Hôm nay Thứ 3, ngày 20/04/2021

XSPY » XSPY Thứ 2 » Phú Yên 19-04-2021

Giải tám 17
Giải bảy 517
Giải sáu 1494 7292 4632
Giải năm 6479
Giải tư 78289 78763 32276 97294
14589 63274 83685
Giải ba 10675 23246
Giải nhì 58961
Giải nhất 15945
Đặc biệt 313089

Kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Phú Yên
0
1 17, 17
2
3 32
4 45, 46
5
6 61, 63
7 75, 76, 74, 79
8 89, 89, 89, 85
9 94, 94, 92

XSPY » XSPY Thứ 2 » Phú Yên 12-04-2021

Giải tám 39
Giải bảy 146
Giải sáu 0149 0192 8756
Giải năm 9784
Giải tư 15571 75866 26974 08249
42217 73845 78546
Giải ba 09485 78794
Giải nhì 39373
Giải nhất 99158
Đặc biệt 463088

Kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Phú Yên
0
1 17
2
3 39
4 49, 45, 46, 49, 46
5 58, 56
6 66
7 73, 71, 74
8 88, 85, 84
9 94, 92

XSPY » XSPY Thứ 2 » Phú Yên 05-04-2021

Giải tám 47
Giải bảy 106
Giải sáu 8640 9717 1744
Giải năm 8250
Giải tư 44441 57008 27203 79079
90585 98997 04741
Giải ba 39037 33784
Giải nhì 57182
Giải nhất 90408
Đặc biệt 315288

Kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Phú Yên
0 08, 08, 03, 06
1 17
2
3 37
4 41, 41, 40, 44, 47
5 50
6
7 79
8 88, 82, 84, 85
9 97

XSPY » XSPY Thứ 2 » Phú Yên 29-03-2021

Giải tám 24
Giải bảy 973
Giải sáu 7648 6005 7004
Giải năm 5164
Giải tư 87283 38381 83311 18282
99581 14645 22501
Giải ba 02956 47008
Giải nhì 71420
Giải nhất 69145
Đặc biệt 956225

Kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Phú Yên
0 08, 01, 05, 04
1 11
2 25, 20, 24
3
4 45, 45, 48
5 56
6 64
7 73
8 83, 81, 82, 81
9

XSPY » XSPY Thứ 2 » Phú Yên 22-03-2021

Giải tám 72
Giải bảy 788
Giải sáu 6850 5019 8819
Giải năm 6917
Giải tư 75612 28770 72417 22951
74318 32580 15708
Giải ba 98078 22767
Giải nhì 10071
Giải nhất 76197
Đặc biệt 464197

Kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Phú Yên
0 08
1 12, 17, 18, 17, 19, 19
2
3
4
5 51, 50
6 67
7 71, 78, 70, 72
8 80, 88
9 97, 97

XSPY » XSPY Thứ 2 » Phú Yên 15-03-2021

Giải tám 12
Giải bảy 495
Giải sáu 7721 3180 6650
Giải năm 6369
Giải tư 54718 59705 20975 79097
60416 36314 31374
Giải ba 20525 80152
Giải nhì 82375
Giải nhất 29816
Đặc biệt 285463

Kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Phú Yên
0 05
1 16, 18, 16, 14, 12
2 25, 21
3
4
5 52, 50
6 63, 69
7 75, 75, 74
8 80
9 97, 95

XSPY » XSPY Thứ 2 » Phú Yên 08-03-2021

Giải tám 40
Giải bảy 503
Giải sáu 0737 1256 8445
Giải năm 5609
Giải tư 18234 01219 18483 88221
27057 24037 77660
Giải ba 12380 65076
Giải nhì 75678
Giải nhất 77380
Đặc biệt 244529

Kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Phú Yên
0 09, 03
1 19
2 29, 21
3 34, 37, 37
4 45, 40
5 57, 56
6 60
7 78, 76
8 80, 80, 83
9