Hôm nay Thứ 3, ngày 20/04/2021

XSQT » XSQT Thứ 5 » Quảng Trị 15-04-2021

Giải tám 57
Giải bảy 737
Giải sáu 1664 0620 2423
Giải năm 4835
Giải tư 39174 78546 08473 00100
71374 14724 89597
Giải ba 03706 07117
Giải nhì 72437
Giải nhất 38724
Đặc biệt 642407

Kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Quảng Trị
0 07, 06, 00
1 17
2 24, 24, 20, 23
3 37, 35, 37
4 46
5 57
6 64
7 74, 73, 74
8
9 97

XSQT » XSQT Thứ 5 » Quảng Trị 08-04-2021

Giải tám 71
Giải bảy 697
Giải sáu 9415 5412 9455
Giải năm 6684
Giải tư 72515 88610 12312 36225
61181 39266 36854
Giải ba 00769 80879
Giải nhì 28204
Giải nhất 90614
Đặc biệt 783287

Kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Quảng Trị
0 04
1 14, 15, 10, 12, 15, 12
2 25
3
4
5 54, 55
6 69, 66
7 79, 71
8 87, 81, 84
9 97

XSQT » XSQT Thứ 5 » Quảng Trị 01-04-2021

Giải tám 90
Giải bảy 139
Giải sáu 1751 9126 0917
Giải năm 4318
Giải tư 10307 40915 52941 34496
50124 19605 56055
Giải ba 32251 08302
Giải nhì 38279
Giải nhất 95169
Đặc biệt 834349

Kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Quảng Trị
0 02, 07, 05
1 15, 18, 17
2 24, 26
3 39
4 49, 41
5 51, 55, 51
6 69
7 79
8
9 96, 90

XSQT » XSQT Thứ 5 » Quảng Trị 25-03-2021

Giải tám 82
Giải bảy 390
Giải sáu 5382 4113 2923
Giải năm 4729
Giải tư 80012 09816 63394 79248
61964 10617 38924
Giải ba 00404 79949
Giải nhì 22828
Giải nhất 34676
Đặc biệt 698137

Kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Quảng Trị
0 04
1 12, 16, 17, 13
2 28, 24, 29, 23
3 37
4 49, 48
5
6 64
7 76
8 82, 82
9 94, 90

XSQT » XSQT Thứ 5 » Quảng Trị 18-03-2021

Giải tám 65
Giải bảy 315
Giải sáu 6366 9565 0874
Giải năm 6629
Giải tư 40040 61232 28573 20757
60747 09870 03524
Giải ba 22274 90365
Giải nhì 30080
Giải nhất 41864
Đặc biệt 013239

Kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Quảng Trị
0
1 15
2 24, 29
3 39, 32
4 40, 47
5 57
6 64, 65, 66, 65, 65
7 74, 73, 70, 74
8 80
9

XSQT » XSQT Thứ 5 » Quảng Trị 11-03-2021

Giải tám 82
Giải bảy 904
Giải sáu 5669 2799 6282
Giải năm 7182
Giải tư 69856 35497 09188 79366
76356 77849 94699
Giải ba 07305 33147
Giải nhì 70352
Giải nhất 25906
Đặc biệt 059090

Kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Quảng Trị
0 06, 05, 04
1
2
3
4 47, 49
5 52, 56, 56
6 66, 69
7
8 88, 82, 82, 82
9 90, 97, 99, 99

XSQT » XSQT Thứ 5 » Quảng Trị 04-03-2021

Giải tám 01
Giải bảy 261
Giải sáu 9293 1477 5804
Giải năm 6488
Giải tư 43180 95429 34005 19857
59992 67190 15077
Giải ba 91101 41863
Giải nhì 01300
Giải nhất 29225
Đặc biệt 472594

Kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Quảng Trị
0 00, 01, 05, 04, 01
1
2 25, 29
3
4
5 57
6 63, 61
7 77, 77
8 80, 88
9 94, 92, 90, 93