Hôm nay Thứ 3, ngày 05/07/2022

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 05-07-2022

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
90
51
G7
251
577
G6
7019
9081
1366
2817
9334
4411
G5
4373
6968
G4
02003
86714
22206
09493
26621
21404
97218
87255
29849
78064
47505
60865
20040
73541
G3
92050
98888
98301
64533
G2
68305
73270
G1
92051
48116
ĐB
626588
470883

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 05, 03, 06, 04 01, 05
1 14, 18, 19 16, 17, 11
2 21
3 33, 34
4 49, 40, 41
5 51, 50, 51 55, 51
6 66 64, 65, 68
7 73 70, 77
8 88, 88, 81 83
9 93, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 04-07-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
86
40
G7
141
468
G6
1447
7047
7343
1659
5548
0302
G5
9272
5869
G4
70796
70195
90757
43639
93590
39547
46522
32081
00383
45630
32863
47318
55860
36577
G3
00289
64944
25568
41361
G2
65119
40330
G1
35176
33880
ĐB
406203
834357

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 03 02
1 19 18
2 22
3 39 30, 30
4 44, 47, 47, 47, 43, 41 48, 40
5 57 57, 59
6 68, 61, 63, 60, 69, 68
7 76, 72 77
8 89, 86 80, 81, 83
9 96, 95, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 03-07-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Kon Tum
Mã: XSKT
G8
42
10
G7
861
191
G6
7916
0733
7550
2348
1144
5460
G5
0666
5577
G4
79834
76666
56287
64575
34524
57235
02903
31675
54441
19359
20709
88855
35211
87375
G3
49519
81675
73460
08587
G2
15310
27084
G1
63413
70341
ĐB
333733
543137

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Kon Tum
0 03 09
1 13, 10, 19, 16 11, 10
2 24
3 33, 34, 35, 33 37
4 42 41, 41, 48, 44
5 50 59, 55
6 66, 66, 61 60, 60
7 75, 75 75, 75, 77
8 87 84, 87
9 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 02-07-2022

Đắk Nông
Mã: XSDNO
Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
G8
48
93
05
G7
007
497
738
G6
5453
6500
9558
2985
7303
0515
8574
3271
2691
G5
3358
6405
9483
G4
36821
36056
03239
65779
92731
59659
47959
07233
69702
62188
31570
06945
94893
05465
36826
68781
84098
43538
00759
42426
91967
G3
48833
12305
17781
18577
37958
56813
G2
62782
49600
90310
G1
01009
95502
42738
ĐB
661543
439642
592283

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
0 09, 05, 00, 07 02, 00, 02, 05, 03 05
1 15 10, 13
2 21 26, 26
3 33, 39, 31 33 38, 38, 38
4 43, 48 42, 45
5 56, 59, 59, 58, 53, 58 58, 59
6 65 67
7 79 77, 70 74, 71
8 82 81, 88, 85 83, 81, 83
9 93, 97, 93 98, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 01-07-2022

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
90
69
G7
105
805
G6
8045
9528
4650
0365
2658
2165
G5
3051
3530
G4
28420
97200
64864
21361
09375
72352
59801
55548
15324
61050
02378
60472
07556
15618
G3
97709
01000
18501
62191
G2
89083
31794
G1
74434
94740
ĐB
681925
833422

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 09, 00, 00, 01, 05 01, 05
1 18
2 25, 20, 28 22, 24
3 34 30
4 45 40, 48
5 52, 51, 50 50, 56, 58
6 64, 61 65, 65, 69
7 75 78, 72
8 83
9 90 94, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 30-06-2022

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Trị
Mã: XSQT
Quảng Bình
Mã: XSQB
G8
40
01
25
G7
492
252
421
G6
8740
1656
1023
2103
1660
4527
1249
2900
1526
G5
8746
9724
4332
G4
89954
80269
40916
64956
44293
84931
01240
10424
09931
64611
87297
85391
28334
96927
89551
30800
52236
51923
30888
29701
87141
G3
81069
16172
09517
87308
20443
09776
G2
60519
49869
26071
G1
97395
06694
58665
ĐB
698427
667576
845265

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 08, 03, 01 00, 01, 00
1 19, 16 17, 11
2 27, 23 24, 27, 24, 27 23, 26, 21, 25
3 31 31, 34 36, 32
4 40, 46, 40, 40 43, 41, 49
5 54, 56, 56 52 51
6 69, 69 69, 60 65, 65
7 72 76 71, 76
8 88
9 95, 93, 92 94, 97, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 29-06-2022

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
31
19
G7
357
066
G6
7106
6438
2291
2578
5313
2637
G5
6443
9207
G4
40499
09467
38043
08943
17640
01348
19252
01630
17762
29676
72645
09201
72430
52968
G3
02887
14355
86078
39954
G2
09557
64222
G1
82214
87402
ĐB
805603
326189

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 03, 06 02, 01, 07
1 14 13, 19
2 22
3 38, 31 30, 30, 37
4 43, 43, 40, 48, 43 45
5 57, 55, 52, 57 54
6 67 62, 68, 66
7 78, 76, 78
8 87 89
9 99, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: