Hôm nay Thứ 3, ngày 19/01/2021

XSPY » XSPY Thứ 2 » Phú Yên 18-01-2021

Giải tám 88
Giải bảy 599
Giải sáu 7986 7401 5410
Giải năm 8568
Giải tư 44338 03911 78165 21716
07393 30357 71123
Giải ba 98418 49149
Giải nhì 49929
Giải nhất 20248
Đặc biệt 266089

Kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Phú Yên
0 01
1 18, 11, 16, 10
2 29, 23
3 38
4 48, 49
5 57
6 65, 68
7
8 89, 86, 88
9 93, 99

XSPY » XSPY Thứ 2 » Phú Yên 11-01-2021

Giải tám 26
Giải bảy 434
Giải sáu 5726 8644 0596
Giải năm 3263
Giải tư 52352 38662 49709 95112
31756 41837 86215
Giải ba 81332 55847
Giải nhì 74117
Giải nhất 75126
Đặc biệt 038803

Kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Phú Yên
0 03, 09
1 17, 12, 15
2 26, 26, 26
3 32, 37, 34
4 47, 44
5 52, 56
6 62, 63
7
8
9 96

XSPY » XSPY Thứ 2 » Phú Yên 04-01-2021

Giải tám 45
Giải bảy 155
Giải sáu 9357 7005 2438
Giải năm 8286
Giải tư 35192 72568 00871 59013
56821 57548 44510
Giải ba 10249 31568
Giải nhì 21124
Giải nhất 97725
Đặc biệt 674382

Kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Phú Yên
0 05
1 13, 10
2 25, 24, 21
3 38
4 49, 48, 45
5 57, 55
6 68, 68
7 71
8 82, 86
9 92

XSPY » XSPY Thứ 2 » Phú Yên 28-12-2020

Giải tám 92
Giải bảy 516
Giải sáu 9769 1579 1965
Giải năm 8610
Giải tư 14140 76899 72763 94812
74625 74265 76874
Giải ba 74075 27565
Giải nhì 90606
Giải nhất 22079
Đặc biệt 739446

Kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Phú Yên
0 06
1 12, 10, 16
2 25
3
4 46, 40
5
6 65, 63, 65, 69, 65
7 79, 75, 74, 79
8
9 99, 92

XSPY » XSPY Thứ 2 » Phú Yên 21-12-2020

Giải tám 13
Giải bảy 707
Giải sáu 5071 9578 5366
Giải năm 0753
Giải tư 18255 64536 49722 92150
14044 82495 32920
Giải ba 28992 73140
Giải nhì 16471
Giải nhất 59167
Đặc biệt 535685

Kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Phú Yên
0 07
1 13
2 22, 20
3 36
4 40, 44
5 55, 50, 53
6 67, 66
7 71, 71, 78
8 85
9 92, 95

XSPY » XSPY Thứ 2 » Phú Yên 14-12-2020

Giải tám 00
Giải bảy 747
Giải sáu 7120 9053 3443
Giải năm 7020
Giải tư 80454 77841 80561 17950
00066 09376 86761
Giải ba 64547 05185
Giải nhì 74580
Giải nhất 41259
Đặc biệt 075839

Kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Phú Yên
0 00
1
2 20, 20
3 39
4 47, 41, 43, 47
5 59, 54, 50, 53
6 61, 66, 61
7 76
8 80, 85
9

XSPY » XSPY Thứ 2 » Phú Yên 07-12-2020

Giải tám 77
Giải bảy 607
Giải sáu 6349 3096 9705
Giải năm 6647
Giải tư 47967 91613 67242 65704
95973 05696 28193
Giải ba 88459 61730
Giải nhì 27922
Giải nhất 13226
Đặc biệt 204929

Kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Phú Yên
0 04, 05, 07
1 13
2 29, 26, 22
3 30
4 42, 47, 49
5 59
6 67
7 73, 77
8
9 96, 93, 96