Hôm nay Thứ 3, ngày 05/07/2022

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 05-07-2022

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
90
51
G7
251
577
G6
7019
9081
1366
2817
9334
4411
G5
4373
6968
G4
02003
86714
22206
09493
26621
21404
97218
87255
29849
78064
47505
60865
20040
73541
G3
92050
98888
98301
64533
G2
68305
73270
G1
92051
48116
ĐB
626588
470883

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 05, 03, 06, 04 01, 05
1 14, 18, 19 16, 17, 11
2 21
3 33, 34
4 49, 40, 41
5 51, 50, 51 55, 51
6 66 64, 65, 68
7 73 70, 77
8 88, 88, 81 83
9 93, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 28-06-2022

Quảng Nam
Mã: XSQNM
Đăk Lắk
Mã: XSDLK
G8
81
09
G7
219
632
G6
3987
0377
3095
0807
4060
0447
G5
6558
9254
G4
26402
66280
19218
99489
20796
51693
38936
13942
92313
71213
59410
01952
46603
80004
G3
29586
72261
03975
25896
G2
06764
30424
G1
62383
41133
ĐB
830046
612861

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Quảng Nam Đăk Lắk
0 02 03, 04, 07, 09
1 18, 19 13, 13, 10
2 24
3 36 33, 32
4 46 42, 47
5 58 52, 54
6 64, 61 61, 60
7 77 75
8 83, 86, 80, 89, 87, 81
9 96, 93, 95 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 21-06-2022

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
81
66
G7
548
780
G6
2639
3023
8139
3513
5559
7746
G5
8698
1756
G4
87647
27999
12199
52258
01869
57255
45205
40747
86933
47917
52887
71263
82799
90746
G3
67527
72397
37075
32838
G2
87585
97063
G1
45308
73572
ĐB
022690
473744

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 08, 05
1 17, 13
2 27, 23
3 39, 39 38, 33
4 47, 48 44, 47, 46, 46
5 58, 55 56, 59
6 69 63, 63, 66
7 72, 75
8 85, 81 87, 80
9 90, 97, 99, 99, 98 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 14-06-2022

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
17
48
G7
013
612
G6
1962
0233
6845
5149
4778
6978
G5
1185
1814
G4
41693
91989
72794
40183
10492
06720
80440
94449
06745
58270
98739
99593
07701
73997
G3
32871
08597
75225
20832
G2
80867
10807
G1
97602
98789
ĐB
782690
627474

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 02 07, 01
1 13, 17 14, 12
2 20 25
3 33 32, 39
4 40, 45 49, 45, 49, 48
5
6 67, 62
7 71 74, 70, 78, 78
8 89, 83, 85 89
9 90, 97, 93, 94, 92 93, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 07-06-2022

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
78
60
G7
513
023
G6
0509
7490
7247
4853
1355
3055
G5
4470
8824
G4
12303
19152
10019
63667
20658
06718
08478
35055
60087
25148
74655
31101
01784
61855
G3
14457
18458
87582
21640
G2
97324
84496
G1
17343
31759
ĐB
351704
301923

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 04, 03, 09 01
1 19, 18, 13
2 24 23, 24, 23
3
4 43, 47 40, 48
5 57, 58, 52, 58 59, 55, 55, 55, 53, 55, 55
6 67 60
7 78, 70, 78
8 82, 87, 84
9 90 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 31-05-2022

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
44
99
G7
041
783
G6
1370
7517
3899
1050
4704
8228
G5
4638
1596
G4
16576
71625
89765
96525
66773
07340
52680
33136
45855
45022
08362
47469
77272
01670
G3
43634
94910
63637
98878
G2
76826
21144
G1
83054
37039
ĐB
549979
010580

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 04
1 10, 17
2 26, 25, 25 22, 28
3 34, 38 39, 37, 36
4 40, 41, 44 44
5 54 55, 50
6 65 62, 69
7 79, 76, 73, 70 78, 72, 70
8 80 80, 83
9 99 96, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 24-05-2022

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
46
52
G7
732
093
G6
5280
6952
5551
4273
8656
2366
G5
9255
1739
G4
86102
85904
69095
98751
24075
64674
18230
58431
95254
30487
32013
72037
92177
72137
G3
01798
47578
74869
95905
G2
56421
61082
G1
34250
86240
ĐB
076502
821833

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 02, 02, 04 05
1 13
2 21
3 30, 32 33, 31, 37, 37, 39
4 46 40
5 50, 51, 55, 52, 51 54, 56, 52
6 69, 66
7 78, 75, 74 77, 73
8 80 82, 87
9 98, 95 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 17-05-2022

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
60
30
G7
834
437
G6
0890
8166
7656
1531
3078
0461
G5
2083
8969
G4
29189
90435
42066
37212
96371
61554
38399
27319
98234
91968
75656
68768
39512
65836
G3
85615
22703
97383
02494
G2
69454
09234
G1
91676
36764
ĐB
211683
224376

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 03
1 15, 12 19, 12
2
3 35, 34 34, 34, 36, 31, 37, 30
4
5 54, 54, 56 56
6 66, 66, 60 64, 68, 68, 69, 61
7 76, 71 76, 78
8 83, 89, 83 83
9 99, 90 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: