Hôm nay Thứ 3, ngày 19/01/2021

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 12-01-2021

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
79
91
G7
490
985
G6
3462
6780
3187
4209
0473
0138
G5
8388
6603
G4
20325
35709
40877
70887
38817
73101
83654
09709
55270
45398
95797
55829
19794
19531
G3
36876
82977
56205
37866
G2
70831
31006
G1
14596
63230
ĐB
587791
420736

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 09, 01 06, 05, 09, 03, 09
1 17
2 25 29
3 31 36, 30, 31, 38
4
5 54
6 62 66
7 76, 77, 77, 79 70, 73
8 87, 88, 80, 87 85
9 91, 96, 90 98, 97, 94, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 05-01-2021

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
39
90
G7
820
693
G6
7448
2191
4902
8174
5012
7035
G5
7815
4936
G4
26114
93088
56138
35326
10155
40947
02234
87114
53831
98690
70679
37764
52684
83667
G3
06587
30154
24825
51083
G2
01230
40591
G1
60960
21895
ĐB
231348
719752

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 02
1 14, 15 14, 12
2 26, 20 25
3 30, 38, 34, 39 31, 36, 35
4 48, 47, 48
5 54, 55 52
6 60 64, 67
7 79, 74
8 87, 88 83, 84
9 91 95, 91, 90, 93, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 29-12-2020

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
46
79
G7
533
762
G6
1134
9802
2878
9984
0078
3736
G5
9382
3451
G4
22268
55450
01974
72931
02060
17133
48880
35689
11586
01753
46042
09860
97741
12007
G3
31349
66778
46767
33547
G2
37028
87221
G1
32730
06884
ĐB
818103
648853

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 03, 02 07
1
2 28 21
3 30, 31, 33, 34, 33 36
4 49, 46 47, 42, 41
5 50 53, 53, 51
6 68, 60 67, 60, 62
7 78, 74, 78 78, 79
8 80, 82 84, 89, 86, 84
9
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 22-12-2020

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
02
02
G7
660
181
G6
1246
8641
3196
0288
1979
0312
G5
6794
8037
G4
35613
82578
47788
84487
36487
89510
03577
07646
17616
19510
60450
72994
64679
11986
G3
32238
50989
95017
94174
G2
32007
08810
G1
39138
28007
ĐB
283250
242518

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 07, 02 07, 02
1 13, 10 18, 10, 17, 16, 10, 12
2
3 38, 38 37
4 46, 41 46
5 50 50
6 60
7 78, 77 74, 79, 79
8 89, 88, 87, 87 86, 88, 81
9 94, 96 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 15-12-2020

Quảng Nam
Mã: XSQNM
Đăk Lắk
Mã: XSDLK
G8
30
35
G7
219
940
G6
8087
1744
5996
9230
2198
9766
G5
3568
9774
G4
43796
48963
19098
48459
01077
24943
69828
48236
50042
88706
36669
03323
24715
30509
G3
01461
78372
13304
02310
G2
52128
94672
G1
67093
98625
ĐB
573250
393016

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Quảng Nam Đăk Lắk
0 04, 06, 09
1 19 16, 10, 15
2 28, 28 25, 23
3 30 36, 30, 35
4 43, 44 42, 40
5 50, 59
6 61, 63, 68 69, 66
7 72, 77 72, 74
8 87
9 93, 96, 98, 96 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 08-12-2020

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
04
58
G7
493
110
G6
2154
1214
6305
7316
7594
1164
G5
4243
0402
G4
33808
79955
44161
11535
83722
98237
44396
36093
17423
59344
05401
86376
39846
61115
G3
79395
17554
38732
39013
G2
40046
05185
G1
15422
49653
ĐB
984032
921117

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 08, 05, 04 01, 02
1 14 17, 13, 15, 16, 10
2 22, 22 23
3 32, 35, 37 32
4 46, 43 44, 46
5 54, 55, 54 53, 58
6 61 64
7 76
8 85
9 95, 96, 93 93, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 01-12-2020

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
66
19
G7
176
142
G6
6676
0676
2276
9659
7989
1550
G5
1273
4802
G4
17460
51299
45813
83745
09446
36747
64790
01313
88531
74094
33419
76134
52176
52162
G3
32214
00132
00219
54953
G2
95506
38233
G1
76490
36800
ĐB
193744
442074

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 06 00, 02
1 14, 13 19, 13, 19, 19
2
3 32 33, 31, 34
4 44, 45, 46, 47 42
5 53, 59, 50
6 60, 66 62
7 73, 76, 76, 76, 76 74, 76
8 89
9 90, 99, 90 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 24-11-2020

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
73
17
G7
509
320
G6
6343
1249
1060
4647
8029
4842
G5
9346
0325
G4
75614
95795
41004
52337
92792
67188
54820
91334
04473
32578
11939
47056
93740
70539
G3
99153
21173
78655
80019
G2
23783
03401
G1
48671
91516
ĐB
082055
911419

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 04, 09 01
1 14 19, 16, 19, 17
2 20 25, 29, 20
3 37 34, 39, 39
4 46, 43, 49 40, 47, 42
5 55, 53 55, 56
6 60
7 71, 73, 73 73, 78
8 83, 88
9 95, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: