Hôm nay Thứ 2, ngày 18/10/2021

XSNT » XSNT Thứ 6 » Ninh Thuận 15-10-2021

Giải tám 87
Giải bảy 982
Giải sáu 8442 6243 2347
Giải năm 1619
Giải tư 41081 03890 56051 27541
71108 31135 14684
Giải ba 77554 68885
Giải nhì 58216
Giải nhất 53316
Đặc biệt 628444

Kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Ninh Thuận
0 08
1 16, 16, 19
2
3 35
4 44, 41, 42, 43, 47
5 54, 51
6
7
8 85, 81, 84, 82, 87
9 90

XSNT » XSNT Thứ 6 » Ninh Thuận 08-10-2021

Giải tám 58
Giải bảy 932
Giải sáu 9585 2599 5603
Giải năm 1244
Giải tư 54972 71964 48929 45955
61848 45652 94693
Giải ba 53165 82068
Giải nhì 87454
Giải nhất 70475
Đặc biệt 650266

Kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Ninh Thuận
0 03
1
2 29
3 32
4 48, 44
5 54, 55, 52, 58
6 66, 65, 68, 64
7 75, 72
8 85
9 93, 99

XSNT » XSNT Thứ 6 » Ninh Thuận 01-10-2021

Giải tám 19
Giải bảy 255
Giải sáu 5625 2697 1571
Giải năm 1119
Giải tư 41553 92561 07547 60365
20444 10678 37340
Giải ba 65990 70868
Giải nhì 05283
Giải nhất 22867
Đặc biệt 754157

Kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Ninh Thuận
0
1 19, 19
2 25
3
4 47, 44, 40
5 57, 53, 55
6 67, 68, 61, 65
7 78, 71
8 83
9 90, 97

XSNT » XSNT Thứ 6 » Ninh Thuận 24-09-2021

Giải tám 99
Giải bảy 550
Giải sáu 6611 9079 5517
Giải năm 0203
Giải tư 28625 62371 35688 78398
85232 26186 25740
Giải ba 81617 68874
Giải nhì 06202
Giải nhất 24620
Đặc biệt 851226

Kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Ninh Thuận
0 02, 03
1 17, 11, 17
2 26, 20, 25
3 32
4 40
5 50
6
7 74, 71, 79
8 88, 86
9 98, 99

XSNT » XSNT Thứ 6 » Ninh Thuận 17-09-2021

Giải tám 61
Giải bảy 284
Giải sáu 5483 5543 5443
Giải năm 8875
Giải tư 53853 21923 30340 44340
44254 58170 16949
Giải ba 33005 16552
Giải nhì 82891
Giải nhất 04574
Đặc biệt 011607

Kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Ninh Thuận
0 07, 05
1
2 23
3
4 40, 40, 49, 43, 43
5 52, 53, 54
6 61
7 74, 70, 75
8 83, 84
9 91

XSNT » XSNT Thứ 6 » Ninh Thuận 10-09-2021

Giải tám 24
Giải bảy 646
Giải sáu 7453 4887 6504
Giải năm 9040
Giải tư 73780 88404 79465 79041
93878 10307 01735
Giải ba 11098 78266
Giải nhì 51416
Giải nhất 52624
Đặc biệt 562273

Kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Ninh Thuận
0 04, 07, 04
1 16
2 24, 24
3 35
4 41, 40, 46
5 53
6 66, 65
7 73, 78
8 80, 87
9 98

XSNT » XSNT Thứ 6 » Ninh Thuận 03-09-2021

Giải tám 31
Giải bảy 712
Giải sáu 0266 9274 2988
Giải năm 9405
Giải tư 90720 74685 11907 65615
87234 63990 49311
Giải ba 51051 07420
Giải nhì 81444
Giải nhất 52559
Đặc biệt 167630

Kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Ninh Thuận
0 07, 05
1 15, 11, 12
2 20, 20
3 30, 34, 31
4 44
5 59, 51
6 66
7 74
8 85, 88
9 90