Hôm nay Thứ 3, ngày 20/04/2021

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 16-04-2021

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
09
71
G7
710
096
G6
7085
5715
3779
9044
0022
0041
G5
9462
5850
G4
12795
90240
24889
14354
64333
86869
16701
44497
89567
66272
04006
12284
98007
88695
G3
02796
67312
21238
01295
G2
96684
02971
G1
66058
84868
ĐB
269961
761627

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01, 09 06, 07
1 12, 15, 10
2 27, 22
3 33 38
4 40 44, 41
5 58, 54 50
6 61, 69, 62 68, 67
7 79 71, 72, 71
8 84, 89, 85 84
9 96, 95 95, 97, 95, 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 09-04-2021

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
94
59
G7
338
006
G6
4044
4197
3482
3785
5512
2251
G5
8189
5960
G4
71319
42858
71505
77680
15449
03789
91277
23876
71796
68614
78853
86650
89731
07811
G3
25711
65240
16293
39332
G2
42656
93762
G1
79085
83286
ĐB
083880
862570

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 05 06
1 11, 19 14, 11, 12
2
3 38 32, 31
4 40, 49, 44
5 56, 58 53, 50, 51, 59
6 62, 60
7 77 70, 76
8 80, 85, 80, 89, 89, 82 86, 85
9 97, 94 93, 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 02-04-2021

Ninh Thuận
Mã: XSNT
Gia Lai
Mã: XSGL
G8
60
27
G7
352
616
G6
9314
8553
7667
1738
1930
1999
G5
1846
7399
G4
51412
73064
69420
37885
08578
24820
72718
73081
66295
95923
79919
99020
22875
59314
G3
83749
36846
05082
93676
G2
55328
73372
G1
53290
38963
ĐB
318276
352209

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 09
1 12, 18, 14 19, 14, 16
2 28, 20, 20 23, 20, 27
3 38, 30
4 49, 46, 46
5 53, 52
6 64, 67, 60 63
7 76, 78 72, 76, 75
8 85 82, 81
9 90 95, 99, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 26-03-2021

Ninh Thuận
Mã: XSNT
Gia Lai
Mã: XSGL
G8
12
86
G7
405
650
G6
7654
3525
8893
1399
4020
5503
G5
1853
9938
G4
13083
29218
94875
26670
48887
01536
87814
03882
06867
04849
58388
83966
78401
40584
G3
54081
17127
64631
83742
G2
64538
01729
G1
35820
45087
ĐB
366321
827247

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 05 01, 03
1 18, 14, 12
2 21, 20, 27, 25 29, 20
3 38, 36 31, 38
4 47, 42, 49
5 53, 54 50
6 67, 66
7 75, 70
8 81, 83, 87 87, 82, 88, 84, 86
9 93 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 19-03-2021

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
50
12
G7
268
496
G6
2219
1688
4436
8260
8967
8423
G5
0874
0581
G4
27232
85202
26815
04749
40620
27021
39050
74191
75855
88127
81440
07152
35380
05772
G3
85640
41115
25403
35043
G2
57478
19415
G1
65696
61596
ĐB
422044
850304

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 02 04, 03
1 15, 15, 19 15, 12
2 20, 21 27, 23
3 32, 36
4 44, 40, 49 43, 40
5 50, 50 55, 52
6 68 60, 67
7 78, 74 72
8 88 80, 81
9 96 96, 91, 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 12-03-2021

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
50
72
G7
023
180
G6
5983
5607
8274
7810
6128
3235
G5
3995
3100
G4
45064
37767
52249
11281
11573
46585
41349
41945
55525
81654
43879
42490
00025
30931
G3
25371
87731
23022
32247
G2
14013
02750
G1
49514
49690
ĐB
631548
099710

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 07 00
1 14, 13 10, 10
2 23 22, 25, 25, 28
3 31 31, 35
4 48, 49, 49 47, 45
5 50 50, 54
6 64, 67
7 71, 73, 74 79, 72
8 81, 85, 83 80
9 95 90, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 05-03-2021

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
79
31
G7
564
649
G6
6450
0052
8311
0886
4355
4004
G5
9802
9552
G4
17651
19522
19874
30860
81616
53180
96349
22863
67191
32715
59607
10054
92793
65791
G3
17105
03409
22086
17708
G2
40630
72990
G1
20853
36862
ĐB
923592
165133

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 05, 09, 02 08, 07, 04
1 16, 11 15
2 22
3 30 33, 31
4 49 49
5 53, 51, 50, 52 54, 52, 55
6 60, 64 62, 63
7 74, 79
8 80 86, 86
9 92 90, 91, 93, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 26-02-2021

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
69
87
G7
239
131
G6
6750
3287
2328
1619
9537
5041
G5
7743
7426
G4
56055
11987
95348
94596
28776
26273
56987
37878
51508
46913
46070
69583
62800
45539
G3
07465
08293
57064
26967
G2
88101
32380
G1
28854
40361
ĐB
677972
744914

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01 08, 00
1 14, 13, 19
2 28 26
3 39 39, 37, 31
4 48, 43 41
5 54, 55, 50
6 65, 69 61, 64, 67
7 72, 76, 73 78, 70
8 87, 87, 87 80, 83, 87
9 93, 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: