Hôm nay Thứ 6, ngày 27/01/2023

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 25-01-2023

Đồng Nai
Mã: 1K4
Cần Thơ
Mã: K4T1
Sóc Trăng
Mã: K4T1
G8
05
70
74
G7
536
712
739
G6
2183
4509
0681
4071
8283
6568
3743
6840
4417
G5
2117
5962
2772
G4
82272
02907
22110
78435
34374
20109
87186
72678
40543
35253
11335
71950
77517
24240
84148
44889
97865
88594
90580
35179
59203
G3
92634
34239
88588
26760
02128
74044
G2
63179
49423
08556
G1
49894
75677
34133
ĐB
405901
199613
120705

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 07, 09, 09, 05 05, 03
1 10, 17 13, 17, 12 17
2 23 28
3 34, 39, 35, 36 35 33, 39
4 43, 40 44, 48, 43, 40
5 53, 50 56
6 60, 62, 68 65
7 79, 72, 74 77, 78, 71, 70 79, 72, 74
8 86, 83, 81 88, 83 89, 80
9 94 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 18-01-2023

Đồng Nai
Mã: 1K3
Cần Thơ
Mã: K3T1
Sóc Trăng
Mã: K3T1
G8
98
08
51
G7
866
023
783
G6
5945
4917
5145
8407
2486
7309
1676
9043
4465
G5
3508
4536
9421
G4
18524
94853
87015
01540
79144
00551
53351
00176
32605
16273
79995
49821
45990
95935
27150
67563
29511
44994
99874
48634
67910
G3
10513
46375
82507
80108
04115
43628
G2
83480
29088
80851
G1
05581
26393
03394
ĐB
698207
363263
003168

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 07, 08 07, 08, 05, 07, 09, 08
1 13, 15, 17 15, 11, 10
2 24 21, 23 28, 21
3 35, 36 34
4 40, 44, 45, 45 43
5 53, 51, 51 51, 50, 51
6 66 63 68, 63, 65
7 75 76, 73 74, 76
8 81, 80 88, 86 83
9 98 93, 95, 90 94, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 11-01-2023

Đồng Nai
Mã: 1K2
Cần Thơ
Mã: K2T1
Sóc Trăng
Mã: K2T1
G8
29
22
22
G7
909
282
645
G6
2864
0032
8396
3080
9205
5717
1039
4733
4589
G5
4912
6253
1758
G4
52168
61409
63564
83826
16376
78596
63021
40718
43431
76361
66430
21401
33022
60115
34404
28623
57654
86322
85751
38103
06552
G3
99636
37343
63171
90951
78423
92282
G2
56605
70858
77006
G1
70130
35704
60167
ĐB
553182
488615
761195

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 05, 09, 09 04, 01, 05 06, 04, 03
1 12 15, 18, 15, 17
2 26, 21, 29 22, 22 23, 23, 22, 22
3 30, 36, 32 31, 30 39, 33
4 43 45
5 58, 51, 53 54, 51, 52, 58
6 68, 64, 64 61 67
7 76 71
8 82 80, 82 82, 89
9 96, 96 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 04-01-2023

Đồng Nai
Mã: 1K1
Cần Thơ
Mã: K1T1
Sóc Trăng
Mã: K1T1
G8
58
56
89
G7
024
000
910
G6
0651
8355
5328
0996
6453
9276
5552
9845
9505
G5
3420
4331
7258
G4
85207
71397
62778
43017
57742
18028
82489
04649
66127
87110
52165
92721
58840
84922
54772
89449
49877
68263
28593
34553
96610
G3
96553
11411
41618
74878
10940
17892
G2
63931
76766
32948
G1
75584
86543
10720
ĐB
357105
444232
713865

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 05, 07 00 05
1 11, 17 18, 10 10, 10
2 28, 20, 28, 24 27, 21, 22 20
3 31 32, 31
4 42 43, 49, 40 48, 40, 49, 45
5 53, 51, 55, 58 53, 56 53, 58, 52
6 66, 65 65, 63
7 78 78, 76 72, 77
8 84, 89 89
9 97 96 92, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 28-12-2022

Đồng Nai
Mã: 12K4
Cần Thơ
Mã: K4T12
Sóc Trăng
Mã: T12K4
G8
85
18
52
G7
924
028
463
G6
6201
2260
7872
0038
0021
1586
9900
9347
6534
G5
9259
9385
1548
G4
94063
01655
31947
05412
70720
84475
03737
59068
00918
85188
81587
17770
65581
40756
50721
10794
51947
90106
76057
00739
82260
G3
75181
13317
28374
51145
16822
56493
G2
62553
65185
22025
G1
52618
01149
15182
ĐB
541219
278205
830388

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01 05 06, 00
1 19, 18, 17, 12 18, 18
2 20, 24 21, 28 25, 22, 21
3 37 38 39, 34
4 47 49, 45 47, 48, 47
5 53, 55, 59 56 57, 52
6 63, 60 68 60, 63
7 75, 72 74, 70
8 81, 85 85, 88, 87, 81, 85, 86 88, 82
9 93, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 21-12-2022

Đồng Nai
Mã: 12K3
Cần Thơ
Mã: K3T12
Sóc Trăng
Mã: T12K3
G8
81
14
28
G7
843
839
119
G6
2153
6385
1188
1654
8513
9728
1387
6890
2803
G5
7236
3884
1421
G4
30133
36087
11433
57665
56578
84630
97006
85754
59374
36442
32416
64628
26146
92522
98405
43198
50263
60619
86881
06500
47133
G3
65157
24258
14284
12769
75464
38705
G2
64504
23540
74562
G1
27502
29988
83782
ĐB
483354
692979
389352

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02, 04, 06 05, 05, 00, 03
1 16, 13, 14 19, 19
2 28, 22, 28 21, 28
3 33, 33, 30, 36 39 33
4 43 40, 42, 46
5 54, 57, 58, 53 54, 54 52
6 65 69 62, 64, 63
7 78 79, 74
8 87, 85, 88, 81 88, 84, 84 82, 81, 87
9 98, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 14-12-2022

Đồng Nai
Mã: 12K2
Cần Thơ
Mã: K2T12
Sóc Trăng
Mã: T12K2
G8
13
60
86
G7
000
789
694
G6
9303
4178
5107
3801
3250
1912
1948
7838
9112
G5
8202
3238
2833
G4
93778
40023
87524
43141
89111
58924
66619
87118
90791
39025
62000
27767
35313
39258
44372
89734
92196
29996
51465
31917
03491
G3
89234
55433
53665
85888
58028
07835
G2
61863
35289
99629
G1
78084
01473
81343
ĐB
615564
192219
776985

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02, 03, 07, 00 00, 01
1 11, 19, 13 19, 18, 13, 12 17, 12
2 23, 24, 24 25 29, 28
3 34, 33 38 35, 34, 33, 38
4 41 43, 48
5 58, 50
6 64, 63 65, 67, 60 65
7 78, 78 73 72
8 84 89, 88, 89 85, 86
9 91 96, 96, 91, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 07-12-2022

Đồng Nai
Mã: 12K1
Cần Thơ
Mã: K1T12
Sóc Trăng
Mã: T12K1
G8
80
46
96
G7
826
909
545
G6
4197
7050
4705
8666
0262
8233
1291
5962
7628
G5
4536
8117
9124
G4
83262
97592
69731
74622
35262
94775
56252
39620
79125
83705
94297
89528
46315
24391
42721
63060
59172
72832
68084
39652
61375
G3
90011
09558
93829
40180
89474
57633
G2
03979
71621
34164
G1
42380
01949
82600
ĐB
560695
699594
583791

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 05 05, 09 00
1 11 15, 17
2 22, 26 21, 29, 20, 25, 28 21, 24, 28
3 31, 36 33 33, 32
4 49, 46 45
5 58, 52, 50 52
6 62, 62 66, 62 64, 60, 62
7 79, 75 74, 72, 75
8 80, 80 80 84
9 95, 92, 97 94, 97, 91 91, 91, 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: