Hôm nay Thứ 3, ngày 05/07/2022

XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 29-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: T6K5
Giải tám 14
Giải bảy 232
Giải sáu 1199 9837 0454
Giải năm 3388
Giải tư 51400 78278 66036 97681
13655 47325 26172
Giải ba 65509 83535
Giải nhì 79437
Giải nhất 86245
Đặc biệt 779318

Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Sóc Trăng
0 09, 00
1 18, 14
2 25
3 37, 35, 36, 37, 32
4 45
5 55, 54
6
7 78, 72
8 81, 88
9 99

XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 22-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: T6K4
Giải tám 11
Giải bảy 853
Giải sáu 3428 8250 5573
Giải năm 8594
Giải tư 93496 67317 42593 48035
32999 48685 80308
Giải ba 96949 92810
Giải nhì 19296
Giải nhất 57196
Đặc biệt 793817

Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Sóc Trăng
0 08
1 17, 10, 17, 11
2 28
3 35
4 49
5 50, 53
6
7 73
8 85
9 96, 96, 96, 93, 99, 94

XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 15-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: T6K3
Giải tám 97
Giải bảy 737
Giải sáu 0925 0865 1526
Giải năm 9843
Giải tư 41227 72361 15473 34956
45007 94246 82806
Giải ba 15039 99850
Giải nhì 92260
Giải nhất 84491
Đặc biệt 554772

Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Sóc Trăng
0 07, 06
1
2 27, 25, 26
3 39, 37
4 46, 43
5 50, 56
6 60, 61, 65
7 72, 73
8
9 91, 97

XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 08-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: T6K2
Giải tám 10
Giải bảy 297
Giải sáu 4538 3243 4476
Giải năm 2598
Giải tư 89939 72504 58659 07876
57691 36688 62202
Giải ba 08998 18866
Giải nhì 33239
Giải nhất 51595
Đặc biệt 826015

Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Sóc Trăng
0 04, 02
1 15, 10
2
3 39, 39, 38
4 43
5 59
6 66
7 76, 76
8 88
9 95, 98, 91, 98, 97

XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 01-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: T6K1
Giải tám 03
Giải bảy 361
Giải sáu 3131 8190 4756
Giải năm 5709
Giải tư 79511 74198 74863 48892
74422 91849 11070
Giải ba 05624 11903
Giải nhì 04881
Giải nhất 66798
Đặc biệt 915476

Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Sóc Trăng
0 03, 09, 03
1 11
2 24, 22
3 31
4 49
5 56
6 63, 61
7 76, 70
8 81
9 98, 98, 92, 90

XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 25-05-2022

Ký hiệu trúng ĐB: T5K4
Giải tám 09
Giải bảy 556
Giải sáu 5012 4663 6338
Giải năm 1121
Giải tư 41901 49195 98829 46555
46040 07235 03826
Giải ba 35193 75477
Giải nhì 54154
Giải nhất 47507
Đặc biệt 172208

Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Sóc Trăng
0 08, 07, 01, 09
1 12
2 29, 26, 21
3 35, 38
4 40
5 54, 55, 56
6 63
7 77
8
9 93, 95

XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 18-05-2022

Ký hiệu trúng ĐB: T5K3
Giải tám 17
Giải bảy 054
Giải sáu 4239 0484 7638
Giải năm 0714
Giải tư 73760 95483 47767 92527
53316 36818 03424
Giải ba 19977 22333
Giải nhì 80694
Giải nhất 79529
Đặc biệt 995365

Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Sóc Trăng
0
1 16, 18, 14, 17
2 29, 27, 24
3 33, 39, 38
4
5 54
6 65, 60, 67
7 77
8 83, 84
9 94