Hôm nay Thứ 5, ngày 26/11/2020

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 26-11-2020

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Bình
Mã: XSQB
Quảng Trị
Mã: XSQT
G8
03
11
22
G7
289
345
249
G6
7980
1537
8225
0245
8169
1705
7672
5512
5721
G5
8438
7251
1267
G4
03702
76924
65226
65360
91736
15606
51916
36586
51328
49853
77152
33097
14955
72029
04618
50059
37736
11572
67854
11275
78825
G3
15243
22080
85468
27340
97460
64863
G2
10772
88237
71400
G1
66379
70677
56935
ĐB
348962
315853
846481

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 02, 06, 03 05 00
1 16 11 18, 12
2 24, 26, 25 28, 29 25, 21, 22
3 36, 38, 37 37 35, 36
4 43 40, 45, 45 49
5 53, 53, 52, 55, 51 59, 54
6 62, 60 68, 69 60, 63, 67
7 79, 72 77 72, 75, 72
8 80, 80, 89 86 81
9 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 25-11-2020

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
44
20
G7
430
108
G6
6535
2185
6813
3232
3985
0927
G5
9227
6683
G4
23317
03637
57333
76928
14026
77243
34944
36613
78039
99430
49271
99110
98802
48868
G3
78702
34592
21021
66098
G2
66676
19045
G1
65413
66774
ĐB
412766
075944

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02 02, 08
1 13, 17, 13 13, 10
2 28, 26, 27 21, 27, 20
3 37, 33, 35, 30 39, 30, 32
4 43, 44, 44 44, 45
5
6 66 68
7 76 74, 71
8 85 83, 85
9 92 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 24-11-2020

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
73
17
G7
509
320
G6
6343
1249
1060
4647
8029
4842
G5
9346
0325
G4
75614
95795
41004
52337
92792
67188
54820
91334
04473
32578
11939
47056
93740
70539
G3
99153
21173
78655
80019
G2
23783
03401
G1
48671
91516
ĐB
082055
911419

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 04, 09 01
1 14 19, 16, 19, 17
2 20 25, 29, 20
3 37 34, 39, 39
4 46, 43, 49 40, 47, 42
5 55, 53 55, 56
6 60
7 71, 73, 73 73, 78
8 83, 88
9 95, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 23-11-2020

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
62
77
G7
630
428
G6
4493
4821
5728
9263
8425
4494
G5
9343
5774
G4
00723
60233
74407
47220
12325
28989
06857
55058
57648
16658
99821
85019
45556
63603
G3
55183
12621
69435
66963
G2
14315
82521
G1
16747
37642
ĐB
056098
755767

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 07 03
1 15 19
2 21, 23, 20, 25, 21, 28 21, 21, 25, 28
3 33, 30 35
4 47, 43 42, 48
5 57 58, 58, 56
6 62 67, 63, 63
7 74, 77
8 83, 89
9 98, 93 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 22-11-2020

Kon Tum
Mã: XSKT
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
22
40
G7
247
733
G6
1903
3269
3977
5461
1285
2302
G5
9514
1015
G4
31178
19188
91928
27334
13115
06474
87996
57873
32593
22687
72958
81614
19363
04573
G3
09790
98209
77613
12380
G2
11656
61864
G1
21839
95436
ĐB
057782
614700

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 09, 03 00, 02
1 15, 14 13, 14, 15
2 28, 22
3 39, 34 36, 33
4 47 40
5 56 58
6 69 64, 63, 61
7 78, 74, 77 73, 73
8 82, 88 80, 87, 85
9 90, 96 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 21-11-2020

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
Đắk Nông
Mã: XSDNO
G8
46
60
20
G7
476
718
295
G6
5736
9764
0104
5823
3310
5423
7521
0919
1516
G5
3623
3933
5062
G4
88220
48331
68615
46843
30172
61168
09983
42513
00129
00928
87595
22006
04693
04762
72239
75724
17525
80784
39384
83428
74027
G3
18615
02504
41573
00022
70598
02773
G2
71286
71177
25138
G1
60929
06262
97615
ĐB
174094
139420
981905

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 04, 04 06 05
1 15, 15 13, 10, 18 15, 19, 16
2 29, 20, 23 20, 22, 29, 28, 23, 23 24, 25, 28, 27, 21, 20
3 31, 36 33 38, 39
4 43, 46
5
6 68, 64 62, 62, 60 62
7 72, 76 77, 73 73
8 86, 83 84, 84
9 94 95, 93 98, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 20-11-2020

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
69
94
G7
115
441
G6
1257
3047
3317
9702
1250
1814
G5
6641
6540
G4
66641
30223
28179
41984
13886
54459
08410
03558
54282
67127
22812
12512
90207
18457
G3
25246
19731
12019
42416
G2
46383
01274
G1
54500
21018
ĐB
970325
681318

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00 07, 02
1 10, 17, 15 18, 18, 19, 16, 12, 12, 14
2 25, 23 27
3 31
4 46, 41, 41, 47 40, 41
5 59, 57 58, 57, 50
6 69
7 79 74
8 83, 84, 86 82
9 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: