Hôm nay Chủ Nhật, ngày 17/10/2021

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 17-10-2021

Kon Tum
Mã: XSKT
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
84
67
G7
281
599
G6
9161
7993
1353
0667
2215
7344
G5
8016
4963
G4
56031
92857
82028
44999
28775
16578
12399
41987
83885
93385
58033
93865
41498
51545
G3
42282
74314
33955
86893
G2
77429
22635
G1
27643
54783
ĐB
818869
848313

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0
1 14, 16 13, 15
2 29, 28
3 31 35, 33
4 43 45, 44
5 57, 53 55
6 69, 61 65, 63, 67, 67
7 75, 78
8 82, 81, 84 83, 87, 85, 85
9 99, 99, 93 93, 98, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 16-10-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
Đắk Nông
Mã: XSDNO
G8
20
47
23
G7
172
821
474
G6
4904
0619
6399
6649
1014
6475
7970
1656
4192
G5
7160
4517
7785
G4
41480
58410
00689
47162
72808
20355
77233
44776
00381
43624
05302
18289
06624
78135
77984
58790
32765
93618
27343
66168
71613
G3
71791
93064
61234
16212
64423
10253
G2
59482
36832
71014
G1
82324
01223
91543
ĐB
712965
734920
735007

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 08, 04 02 07
1 10, 19 12, 17, 14 14, 18, 13
2 24, 20 20, 23, 24, 24, 21 23, 23
3 33 32, 34, 35
4 49, 47 43, 43
5 55 53, 56
6 65, 64, 62, 60 65, 68
7 72 76, 75 70, 74
8 82, 80, 89 81, 89 84, 85
9 91, 99 90, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 15-10-2021

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
34
87
G7
962
982
G6
4069
2426
3516
8442
6243
2347
G5
1667
1619
G4
70444
60612
30572
32176
25504
02938
69127
41081
03890
56051
27541
71108
31135
14684
G3
01306
66160
77554
68885
G2
06063
58216
G1
75846
53316
ĐB
890904
628444

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 04, 06, 04 08
1 12, 16 16, 16, 19
2 27, 26
3 38, 34 35
4 46, 44 44, 41, 42, 43, 47
5 54, 51
6 63, 60, 67, 69, 62
7 72, 76
8 85, 81, 84, 82, 87
9 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 14-10-2021

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Bình
Mã: XSQB
Quảng Trị
Mã: XSQT
G8
02
65
83
G7
246
478
246
G6
8161
1612
1851
1655
0303
8594
9650
8058
1033
G5
4015
5133
2569
G4
32579
85837
57582
77187
94406
89809
32060
03789
62883
43159
96609
85539
92041
41452
11784
49765
96841
53887
47312
71351
61514
G3
38263
72005
33930
23451
08622
79415
G2
04305
90931
69256
G1
40040
00032
03887
ĐB
818417
080378
068684

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 05, 05, 06, 09, 02 09, 03
1 17, 15, 12 15, 12, 14
2 22
3 37 32, 31, 30, 39, 33 33
4 40, 46 41 41, 46
5 51 51, 59, 52, 55 56, 51, 50, 58
6 63, 60, 61 65 65, 69
7 79 78, 78
8 82, 87 89, 83 84, 87, 84, 87, 83
9 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 13-10-2021

Khánh Hòa
Mã: XSKH
Đà Nẵng
Mã: XSDNG
G8
67
12
G7
928
895
G6
5449
6847
7378
2137
6164
5576
G5
1469
0989
G4
31623
22954
52003
40075
92255
81326
54096
64810
02237
69269
87294
90830
89053
99497
G3
42640
90794
56942
54081
G2
34137
01049
G1
30849
35200
ĐB
963167
599126

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 03 00
1 10, 12
2 23, 26, 28 26
3 37 37, 30, 37
4 49, 40, 49, 47 49, 42
5 54, 55 53
6 67, 69, 67 69, 64
7 75, 78 76
8 81, 89
9 94, 96 94, 97, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 12-10-2021

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
88
45
G7
674
692
G6
7434
0680
4217
5842
9766
7994
G5
9045
1094
G4
00108
25477
76689
78129
61393
47435
60323
35839
72312
60357
12946
62167
92550
63518
G3
03538
63939
35178
40105
G2
66112
49009
G1
71003
13916
ĐB
736535
631435

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 03, 08 09, 05
1 12, 17 16, 12, 18
2 29, 23
3 35, 38, 39, 35, 34 35, 39
4 45 46, 42, 45
5 57, 50
6 67, 66
7 77, 74 78
8 89, 80, 88
9 93 94, 94, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 11-10-2021

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
53
28
G7
797
467
G6
3810
2376
9287
4465
6044
0768
G5
1401
1174
G4
19868
99585
89107
89315
64459
49125
07534
53579
68431
84623
23153
62756
06945
17650
G3
46428
40847
30029
25268
G2
19225
35677
G1
18279
44241
ĐB
172629
544789

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 07, 01
1 15, 10
2 29, 25, 28, 25 29, 23, 28
3 34 31
4 47 41, 45, 44
5 59, 53 53, 56, 50
6 68 68, 65, 68, 67
7 79, 76 77, 79, 74
8 85, 87 89
9 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: