Tháp
Mã: K49
Cà Mau
Mã: T12K1
TP. HCM
Mã: 12B2
G8
05
89
93
G7
274
062
585
G6
5575
3922
8214
6240
1323
5899
7852
8832
4100
G5
1260
7513
9518
G4
48057
35827
99073
00691
09818
46203
13673
99029
46330
70427
04254
03852
35860
44203
83881
96585
96912
17262
31842
34600
57547
G3
46550
84040
38856
29918
57476
16478
G2
71840
69072
79254
G1
08592
23600
10161
ĐB
029687
370100
245082

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Tháp Cà Mau TP. HCM
0 03, 05 00, 00, 03 00, 00
1 18, 14 18, 13 12, 18
2 27, 22 29, 27, 23
3 30 32
4 40, 40 40 42, 47
5 50, 57 56, 54, 52 54, 52
6 60 60, 62 61, 62
7 73, 73, 75, 74 72 76, 78
8 87 89 82, 81, 85, 85
9 92, 91 99 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 2 » Xổ số miền Nam 29-11-2021

Đồng Tháp
Mã: K48
Cà Mau
Mã: T11K5
TP. HCM
Mã: 11E2
G8
22
61
04
G7
698
161
659
G6
1563
3728
0629
9289
7433
0806
6476
8649
8173
G5
5693
8975
5946
G4
00861
94022
73272
31434
26136
09706
29944
03523
87314
78618
45542
38564
61904
28695
25484
40826
38555
71841
38162
10730
54996
G3
89531
66536
39039
39436
19276
44959
G2
78284
58575
72839
G1
66903
94374
49719
ĐB
985353
182824
444597

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Tháp Cà Mau TP. HCM
0 03, 06 04, 06 04
1 14, 18 19
2 22, 28, 29, 22 24, 23 26
3 31, 36, 34, 36 39, 36, 33 39, 30
4 44 42 41, 46, 49
5 53 59, 55, 59
6 61, 63 64, 61, 61 62
7 72 74, 75, 75 76, 76, 73
8 84 89 84
9 93, 98 95 97, 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: