Hôm nay Chủ Nhật, ngày 23/01/2022

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 18-01-2022

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
96
11
G7
436
626
G6
5566
5520
4530
7464
7128
8159
G5
1045
1138
G4
23137
37753
05930
84561
51282
23207
77319
27243
84326
30109
00940
93068
89266
67804
G3
40627
93575
95958
21934
G2
13163
03372
G1
80340
20423
ĐB
707749
954332

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 07 09, 04
1 19 11
2 27, 20 23, 26, 28, 26
3 37, 30, 30, 36 32, 34, 38
4 49, 40, 45 43, 40
5 53 58, 59
6 63, 61, 66 68, 66, 64
7 75 72
8 82
9 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 11-01-2022

Quảng Nam
Mã: XSQNM
Đăk Lắk
Mã: XSDLK
G8
15
53
G7
561
055
G6
2686
7382
5531
4145
0663
2833
G5
8167
4246
G4
22120
95618
83768
83186
63773
02584
07662
89456
25411
68781
24166
32649
46709
09538
G3
45992
81992
60058
84456
G2
97785
22485
G1
77837
84082
ĐB
171036
032867

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Quảng Nam Đăk Lắk
0 09
1 18, 15 11
2 20
3 36, 37, 31 38, 33
4 49, 46, 45
5 58, 56, 56, 55, 53
6 68, 62, 67, 61 67, 66, 63
7 73
8 85, 86, 84, 86, 82 82, 85, 81
9 92, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 04-01-2022

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
13
57
G7
222
337
G6
8610
8617
2929
0291
7382
7935
G5
5066
5885
G4
37597
75704
63971
09823
76967
38983
24825
77795
02075
78605
98891
10056
79907
02751
G3
15863
16338
98633
02483
G2
65354
10522
G1
64645
94286
ĐB
137436
551746

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 04 05, 07
1 10, 17, 13
2 23, 25, 29, 22 22
3 36, 38 33, 35, 37
4 45 46
5 54 56, 51, 57
6 63, 67, 66
7 71 75
8 83 86, 83, 85, 82
9 97 95, 91, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 28-12-2021

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
62
70
G7
162
798
G6
7170
6911
4718
1103
9790
5002
G5
1599
0064
G4
79084
91299
20408
11064
97111
41350
53209
93606
11093
36391
34328
99326
03956
71771
G3
73722
15166
76259
70680
G2
71019
93663
G1
21916
13706
ĐB
692080
505348

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 08, 09 06, 06, 03, 02
1 16, 19, 11, 11, 18
2 22 28, 26
3
4 48
5 50 59, 56
6 66, 64, 62, 62 63, 64
7 70 71, 70
8 80, 84 80
9 99, 99 93, 91, 90, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 21-12-2021

Quảng Nam
Mã: XSQNM
Đăk Lắk
Mã: XSDLK
G8
07
08
G7
944
983
G6
7646
1203
1645
4912
9510
2901
G5
1727
4562
G4
23778
59322
00766
62658
23498
86180
11551
33681
58925
80905
99725
21123
27619
70782
G3
01317
76710
34931
71790
G2
51325
80165
G1
00442
97171
ĐB
138108
113610

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Quảng Nam Đăk Lắk
0 08, 03, 07 05, 01, 08
1 17, 10 10, 19, 12, 10
2 25, 22, 27 25, 25, 23
3 31
4 42, 46, 45, 44
5 58, 51
6 66 65, 62
7 78 71
8 80 81, 82, 83
9 98 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 14-12-2021

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
03
18
G7
059
060
G6
9723
6647
4126
4454
1624
1920
G5
7345
5999
G4
02990
81950
94166
75275
87780
44983
42922
44174
38388
43904
36504
51746
80415
69120
G3
10534
90106
56401
06698
G2
90413
85438
G1
66241
82114
ĐB
770224
509872

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 06, 03 01, 04, 04
1 13 14, 15, 18
2 24, 22, 23, 26 20, 24, 20
3 34 38
4 41, 45, 47 46
5 50, 59 54
6 66 60
7 75 72, 74
8 80, 83 88
9 90 98, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 07-12-2021

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
81
41
G7
227
796
G6
1690
6033
2129
3375
9761
0614
G5
8183
9294
G4
75156
94562
60187
33490
04278
07008
89938
46203
78716
72490
07780
20302
11213
32085
G3
90788
59089
14650
76827
G2
68763
82690
G1
91657
35190
ĐB
825138
036857

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 08 03, 02
1 16, 13, 14
2 29, 27 27
3 38, 38, 33
4 41
5 57, 56 57, 50
6 63, 62 61
7 78 75
8 88, 89, 87, 83, 81 80, 85
9 90, 90 90, 90, 90, 94, 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 30-11-2021

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
67
47
G7
827
775
G6
5956
2653
1494
2769
7224
5528
G5
5045
2104
G4
82076
38898
24272
83125
46624
61340
61341
57444
18542
73209
07660
44201
19355
20842
G3
29846
88153
44891
93797
G2
74083
97296
G1
90046
86329
ĐB
049836
897037

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 09, 01, 04
1
2 25, 24, 27 29, 24, 28
3 36 37
4 46, 46, 40, 41, 45 44, 42, 42, 47
5 53, 56, 53 55
6 67 60, 69
7 76, 72 75
8 83
9 98, 94 96, 91, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: