Hôm nay Thứ 7, ngày 25/03/2023

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 25-03-2023

Đắk Nông
Mã: XSDNO
Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
G8
59
28
85
G7
795
904
317
G6
9732
6362
9364
0698
0925
7723
2643
7650
9142
G5
3489
3048
9959
G4
95837
68413
43578
56624
94354
68578
10642
81428
79228
11624
45116
64992
78525
33226
80259
19826
31935
01785
02746
09800
05006
G3
80675
09334
11148
71915
72314
83036
G2
44592
95425
45598
G1
02441
24936
84282
ĐB
282583
048585
962996

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
0 04 00, 06
1 13 15, 16 14, 17
2 24 25, 28, 28, 24, 25, 26, 25, 23, 28 26
3 34, 37, 32 36 36, 35
4 41, 42 48, 48 46, 43, 42
5 54, 59 59, 59, 50
6 62, 64
7 75, 78, 78
8 83, 89 85 82, 85, 85
9 92, 95 92, 98 96, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 24-03-2023

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
47
97
G7
347
062
G6
8268
3843
5789
9078
0907
4674
G5
4169
9545
G4
15714
53660
45652
41098
56239
77019
80532
37138
41695
33172
30070
63830
14003
32543
G3
83570
73422
71550
68852
G2
47055
10299
G1
16417
94081
ĐB
821480
396334

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 03, 07
1 17, 14, 19
2 22
3 39, 32 34, 38, 30
4 43, 47, 47 43, 45
5 55, 52 50, 52
6 60, 69, 68 62
7 70 72, 70, 78, 74
8 80, 89 81
9 98 99, 95, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 23-03-2023

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Trị
Mã: XSQT
Quảng Bình
Mã: XSQB
G8
59
78
34
G7
959
113
391
G6
9107
9986
6100
1581
6053
1710
0402
8322
6744
G5
1580
3169
0002
G4
92834
82767
83424
34281
67696
70577
01573
61866
15139
77276
82844
43978
22376
12617
82148
21716
38203
63265
53869
08145
52872
G3
38269
58807
00380
30307
11208
88560
G2
19479
62711
42866
G1
39752
10996
92793
ĐB
890900
554993
256397

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 00, 07, 07, 00 07 08, 03, 02, 02
1 11, 17, 10, 13 16
2 24 22
3 34 39 34
4 44 48, 45, 44
5 52, 59, 59 53
6 69, 67 66, 69 66, 60, 65, 69
7 79, 77, 73 76, 78, 76, 78 72
8 81, 80, 86 80, 81
9 96 93, 96 97, 93, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 22-03-2023

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
59
54
G7
174
601
G6
1870
9354
0980
0751
4255
4058
G5
5974
3527
G4
32941
82266
98859
72321
45169
35305
61469
23598
93822
24675
26693
90556
23703
70954
G3
09976
78614
24881
66462
G2
34437
90834
G1
10724
69292
ĐB
824487
995942

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 05 03, 01
1 14
2 24, 21 22, 27
3 37 34
4 41 42
5 59, 54, 59 56, 54, 51, 55, 58, 54
6 66, 69, 69 62
7 76, 74, 70, 74 75
8 87, 80 81
9 92, 98, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 21-03-2023

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
95
16
G7
932
830
G6
1719
4377
3318
0762
3230
9576
G5
1160
0846
G4
42357
18219
06794
00111
16939
72535
48747
83031
22007
50683
12210
59604
24840
19066
G3
91416
98191
09146
15024
G2
75807
19637
G1
85234
18795
ĐB
240907
713617

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 07, 07 07, 04
1 16, 19, 11, 19, 18 17, 10, 16
2 24
3 34, 39, 35, 32 37, 31, 30, 30
4 47 46, 40, 46
5 57
6 60 66, 62
7 77 76
8 83
9 91, 94, 95 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 20-03-2023

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
27
97
G7
456
176
G6
4483
3957
8572
9022
8072
5211
G5
7212
4647
G4
04076
40263
08248
33151
61198
59603
75302
58400
94410
96422
22345
42141
71521
74704
G3
21271
33355
78044
22776
G2
83191
41054
G1
72324
43842
ĐB
686797
918419

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 03, 02 00, 04
1 12 19, 10, 11
2 24, 27 22, 21, 22
3
4 48 42, 44, 45, 41, 47
5 55, 51, 57, 56 54
6 63
7 71, 76, 72 76, 72, 76
8 83
9 97, 91, 98 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 19-03-2023

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Kon Tum
Mã: XSKT
G8
88
85
G7
412
760
G6
8978
4183
3903
3191
9694
9184
G5
4438
3427
G4
92121
96313
63999
10536
41626
87992
46102
07743
49202
85079
66255
82629
17415
64122
G3
42835
31200
83688
10809
G2
82928
78169
G1
13533
70560
ĐB
349293
560105

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Kon Tum
0 00, 02, 03 05, 09, 02
1 13, 12 15
2 28, 21, 26 29, 22, 27
3 33, 35, 36, 38
4 43
5 55
6 60, 69, 60
7 78 79
8 83, 88 88, 84, 85
9 93, 99, 92 91, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: