Hôm nay Thứ 3, ngày 20/04/2021

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 18-04-2021

Kon Tum
Mã: XSKT
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
33
51
G7
283
387
G6
0577
2308
7203
4561
3571
7874
G5
9945
3936
G4
55714
30191
15578
27321
32247
18030
52498
27684
68194
38097
70786
78111
80279
17439
G3
16036
72032
60062
26258
G2
39691
41771
G1
61676
31946
ĐB
396030
179576

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 08, 03
1 14 11
2 21
3 30, 36, 32, 30, 33 39, 36
4 47, 45 46
5 58, 51
6 62, 61
7 76, 78, 77 76, 71, 79, 71, 74
8 83 84, 86, 87
9 91, 91, 98 94, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 11-04-2021

Kon Tum
Mã: XSKT
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
59
33
G7
989
633
G6
6869
9036
4320
4256
7226
5911
G5
5617
2992
G4
42834
20201
84067
11289
82879
52847
22564
92305
54058
17603
80519
53392
56099
69741
G3
70563
31701
96669
74475
G2
09032
44995
G1
11947
70651
ĐB
368993
741494

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 01, 01 05, 03
1 17 19, 11
2 20 26
3 32, 34, 36 33, 33
4 47, 47 41
5 59 51, 58, 56
6 63, 67, 64, 69 69
7 79 75
8 89, 89
9 93 94, 95, 92, 99, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 04-04-2021

Kon Tum
Mã: XSKT
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
61
91
G7
886
271
G6
5689
1607
2022
1801
6959
8807
G5
9186
8156
G4
12080
39670
43844
84491
78509
77535
05377
22517
00615
00056
01132
41043
46229
77423
G3
95884
81030
42188
43847
G2
52460
53827
G1
33305
69885
ĐB
219829
622517

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 05, 09, 07 01, 07
1 17, 17, 15
2 29, 22 27, 29, 23
3 30, 35 32
4 44 47, 43
5 56, 56, 59
6 60, 61
7 70, 77 71
8 84, 80, 86, 89, 86 85, 88
9 91 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 28-03-2021

Kon Tum
Mã: XSKT
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
21
04
G7
711
949
G6
9688
0432
1696
1290
6514
0345
G5
4952
1117
G4
59581
73981
57865
82170
32489
24436
83527
02359
07980
11841
02982
37052
65514
32574
G3
80523
19475
94796
39407
G2
52924
26283
G1
50679
88666
ĐB
149877
175368

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 07, 04
1 11 14, 17, 14
2 24, 23, 27, 21
3 36, 32
4 41, 45, 49
5 52 59, 52
6 65 68, 66
7 77, 79, 75, 70 74
8 81, 81, 89, 88 83, 80, 82
9 96 96, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 21-03-2021

Kon Tum
Mã: XSKT
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
63
17
G7
619
083
G6
2780
2203
6002
3131
7459
9187
G5
9511
6447
G4
97931
96048
17135
49086
97277
22588
71487
78797
24766
94998
93502
99072
44510
00936
G3
59376
43412
77005
92538
G2
90635
39220
G1
30317
72626
ĐB
188335
984122

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 03, 02 05, 02
1 17, 12, 11, 19 10, 17
2 22, 26, 20
3 35, 35, 31, 35 38, 36, 31
4 48 47
5 59
6 63 66
7 76, 77 72
8 86, 88, 87, 80 87, 83
9 97, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 14-03-2021

Kon Tum
Mã: XSKT
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
45
34
G7
647
290
G6
9566
4693
0588
8451
8370
7881
G5
4942
5453
G4
83827
80762
87455
89501
45130
71482
98639
87137
37016
59250
29326
66872
56661
96966
G3
97877
76523
18837
22769
G2
07783
43345
G1
54831
18387
ĐB
390984
492933

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 01
1 16
2 23, 27 26
3 31, 30, 39 33, 37, 37, 34
4 42, 47, 45 45
5 55 50, 53, 51
6 62, 66 69, 61, 66
7 77 72, 70
8 84, 83, 82, 88 87, 81
9 93 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 07-03-2021

Kon Tum
Mã: XSKT
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
98
92
G7
644
850
G6
7959
7335
0166
9290
6362
1644
G5
2918
4150
G4
74917
08985
33969
31144
42755
21521
81361
71498
75925
33315
12060
41860
94374
01614
G3
07216
09486
09537
41485
G2
29834
66662
G1
12822
24926
ĐB
935484
201920

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0
1 16, 17, 18 15, 14
2 22, 21 20, 26, 25
3 34, 35 37
4 44, 44 44
5 55, 59 50, 50
6 69, 61, 66 62, 60, 60, 62
7 74
8 84, 86, 85 85
9 98 98, 90, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 28-02-2021

Kon Tum
Mã: XSKT
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
76
38
G7
743
134
G6
5629
1406
1338
2725
9645
9326
G5
7364
5252
G4
70661
74211
75811
70198
55133
60415
51864
33135
13762
96403
36207
50264
89838
24318
G3
71023
10804
02911
02255
G2
49380
83434
G1
91173
90667
ĐB
671759
344865

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 04, 06 03, 07
1 11, 11, 15 11, 18
2 23, 29 25, 26
3 33, 38 34, 35, 38, 34, 38
4 43 45
5 59 55, 52
6 61, 64, 64 65, 67, 62, 64
7 73, 76
8 80
9 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: