Hôm nay Chủ Nhật, ngày 17/10/2021

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 12-10-2021

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
88
45
G7
674
692
G6
7434
0680
4217
5842
9766
7994
G5
9045
1094
G4
00108
25477
76689
78129
61393
47435
60323
35839
72312
60357
12946
62167
92550
63518
G3
03538
63939
35178
40105
G2
66112
49009
G1
71003
13916
ĐB
736535
631435

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 03, 08 09, 05
1 12, 17 16, 12, 18
2 29, 23
3 35, 38, 39, 35, 34 35, 39
4 45 46, 42, 45
5 57, 50
6 67, 66
7 77, 74 78
8 89, 80, 88
9 93 94, 94, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 05-10-2021

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
76
58
G7
867
801
G6
8842
0309
5821
2322
1705
2270
G5
0961
2666
G4
44322
95881
13933
11766
27983
54243
40702
15830
07988
15851
68938
04301
10272
58597
G3
94039
10066
85026
95172
G2
88711
05760
G1
74839
31943
ĐB
339278
228655

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 02, 09 01, 05, 01
1 11
2 22, 21 26, 22
3 39, 39, 33 30, 38
4 43, 42 43
5 55, 51, 58
6 66, 66, 61, 67 60, 66
7 78, 76 72, 72, 70
8 81, 83 88
9 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 28-09-2021

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
20
30
G7
341
503
G6
9774
2113
4088
7043
7456
4092
G5
8407
3714
G4
08829
00889
02463
51492
70281
03079
26540
23947
78629
76952
24527
86477
28238
12821
G3
04832
34692
10799
87953
G2
10276
98311
G1
57537
74435
ĐB
956493
831048

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 07 03
1 13 11, 14
2 29, 20 29, 27, 21
3 37, 32 35, 38, 30
4 40, 41 48, 47, 43
5 53, 52, 56
6 63
7 76, 79, 74 77
8 89, 81, 88
9 93, 92, 92 99, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 21-09-2021

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
31
97
G7
782
964
G6
7944
6514
8982
9035
4387
0406
G5
1802
4356
G4
40392
46479
58772
57142
07653
73229
97482
61484
39542
08145
15181
98845
46094
34858
G3
72635
58812
43204
84398
G2
13030
63140
G1
10028
29422
ĐB
027201
686542

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 01, 02 04, 06
1 12, 14
2 28, 29 22
3 30, 35, 31 35
4 42, 44 42, 40, 42, 45, 45
5 53 58, 56
6 64
7 79, 72
8 82, 82, 82 84, 81, 87
9 92 98, 94, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 14-09-2021

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
20
26
G7
752
291
G6
3400
1110
3761
0213
3295
7981
G5
5137
8952
G4
62618
30505
63023
92980
19776
86029
13643
17949
13771
89458
94936
05624
72218
54903
G3
37325
83284
56681
41984
G2
84856
69820
G1
79720
79787
ĐB
922741
952641

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 05, 00 03
1 18, 10 18, 13
2 20, 25, 23, 29, 20 20, 24, 26
3 37 36
4 41, 43 41, 49
5 56, 52 58, 52
6 61
7 76 71
8 84, 80 87, 81, 84, 81
9 95, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 07-09-2021

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
98
37
G7
799
671
G6
0543
8680
0743
5742
9545
4987
G5
9293
9641
G4
34417
92080
19379
25556
78704
09593
59091
61599
47119
17547
99891
79502
43720
09578
G3
94318
83921
54693
74626
G2
24636
16197
G1
25790
55762
ĐB
837147
050664

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 04 02
1 18, 17 19
2 21 26, 20
3 36 37
4 47, 43, 43 47, 41, 42, 45
5 56
6 64, 62
7 79 78, 71
8 80, 80 87
9 90, 93, 91, 93, 99, 98 97, 93, 99, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 31-08-2021

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
57
83
G7
383
218
G6
8985
0170
7962
5185
5512
2056
G5
1261
0627
G4
02928
72002
45639
08123
57929
34558
90445
44123
18835
07633
56577
42878
66287
62405
G3
48217
86243
45660
27285
G2
21271
73409
G1
09983
96916
ĐB
100004
249232

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 04, 02 09, 05
1 17 16, 12, 18
2 28, 23, 29 23, 27
3 39 32, 35, 33
4 43, 45
5 58, 57 56
6 61, 62 60
7 71, 70 77, 78
8 83, 85, 83 85, 87, 85, 83
9
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 24-08-2021

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
27
75
G7
190
274
G6
8119
5323
3042
8613
5021
4935
G5
3062
6382
G4
85375
12918
83769
22286
58855
44271
78410
52550
01288
30298
81964
45817
77877
20474
G3
51890
48519
36472
26784
G2
61551
84986
G1
15855
28574
ĐB
414499
443611

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0
1 19, 18, 10, 19 11, 17, 13
2 23, 27 21
3 35
4 42
5 55, 51, 55 50
6 69, 62 64
7 75, 71 74, 72, 77, 74, 74, 75
8 86 86, 84, 88, 82
9 99, 90, 90 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: