Hôm nay Thứ 3, ngày 05/07/2022

XSTN » XSTN Thứ 5 » Tây Ninh 30-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 6K5
Giải tám 61
Giải bảy 256
Giải sáu 8252 0161 0698
Giải năm 3561
Giải tư 99329 11516 55191 00836
87615 71387 38088
Giải ba 83043 86084
Giải nhì 01735
Giải nhất 69605
Đặc biệt 711346

Kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Tây Ninh
0 05
1 16, 15
2 29
3 35, 36
4 46, 43
5 52, 56
6 61, 61, 61
7
8 84, 87, 88
9 91, 98

XSTN » XSTN Thứ 5 » Tây Ninh 23-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 6K4
Giải tám 81
Giải bảy 281
Giải sáu 2521 7710 6597
Giải năm 0884
Giải tư 56232 25329 19744 77090
75837 89766 32091
Giải ba 27813 14337
Giải nhì 40321
Giải nhất 49401
Đặc biệt 363500

Kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Tây Ninh
0 00, 01
1 13, 10
2 21, 29, 21
3 37, 32, 37
4 44
5
6 66
7
8 84, 81, 81
9 90, 91, 97

XSTN » XSTN Thứ 5 » Tây Ninh 16-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 6K3
Giải tám 86
Giải bảy 584
Giải sáu 9412 8166 9865
Giải năm 1432
Giải tư 11916 58532 63206 90980
72950 67193 23842
Giải ba 75726 31653
Giải nhì 24773
Giải nhất 08545
Đặc biệt 019742

Kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Tây Ninh
0 06
1 16, 12
2 26
3 32, 32
4 42, 45, 42
5 53, 50
6 66, 65
7 73
8 80, 84, 86
9 93

XSTN » XSTN Thứ 5 » Tây Ninh 09-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 6K2
Giải tám 59
Giải bảy 930
Giải sáu 5645 8763 8451
Giải năm 0433
Giải tư 84172 86304 62245 59913
47801 92707 28845
Giải ba 95020 04209
Giải nhì 61445
Giải nhất 81268
Đặc biệt 256115

Kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Tây Ninh
0 09, 04, 01, 07
1 15, 13
2 20
3 33, 30
4 45, 45, 45, 45
5 51, 59
6 68, 63
7 72
8
9

XSTN » XSTN Thứ 5 » Tây Ninh 02-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 6K1
Giải tám 02
Giải bảy 847
Giải sáu 1361 1747 9917
Giải năm 8950
Giải tư 41517 38166 08974 97635
53816 86815 47464
Giải ba 64395 41967
Giải nhì 17605
Giải nhất 23396
Đặc biệt 935770

Kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Tây Ninh
0 05, 02
1 17, 16, 15, 17
2
3 35
4 47, 47
5 50
6 67, 66, 64, 61
7 70, 74
8
9 96, 95

XSTN » XSTN Thứ 5 » Tây Ninh 26-05-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 5K4
Giải tám 89
Giải bảy 259
Giải sáu 0909 0998 1869
Giải năm 3989
Giải tư 70869 80867 86817 59153
01955 41309 15434
Giải ba 18482 81963
Giải nhì 40639
Giải nhất 67603
Đặc biệt 067150

Kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Tây Ninh
0 03, 09, 09
1 17
2
3 39, 34
4
5 50, 53, 55, 59
6 63, 69, 67, 69
7
8 82, 89, 89
9 98

XSTN » XSTN Thứ 5 » Tây Ninh 19-05-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 5K3
Giải tám 89
Giải bảy 195
Giải sáu 1464 2958 3128
Giải năm 6559
Giải tư 29411 15895 04781 66504
31783 55583 63300
Giải ba 54226 98882
Giải nhì 61737
Giải nhất 92602
Đặc biệt 742156

Kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Tây Ninh
0 02, 04, 00
1 11
2 26, 28
3 37
4
5 56, 59, 58
6 64
7
8 82, 81, 83, 83, 89
9 95, 95