Hôm nay Thứ 3, ngày 19/01/2021

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 15-01-2021

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
09
36
G7
866
290
G6
4543
0983
2206
4644
5353
8693
G5
9445
2263
G4
17455
52012
68245
92739
41238
87586
24266
13812
01771
14613
68337
00787
98967
16895
G3
50704
14888
41395
47148
G2
08840
90495
G1
47118
21650
ĐB
091778
014540

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 04, 06, 09
1 18, 12 12, 13
2
3 39, 38 37, 36
4 40, 45, 45, 43 40, 48, 44
5 55 50, 53
6 66, 66 67, 63
7 78 71
8 88, 86, 83 87
9 95, 95, 95, 93, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 08-01-2021

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
43
06
G7
992
711
G6
3207
7606
7425
6183
3545
9672
G5
4159
1248
G4
91781
71666
00532
54285
73633
02398
99344
20630
16030
24963
84009
88839
69875
50503
G3
96703
29596
06775
49203
G2
01528
56435
G1
42525
83645
ĐB
656418
941402

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 03, 07, 06 02, 03, 09, 03, 06
1 18 11
2 25, 28, 25
3 32, 33 35, 30, 30, 39
4 44, 43 45, 48, 45
5 59
6 66 63
7 75, 75, 72
8 81, 85 83
9 96, 98, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 01-01-2021

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
06
11
G7
482
430
G6
1188
0002
4250
0922
1276
4182
G5
2683
9953
G4
58387
78146
44785
33774
49175
99722
27188
46777
96999
16461
38726
29057
82289
10610
G3
65033
56510
07141
58747
G2
42981
14720
G1
03615
13842
ĐB
720642
121302

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 02, 06 02
1 15, 10 10, 11
2 22 20, 26, 22
3 33 30
4 42, 46 42, 41, 47
5 50 57, 53
6 61
7 74, 75 77, 76
8 81, 87, 85, 88, 83, 88, 82 89, 82
9 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 25-12-2020

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
30
26
G7
008
969
G6
4386
8131
3255
2824
3937
7030
G5
2148
3936
G4
46743
26491
35478
66652
71666
44182
73206
51597
91755
61562
88688
86026
42313
82758
G3
16048
16054
18458
25085
G2
44681
60013
G1
27740
80103
ĐB
372195
677611

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 06, 08 03
1 11, 13, 13
2 26, 24, 26
3 31, 30 36, 37, 30
4 40, 48, 43, 48
5 54, 52, 55 58, 55, 58
6 66 62, 69
7 78
8 81, 82, 86 85, 88
9 95, 91 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 18-12-2020

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
86
79
G7
301
024
G6
8885
1245
4299
7029
4261
5077
G5
1598
9784
G4
77768
12831
12000
97509
24924
85667
37000
96886
45252
74052
07100
51167
58731
80986
G3
41868
86684
56927
40694
G2
43158
76263
G1
01870
79896
ĐB
877764
505535

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00, 09, 00, 01 00
1
2 24 27, 29, 24
3 31 35, 31
4 45
5 58 52, 52
6 64, 68, 68, 67 63, 67, 61
7 70 77, 79
8 84, 85, 86 86, 86, 84
9 98, 99 96, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 11-12-2020

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
38
84
G7
888
023
G6
6702
1869
3247
2422
7656
4961
G5
7735
3762
G4
14915
45082
97932
16291
56494
80333
25607
69578
97301
16071
44065
92879
15034
44512
G3
58293
92586
67622
21087
G2
00244
88302
G1
65953
87781
ĐB
753493
556335

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 07, 02 02, 01
1 15 12
2 22, 22, 23
3 32, 33, 35, 38 35, 34
4 44, 47
5 53 56
6 69 65, 62, 61
7 78, 71, 79
8 86, 82, 88 81, 87, 84
9 93, 93, 91, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 27-11-2020

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
51
68
G7
909
957
G6
2005
4745
0815
6036
4827
4408
G5
0837
5382
G4
07382
86522
43339
58117
03022
32969
30282
06172
42002
39721
44231
36134
83457
71002
G3
59639
58074
22587
39753
G2
29857
26602
G1
86525
12356
ĐB
726241
265750

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 05, 09 02, 02, 02, 08
1 17, 15
2 25, 22, 22 21, 27
3 39, 39, 37 31, 34, 36
4 41, 45
5 57, 51 50, 56, 53, 57, 57
6 69 68
7 74 72
8 82, 82 87, 82
9
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 20-11-2020

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
69
94
G7
115
441
G6
1257
3047
3317
9702
1250
1814
G5
6641
6540
G4
66641
30223
28179
41984
13886
54459
08410
03558
54282
67127
22812
12512
90207
18457
G3
25246
19731
12019
42416
G2
46383
01274
G1
54500
21018
ĐB
970325
681318

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00 07, 02
1 10, 17, 15 18, 18, 19, 16, 12, 12, 14
2 25, 23 27
3 31
4 46, 41, 41, 47 40, 41
5 59, 57 58, 57, 50
6 69
7 79 74
8 83, 84, 86 82
9 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: