Hôm nay Thứ 3, ngày 20/04/2021

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 13-04-2021

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
94
00
G7
105
796
G6
4633
3209
9285
5650
2495
5160
G5
1009
8871
G4
16338
73285
93267
03564
42651
33890
59197
66812
24420
82665
95098
71661
20808
38105
G3
34519
66939
94938
33234
G2
87811
82412
G1
01387
70086
ĐB
095450
779400

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 09, 09, 05 00, 08, 05, 00
1 11, 19 12, 12
2 20
3 39, 38, 33 38, 34
4
5 50, 51 50
6 67, 64 65, 61, 60
7 71
8 87, 85, 85 86
9 90, 97, 94 98, 95, 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 06-04-2021

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
61
74
G7
099
989
G6
3076
0791
8474
6115
3592
4683
G5
3467
5421
G4
25817
74724
02554
50012
75009
97487
38156
77507
41429
58368
30308
65361
15017
96913
G3
60153
49551
10470
18801
G2
96179
47655
G1
36420
53796
ĐB
122385
087012

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 09 01, 07, 08
1 17, 12 12, 17, 13, 15
2 20, 24 29, 21
3
4
5 53, 51, 54, 56 55
6 67, 61 68, 61
7 79, 76, 74 70, 74
8 85, 87 83, 89
9 91, 99 96, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 30-03-2021

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
98
94
G7
672
359
G6
5420
2392
4584
9542
7769
6912
G5
0789
1667
G4
40420
06407
59442
36880
56072
63211
75029
50790
36146
78830
69852
90203
91135
72984
G3
77976
96600
08904
89025
G2
63888
94483
G1
65200
99533
ĐB
973988
577430

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 00, 00, 07 04, 03
1 11 12
2 20, 29, 20 25
3 30, 33, 30, 35
4 42 46, 42
5 52, 59
6 67, 69
7 76, 72, 72
8 88, 88, 80, 89, 84 83, 84
9 92, 98 90, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 23-03-2021

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
60
99
G7
662
703
G6
3575
7908
5863
8068
2667
5564
G5
4467
7062
G4
14016
82589
04551
77326
77638
99750
65354
95280
20591
18710
40551
78227
46199
25174
G3
37740
49784
34997
02024
G2
20885
61036
G1
28962
14160
ĐB
872684
740571

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 08 03
1 16 10
2 26 24, 27
3 38 36
4 40
5 51, 50, 54 51
6 62, 67, 63, 62, 60 60, 62, 68, 67, 64
7 75 71, 74
8 84, 85, 84, 89 80
9 97, 91, 99, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 16-03-2021

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
96
79
G7
360
247
G6
1898
5803
1214
3352
1836
5194
G5
5884
5306
G4
64592
69197
87019
04422
61426
76759
10443
06045
21777
48833
13272
08804
70327
09389
G3
43552
05445
11710
14816
G2
59917
12926
G1
14025
33914
ĐB
874065
251138

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 03 04, 06
1 17, 19, 14 14, 10, 16
2 25, 22, 26 26, 27
3 38, 33, 36
4 45, 43 45, 47
5 52, 59 52
6 65, 60
7 77, 72, 79
8 84 89
9 92, 97, 98, 96 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 09-03-2021

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
96
60
G7
555
839
G6
0608
8051
8899
3896
2209
9852
G5
3358
3911
G4
37966
27389
58488
05822
01554
08595
34170
67817
75405
12813
17474
82569
74259
91239
G3
13701
39704
48254
51850
G2
51852
94614
G1
00500
50397
ĐB
046576
892378

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 00, 01, 04, 08 05, 09
1 14, 17, 13, 11
2 22
3 39, 39
4
5 52, 54, 58, 51, 55 54, 50, 59, 52
6 66 69, 60
7 76, 70 78, 74
8 89, 88
9 95, 99, 96 97, 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 02-03-2021

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
67
97
G7
504
510
G6
6916
2722
9857
5906
3924
9580
G5
8025
6752
G4
03081
13803
12418
85647
27738
03012
78590
18803
91149
93886
18518
00853
12578
38209
G3
17474
37266
30323
45185
G2
94241
23711
G1
65365
22533
ĐB
289014
439867

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 03, 04 03, 09, 06
1 14, 18, 12, 16 11, 18, 10
2 25, 22 23, 24
3 38 33
4 41, 47 49
5 57 53, 52
6 65, 66, 67 67
7 74 78
8 81 85, 86, 80
9 90 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 23-02-2021

Quảng Nam
Mã: XSQNM
Đăk Lắk
Mã: XSDLK
G8
11
01
G7
429
467
G6
5346
8444
6885
8565
4314
3379
G5
6397
1332
G4
67163
50266
44621
78167
30777
64481
23175
64210
01963
84488
72052
39550
24590
42054
G3
24751
10681
22072
88613
G2
29251
55851
G1
57792
27434
ĐB
410736
386195

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Quảng Nam Đăk Lắk
0 01
1 11 13, 10, 14
2 21, 29
3 36 34, 32
4 46, 44
5 51, 51 51, 52, 50, 54
6 63, 66, 67 63, 65, 67
7 77, 75 72, 79
8 81, 81, 85 88
9 92, 97 95, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: