Hôm nay Thứ 3, ngày 05/07/2022

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 01-07-2022

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
90
69
G7
105
805
G6
8045
9528
4650
0365
2658
2165
G5
3051
3530
G4
28420
97200
64864
21361
09375
72352
59801
55548
15324
61050
02378
60472
07556
15618
G3
97709
01000
18501
62191
G2
89083
31794
G1
74434
94740
ĐB
681925
833422

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 09, 00, 00, 01, 05 01, 05
1 18
2 25, 20, 28 22, 24
3 34 30
4 45 40, 48
5 52, 51, 50 50, 56, 58
6 64, 61 65, 65, 69
7 75 78, 72
8 83
9 90 94, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 24-06-2022

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
32
14
G7
112
248
G6
8511
7576
7531
9932
3615
2937
G5
5751
4566
G4
77260
62606
91374
43747
01059
42773
34239
09788
29203
18085
51471
85531
53710
34474
G3
15439
55259
81628
80454
G2
87566
12236
G1
45327
78952
ĐB
676319
738448

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 06 03
1 19, 11, 12 10, 15, 14
2 27 28
3 39, 39, 31, 32 36, 31, 32, 37
4 47 48, 48
5 59, 59, 51 52, 54
6 66, 60 66
7 74, 73, 76 71, 74
8 88, 85
9
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 17-06-2022

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
30
87
G7
455
669
G6
5662
3211
0850
6478
9034
7788
G5
4022
8251
G4
05965
52904
96658
69451
79541
99644
72997
53073
01759
18907
68497
54043
98716
14259
G3
84051
97312
66179
51003
G2
50866
14574
G1
68152
98020
ĐB
987646
963977

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 04 03, 07
1 12, 11 16
2 22 20
3 30 34
4 46, 41, 44 43
5 52, 51, 58, 51, 50, 55 59, 59, 51
6 66, 65, 62 69
7 77, 74, 79, 73, 78
8 88, 87
9 97 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 10-06-2022

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
00
04
G7
515
488
G6
8901
8895
3952
2978
4750
0298
G5
2655
5232
G4
59807
09017
35169
87637
64905
22287
62062
12351
54445
66196
87447
51696
55639
03137
G3
66910
13138
47057
94505
G2
71330
66544
G1
81901
84937
ĐB
248277
134478

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01, 07, 05, 01, 00 05, 04
1 10, 17, 15
2
3 30, 38, 37 37, 39, 37, 32
4 44, 45, 47
5 55, 52 57, 51, 50
6 69, 62
7 77 78, 78
8 87 88
9 95 96, 96, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 03-06-2022

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
86
01
G7
721
656
G6
1336
0887
5806
5950
9503
5132
G5
0902
1277
G4
51079
49101
16466
90423
66998
42792
46080
84811
80623
02488
67103
51938
29274
73549
G3
25274
00739
93731
26386
G2
20692
70500
G1
86968
94187
ĐB
248988
807492

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01, 02, 06 00, 03, 03, 01
1 11
2 23, 21 23
3 39, 36 31, 38, 32
4 49
5 50, 56
6 68, 66
7 74, 79 74, 77
8 88, 80, 87, 86 87, 86, 88
9 92, 98, 92 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 27-05-2022

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
84
54
G7
106
405
G6
6669
4604
2092
0827
5884
7628
G5
1827
0136
G4
46644
65358
37009
25258
76343
19230
31238
68312
09314
86067
40703
40747
79935
74033
G3
00110
71057
52017
03311
G2
10678
26419
G1
29833
94383
ĐB
935298
740536

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 09, 04, 06 03, 05
1 10 19, 17, 11, 12, 14
2 27 27, 28
3 33, 30, 38 36, 35, 33, 36
4 44, 43 47
5 57, 58, 58 54
6 69 67
7 78
8 84 83, 84
9 98, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 20-05-2022

Ninh Thuận
Mã: XSNT
Gia Lai
Mã: XSGL
G8
89
55
G7
089
465
G6
7636
6216
1957
7662
9919
6102
G5
7484
0795
G4
35595
80100
44048
15358
33753
35937
73940
73686
22515
81988
92480
70241
56107
19378
G3
10037
50979
16325
11191
G2
76625
68793
G1
66733
16027
ĐB
664159
289053

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 00 07, 02
1 16 15, 19
2 25 27, 25
3 33, 37, 37, 36
4 48, 40 41
5 59, 58, 53, 57 53, 55
6 62, 65
7 79 78
8 84, 89, 89 86, 88, 80
9 95 93, 91, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 13-05-2022

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
54
41
G7
050
200
G6
1693
0784
1455
7383
6263
3965
G5
0709
9412
G4
84577
99088
95604
33628
64985
19000
95856
29823
73471
13895
54443
47643
56625
36059
G3
49170
39894
82897
86078
G2
61158
59429
G1
73421
11265
ĐB
271517
256350

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 04, 00, 09 00
1 17 12
2 21, 28 29, 23, 25
3
4 43, 43, 41
5 58, 56, 55, 50, 54 50, 59
6 65, 63, 65
7 70, 77 78, 71
8 88, 85, 84 83
9 94, 93 97, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: