Hôm nay Chủ Nhật, ngày 17/10/2021

XSMN » XSMN Thứ 3 » Xổ số miền Nam 06-07-2021

Vũng Tàu
Mã: 7A
Bạc Liêu
Mã: T7-K1
Bến Tre
Mã: K27-T07
G8
14
79
83
G7
829
084
950
G6
1669
5997
1080
0793
4645
7503
3386
7416
8577
G5
0930
1856
0829
G4
87151
17652
90240
10309
31654
96270
51636
40891
75323
48087
51427
15181
02769
37630
58470
33448
68392
76755
14609
28459
78075
G3
16989
09442
73657
40280
96726
78191
G2
36744
79040
34253
G1
23032
06205
98432
ĐB
582806
490318
330932

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
0 06, 09 05, 03 09
1 14 18 16
2 29 23, 27 26, 29
3 32, 36, 30 30 32, 32
4 44, 42, 40 40, 45 48
5 51, 52, 54 57, 56 53, 55, 59, 50
6 69 69
7 70 79 70, 75, 77
8 89, 80 80, 87, 81, 84 86, 83
9 97 91, 93 91, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 3 » Xổ số miền Nam 29-06-2021

Bến Tre
Mã: K26-T06
Vũng Tàu
Mã: 6E
Bạc Liêu
Mã: T6-K5
G8
55
20
49
G7
820
765
741
G6
0982
1693
9528
9198
9759
7511
5396
2381
9956
G5
8380
8297
4342
G4
33581
45316
14827
19520
14640
51664
59263
31495
79288
47772
05941
09501
75042
90245
44978
01070
97047
05159
68735
28541
04711
G3
00776
00362
18023
77867
11608
37431
G2
80615
41633
05047
G1
43280
91530
08136
ĐB
111651
237021
037839

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01 08
1 15, 16 11 11
2 27, 20, 28, 20 21, 23, 20
3 30, 33 39, 36, 31, 35
4 40 41, 42, 45 47, 47, 41, 42, 41, 49
5 51, 55 59 59, 56
6 62, 64, 63 67, 65
7 76 72 78, 70
8 80, 81, 80, 82 88 81
9 93 95, 97, 98 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 3 » Xổ số miền Nam 22-06-2021

Bến Tre
Mã: K25-T06
Vũng Tàu
Mã: 6D
Bạc Liêu
Mã: T6-K4
G8
64
12
69
G7
426
914
506
G6
4805
3676
7695
8135
5604
7847
7478
1240
1754
G5
1294
4252
6165
G4
50109
23139
41333
68081
75940
11318
11173
52765
96373
89644
27992
72642
21204
43595
18287
07599
75646
69302
70885
45186
83358
G3
20268
65949
17942
05060
94485
95374
G2
85626
94442
85460
G1
92876
07845
68681
ĐB
916418
787778
178212

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 09, 05 04, 04 02, 06
1 18, 18 14, 12 12
2 26, 26
3 39, 33 35
4 49, 40 45, 42, 42, 44, 42, 47 46, 40
5 52 58, 54
6 68, 64 60, 65 60, 65, 69
7 76, 73, 76 78, 73 74, 78
8 81 81, 85, 87, 85, 86
9 94, 95 92, 95 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 3 » Xổ số miền Nam 15-06-2021

Bến Tre
Mã: K24-T06
Vũng Tàu
Mã: 6C
Bạc Liêu
Mã: T6-K3
G8
40
56
01
G7
452
982
011
G6
4204
1125
1245
8305
4132
3476
4980
1278
8479
G5
4231
8455
3976
G4
84599
27011
96496
80610
70634
43488
95437
36334
43108
39150
97646
96995
26041
18542
66596
40935
08087
78297
65394
46954
77915
G3
96519
46849
81926
89570
90068
58912
G2
95881
44268
31459
G1
26374
39932
51778
ĐB
731583
110808
010739

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 04 08, 08, 05 01
1 19, 11, 10 12, 15, 11
2 25 26
3 34, 37, 31 32, 34, 32 39, 35
4 49, 45, 40 46, 41, 42
5 52 50, 55, 56 59, 54
6 68 68
7 74 70, 76 78, 76, 78, 79
8 83, 81, 88 82 87, 80
9 99, 96 95 96, 97, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 3 » Xổ số miền Nam 08-06-2021

Bến Tre
Mã: K23-T06
Vũng Tàu
Mã: 6B
Bạc Liêu
Mã: T6-K2
G8
02
13
15
G7
297
313
709
G6
9354
6678
1935
3341
7766
0707
6239
0210
4500
G5
3601
9577
2152
G4
24650
80027
81103
71444
58485
45095
60690
75044
65611
57159
70070
45900
83434
05113
43200
25744
58629
17305
83103
55691
65082
G3
84188
90183
73905
88489
87984
61540
G2
80427
25173
51294
G1
39094
49145
21367
ĐB
830059
936543
610676

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 03, 01, 02 05, 00, 07 00, 05, 03, 00, 09
1 11, 13, 13, 13 10, 15
2 27, 27 29
3 35 34 39
4 44 43, 45, 44, 41 40, 44
5 59, 50, 54 59 52
6 66 67
7 78 73, 70, 77 76
8 88, 83, 85 89 84, 82
9 94, 95, 90, 97 94, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 3 » Xổ số miền Nam 01-06-2021

Vũng Tàu
Mã: 6A
Bạc Liêu
Mã: T6-K1
Bến Tre
Mã: K22-T06
G8
19
11
22
G7
499
596
895
G6
6508
1502
1014
7089
5688
4982
4829
3303
1253
G5
8146
7323
2199
G4
78427
67514
52687
85759
96850
17835
20717
35238
39685
71925
19862
13013
46634
77341
54339
27964
80644
81368
60213
60533
05747
G3
08834
84975
05251
28173
47810
85512
G2
72079
08881
90833
G1
71174
80815
77802
ĐB
438978
064945
653911

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
0 08, 02 02, 03
1 14, 17, 14, 19 15, 13, 11 11, 10, 12, 13
2 27 25, 23 29, 22
3 34, 35 38, 34 33, 39, 33
4 46 45, 41 44, 47
5 59, 50 51 53
6 62 64, 68
7 78, 74, 79, 75 73
8 87 81, 85, 89, 88, 82
9 99 96 99, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 3 » Xổ số miền Nam 25-05-2021

Bến Tre
Mã: K21-T05
Vũng Tàu
Mã: 5D
Bạc Liêu
Mã: T5-K4
G8
25
69
10
G7
505
620
864
G6
9841
7615
1323
6461
8864
0803
2298
0062
9842
G5
6051
0788
8230
G4
51938
57657
78930
48449
24238
98645
67409
30950
49752
59314
88165
36604
24935
92761
29549
80067
12747
72459
49611
66234
15413
G3
90537
21888
65496
85481
85966
74495
G2
46277
28104
09211
G1
84102
72253
55699
ĐB
610875
900871
963696

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 02, 09, 05 04, 04, 03
1 15 14 11, 11, 13, 10
2 23, 25 20
3 37, 38, 30, 38 35 34, 30
4 49, 45, 41 49, 47, 42
5 57, 51 53, 50, 52 59
6 65, 61, 61, 64, 69 66, 67, 62, 64
7 75, 77 71
8 88 81, 88
9 96 96, 99, 95, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 3 » Xổ số miền Nam 18-05-2021

Bến Tre
Mã: K20-T05
Vũng Tàu
Mã: 5C
Bạc Liêu
Mã: T5-K3
G8
05
04
56
G7
845
792
566
G6
4903
5998
7977
7569
1873
2729
6631
6747
4225
G5
7851
3694
0073
G4
64087
45679
58039
96549
49017
89225
43472
36926
94029
81170
86103
41774
52612
20964
42978
30391
96360
20119
27285
84520
23810
G3
61161
22853
80726
81723
50514
13360
G2
40542
40112
14896
G1
23641
23046
28229
ĐB
311139
112448
741762

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 03, 05 03, 04
1 17 12, 12 14, 19, 10
2 25 26, 23, 26, 29, 29 29, 20, 25
3 39, 39 31
4 41, 42, 49, 45 48, 46 47
5 53, 51 56
6 61 64, 69 62, 60, 60, 66
7 79, 72, 77 70, 74, 73 78, 73
8 87 85
9 98 94, 92 96, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: