Hôm nay Thứ 7, ngày 24/10/2020

XSMN » XSMN Thứ 3 » Xổ số miền Nam 20-10-2020

Bến Tre
Mã: K42-T10
Vũng Tàu
Mã: 10C
Bạc Liêu
Mã: T10K3
G8
30
08
90
G7
583
548
135
G6
7043
3948
9802
8516
7642
2406
6351
1958
3829
G5
3685
3587
3620
G4
41352
50011
11799
98714
51111
31722
52303
43635
91543
70866
77171
89198
10584
48464
49331
21564
31470
43822
18877
11938
52798
G3
23292
07383
02260
27411
46372
92736
G2
99612
93229
56261
G1
55081
61293
52776
ĐB
736025
439138
685108

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 03, 02 06, 08 08
1 12, 11, 14, 11 11, 16
2 25, 22 29 22, 20, 29
3 30 38, 35 36, 31, 38, 35
4 43, 48 43, 42, 48
5 52 51, 58
6 60, 66, 64 61, 64
7 71 76, 72, 70, 77
8 81, 83, 85, 83 84, 87
9 92, 99 93, 98 98, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 3 » Xổ số miền Nam 13-10-2020

Vũng Tàu
Mã: 10B
Bạc Liêu
Mã: T10K2
Bến Tre
Mã: K41-T10
G8
07
50
46
G7
842
766
222
G6
3432
0361
5135
9187
4858
9072
1442
6421
8449
G5
8266
7737
4755
G4
11665
37048
42342
16625
00681
03734
51024
50134
90628
11769
72913
39830
59054
89050
23979
43769
84641
83096
53817
04432
03392
G3
92555
33564
02899
67441
60979
87341
G2
33113
81935
54830
G1
20070
27712
49078
ĐB
024725
588694
770382

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
0 07
1 13 12, 13 17
2 25, 25, 24 28 21, 22
3 34, 32, 35 35, 34, 30, 37 30, 32
4 48, 42, 42 41 41, 41, 42, 49, 46
5 55 54, 50, 58, 50 55
6 64, 65, 66, 61 69, 66 69
7 70 72 78, 79, 79
8 81 87 82
9 94, 99 96, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 3 » Xổ số miền Nam 06-10-2020

Bến Tre
Mã: K40-T10
Vũng Tàu
Mã: 10A
Bạc Liêu
Mã: T10K1
G8
97
89
71
G7
042
467
747
G6
3400
6478
3862
9172
1537
0612
1671
0092
4268
G5
7926
4548
5133
G4
43518
63221
07926
63818
78006
97537
08301
69873
36185
22343
82551
07597
53289
02338
00831
68031
85744
48439
91259
10176
14202
G3
91785
24327
23916
40110
08187
25827
G2
87134
83546
97574
G1
80532
26961
27587
ĐB
201903
323397
806768

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 03, 06, 01, 00 02
1 18, 18 16, 10, 12
2 27, 21, 26, 26 27
3 32, 34, 37 38, 37 31, 31, 39, 33
4 42 46, 43, 48 44, 47
5 51 59
6 62 61, 67 68, 68
7 78 73, 72 74, 76, 71, 71
8 85 85, 89, 89 87, 87
9 97 97, 97 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 3 » Xổ số miền Nam 29-09-2020

Bến Tre
Mã: K39-T09
Vũng Tàu
Mã: 9E
Bạc Liêu
Mã: T9K5
G8
03
99
55
G7
890
662
877
G6
8097
7491
9307
0264
0437
8695
9182
8525
6333
G5
9255
4853
7126
G4
40186
44264
94041
02400
60983
53611
25074
34694
09020
04933
48319
07725
45423
25002
72455
50785
41171
67582
11761
06324
14563
G3
77607
89307
69401
94496
11777
12224
G2
74241
02366
15512
G1
82302
61050
27534
ĐB
676250
709567
998874

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 02, 07, 07, 00, 07, 03 01, 02
1 11 19 12
2 20, 25, 23 24, 24, 26, 25
3 33, 37 34, 33
4 41, 41
5 50, 55 50, 53 55, 55
6 64 67, 66, 64, 62 61, 63
7 74 74, 77, 71, 77
8 86, 83 85, 82, 82
9 97, 91, 90 96, 94, 95, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 3 » Xổ số miền Nam 22-09-2020

Bến Tre
Mã: K38-T09
Vũng Tàu
Mã: 9D
Bạc Liêu
Mã: T9K4
G8
99
89
33
G7
679
227
567
G6
6337
9996
3263
1926
8307
3922
3889
3456
8470
G5
9458
8356
4540
G4
03873
47042
27803
98842
69834
26596
47013
56916
40817
84394
78300
41900
78153
97474
60439
22099
09279
50222
76588
77068
05602
G3
25844
50831
08823
40042
71315
81381
G2
73057
63304
65129
G1
29796
73140
37723
ĐB
156717
737985
389657

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 03 04, 00, 00, 07 02
1 17, 13 16, 17 15
2 23, 26, 22, 27 23, 29, 22
3 31, 34, 37 39, 33
4 44, 42, 42 40, 42 40
5 57, 58 53, 56 57, 56
6 63 68, 67
7 73, 79 74 79, 70
8 85, 89 81, 88, 89
9 96, 96, 96, 99 94 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 3 » Xổ số miền Nam 15-09-2020

Bến Tre
Mã: K37-T09
Vũng Tàu
Mã: 9C
Bạc Liêu
Mã: T9K3
G8
04
48
45
G7
167
195
397
G6
8759
6615
3401
9659
2496
1030
1468
5014
5446
G5
1417
0301
2817
G4
38825
91025
61038
43442
38346
30674
84033
80457
89234
40070
40048
69821
39954
63701
47353
45735
36864
88968
13150
82628
27171
G3
23069
71573
59075
94222
61900
82164
G2
30678
95413
82700
G1
30080
95988
43999
ĐB
078027
342825
170181

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 04 01, 01 00, 00
1 17, 15 13 17, 14
2 27, 25, 25 25, 22, 21 28
3 38, 33 34, 30 35
4 42, 46 48, 48 46, 45
5 59 57, 54, 59 53, 50
6 69, 67 64, 64, 68, 68
7 78, 73, 74 75, 70 71
8 80 88 81
9 96, 95 99, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 3 » Xổ số miền Nam 08-09-2020

Bến Tre
Mã: K36-T09
Vũng Tàu
Mã: 9B
Bạc Liêu
Mã: T9K2
G8
84
94
63
G7
604
495
103
G6
8754
6408
2677
7133
9883
5991
3764
1973
7914
G5
7040
8268
1229
G4
53207
47440
19420
70757
57345
34460
91030
99991
80776
13122
03077
19996
64046
95120
83723
88690
08002
81850
59543
73244
04276
G3
79584
06185
00999
57216
74738
17318
G2
25286
97329
04086
G1
29584
76072
39303
ĐB
984707
343786
923953

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 07, 07, 08, 04 03, 02, 03
1 16 18, 14
2 20 29, 22, 20 23, 29
3 30 33 38
4 40, 45, 40 46 43, 44
5 57, 54 53, 50
6 60 68 64, 63
7 77 72, 76, 77 76, 73
8 84, 86, 84, 85, 84 86, 83 86
9 99, 91, 96, 91, 95, 94 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 3 » Xổ số miền Nam 01-09-2020

Bến Tre
Mã: K35-T09
Vũng Tàu
Mã: 9A
Bạc Liêu
Mã: T9K1
G8
12
40
24
G7
183
982
159
G6
8329
8179
7448
5224
9685
0759
7366
0346
2395
G5
3210
0976
1848
G4
92622
16287
14783
85977
59697
66654
52629
65032
00582
39382
27876
25247
90080
12034
99145
56114
75070
14057
66703
71861
33743
G3
89918
59446
25634
91588
38496
68856
G2
53341
68497
54044
G1
31499
61444
78925
ĐB
033852
398056
572474

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 03
1 18, 10, 12 14
2 22, 29, 29 24 25, 24
3 34, 32, 34
4 41, 46, 48 44, 47, 40 44, 45, 43, 48, 46
5 52, 54 56, 59 56, 57, 59
6 61, 66
7 77, 79 76, 76 74, 70
8 87, 83, 83 88, 82, 82, 80, 85, 82
9 99, 97 97 96, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: