Hôm nay Thứ 7, ngày 28/01/2023

XSPY » XSPY Thứ 2 » Phú Yên 23-01-2023

Giải tám 15
Giải bảy 107
Giải sáu 2077 8755 7392
Giải năm 2673
Giải tư 65970 03897 23063 30588
52497 76787 88184
Giải ba 11409 82792
Giải nhì 48382
Giải nhất 31279
Đặc biệt 307019

Kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Phú Yên
0 09, 07
1 19, 15
2
3
4
5 55
6 63
7 79, 70, 73, 77
8 82, 88, 87, 84
9 92, 97, 97, 92

XSPY » XSPY Thứ 2 » Phú Yên 16-01-2023

Giải tám 03
Giải bảy 277
Giải sáu 5188 0139 8883
Giải năm 2200
Giải tư 37833 41326 04753 82437
21407 34477 53531
Giải ba 39194 39442
Giải nhì 11430
Giải nhất 41001
Đặc biệt 422124

Kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Phú Yên
0 01, 07, 00, 03
1
2 24, 26
3 30, 33, 37, 31, 39
4 42
5 53
6
7 77, 77
8 88, 83
9 94

XSPY » XSPY Thứ 2 » Phú Yên 09-01-2023

Giải tám 29
Giải bảy 296
Giải sáu 5290 6446 0447
Giải năm 7789
Giải tư 20975 47419 26729 80771
59868 29429 85661
Giải ba 48691 97322
Giải nhì 44888
Giải nhất 63303
Đặc biệt 959593

Kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Phú Yên
0 03
1 19
2 22, 29, 29, 29
3
4 46, 47
5
6 68, 61
7 75, 71
8 88, 89
9 93, 91, 90, 96

XSPY » XSPY Thứ 2 » Phú Yên 02-01-2023

Giải tám 83
Giải bảy 931
Giải sáu 0634 7828 3785
Giải năm 1897
Giải tư 82125 52949 35749 18748
09402 47152 14532
Giải ba 02717 48362
Giải nhì 78460
Giải nhất 22742
Đặc biệt 508578

Kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Phú Yên
0 02
1 17
2 25, 28
3 32, 34, 31
4 42, 49, 49, 48
5 52
6 60, 62
7 78
8 85, 83
9 97

XSPY » XSPY Thứ 2 » Phú Yên 26-12-2022

Giải tám 37
Giải bảy 075
Giải sáu 2147 0967 5477
Giải năm 0517
Giải tư 53242 19162 29307 68654
24594 14343 58526
Giải ba 07457 54865
Giải nhì 77409
Giải nhất 47569
Đặc biệt 203654

Kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Phú Yên
0 09, 07
1 17
2 26
3 37
4 42, 43, 47
5 54, 57, 54
6 69, 65, 62, 67
7 77, 75
8
9 94

XSPY » XSPY Thứ 2 » Phú Yên 19-12-2022

Giải tám 66
Giải bảy 810
Giải sáu 4971 1751 9984
Giải năm 3819
Giải tư 70238 00711 55539 01154
44317 52580 82854
Giải ba 00366 53441
Giải nhì 61001
Giải nhất 03996
Đặc biệt 296397

Kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Phú Yên
0 01
1 11, 17, 19, 10
2
3 38, 39
4 41
5 54, 54, 51
6 66, 66
7 71
8 80, 84
9 97, 96

XSPY » XSPY Thứ 2 » Phú Yên 12-12-2022

Giải tám 07
Giải bảy 016
Giải sáu 5433 3494 8896
Giải năm 3081
Giải tư 10526 25836 25093 09691
95166 96127 20923
Giải ba 06870 67159
Giải nhì 10192
Giải nhất 86154
Đặc biệt 497793

Kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Phú Yên
0 07
1 16
2 26, 27, 23
3 36, 33
4
5 54, 59
6 66
7 70
8 81
9 93, 92, 93, 91, 94, 96