Hôm nay Thứ 2, ngày 18/10/2021

XSTN » XSTN Thứ 5 » Tây Ninh 08-07-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 7K2
Giải tám 14
Giải bảy 996
Giải sáu 5138 8336 7218
Giải năm 4144
Giải tư 43201 87064 35508 04828
52335 70706 01929
Giải ba 60343 31457
Giải nhì 38900
Giải nhất 46298
Đặc biệt 673884

Kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Tây Ninh
0 00, 01, 08, 06
1 18, 14
2 28, 29
3 35, 38, 36
4 43, 44
5 57
6 64
7
8 84
9 98, 96

XSTN » XSTN Thứ 5 » Tây Ninh 08-07-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 7K2
Giải tám 14
Giải bảy 996
Giải sáu 5138 8336 7218
Giải năm 4144
Giải tư 43201 87064 35508 04828
52335 70706 01929
Giải ba 60343 31457
Giải nhì 38900
Giải nhất 46298
Đặc biệt 673884

Kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Tây Ninh
0 00, 01, 08, 06
1 18, 14
2 28, 29
3 35, 38, 36
4 43, 44
5 57
6 64
7
8 84
9 98, 96

XSTN » XSTN Thứ 5 » Tây Ninh 08-07-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 7K2
Giải tám 14
Giải bảy 996
Giải sáu 5138 8336 7218
Giải năm 4144
Giải tư 43201 87064 35508 04828
52335 70706 01929
Giải ba 60343 31457
Giải nhì 38900
Giải nhất 46298
Đặc biệt 673884

Kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Tây Ninh
0 00, 01, 08, 06
1 18, 14
2 28, 29
3 35, 38, 36
4 43, 44
5 57
6 64
7
8 84
9 98, 96

XSTN » XSTN Thứ 5 » Tây Ninh 08-07-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 7K2
Giải tám 14
Giải bảy 996
Giải sáu 5138 8336 7218
Giải năm 4144
Giải tư 43201 87064 35508 04828
52335 70706 01929
Giải ba 60343 31457
Giải nhì 38900
Giải nhất 46298
Đặc biệt 673884

Kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Tây Ninh
0 00, 01, 08, 06
1 18, 14
2 28, 29
3 35, 38, 36
4 43, 44
5 57
6 64
7
8 84
9 98, 96

XSTN » XSTN Thứ 5 » Tây Ninh 01-07-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 7K1
Giải tám 44
Giải bảy 652
Giải sáu 5425 5244 8771
Giải năm 9813
Giải tư 52988 72587 17386 07673
35641 44016 15018
Giải ba 15702 65510
Giải nhì 18192
Giải nhất 28201
Đặc biệt 675184

Kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Tây Ninh
0 01, 02
1 10, 16, 18, 13
2 25
3
4 41, 44, 44
5 52
6
7 73, 71
8 84, 88, 87, 86
9 92

XSTN » XSTN Thứ 5 » Tây Ninh 24-06-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 6K4
Giải tám 75
Giải bảy 594
Giải sáu 3227 4065 6401
Giải năm 3443
Giải tư 30045 45287 99553 47630
07193 54646 38634
Giải ba 18129 18318
Giải nhì 16369
Giải nhất 17044
Đặc biệt 337777

Kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Tây Ninh
0 01
1 18
2 29, 27
3 30, 34
4 44, 45, 46, 43
5 53
6 69, 65
7 77, 75
8 87
9 93, 94

XSTN » XSTN Thứ 5 » Tây Ninh 17-06-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 6K3
Giải tám 61
Giải bảy 946
Giải sáu 1344 8555 3362
Giải năm 7626
Giải tư 16257 86355 85921 53219
76476 99615 69698
Giải ba 68440 91296
Giải nhì 27860
Giải nhất 88235
Đặc biệt 719225

Kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Tây Ninh
0
1 19, 15
2 25, 21, 26
3 35
4 40, 44, 46
5 57, 55, 55
6 60, 62, 61
7 76
8
9 96, 98