Hôm nay Chủ Nhật, ngày 17/10/2021

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 16-10-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
Đắk Nông
Mã: XSDNO
G8
20
47
23
G7
172
821
474
G6
4904
0619
6399
6649
1014
6475
7970
1656
4192
G5
7160
4517
7785
G4
41480
58410
00689
47162
72808
20355
77233
44776
00381
43624
05302
18289
06624
78135
77984
58790
32765
93618
27343
66168
71613
G3
71791
93064
61234
16212
64423
10253
G2
59482
36832
71014
G1
82324
01223
91543
ĐB
712965
734920
735007

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 08, 04 02 07
1 10, 19 12, 17, 14 14, 18, 13
2 24, 20 20, 23, 24, 24, 21 23, 23
3 33 32, 34, 35
4 49, 47 43, 43
5 55 53, 56
6 65, 64, 62, 60 65, 68
7 72 76, 75 70, 74
8 82, 80, 89 81, 89 84, 85
9 91, 99 90, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 09-10-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
Đắk Nông
Mã: XSDNO
G8
88
91
11
G7
721
004
395
G6
8555
6342
7330
4891
5276
5735
2602
7850
1311
G5
7291
0883
3019
G4
07867
19715
42393
68286
16883
01694
46064
77961
38295
20552
92009
87937
24690
07503
13318
21942
35805
67041
05591
46605
38102
G3
07078
73152
42478
60457
71346
25052
G2
26192
66422
19685
G1
50453
14043
21271
ĐB
746396
418231
141166

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 09, 03, 04 05, 05, 02, 02
1 15 18, 19, 11, 11
2 21 22
3 30 31, 37, 35
4 42 43 46, 42, 41
5 53, 52, 55 57, 52 52, 50
6 67, 64 61 66
7 78 78, 76 71
8 86, 83, 88 83 85
9 96, 92, 93, 94, 91 95, 90, 91, 91 91, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 02-10-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
Đắk Nông
Mã: XSDNO
G8
85
98
03
G7
250
820
115
G6
0408
6606
7614
7731
1902
4187
8456
8826
4497
G5
7712
8774
2645
G4
47016
39171
22924
11186
97253
78883
55938
22919
49218
81091
42476
44904
87180
95408
45107
72581
93283
38606
63887
88901
39555
G3
44857
13716
51709
07966
15839
65217
G2
82054
63262
91162
G1
45404
85661
60834
ĐB
208214
270910
719236

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 04, 08, 06 09, 04, 08, 02 07, 06, 01, 03
1 14, 16, 16, 12, 14 10, 19, 18 17, 15
2 24 20 26
3 38 31 36, 34, 39
4 45
5 54, 57, 53, 50 55, 56
6 61, 62, 66 62
7 71 76, 74
8 86, 83, 85 80, 87 81, 83, 87
9 91, 98 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 25-09-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
Đắk Nông
Mã: XSDNO
G8
72
49
52
G7
849
076
852
G6
9359
5075
2276
8166
5803
4064
8835
3290
1509
G5
1124
5754
7927
G4
19545
17016
72019
11170
31757
63232
82247
73391
39329
11162
43151
16664
81467
61080
54839
61799
97194
86034
95578
38789
35790
G3
56804
11350
98557
94889
69645
86088
G2
22484
02269
38445
G1
43503
38130
63915
ĐB
352454
742772
452892

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 03, 04 03 09
1 16, 19 15
2 24 29 27
3 32 30 39, 34, 35
4 45, 47, 49 49 45, 45
5 54, 50, 57, 59 57, 51, 54 52, 52
6 69, 62, 64, 67, 66, 64
7 70, 75, 76, 72 72, 76 78
8 84 89, 80 88, 89
9 91 92, 99, 94, 90, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 18-09-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
Đắk Nông
Mã: XSDNO
G8
80
49
96
G7
676
827
839
G6
3450
9355
3720
4723
9542
4338
3645
5969
9174
G5
7723
9951
5372
G4
17734
71242
05970
09625
04009
69744
25430
80353
84775
72790
99809
15777
93976
95918
09607
85076
56150
01517
41139
01748
16102
G3
57362
28515
47230
45820
79306
59430
G2
84886
64126
21597
G1
87588
83125
69758
ĐB
493402
442157
440199

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 02, 09 09 06, 07, 02
1 15 18 17
2 25, 23, 20 25, 26, 20, 23, 27
3 34, 30 30, 38 30, 39, 39
4 42, 44 42, 49 48, 45
5 50, 55 57, 53, 51 58, 50
6 62 69
7 70, 76 75, 77, 76 76, 72, 74
8 88, 86, 80
9 90 99, 97, 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 11-09-2021

Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
Đắk Nông
Mã: XSDNO
Đà Nẵng
Mã: XSDNG
G8
63
33
30
G7
889
882
765
G6
6456
3172
4491
0649
0486
0521
2322
0291
9986
G5
7135
9044
4712
G4
93825
51600
28402
65233
48536
77052
40320
38286
78003
67002
43248
26175
91211
98769
11455
14612
30205
12854
64158
92344
20125
G3
69328
36763
81280
54384
25217
52768
G2
79567
76844
24627
G1
97579
70472
20113
ĐB
525305
127433
998137

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
0 05, 00, 02 03, 02 05
1 11 13, 17, 12, 12
2 28, 25, 20 21 27, 25, 22
3 33, 36, 35 33, 33 37, 30
4 44, 48, 44, 49 44
5 52, 56 55, 54, 58
6 67, 63, 63 69 68, 65
7 79, 72 72, 75
8 89 80, 84, 86, 86, 82 86
9 91 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 04-09-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Đắk Nông
Mã: XSDNO
Gia Lai
Mã: XSGL
G8
74
95
38
G7
041
930
636
G6
9382
2437
7835
3637
3239
0037
3805
6888
1097
G5
1444
2546
2063
G4
51188
39421
05701
61344
75532
46405
76624
80565
99345
17665
15848
00863
44550
12863
82718
08305
85039
19041
38286
57732
17732
G3
02314
13016
21095
64522
21409
59098
G2
28942
73664
92127
G1
69914
66651
21353
ĐB
618260
126283
066277

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Gia Lai
0 01, 05 09, 05, 05
1 14, 14, 16 18
2 21, 24 22 27
3 32, 37, 35 37, 39, 37, 30 39, 32, 32, 36, 38
4 42, 44, 44, 41 45, 48, 46 41
5 51, 50 53
6 60 64, 65, 65, 63, 63 63
7 74 77
8 88, 82 83 86, 88
9 95, 95 98, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 28-08-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
Đắk Nông
Mã: XSDNO
G8
63
64
95
G7
883
137
239
G6
5942
1157
5878
3508
9437
4564
9174
8418
9516
G5
5686
9881
8962
G4
57318
30807
13316
52367
07341
27000
82753
56405
42719
94303
71195
21668
43720
93147
50842
44938
69562
65499
68599
20745
30018
G3
98072
02304
03519
85446
64584
12277
G2
97070
50585
65396
G1
45820
49095
26466
ĐB
605637
345251
484678

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 04, 07, 00 05, 03, 08
1 18, 16 19, 19 18, 18, 16
2 20 20
3 37 37, 37 38, 39
4 41, 42 46, 47 42, 45
5 53, 57 51
6 67, 63 68, 64, 64 66, 62, 62
7 70, 72, 78 78, 77, 74
8 86, 83 85, 81 84
9 95, 95 96, 99, 99, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: