Hôm nay Thứ 7, ngày 22/01/2022

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 21-01-2022

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
28
30
G7
618
393
G6
2501
2337
4055
1776
0436
8279
G5
4515
9655
G4
12677
50774
52702
04853
22311
42639
43494
32286
60665
08733
52730
95051
76351
29127
G3
51310
84078
32666
71138
G2
59545
90668
G1
78498
11544
ĐB
442749
658093

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 02, 01
1 10, 11, 15, 18
2 28 27
3 39, 37 38, 33, 30, 36, 30
4 49, 45 44
5 53, 55 51, 51, 55
6 68, 66, 65
7 78, 77, 74 76, 79
8 86
9 98, 94 93, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 14-01-2022

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
16
29
G7
634
459
G6
7360
9483
6985
0069
4169
0411
G5
6192
8253
G4
56194
55116
52873
84903
82456
26426
46723
80016
13396
26515
12652
14775
84847
19556
G3
69159
22571
58591
34704
G2
22950
76190
G1
45134
55011
ĐB
715334
973858

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 03 04
1 16, 16 11, 16, 15, 11
2 26, 23 29
3 34, 34, 34
4 47
5 50, 59, 56 58, 52, 56, 53, 59
6 60 69, 69
7 71, 73 75
8 83, 85
9 94, 92 90, 91, 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 07-01-2022

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
38
74
G7
758
842
G6
2058
3896
5771
7302
6941
5456
G5
9550
6627
G4
50242
56297
87058
62862
64884
13390
08428
14499
10803
95816
22845
55052
34891
09211
G3
19182
60997
83114
12774
G2
09658
05018
G1
71069
65485
ĐB
290872
992577

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 03, 02
1 18, 14, 16, 11
2 28 27
3 38
4 42 45, 41, 42
5 58, 58, 50, 58, 58 52, 56
6 69, 62
7 72, 71 77, 74, 74
8 82, 84 85
9 97, 97, 90, 96 99, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 31-12-2021

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
32
74
G7
378
694
G6
5691
3888
4754
1340
8093
8575
G5
8718
7478
G4
50054
72640
94469
02420
32429
46576
18549
26633
76918
50243
56776
26339
84070
24018
G3
30236
90953
24585
98629
G2
46202
96566
G1
11394
34803
ĐB
248919
737430

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 02 03
1 19, 18 18, 18
2 20, 29 29
3 36, 32 30, 33, 39
4 40, 49 43, 40
5 53, 54, 54
6 69 66
7 76, 78 76, 70, 78, 75, 74
8 88 85
9 94, 91 93, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 24-12-2021

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
28
19
G7
898
127
G6
2177
8921
8043
3442
5364
4074
G5
9356
2478
G4
94480
45052
30545
92644
51062
68832
25735
27802
21655
12075
97749
06669
59266
41700
G3
36315
35135
75141
75287
G2
19439
23132
G1
09690
20582
ĐB
089373
643010

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 02, 00
1 15 10, 19
2 21, 28 27
3 39, 35, 32, 35 32
4 45, 44, 43 41, 49, 42
5 52, 56 55
6 62 69, 66, 64
7 73, 77 75, 78, 74
8 80 82, 87
9 90, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 17-12-2021

Ninh Thuận
Mã: XSNT
Gia Lai
Mã: XSGL
G8
96
34
G7
071
650
G6
7797
7664
4272
4922
6944
8380
G5
4161
5468
G4
62426
32352
42220
13740
30763
94713
12204
85181
04697
36879
79878
47384
75091
37676
G3
58376
85809
98979
71590
G2
47773
32205
G1
53465
06308
ĐB
891977
088473

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 09, 04 08, 05
1 13
2 26, 20 22
3 34
4 40 44
5 52 50
6 65, 63, 61, 64 68
7 77, 73, 76, 72, 71 73, 79, 79, 78, 76
8 81, 84, 80
9 97, 96 90, 97, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 10-12-2021

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
12
97
G7
759
681
G6
6274
8018
4244
7592
3203
6616
G5
4826
1525
G4
91841
09250
82259
96911
08195
23098
27372
54999
11515
43003
92762
21641
34820
80136
G3
20018
96150
77014
45610
G2
14767
30976
G1
08506
94013
ĐB
921021
678748

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 06 03, 03
1 18, 11, 18, 12 13, 14, 10, 15, 16
2 21, 26 20, 25
3 36
4 41, 44 48, 41
5 50, 50, 59, 59
6 67 62
7 72, 74 76
8 81
9 95, 98 99, 92, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 03-12-2021

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
20
71
G7
693
864
G6
8440
7843
6685
3543
4483
6394
G5
6874
3714
G4
23655
48332
46839
35853
85116
65034
56269
35262
26895
46485
94236
18208
01929
76317
G3
46641
64626
15621
02372
G2
17589
43360
G1
19656
05899
ĐB
386242
410142

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 08
1 16 17, 14
2 26, 20 21, 29
3 32, 39, 34 36
4 42, 41, 40, 43 42, 43
5 56, 55, 53
6 69 60, 62, 64
7 74 72, 71
8 89, 85 85, 83
9 93 99, 95, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: