Hôm nay Thứ 3, ngày 20/04/2021

XSNT » XSNT Thứ 6 » Ninh Thuận 16-04-2021

Giải tám 71
Giải bảy 096
Giải sáu 9044 0022 0041
Giải năm 5850
Giải tư 44497 89567 66272 04006
12284 98007 88695
Giải ba 21238 01295
Giải nhì 02971
Giải nhất 84868
Đặc biệt 761627

Kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Ninh Thuận
0 06, 07
1
2 27, 22
3 38
4 44, 41
5 50
6 68, 67
7 71, 72, 71
8 84
9 95, 97, 95, 96

XSNT » XSNT Thứ 6 » Ninh Thuận 09-04-2021

Giải tám 59
Giải bảy 006
Giải sáu 3785 5512 2251
Giải năm 5960
Giải tư 23876 71796 68614 78853
86650 89731 07811
Giải ba 16293 39332
Giải nhì 93762
Giải nhất 83286
Đặc biệt 862570

Kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Ninh Thuận
0 06
1 14, 11, 12
2
3 32, 31
4
5 53, 50, 51, 59
6 62, 60
7 70, 76
8 86, 85
9 93, 96

XSNT » XSNT Thứ 6 » Ninh Thuận 02-04-2021

Giải tám 60
Giải bảy 352
Giải sáu 9314 8553 7667
Giải năm 1846
Giải tư 51412 73064 69420 37885
08578 24820 72718
Giải ba 83749 36846
Giải nhì 55328
Giải nhất 53290
Đặc biệt 318276

Kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Ninh Thuận
0
1 12, 18, 14
2 28, 20, 20
3
4 49, 46, 46
5 53, 52
6 64, 67, 60
7 76, 78
8 85
9 90

XSNT » XSNT Thứ 6 » Ninh Thuận 26-03-2021

Giải tám 12
Giải bảy 405
Giải sáu 7654 3525 8893
Giải năm 1853
Giải tư 13083 29218 94875 26670
48887 01536 87814
Giải ba 54081 17127
Giải nhì 64538
Giải nhất 35820
Đặc biệt 366321

Kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Ninh Thuận
0 05
1 18, 14, 12
2 21, 20, 27, 25
3 38, 36
4
5 53, 54
6
7 75, 70
8 81, 83, 87
9 93

XSNT » XSNT Thứ 6 » Ninh Thuận 19-03-2021

Giải tám 12
Giải bảy 496
Giải sáu 8260 8967 8423
Giải năm 0581
Giải tư 74191 75855 88127 81440
07152 35380 05772
Giải ba 25403 35043
Giải nhì 19415
Giải nhất 61596
Đặc biệt 850304

Kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Ninh Thuận
0 04, 03
1 15, 12
2 27, 23
3
4 43, 40
5 55, 52
6 60, 67
7 72
8 80, 81
9 96, 91, 96

XSNT » XSNT Thứ 6 » Ninh Thuận 12-03-2021

Giải tám 72
Giải bảy 180
Giải sáu 7810 6128 3235
Giải năm 3100
Giải tư 41945 55525 81654 43879
42490 00025 30931
Giải ba 23022 32247
Giải nhì 02750
Giải nhất 49690
Đặc biệt 099710

Kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Ninh Thuận
0 00
1 10, 10
2 22, 25, 25, 28
3 31, 35
4 47, 45
5 50, 54
6
7 79, 72
8 80
9 90, 90

XSNT » XSNT Thứ 6 » Ninh Thuận 05-03-2021

Giải tám 31
Giải bảy 649
Giải sáu 0886 4355 4004
Giải năm 9552
Giải tư 22863 67191 32715 59607
10054 92793 65791
Giải ba 22086 17708
Giải nhì 72990
Giải nhất 36862
Đặc biệt 165133

Kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Ninh Thuận
0 08, 07, 04
1 15
2
3 33, 31
4 49
5 54, 52, 55
6 62, 63
7
8 86, 86
9 90, 91, 93, 91