Hôm nay Thứ 2, ngày 19/04/2021

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 17-04-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
Đắk Nông
Mã: XSDNO
G8
19
53
65
G7
145
424
508
G6
8273
9372
6709
7459
5089
1944
3900
4400
5673
G5
9046
1322
9805
G4
39083
79184
01489
12099
93217
02282
71397
55414
30676
19869
34198
25199
98727
69604
08263
91790
53835
28487
93056
13640
79594
G3
74667
10844
60687
05110
20374
64002
G2
08039
65794
27549
G1
03918
55988
18338
ĐB
030891
613363
778060

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 09 04 02, 05, 00, 00, 08
1 18, 17, 19 10, 14
2 27, 22, 24
3 39 38, 35
4 44, 46, 45 44 49, 40
5 59, 53 56
6 67 63, 69 60, 63, 65
7 73, 72 76 74, 73
8 83, 84, 89, 82 88, 87, 89 87
9 91, 99, 97 94, 98, 99 90, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 10-04-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
Đắk Nông
Mã: XSDNO
G8
52
80
97
G7
835
405
078
G6
9902
4970
1129
8503
3463
7140
7410
3117
0968
G5
2076
4575
5393
G4
13444
23727
04826
57789
07987
67572
91431
26610
70538
39072
37054
60557
55406
87448
04661
17189
42609
89656
64472
97925
54191
G3
03163
97956
98327
22643
31522
46040
G2
93324
92314
34745
G1
22077
92588
81963
ĐB
085401
567457
233971

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01, 02 06, 03, 05 09
1 14, 10 10, 17
2 24, 27, 26, 29 27 22, 25
3 31, 35 38
4 44 43, 48, 40 45, 40
5 56, 52 57, 54, 57 56
6 63 63 63, 61, 68
7 77, 72, 76, 70 72, 75 71, 72, 78
8 89, 87 88, 80 89
9 91, 93, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 03-04-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
Đắk Nông
Mã: XSDNO
G8
39
00
99
G7
354
647
826
G6
6144
2745
7767
9971
2947
6823
0233
1133
3439
G5
9558
7789
8069
G4
04245
65021
06260
31049
57996
07555
04285
22944
73159
90368
66714
95274
18990
95321
91814
04571
19319
37890
41729
85097
63153
G3
78977
78314
80957
70573
65868
19942
G2
26174
39171
39507
G1
32380
91312
73691
ĐB
045532
487039
901969

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00 07
1 14 12, 14 14, 19
2 21 21, 23 29, 26
3 32, 39 39 33, 33, 39
4 45, 49, 44, 45 44, 47, 47 42
5 55, 58, 54 57, 59 53
6 60, 67 68 69, 68, 69
7 74, 77 71, 73, 74, 71 71
8 80, 85 89
9 96 90 91, 90, 97, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 27-03-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
Đắk Nông
Mã: XSDNO
G8
90
63
56
G7
357
974
281
G6
2778
1869
2363
3281
4812
4096
7611
3132
0552
G5
2384
0112
4476
G4
71363
78033
84771
30850
04434
40940
94577
18900
38079
43904
06954
63597
59066
63454
10297
99874
66682
04004
09671
83958
62245
G3
55378
57219
38718
42626
09945
01467
G2
02933
62502
69999
G1
60686
64142
40709
ĐB
122369
443589
363858

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 02, 00, 04 09, 04
1 19 18, 12, 12 11
2 26
3 33, 33, 34 32
4 40 42 45, 45
5 50, 57 54, 54 58, 58, 52, 56
6 69, 63, 69, 63 66, 63 67
7 78, 71, 77, 78 79, 74 74, 71, 76
8 86, 84 89, 81 82, 81
9 90 97, 96 99, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 20-03-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
Đắk Nông
Mã: XSDNO
G8
27
54
22
G7
573
526
095
G6
4370
5931
6205
8221
5240
5741
6576
9117
7276
G5
1785
2920
6322
G4
94019
71991
37456
35163
83473
24944
64769
39551
59438
59117
25996
88744
67740
98700
84951
02777
16349
24429
37978
87096
35318
G3
25900
23402
61852
18923
52151
54052
G2
77725
08950
96865
G1
88439
44229
11866
ĐB
446544
762966
217711

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00, 02, 05 00
1 19 17 11, 18, 17
2 25, 27 29, 23, 20, 21, 26 29, 22, 22
3 39, 31 38
4 44, 44 44, 40, 40, 41 49
5 56 50, 52, 51, 54 51, 52, 51
6 63, 69 66 66, 65
7 73, 70, 73 77, 78, 76, 76
8 85
9 91 96 96, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 13-03-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
Đắk Nông
Mã: XSDNO
G8
03
88
28
G7
439
370
828
G6
2799
2249
0601
8204
1763
3025
0828
2919
6432
G5
5797
7267
0658
G4
11665
41206
13989
26124
79903
44176
52164
42455
98429
14679
81018
80265
82831
58121
68452
73293
41831
52378
70098
70651
75456
G3
24443
77719
59096
38559
26192
79190
G2
25329
89190
66542
G1
59821
64383
17479
ĐB
405857
666599
772453

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 06, 03, 01, 03 04
1 19 18 19
2 21, 29, 24 29, 21, 25 28, 28, 28
3 39 31 31, 32
4 43, 49 42
5 57 59, 55 53, 52, 51, 56, 58
6 65, 64 65, 67, 63
7 76 79, 70 79, 78
8 89 83, 88
9 97, 99 99, 90, 96 92, 90, 93, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 06-03-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
Đắk Nông
Mã: XSDNO
G8
56
31
96
G7
878
502
404
G6
2648
2662
8193
8889
3632
1104
4527
2467
4685
G5
4979
4057
9125
G4
22492
21282
66164
82582
76640
46639
50563
25582
44741
59781
71169
69836
41137
01532
20681
34470
52428
57388
84108
02967
62070
G3
97395
49810
69069
72617
81121
30015
G2
72465
14944
68721
G1
58566
69812
18160
ĐB
017250
854445
780114

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 04, 02 08, 04
1 10 12, 17 14, 15
2 21, 21, 28, 25, 27
3 39 36, 37, 32, 32, 31
4 40, 48 45, 44, 41
5 50, 56 57
6 66, 65, 64, 63, 62 69, 69 60, 67, 67
7 79, 78 70, 70
8 82, 82 82, 81, 89 81, 88, 85
9 95, 92, 93 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 27-02-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
Đắk Nông
Mã: XSDNO
G8
76
83
22
G7
612
623
481
G6
2053
4860
8654
9196
0448
8154
6299
4251
9008
G5
9734
1896
6153
G4
10458
10246
09336
52418
23913
56346
83635
39520
44010
66648
77879
06931
22586
46209
30293
25243
49530
00756
37279
56122
11607
G3
16097
13502
16264
43338
75301
90131
G2
35455
56676
65959
G1
69493
16463
21395
ĐB
515085
007360
728251

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 02 09 01, 07, 08
1 18, 13, 12 10
2 20, 23 22, 22
3 36, 35, 34 38, 31 31, 30
4 46, 46 48, 48 43
5 55, 58, 53, 54 54 51, 59, 56, 53, 51
6 60 60, 63, 64
7 76 76, 79 79
8 85 86, 83 81
9 93, 97 96, 96 95, 93, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: