Hôm nay Chủ Nhật, ngày 17/10/2021

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 15-10-2021

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
34
87
G7
962
982
G6
4069
2426
3516
8442
6243
2347
G5
1667
1619
G4
70444
60612
30572
32176
25504
02938
69127
41081
03890
56051
27541
71108
31135
14684
G3
01306
66160
77554
68885
G2
06063
58216
G1
75846
53316
ĐB
890904
628444

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 04, 06, 04 08
1 12, 16 16, 16, 19
2 27, 26
3 38, 34 35
4 46, 44 44, 41, 42, 43, 47
5 54, 51
6 63, 60, 67, 69, 62
7 72, 76
8 85, 81, 84, 82, 87
9 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 08-10-2021

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
54
58
G7
155
932
G6
1848
8686
2577
9585
2599
5603
G5
9417
1244
G4
19415
29856
63329
61027
42400
36931
87261
54972
71964
48929
45955
61848
45652
94693
G3
46666
36276
53165
82068
G2
22881
87454
G1
38664
70475
ĐB
122016
650266

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00 03
1 16, 15, 17
2 29, 27 29
3 31 32
4 48 48, 44
5 56, 55, 54 54, 55, 52, 58
6 64, 66, 61 66, 65, 68, 64
7 76, 77 75, 72
8 81, 86 85
9 93, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 01-10-2021

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
27
19
G7
643
255
G6
3143
9660
9815
5625
2697
1571
G5
7411
1119
G4
41455
60370
40047
07251
92594
66068
99908
41553
92561
07547
60365
20444
10678
37340
G3
94369
29574
65990
70868
G2
68884
05283
G1
16971
22867
ĐB
815237
754157

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 08
1 11, 15 19, 19
2 27 25
3 37
4 47, 43, 43 47, 44, 40
5 55, 51 57, 53, 55
6 69, 68, 60 67, 68, 61, 65
7 71, 74, 70 78, 71
8 84 83
9 94 90, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 24-09-2021

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
89
99
G7
535
550
G6
8775
4748
7942
6611
9079
5517
G5
3637
0203
G4
60078
68671
50994
05437
11429
50105
80718
28625
62371
35688
78398
85232
26186
25740
G3
27020
55974
81617
68874
G2
46917
06202
G1
37671
24620
ĐB
379472
851226

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 05 02, 03
1 17, 18 17, 11, 17
2 20, 29 26, 20, 25
3 37, 37, 35 32
4 48, 42 40
5 50
6
7 72, 71, 74, 78, 71, 75 74, 71, 79
8 89 88, 86
9 94 98, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 17-09-2021

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
95
61
G7
266
284
G6
7819
1261
2784
5483
5543
5443
G5
6874
8875
G4
81943
24349
81918
35974
89076
30038
11492
53853
21923
30340
44340
44254
58170
16949
G3
90752
83322
33005
16552
G2
28600
82891
G1
37774
04574
ĐB
367898
011607

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00 07, 05
1 18, 19
2 22 23
3 38
4 43, 49 40, 40, 49, 43, 43
5 52 52, 53, 54
6 61, 66 61
7 74, 74, 76, 74 74, 70, 75
8 84 83, 84
9 98, 92, 95 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 10-09-2021

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
67
24
G7
223
646
G6
1857
8045
2674
7453
4887
6504
G5
1327
9040
G4
49216
43617
52039
26013
47238
50844
32877
73780
88404
79465
79041
93878
10307
01735
G3
82843
94067
11098
78266
G2
45877
51416
G1
89011
52624
ĐB
330931
562273

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 04, 07, 04
1 11, 16, 17, 13 16
2 27, 23 24, 24
3 31, 39, 38 35
4 43, 44, 45 41, 40, 46
5 57 53
6 67, 67 66, 65
7 77, 77, 74 73, 78
8 80, 87
9 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 03-09-2021

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
38
31
G7
636
712
G6
3805
6888
1097
0266
9274
2988
G5
2063
9405
G4
82718
08305
85039
19041
38286
57732
17732
90720
74685
11907
65615
87234
63990
49311
G3
21409
59098
51051
07420
G2
92127
81444
G1
21353
52559
ĐB
066277
167630

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 09, 05, 05 07, 05
1 18 15, 11, 12
2 27 20, 20
3 39, 32, 32, 36, 38 30, 34, 31
4 41 44
5 53 59, 51
6 63 66
7 77 74
8 86, 88 85, 88
9 98, 97 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 27-08-2021

Ninh Thuận
Mã: XSNT
Gia Lai
Mã: XSGL
G8
60
54
G7
307
375
G6
1903
5724
2272
6369
8131
5816
G5
2869
7348
G4
68478
49553
98638
82600
24620
32497
32859
24996
44141
03417
26652
33217
81403
32592
G3
36906
20409
98564
53368
G2
31530
21413
G1
97355
00953
ĐB
744511
907119

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 06, 09, 00, 03, 07 03
1 11 19, 13, 17, 17, 16
2 20, 24
3 30, 38 31
4 41, 48
5 55, 53, 59 53, 52, 54
6 69, 60 64, 68, 69
7 78, 72 75
8
9 97 96, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: