Hôm nay Thứ 5, ngày 28/01/2021

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 23-01-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
Đắk Nông
Mã: XSDNO
G8
81
36
25
G7
870
523
407
G6
7159
3248
7230
7696
2056
7756
9997
4440
3436
G5
4828
4247
0246
G4
16137
93823
98892
74866
63777
61750
37736
18645
19406
11102
62735
31500
87342
76203
51850
67480
18509
67424
52719
60232
78578
G3
89648
68246
49897
43411
56811
68567
G2
10661
74801
35093
G1
15179
48469
66722
ĐB
198182
668668
957784

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01, 06, 02, 00, 03 09, 07
1 11 11, 19
2 23, 28 23 22, 24, 25
3 37, 36, 30 35, 36 32, 36
4 48, 46, 48 45, 42, 47 46, 40
5 50, 59 56, 56 50
6 61, 66 68, 69 67
7 79, 77, 70 78
8 82, 81 84, 80
9 92 97, 96 93, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 16-01-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
Đắk Nông
Mã: XSDNO
G8
42
72
38
G7
024
872
485
G6
4141
2308
6128
9381
9383
9091
1684
4683
9040
G5
0997
0332
5283
G4
97508
39733
72393
16615
78502
02424
37703
33424
82685
61366
58679
32091
65876
21845
95930
91597
63234
55650
86215
71880
70507
G3
98283
44378
70836
82497
15588
22872
G2
24808
32767
36784
G1
68119
30829
12536
ĐB
729537
631761
060778

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 08, 08, 02, 03, 08 07
1 19, 15 15
2 24, 28, 24 29, 24
3 37, 33 36, 32 36, 30, 34, 38
4 41, 42 45 40
5 50
6 61, 67, 66
7 78 79, 76, 72, 72 78, 72
8 83 85, 81, 83 84, 88, 80, 83, 84, 83, 85
9 93, 97 97, 91, 91 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 09-01-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
Đắk Nông
Mã: XSDNO
G8
22
38
29
G7
017
665
832
G6
9100
9066
2862
6886
4486
6547
9352
3497
0431
G5
5401
0953
4947
G4
98864
45558
99906
13269
75965
79993
67278
88420
99047
47985
59319
17042
91262
83639
72114
86852
79306
85214
98720
21150
63314
G3
14926
43947
17232
15763
50934
38614
G2
28584
66241
38755
G1
26351
68107
01140
ĐB
342110
434081
279862

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 06, 01, 00 07 06
1 10, 17 19 14, 14, 14, 14
2 26, 22 20 20, 29
3 32, 39, 38 34, 31, 32
4 47 41, 47, 42, 47 40, 47
5 51, 58 53 55, 52, 50, 52
6 64, 69, 65, 66, 62 63, 62, 65 62
7 78
8 84 81, 85, 86, 86
9 93 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 02-01-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
Đắk Nông
Mã: XSDNO
G8
72
21
32
G7
630
187
255
G6
4530
7725
2635
3160
2262
3496
7053
4171
1265
G5
2868
1248
6105
G4
92401
71525
52795
38698
55787
85368
94775
50138
49389
73871
95991
73573
72109
04822
15001
78264
07494
71828
75617
48083
10655
G3
43234
64724
15613
93854
48165
49443
G2
36572
98547
45134
G1
89871
59507
97347
ĐB
132907
359225
976599

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 07, 01 07, 09 01, 05
1 13 17
2 24, 25, 25 25, 22, 21 28
3 34, 30, 35, 30 38 34, 32
4 47, 48 47, 43
5 54 55, 53, 55
6 68, 68 60, 62 65, 64, 65
7 71, 72, 75, 72 71, 73 71
8 87 89, 87 83
9 95, 98 91, 96 99, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 26-12-2020

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
Đắk Nông
Mã: XSDNO
G8
15
28
24
G7
795
370
774
G6
0212
1714
8566
5815
2755
9827
3226
3043
7619
G5
7369
4980
9198
G4
02038
73316
95169
52151
53709
14484
09791
69587
65765
35603
07297
63002
49517
58272
94071
78625
08619
08161
80317
69606
86446
G3
66978
23704
28753
30633
70819
57918
G2
77679
81608
85934
G1
51859
47648
88162
ĐB
291139
236023
825744

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 04, 09 08, 03, 02 06
1 16, 12, 14, 15 17, 15 19, 18, 19, 17, 19
2 23, 27, 28 25, 26, 24
3 39, 38 33 34
4 48 44, 46, 43
5 59, 51 53, 55
6 69, 69, 66 65 62, 61
7 79, 78 72, 70 71, 74
8 84 87, 80
9 91, 95 97 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 19-12-2020

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
Đắk Nông
Mã: XSDNO
G8
87
65
26
G7
733
060
733
G6
1473
0409
9364
5956
6451
4160
3726
5119
8821
G5
5134
8449
2739
G4
83716
90747
75040
69970
69564
21501
68980
83082
62778
71176
29844
54291
24754
14635
09794
65501
68109
03761
41108
12421
67936
G3
15159
34756
58159
95881
17251
22921
G2
76797
79527
34015
G1
02217
50718
06975
ĐB
586684
546636
797871

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01, 09 01, 09, 08
1 17, 16 18 15, 19
2 27 21, 21, 26, 21, 26
3 34, 33 36, 35 36, 39, 33
4 47, 40 44, 49
5 59, 56 59, 54, 56, 51 51
6 64, 64 60, 60, 65 61
7 70, 73 78, 76 71, 75
8 84, 80, 87 81, 82
9 97 91 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 12-12-2020

Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
Đắk Nông
Mã: XSDNO
Đà Nẵng
Mã: XSDNG
G8
46
63
07
G7
625
221
189
G6
6582
6409
0302
5659
6353
5290
3936
3400
2156
G5
6312
1957
1811
G4
83253
44352
96232
56862
91527
77536
09198
23259
94566
30730
76800
70306
77190
25910
32275
61218
35903
73233
20954
20576
42403
G3
75650
45774
72243
05919
06031
35015
G2
09022
77814
85136
G1
16747
21333
21042
ĐB
628458
790577
955531

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
0 09, 02 00, 06 03, 03, 00, 07
1 12 14, 19, 10 15, 18, 11
2 22, 27, 25 21
3 32, 36 33, 30 31, 36, 31, 33, 36
4 47, 46 43 42
5 58, 50, 53, 52 59, 57, 59, 53 54, 56
6 62 66, 63
7 74 77 75, 76
8 82 89
9 98 90, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 05-12-2020

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
Đắk Nông
Mã: XSDNO
G8
31
33
26
G7
481
268
102
G6
4693
9818
8037
1844
1828
3163
8091
0720
9797
G5
4627
5266
9047
G4
20169
41235
97275
80399
49368
02336
82736
15520
82261
15369
44122
66104
63212
89416
43997
65078
59095
80641
38197
54531
06746
G3
19226
83078
82035
45098
22122
15076
G2
43504
67959
47414
G1
90171
33342
34632
ĐB
902623
104370
690886

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 04 04 02
1 18 12, 16 14
2 23, 26, 27 20, 22, 28 22, 20, 26
3 35, 36, 36, 37, 31 35, 33 32, 31
4 42, 44 41, 46, 47
5 59
6 69, 68 61, 69, 66, 63, 68
7 71, 78, 75 70 76, 78
8 81 86
9 99, 93 98 97, 95, 97, 91, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: