Hôm nay Thứ 5, ngày 28/01/2021

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 24-01-2021

Khánh Hòa
Mã: XSKH
Kon Tum
Mã: XSKT
G8
75
00
G7
183
743
G6
0835
2197
4238
1915
3536
3926
G5
1810
7684
G4
92023
02186
21718
04057
43261
42033
88983
73526
04032
58460
52643
42526
41663
08401
G3
87236
90980
78975
73974
G2
56609
00633
G1
83421
26310
ĐB
844750
383748

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 09 01, 00
1 18, 10 10, 15
2 21, 23 26, 26, 26
3 36, 33, 35, 38 33, 32, 36
4 48, 43, 43
5 50, 57
6 61 60, 63
7 75 75, 74
8 80, 86, 83, 83 84
9 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 17-01-2021

Kon Tum
Mã: XSKT
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
12
97
G7
568
881
G6
6478
1681
7613
2174
9118
2720
G5
0252
7665
G4
60430
60671
87886
14061
92776
48001
59487
31390
29125
70699
99817
41187
60157
30794
G3
02723
12227
29848
86240
G2
72658
36922
G1
97187
82246
ĐB
326448
921507

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 01 07
1 13, 12 17, 18
2 23, 27 22, 25, 20
3 30
4 48 46, 48, 40
5 58, 52 57
6 61, 68 65
7 71, 76, 78 74
8 87, 86, 87, 81 87, 81
9 90, 99, 94, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 10-01-2021

Kon Tum
Mã: XSKT
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
97
81
G7
896
661
G6
9217
3863
7261
6432
1507
3834
G5
3116
8246
G4
53319
74400
23403
66799
16471
18230
51818
33224
15734
10190
76307
88553
09441
99024
G3
12052
62770
47684
51530
G2
21750
95853
G1
56142
66184
ĐB
702122
905621

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 00, 03 07, 07
1 19, 18, 16, 17
2 22 21, 24, 24
3 30 30, 34, 32, 34
4 42 41, 46
5 50, 52 53, 53
6 63, 61 61
7 70, 71
8 84, 84, 81
9 99, 96, 97 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 03-01-2021

Kon Tum
Mã: XSKT
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
26
42
G7
292
439
G6
2199
4923
9328
4224
3582
3162
G5
9324
4949
G4
65968
33093
67288
64559
91933
12933
31868
86967
49098
74711
97252
93962
27339
39503
G3
12520
58630
40767
01745
G2
80306
17794
G1
86405
08050
ĐB
638720
624564

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 05, 06 03
1 11
2 20, 20, 24, 23, 28, 26 24
3 30, 33, 33 39, 39
4 45, 49, 42
5 59 50, 52
6 68, 68 64, 67, 67, 62, 62
7
8 88 82
9 93, 99, 92 94, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 27-12-2020

Kon Tum
Mã: XSKT
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
24
16
G7
989
776
G6
4985
9774
2967
0345
6716
8379
G5
0286
2647
G4
53714
49993
29061
84726
80375
65988
59838
22639
91613
56697
01257
09454
75093
85812
G3
03940
46891
00429
91943
G2
31729
29877
G1
08326
78550
ĐB
198200
922682

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 00
1 14 13, 12, 16, 16
2 26, 29, 26, 24 29
3 38 39
4 40 43, 47, 45
5 50, 57, 54
6 61, 67
7 75, 74 77, 79, 76
8 88, 86, 85, 89 82
9 91, 93 97, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 20-12-2020

Kon Tum
Mã: XSKT
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
28
21
G7
285
067
G6
0065
7364
3974
1308
5097
1759
G5
3434
9270
G4
49184
34159
13482
38124
06301
82962
32686
40722
58067
07545
83670
53558
86672
51978
G3
08084
24423
75560
59497
G2
12174
88875
G1
06098
84643
ĐB
674389
464766

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 01 08
1
2 23, 24, 28 22, 21
3 34
4 43, 45
5 59 58, 59
6 62, 65, 64 66, 60, 67, 67
7 74, 74 75, 70, 72, 78, 70
8 89, 84, 84, 82, 86, 85
9 98 97, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 13-12-2020

Kon Tum
Mã: XSKT
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
02
49
G7
985
501
G6
9108
6065
0439
7325
4833
0857
G5
2862
1062
G4
39393
89950
93273
22461
78690
19111
64814
02369
54252
06597
24914
71297
10710
09544
G3
54395
03368
44826
09456
G2
28583
45417
G1
51825
43962
ĐB
841275
686373

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 08, 02 01
1 11, 14 17, 14, 10
2 25 26, 25
3 39 33
4 44, 49
5 50 56, 52, 57
6 68, 61, 62, 65 62, 69, 62
7 75, 73 73
8 83, 85
9 95, 93, 90 97, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 06-12-2020

Kon Tum
Mã: XSKT
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
08
22
G7
228
746
G6
9488
5214
9865
4347
6130
9420
G5
8359
8069
G4
16559
63339
90010
42526
11928
17054
73119
44376
60806
78676
82747
52553
89097
46546
G3
73930
65650
55343
79153
G2
17113
13610
G1
60457
03935
ĐB
503196
523628

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 08 06
1 13, 10, 19, 14 10
2 26, 28, 28 28, 20, 22
3 30, 39 35, 30
4 43, 47, 46, 47, 46
5 57, 50, 59, 54, 59 53, 53
6 65 69
7 76, 76
8 88
9 96 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: