Hôm nay Thứ 7, ngày 22/01/2022

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 19-01-2022

Đồng Nai
Mã: 1K3
Cần Thơ
Mã: K3T1
Sóc Trăng
Mã: T1K3
G8
98
68
21
G7
265
751
772
G6
4209
2320
9566
2668
4729
8746
3358
8450
4310
G5
2979
8575
4523
G4
71534
25216
07443
77314
04557
58070
81899
28690
23496
80893
25725
71680
29261
79709
23557
49846
68516
10806
81980
68637
68341
G3
47246
08002
58854
02032
43553
47390
G2
93001
25574
18364
G1
87382
42004
51928
ĐB
405165
451248
515210

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 02, 09 04, 09 06
1 16, 14 10, 16, 10
2 20 25, 29 28, 23, 21
3 34 32 37
4 46, 43 48, 46 46, 41
5 57 54, 51 53, 57, 58, 50
6 65, 66, 65 61, 68, 68 64
7 70, 79 74, 75 72
8 82 80 80
9 99, 98 90, 96, 93 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 12-01-2022

Cần Thơ
Mã: K2T1
Sóc Trăng
Mã: T1K2
Đồng Nai
Mã: 1K2
G8
55
27
18
G7
173
062
142
G6
8756
3988
5418
2900
5614
9341
5581
1242
0178
G5
3555
8907
9040
G4
58870
04961
84568
59494
06163
43168
66872
82969
69590
29636
89870
66786
49857
17490
66888
89541
33889
95513
07463
23612
93534
G3
55068
20956
76590
44245
22758
97006
G2
46522
93254
46902
G1
75717
72419
42723
ĐB
014079
101876
357187

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 07, 00 02, 06
1 17, 18 19, 14 13, 12, 18
2 22 27 23
3 36 34
4 45, 41 41, 40, 42, 42
5 56, 55, 56, 55 54, 57 58
6 68, 61, 68, 63, 68 69, 62 63
7 79, 70, 72, 73 76, 70 78
8 88 86 87, 88, 89, 81
9 94 90, 90, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 05-01-2022

Đồng Nai
Mã: 1K1
Cần Thơ
Mã: K1T1
Sóc Trăng
Mã: T1K1
G8
62
52
47
G7
187
386
971
G6
8803
4599
7517
0316
4397
8385
6647
9214
7330
G5
2638
1851
8590
G4
15417
19976
98714
53657
31799
84207
49279
78814
61328
78315
17070
56777
03624
38870
22927
96192
43790
74626
49099
11576
84592
G3
43501
80851
15012
30168
38066
34335
G2
41816
96634
45442
G1
53723
60749
84507
ĐB
791049
805944
471775

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 07, 03 07
1 16, 17, 14, 17 12, 14, 15, 16 14
2 23 28, 24 27, 26
3 38 34 35, 30
4 49 44, 49 42, 47, 47
5 51, 57 51, 52
6 62 68 66
7 76, 79 70, 77, 70 75, 76, 71
8 87 85, 86
9 99, 99 97 92, 90, 99, 92, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 29-12-2021

Đồng Nai
Mã: 12K5
Cần Thơ
Mã: K5T12
Sóc Trăng
Mã: T12K5
G8
30
38
06
G7
197
127
473
G6
1230
9842
9878
2494
4450
2873
5158
9641
1753
G5
2499
2357
6581
G4
58675
58982
91470
93139
41731
68553
36793
84097
73493
52897
39551
48178
10047
11983
79156
51342
24607
50451
85034
96832
34390
G3
04147
59744
36156
61990
02012
21512
G2
63150
55741
22299
G1
13439
91428
58536
ĐB
272987
548145
062568

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 07, 06
1 12, 12
2 28, 27
3 39, 39, 31, 30, 30 38 36, 34, 32
4 47, 44, 42 45, 41, 47 42, 41
5 50, 53 56, 51, 57, 50 56, 51, 58, 53
6 68
7 75, 70, 78 78, 73 73
8 87, 82 83 81
9 93, 99, 97 90, 97, 93, 97, 94 99, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 22-12-2021

Đồng Nai
Mã: 12K4
Cần Thơ
Mã: K4T12
Sóc Trăng
Mã: T12K4
G8
42
38
00
G7
645
939
752
G6
6348
0379
7252
1693
3074
3202
9619
9536
4576
G5
8487
9695
9964
G4
27454
98676
18985
82326
85157
97297
22998
55855
07699
08244
72313
99267
18114
39362
67230
15424
03357
08569
44238
68534
05514
G3
88552
89755
71314
08766
54585
50601
G2
82912
15579
60838
G1
40100
25886
86377
ĐB
524918
836715
231558

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00 02 01, 00
1 18, 12 15, 14, 13, 14 14, 19
2 26 24
3 39, 38 38, 30, 38, 34, 36
4 48, 45, 42 44
5 52, 55, 54, 57, 52 55 58, 57, 52
6 66, 67, 62 69, 64
7 76, 79 79, 74 77, 76
8 85, 87 86 85
9 97, 98 99, 95, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 15-12-2021

Đồng Nai
Mã: 12K3
Cần Thơ
Mã: K3T12
Sóc Trăng
Mã: T12K3
G8
77
00
20
G7
814
545
328
G6
2885
8251
1247
5154
9765
2948
8668
9262
5242
G5
7563
0519
2139
G4
85251
20464
59508
37279
57116
48317
95377
39241
42274
42698
63941
90406
57273
59874
10099
57807
90389
95114
09208
59236
36399
G3
75774
98920
84058
41192
47983
38755
G2
41332
79433
67656
G1
26834
62299
38092
ĐB
771779
713409
476981

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08 09, 06, 00 07, 08
1 16, 17, 14 19 14
2 20 28, 20
3 34, 32 33 36, 39
4 47 41, 41, 48, 45 42
5 51, 51 58, 54 56, 55
6 64, 63 65 68, 62
7 79, 74, 79, 77, 77 74, 73, 74
8 85 81, 83, 89
9 99, 92, 98 92, 99, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 08-12-2021

Đồng Nai
Mã: 12K2
Cần Thơ
Mã: K2T12
Sóc Trăng
Mã: T12K2
G8
56
45
51
G7
787
856
937
G6
4784
3465
9940
2505
9927
2765
3488
3411
2201
G5
9812
3134
7841
G4
39616
90822
77287
81937
65289
41110
30363
98318
44853
89572
52066
24477
89421
39736
67024
60822
33951
60096
87544
40539
43548
G3
17917
86895
46882
71770
68099
96132
G2
26907
50339
61696
G1
15336
82976
37004
ĐB
373403
599999
770990

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03, 07 05 04, 01
1 17, 16, 10, 12 18 11
2 22 21, 27 24, 22
3 36, 37 39, 36, 34 32, 39, 37
4 40 45 44, 48, 41
5 56 53, 56 51, 51
6 63, 65 66, 65
7 76, 70, 72, 77
8 87, 89, 84, 87 82 88
9 95 99 90, 96, 99, 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 01-12-2021

Sóc Trăng
Mã: T12K1
Đồng Nai
Mã: 12K1
Cần Thơ
Mã: K1T12
G8
22
82
05
G7
358
364
769
G6
3488
2416
0475
7115
5797
5827
5983
7939
7389
G5
7420
6987
6939
G4
79060
14740
68867
13147
24939
77096
09027
93801
57101
12593
15572
04037
38725
18175
62496
81057
98976
53531
75490
44657
66738
G3
56518
13905
81643
39426
77563
29423
G2
52474
87148
27751
G1
88724
66435
63037
ĐB
253291
440850
703270

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
0 05 01, 01 05
1 18, 16 15
2 24, 27, 20, 22 26, 25, 27 23
3 39 35, 37 37, 31, 38, 39, 39
4 40, 47 48, 43
5 58 50 51, 57, 57
6 60, 67 64 63, 69
7 74, 75 72, 75 70, 76
8 88 87, 82 83, 89
9 91, 96 93, 97 96, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: