Hôm nay Thứ 2, ngày 04/07/2022

XSMN » XSMN Thứ 3 » Xổ số miền Nam 28-06-2022

Bến Tre
Mã: K26-T06
Vũng Tàu
Mã: 6D
Bạc Liêu
Mã: T6-K4
G8
47
66
17
G7
272
857
121
G6
4609
1139
5536
6507
0913
1942
1466
5637
0199
G5
9546
8693
4338
G4
67052
51833
71327
47799
31964
88990
07970
69679
13865
88085
51605
04875
29714
32959
42922
03641
26831
03016
88273
30975
04908
G3
05782
49249
56706
16921
54408
80489
G2
53235
96881
00603
G1
55711
98574
98652
ĐB
904065
477340
705311

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 09 06, 05, 07 03, 08, 08
1 11 14, 13 11, 16, 17
2 27 21 22, 21
3 35, 33, 39, 36 31, 38, 37
4 49, 46, 47 40, 42 41
5 52 59, 57 52
6 65, 64 65, 66 66
7 70, 72 74, 79, 75 73, 75
8 82 81, 85 89
9 99, 90 93 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 3 » Xổ số miền Nam 21-06-2022

Bến Tre
Mã: K25-T06
Vũng Tàu
Mã: 6C
Bạc Liêu
Mã: T6-K3
G8
34
50
76
G7
192
777
101
G6
4111
1578
5861
9971
7281
9411
3988
0138
8411
G5
4935
2456
7899
G4
50559
53714
77040
66779
10798
93911
17415
56395
47322
85823
95090
21764
53721
40472
02478
88817
78563
35845
02194
09820
20225
G3
14167
36132
50730
11221
91032
06913
G2
47094
56956
22658
G1
71710
57745
72642
ĐB
002582
211958
835167

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01
1 10, 14, 11, 15, 11 11 13, 17, 11
2 21, 22, 23, 21 20, 25
3 32, 35, 34 30 32, 38
4 40 45 42, 45
5 59 58, 56, 56, 50 58
6 67, 61 64 67, 63
7 79, 78 72, 71, 77 78, 76
8 82 81 88
9 94, 98, 92 95, 90 94, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 3 » Xổ số miền Nam 14-06-2022

Bến Tre
Mã: K24-T06
Vũng Tàu
Mã: 6B
Bạc Liêu
Mã: T6-K2
G8
98
92
05
G7
059
456
903
G6
9301
4156
5804
5586
1958
1292
4542
1473
3659
G5
3821
6666
0968
G4
43299
64069
37352
87952
48352
31230
09465
39474
88243
00965
92574
14456
94281
29377
42403
12921
01738
10414
01956
61661
02723
G3
85776
57329
84306
54594
82896
55714
G2
59965
00629
25385
G1
46236
64546
49209
ĐB
262224
281144
229309

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 04 06 09, 09, 03, 03, 05
1 14, 14
2 24, 29, 21 29 21, 23
3 36, 30 38
4 44, 46, 43 42
5 52, 52, 52, 56, 59 56, 58, 56 56, 59
6 65, 69, 65 65, 66 61, 68
7 76 74, 74, 77 73
8 81, 86 85
9 99, 98 94, 92, 92 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 3 » Xổ số miền Nam 07-06-2022

Bến Tre
Mã: K23-T06
Vũng Tàu
Mã: 6A
Bạc Liêu
Mã: T6-K1
G8
40
24
64
G7
126
081
843
G6
7116
6731
8510
3027
5856
0547
2795
6638
5232
G5
4977
6166
9265
G4
90275
40969
06509
41986
03371
41977
04758
17657
99701
94248
16038
25247
37132
91955
06479
31080
07695
50200
78543
59346
75648
G3
13458
63362
70869
40138
75455
70523
G2
34287
96482
47221
G1
89407
81788
63665
ĐB
773777
286665
042795

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 07, 09 01 00
1 16, 10
2 26 27, 24 21, 23
3 31 38, 38, 32 38, 32
4 40 48, 47, 47 43, 46, 48, 43
5 58, 58 57, 55, 56 55
6 62, 69 65, 69, 66 65, 65, 64
7 77, 75, 71, 77, 77 79
8 87, 86 88, 82, 81 80
9 95, 95, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 3 » Xổ số miền Nam 31-05-2022

Bến Tre
Mã: K22-T05
Vũng Tàu
Mã: 5E
Bạc Liêu
Mã: T5-K5
G8
29
08
39
G7
681
475
905
G6
0535
6302
9990
0938
9643
6828
7978
8907
0910
G5
5191
6844
6459
G4
63210
51439
53102
36573
76881
54081
04396
17115
64839
80068
42340
79055
59513
22738
01515
20066
06795
90011
62054
22942
71068
G3
86955
56249
60683
13793
24251
08172
G2
60240
71341
72086
G1
70841
42688
29236
ĐB
848313
049949
206487

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 02, 02 08 07, 05
1 13, 10 15, 13 15, 11, 10
2 29 28
3 39, 35 39, 38, 38 36, 39
4 41, 40, 49 49, 41, 40, 44, 43 42
5 55 55 51, 54, 59
6 68 66, 68
7 73 75 72, 78
8 81, 81, 81 88, 83 87, 86
9 96, 91, 90 93 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 3 » Xổ số miền Nam 24-05-2022

Vũng Tàu
Mã: 5D
Bạc Liêu
Mã: T5-K4
Bến Tre
Mã: K21-T05
G8
35
16
26
G7
101
777
125
G6
3651
3549
1395
1152
7294
9338
3494
6213
7298
G5
1519
8090
0239
G4
30693
70902
41880
27375
74628
79476
24561
53967
66097
52581
59588
06008
37415
12029
06225
98971
35488
10955
88843
37028
85654
G3
69423
34502
42929
41088
98183
47702
G2
86219
51664
75211
G1
01893
43679
37248
ĐB
479247
684451
683176

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
0 02, 02, 01 08 02
1 19, 19 15, 16 11, 13
2 23, 28 29, 29 25, 28, 25, 26
3 35 38 39
4 47, 49 48, 43
5 51 51, 52 55, 54
6 61 64, 67
7 75, 76 79, 77 76, 71
8 80 88, 81, 88 83, 88
9 93, 93, 95 97, 90, 94 94, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 3 » Xổ số miền Nam 17-05-2022

Bến Tre
Mã: K20-T05
Vũng Tàu
Mã: 5C
Bạc Liêu
Mã: T5-K3
G8
40
05
74
G7
307
942
046
G6
9451
9675
8014
5487
1618
7955
2667
9984
2163
G5
2295
4287
7821
G4
80518
36275
80171
49448
42426
67794
15790
65083
05207
58704
22280
61052
02847
08526
12709
08109
66051
27118
98919
86983
75695
G3
93726
47504
04497
07866
94249
81251
G2
57433
20407
61440
G1
81084
91451
96768
ĐB
986133
013467
723666

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 04, 07 07, 07, 04, 05 09, 09
1 18, 14 18 18, 19
2 26, 26 26 21
3 33, 33
4 48, 40 47, 42 40, 49, 46
5 51 51, 52, 55 51, 51
6 67, 66 66, 68, 67, 63
7 75, 71, 75 74
8 84 83, 80, 87, 87 83, 84
9 94, 90, 95 97 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 3 » Xổ số miền Nam 10-05-2022

Bến Tre
Mã: K19-T05
Vũng Tàu
Mã: 5B
Bạc Liêu
Mã: T5-K2
G8
64
86
39
G7
143
139
425
G6
0440
4783
8142
1916
3979
6295
0779
4281
9122
G5
4805
2830
1099
G4
59375
43234
31746
13302
03806
11721
47727
84396
91007
81149
52899
73128
26707
50957
05242
82950
92732
98635
75565
86149
19851
G3
26917
86234
10321
94505
04728
43723
G2
86381
31375
69090
G1
02531
25844
45521
ĐB
531080
288647
082306

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 02, 06, 05 05, 07, 07 06
1 17 16
2 21, 27 21, 28 21, 28, 23, 22, 25
3 31, 34, 34 30, 39 32, 35, 39
4 46, 40, 42, 43 47, 44, 49 42, 49
5 57 50, 51
6 64 65
7 75 75, 79 79
8 80, 81, 83 86 81
9 96, 99, 95 90, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: