Hôm nay Chủ Nhật, ngày 17/10/2021

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 07-07-2021

Cần Thơ
Mã: K1T7
Sóc Trăng
Mã: T7K1
Đồng Nai
Mã: 7K1
G8
45
87
61
G7
421
945
806
G6
2050
8724
4774
9604
7558
7091
8714
0026
1678
G5
9903
6328
5683
G4
39018
26612
38582
57302
26713
79395
40867
84945
09742
19235
37821
57516
93625
99494
68072
37158
96391
00778
29830
05992
04037
G3
49479
63453
60606
81206
27532
33860
G2
69035
04064
85992
G1
26139
52613
57577
ĐB
125151
148248
168076

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 02, 03 06, 06, 04 06
1 18, 12, 13 13, 16 14
2 24, 21 21, 25, 28 26
3 39, 35 35 32, 30, 37
4 45 48, 45, 42, 45
5 51, 53, 50 58 58
6 67 64 60, 61
7 79, 74 76, 77, 72, 78, 78
8 82 87 83
9 95 94, 91 92, 91, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 30-06-2021

Đồng Nai
Mã: 6K5
Cần Thơ
Mã: K5T6
Sóc Trăng
Mã: T6K5
G8
52
10
36
G7
387
561
549
G6
6989
5552
0083
1319
4450
4346
5221
9542
7348
G5
5894
9378
7606
G4
43615
22774
26364
29817
08035
17029
85617
83751
67408
18024
67205
06730
02813
50063
53977
88316
97443
80148
41208
95479
28554
G3
45940
80861
22183
80910
64651
10000
G2
33440
37165
07388
G1
85243
53310
44350
ĐB
235490
264290
997124

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08, 05 00, 08, 06
1 15, 17, 17 10, 10, 13, 19, 10 16
2 29 24 24, 21
3 35 30 36
4 43, 40, 40 46 43, 48, 42, 48, 49
5 52, 52 51, 50 50, 51, 54
6 61, 64 65, 63, 61
7 74 78 77, 79
8 89, 83, 87 83 88
9 90, 94 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 23-06-2021

Đồng Nai
Mã: 6K4
Cần Thơ
Mã: K4T6
Sóc Trăng
Mã: T6K4
G8
55
08
53
G7
390
883
276
G6
3987
6349
0929
0157
1849
7020
7038
0959
9307
G5
4934
6867
5544
G4
68521
09536
43685
65256
71523
45742
74117
91149
09481
04304
22854
50339
07476
12474
37538
56769
50634
01403
41833
90704
28765
G3
14623
22613
09403
75219
39062
48748
G2
60416
85249
66239
G1
73708
91576
39452
ĐB
260023
266191
827254

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08 03, 04, 08 03, 04, 07
1 16, 13, 17 19
2 23, 23, 21, 23, 29 20
3 36, 34 39 39, 38, 34, 33, 38
4 42, 49 49, 49, 49 48, 44
5 56, 55 54, 57 54, 52, 59, 53
6 67 62, 69, 65
7 76, 76, 74 76
8 85, 87 81, 83
9 90 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 16-06-2021

Đồng Nai
Mã: 6K3
Cần Thơ
Mã: K3T6
Sóc Trăng
Mã: T6K3
G8
62
60
35
G7
758
775
589
G6
7166
7940
3409
0369
2128
2895
6612
2630
6165
G5
3379
7648
1639
G4
45901
82382
71048
58602
87408
49038
17039
54288
14887
79688
81084
33932
00358
28538
75506
73021
48071
03403
44572
43473
97542
G3
46793
09625
26308
45568
19574
14769
G2
61629
08199
77514
G1
61245
39434
39763
ĐB
503155
812555
443863

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 02, 08, 09 08 06, 03
1 14, 12
2 29, 25 28 21
3 38, 39 34, 32, 38 39, 30, 35
4 45, 48, 40 48 42
5 55, 58 55, 58
6 66, 62 68, 69, 60 63, 63, 69, 65
7 79 75 74, 71, 72, 73
8 82 88, 87, 88, 84 89
9 93 99, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 09-06-2021

Đồng Nai
Mã: 6K2
Cần Thơ
Mã: K2T6
Sóc Trăng
Mã: T6K2
G8
02
91
62
G7
446
602
956
G6
6504
8229
6711
5026
4135
9441
7300
9745
5601
G5
9999
4553
5426
G4
85865
03801
16439
35682
79883
09634
03238
21724
77315
57742
19134
46998
61038
23583
81512
54424
49231
20216
93953
86189
30739
G3
87003
09850
26623
37179
47208
33060
G2
47438
20196
23157
G1
70802
49155
04216
ĐB
422435
093630
621463

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02, 03, 01, 04, 02 02 08, 00, 01
1 11 15 16, 12, 16
2 29 23, 24, 26 24, 26
3 35, 38, 39, 34, 38 30, 34, 38, 35 31, 39
4 46 42, 41 45
5 50 55, 53 57, 53, 56
6 65 63, 60, 62
7 79
8 82, 83 83 89
9 99 96, 98, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 02-06-2021

Đồng Nai
Mã: 6K1
Cần Thơ
Mã: K1T6
Sóc Trăng
Mã: T6K1
G8
11
76
84
G7
336
487
911
G6
5776
2717
3993
6320
7043
8969
7656
3043
4684
G5
2975
5679
5518
G4
08041
46831
94498
15305
73907
60354
11098
22070
84331
01613
37744
44919
89493
50018
67388
19391
44611
03930
46422
37437
07068
G3
90555
36288
94388
94761
58132
39572
G2
89142
80183
70968
G1
48742
05698
22477
ĐB
860270
621632
775693

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 05, 07
1 17, 11 13, 19, 18 11, 18, 11
2 20 22
3 31, 36 32, 31 32, 30, 37
4 42, 42, 41 44, 43 43
5 55, 54 56
6 61, 69 68, 68
7 70, 75, 76 70, 79, 76 77, 72
8 88 83, 88, 87 88, 84, 84
9 98, 98, 93 98, 93 93, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 26-05-2021

Sóc Trăng
Mã: T5K4
Đồng Nai
Mã: 5K4
Cần Thơ
Mã: K4T5
G8
12
02
16
G7
410
093
099
G6
9385
7294
0449
8825
9135
2453
7832
5274
0576
G5
3662
6492
5372
G4
61348
00418
22735
98782
07140
75562
17819
15628
93019
25311
14890
12730
89072
17110
22105
76317
21582
68808
83362
55235
95520
G3
70129
94501
77989
71783
52441
06900
G2
73487
00778
89601
G1
88555
42159
01647
ĐB
526283
019035
881675

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
0 01 02 01, 00, 05, 08
1 18, 19, 10, 12 19, 11, 10 17, 16
2 29 28, 25 20
3 35 35, 30, 35 35, 32
4 48, 40, 49 47, 41
5 55 59, 53
6 62, 62 62
7 78, 72 75, 72, 74, 76
8 83, 87, 82, 85 89, 83 82
9 94 90, 92, 93 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 19-05-2021

Đồng Nai
Mã: 5K3
Cần Thơ
Mã: K3T5
Sóc Trăng
Mã: T5K3
G8
98
79
22
G7
885
191
039
G6
9587
1850
5055
5878
1199
0536
7947
3785
1643
G5
9823
8408
5941
G4
20734
52604
95536
57305
10612
28827
35656
03410
41369
61663
69931
60906
32909
78985
46039
87815
91402
85356
22052
69603
14450
G3
17748
02609
47075
65238
09351
89323
G2
33119
79873
65510
G1
13496
38239
04858
ĐB
172727
268814
274038

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 09, 04, 05 06, 09, 08 02, 03
1 19, 12 14, 10 10, 15
2 27, 27, 23 23, 22
3 34, 36 39, 38, 31, 36 38, 39, 39
4 48 41, 47, 43
5 56, 50, 55 58, 51, 56, 52, 50
6 69, 63
7 73, 75, 78, 79
8 87, 85 85 85
9 96, 98 99, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: