Hôm nay Thứ 3, ngày 05/07/2022

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 03-07-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Kon Tum
Mã: XSKT
G8
42
10
G7
861
191
G6
7916
0733
7550
2348
1144
5460
G5
0666
5577
G4
79834
76666
56287
64575
34524
57235
02903
31675
54441
19359
20709
88855
35211
87375
G3
49519
81675
73460
08587
G2
15310
27084
G1
63413
70341
ĐB
333733
543137

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Kon Tum
0 03 09
1 13, 10, 19, 16 11, 10
2 24
3 33, 34, 35, 33 37
4 42 41, 41, 48, 44
5 50 59, 55
6 66, 66, 61 60, 60
7 75, 75 75, 75, 77
8 87 84, 87
9 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 26-06-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Kon Tum
Mã: XSKT
G8
15
03
G7
217
402
G6
2465
3521
6649
7527
5996
9996
G5
5486
6892
G4
02852
48557
88468
10388
15611
75523
11544
97966
58506
65786
74007
07920
42172
77552
G3
36065
66542
29181
43857
G2
28200
78008
G1
16117
45926
ĐB
706847
239345

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Kon Tum
0 00 08, 06, 07, 02, 03
1 17, 11, 17, 15
2 23, 21 26, 20, 27
3
4 47, 42, 44, 49 45
5 52, 57 57, 52
6 65, 68, 65 66
7 72
8 88, 86 81, 86
9 92, 96, 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 19-06-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Kon Tum
Mã: XSKT
G8
89
44
G7
264
953
G6
1326
3668
0948
4247
3237
9252
G5
7779
0078
G4
89935
64734
39998
87415
76138
95849
32938
89052
71508
69571
12311
79750
85046
55761
G3
62908
92231
85560
24157
G2
29209
00710
G1
34321
63249
ĐB
754412
535453

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Kon Tum
0 09, 08 08
1 12, 15 10, 11
2 21, 26
3 31, 35, 34, 38, 38 37
4 49, 48 49, 46, 47, 44
5 53, 57, 52, 50, 52, 53
6 68, 64 60, 61
7 79 71, 78
8 89
9 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 12-06-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Kon Tum
Mã: XSKT
G8
03
29
G7
826
162
G6
1715
7870
3383
4281
4385
2495
G5
4619
0789
G4
28342
74876
12367
20085
90637
08289
67585
18405
41286
46905
65905
16950
23322
36978
G3
90022
08026
20280
49482
G2
19714
46744
G1
86447
90789
ĐB
125399
671541

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Kon Tum
0 03 05, 05, 05
1 14, 19, 15
2 22, 26, 26 22, 29
3 37
4 47, 42 41, 44
5 50
6 67 62
7 76, 70 78
8 85, 89, 85, 83 89, 80, 82, 86, 89, 81, 85
9 99 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 05-06-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Kon Tum
Mã: XSKT
G8
85
15
G7
684
821
G6
2686
8126
2989
4892
4076
4312
G5
9685
7327
G4
31779
46965
07626
97935
89722
24539
11044
65773
44515
52630
06253
10404
43865
01762
G3
95884
25016
01504
91113
G2
57604
38804
G1
90531
88884
ĐB
048544
950204

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Kon Tum
0 04 04, 04, 04, 04
1 16 13, 15, 12, 15
2 26, 22, 26 27, 21
3 31, 35, 39 30
4 44, 44
5 53
6 65 65, 62
7 79 73, 76
8 84, 85, 86, 89, 84, 85 84
9 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 29-05-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Kon Tum
Mã: XSKT
G8
36
48
G7
224
312
G6
1425
9979
9871
5904
4438
2577
G5
3723
5660
G4
72137
25253
68290
95245
42025
67049
88725
77332
48033
03922
31950
31745
43576
28741
G3
84810
54082
70127
52214
G2
81717
06963
G1
99473
54278
ĐB
182890
428812

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Kon Tum
0 04
1 17, 10 12, 14, 12
2 25, 25, 23, 25, 24 27, 22
3 37, 36 32, 33, 38
4 45, 49 45, 41, 48
5 53 50
6 63, 60
7 73, 79, 71 78, 76, 77
8 82
9 90, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 22-05-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Kon Tum
Mã: XSKT
G8
95
41
G7
927
444
G6
1708
5318
8724
7917
8701
4825
G5
1085
7719
G4
57780
33373
30011
00343
52831
79879
91200
87595
45180
14910
78979
60072
93000
55026
G3
77605
67717
90475
00503
G2
82008
13999
G1
13712
04623
ĐB
795045
550576

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Kon Tum
0 08, 05, 00, 08 03, 00, 01
1 12, 17, 11, 18 10, 19, 17
2 24, 27 23, 26, 25
3 31
4 45, 43 44, 41
5
6
7 73, 79 76, 75, 79, 72
8 80, 85 80
9 95 99, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 15-05-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Kon Tum
Mã: XSKT
G8
99
71
G7
141
099
G6
8249
6002
4555
9521
9938
2196
G5
4684
8404
G4
35374
55762
65138
00121
06857
95873
90541
51384
93436
52147
20235
39963
57282
96661
G3
44291
82333
97458
55976
G2
74543
33296
G1
03414
77492
ĐB
107868
030613

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Kon Tum
0 02 04
1 14 13
2 21 21
3 33, 38 36, 35, 38
4 43, 41, 49, 41 47
5 57, 55 58
6 68, 62 63, 61
7 74, 73 76, 71
8 84 84, 82
9 91, 99 92, 96, 96, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: