Hôm nay Chủ Nhật, ngày 17/10/2021

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 17-10-2021

Kon Tum
Mã: XSKT
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
84
67
G7
281
599
G6
9161
7993
1353
0667
2215
7344
G5
8016
4963
G4
56031
92857
82028
44999
28775
16578
12399
41987
83885
93385
58033
93865
41498
51545
G3
42282
74314
33955
86893
G2
77429
22635
G1
27643
54783
ĐB
818869
848313

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0
1 14, 16 13, 15
2 29, 28
3 31 35, 33
4 43 45, 44
5 57, 53 55
6 69, 61 65, 63, 67, 67
7 75, 78
8 82, 81, 84 83, 87, 85, 85
9 99, 99, 93 93, 98, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 10-10-2021

Kon Tum
Mã: XSKT
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
13
67
G7
737
168
G6
4595
6796
0171
4277
9771
8260
G5
8882
8932
G4
40726
97380
34149
53818
43090
95979
23366
02876
60850
13458
20280
93906
87608
04287
G3
20812
08226
55644
33992
G2
42157
14935
G1
59053
49481
ĐB
258145
226378

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 06, 08
1 12, 18, 13
2 26, 26
3 37 35, 32
4 45, 49 44
5 53, 57 50, 58
6 66 60, 68, 67
7 79, 71 78, 76, 77, 71
8 80, 82 81, 80, 87
9 90, 95, 96 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 03-10-2021

Kon Tum
Mã: XSKT
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
39
79
G7
641
793
G6
1295
9848
1749
4667
4299
9895
G5
6145
2401
G4
80353
97140
52532
15165
73780
21086
37295
64918
58765
21920
85276
98798
80272
69234
G3
67925
82416
81747
27013
G2
37023
34096
G1
05077
76572
ĐB
762724
619113

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 01
1 16 13, 13, 18
2 24, 23, 25 20
3 32, 39 34
4 40, 45, 48, 49, 41 47
5 53
6 65 65, 67
7 77 72, 76, 72, 79
8 80, 86
9 95, 95 96, 98, 99, 95, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 26-09-2021

Kon Tum
Mã: XSKT
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
06
39
G7
736
419
G6
9286
5235
9221
9765
2217
0384
G5
5600
5197
G4
19780
25512
21042
01076
55124
06162
87597
83142
58981
13911
90341
90435
98865
20639
G3
32472
03257
23871
73087
G2
72085
11413
G1
57081
33236
ĐB
504248
293851

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 00, 06
1 12 13, 11, 17, 19
2 24, 21
3 35, 36 36, 35, 39, 39
4 48, 42 42, 41
5 57 51
6 62 65, 65
7 72, 76 71
8 81, 85, 80, 86 87, 81, 84
9 97 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 19-09-2021

Kon Tum
Mã: XSKT
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
13
11
G7
085
655
G6
7420
1168
5402
2860
5355
4564
G5
1875
8457
G4
03687
47363
86319
65971
30660
19440
83011
82939
94299
47007
79135
14213
17154
55732
G3
99746
07264
29536
18754
G2
80695
28691
G1
12891
74201
ĐB
806545
201479

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 02 01, 07
1 19, 11, 13 13, 11
2 20
3 36, 39, 35, 32
4 45, 46, 40
5 54, 54, 57, 55, 55
6 64, 63, 60, 68 60, 64
7 71, 75 79
8 87, 85
9 91, 95 91, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 05-09-2021

Kon Tum
Mã: XSKT
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
18
47
G7
864
302
G6
5193
7485
5950
3775
7751
1114
G5
2136
3555
G4
24311
24975
56826
64831
17800
14340
36959
64142
42705
12021
40846
94001
88641
73209
G3
18925
93642
95725
25105
G2
03355
29949
G1
77043
96024
ĐB
984304
081215

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 04, 00 05, 05, 01, 09, 02
1 11, 18 15, 14
2 25, 26 24, 25, 21
3 31, 36
4 43, 42, 40 49, 42, 46, 41, 47
5 55, 59, 50 55, 51
6 64
7 75 75
8 85
9 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 29-08-2021

Khánh Hòa
Mã: XSKH
Kon Tum
Mã: XSKT
G8
40
26
G7
858
577
G6
8553
8674
2884
0939
1139
2670
G5
4760
7613
G4
87020
09576
28949
22287
19015
60961
00509
08834
62213
14876
80711
90143
57586
64435
G3
83959
70151
73738
37701
G2
94504
18661
G1
40058
24774
ĐB
223514
580479

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 04, 09 01
1 14, 15 13, 11, 13
2 20 26
3 38, 34, 35, 39, 39
4 49, 40 43
5 58, 59, 51, 53, 58
6 61, 60 61
7 76, 74 79, 74, 76, 70, 77
8 87, 84 86
9
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 22-08-2021

Kon Tum
Mã: XSKT
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
52
65
G7
533
792
G6
4120
2054
2021
9394
9258
8848
G5
7522
8120
G4
80061
77356
84240
62209
13107
19161
00699
55682
41471
00952
53416
60832
70410
76931
G3
52779
37964
73054
91527
G2
26400
86624
G1
78403
01717
ĐB
392479
297454

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 03, 00, 09, 07
1 17, 16, 10
2 22, 20, 21 24, 27, 20
3 33 32, 31
4 40 48
5 56, 54, 52 54, 54, 52, 58
6 64, 61, 61 65
7 79, 79 71
8 82
9 99 94, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: