Hôm nay Thứ 7, ngày 28/01/2023

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 24-01-2023

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
74
41
G7
657
574
G6
8188
8420
9584
5457
9895
1683
G5
3939
2032
G4
51697
11362
16920
41754
89892
15517
50187
26309
68916
18970
02691
61038
19226
41410
G3
14344
05291
89487
30933
G2
11820
75336
G1
37623
51216
ĐB
569127
635363

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 09
1 17 16, 16, 10
2 27, 23, 20, 20, 20 26
3 39 36, 33, 38, 32
4 44 41
5 54, 57 57
6 62 63
7 74 70, 74
8 87, 88, 84 87, 83
9 91, 97, 92 91, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 17-01-2023

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
34
76
G7
745
834
G6
1820
5160
3105
2080
4232
1849
G5
9549
3755
G4
22598
14155
36800
49849
55463
07020
43222
63704
73442
07203
05753
14435
52388
47800
G3
78914
18651
63010
85739
G2
03971
55516
G1
43437
61391
ĐB
090146
452232

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 00, 05 04, 03, 00
1 14 16, 10
2 20, 22, 20
3 37, 34 32, 39, 35, 32, 34
4 46, 49, 49, 45 42, 49
5 51, 55 53, 55
6 63, 60
7 71 76
8 88, 80
9 98 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 10-01-2023

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
73
45
G7
591
328
G6
1366
0215
6346
5166
0387
9078
G5
3697
8436
G4
35993
69203
11215
30625
51934
70977
58099
10094
58510
18657
56008
23787
05906
31595
G3
05192
77203
14784
53127
G2
77701
73907
G1
33253
40937
ĐB
509721
402190

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 01, 03, 03 07, 08, 06
1 15, 15 10
2 21, 25 27, 28
3 34 37, 36
4 46 45
5 53 57
6 66 66
7 77, 73 78
8 84, 87, 87
9 92, 93, 99, 97, 91 90, 94, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 03-01-2023

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
89
06
G7
282
172
G6
0761
3783
8080
4995
0453
4783
G5
7838
5298
G4
23471
98137
74569
91527
32067
69664
28131
35728
99291
61569
06186
59871
68594
71963
G3
98809
02394
43407
39942
G2
83710
80955
G1
51560
43375
ĐB
641776
587977

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 09 07, 06
1 10
2 27 28
3 37, 31, 38
4 42
5 55, 53
6 60, 69, 67, 64, 61 69, 63
7 76, 71 77, 75, 71, 72
8 83, 80, 82, 89 86, 83
9 94 91, 94, 98, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 27-12-2022

Quảng Nam
Mã: XSQNM
Đăk Lắk
Mã: XSDLK
G8
74
36
G7
619
402
G6
2883
7115
6079
4860
8917
1984
G5
4445
1943
G4
69697
34753
45614
27614
39371
89904
59813
01883
52984
89672
98925
47289
75496
76509
G3
87332
89631
48603
53681
G2
63865
42930
G1
86442
30431
ĐB
810122
587553

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Quảng Nam Đăk Lắk
0 04 03, 09, 02
1 14, 14, 13, 15, 19 17
2 22 25
3 32, 31 31, 30, 36
4 42, 45 43
5 53 53
6 65 60
7 71, 79, 74 72
8 83 81, 83, 84, 89, 84
9 97 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 20-12-2022

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
32
69
G7
344
786
G6
2584
1967
1803
0832
3515
5224
G5
2404
3862
G4
42730
32249
99509
76878
27560
23960
19307
15957
53416
73991
67286
97292
72000
49940
G3
75626
50064
40686
62150
G2
00286
55320
G1
30269
15743
ĐB
146930
621449

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 09, 07, 04, 03 00
1 16, 15
2 26 20, 24
3 30, 30, 32 32
4 49, 44 49, 43, 40
5 50, 57
6 69, 64, 60, 60, 67 62, 69
7 78
8 86, 84 86, 86, 86
9 91, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 13-12-2022

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
13
64
G7
062
109
G6
0401
2491
3602
0697
9152
5969
G5
6747
4156
G4
72600
32688
61173
97467
24418
22293
72591
94440
67223
81872
57937
57263
19001
74739
G3
80218
93915
46144
60472
G2
98164
32086
G1
00891
18612
ĐB
966636
343037

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 00, 01, 02 01, 09
1 18, 15, 18, 13 12
2 23
3 36 37, 37, 39
4 47 44, 40
5 56, 52
6 64, 67, 62 63, 69, 64
7 73 72, 72
8 88 86
9 91, 93, 91, 91 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 06-12-2022

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
05
51
G7
594
134
G6
8249
7598
1944
4969
4403
1793
G5
8241
7353
G4
52175
00478
94069
20654
97020
47494
67201
25406
18421
21988
56682
67132
42056
14442
G3
66095
04182
94778
82296
G2
28869
45794
G1
21446
08164
ĐB
595820
920455

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 01, 05 06, 03
1
2 20, 20 21
3 32, 34
4 46, 41, 49, 44 42
5 54 55, 56, 53, 51
6 69, 69 64, 69
7 75, 78 78
8 82 88, 82
9 95, 94, 98, 94 94, 96, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: