Hôm nay Thứ 3, ngày 19/01/2021

XSTTH » XSTTH Thứ 2 » Thừa T. Huế 18-01-2021

Giải tám 89
Giải bảy 052
Giải sáu 9661 1499 6108
Giải năm 3544
Giải tư 30108 20633 62939 75521
14156 72257 57828
Giải ba 25176 25620
Giải nhì 78351
Giải nhất 68470
Đặc biệt 103791

Kết quả xổ số Thừa T. Huế sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Thừa T. Huế
0 08, 08
1
2 20, 21, 28
3 33, 39
4 44
5 51, 56, 57, 52
6 61
7 70, 76
8 89
9 91, 99

XSTTH » XSTTH Thứ 2 » Thừa T. Huế 11-01-2021

Giải tám 80
Giải bảy 120
Giải sáu 3774 0339 5988
Giải năm 5948
Giải tư 69717 88728 08362 27136
16643 65550 62519
Giải ba 82744 43600
Giải nhì 09434
Giải nhất 47687
Đặc biệt 234196

Kết quả xổ số Thừa T. Huế sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Thừa T. Huế
0 00
1 17, 19
2 28, 20
3 34, 36, 39
4 44, 43, 48
5 50
6 62
7 74
8 87, 88, 80
9 96

XSTTH » XSTTH Thứ 2 » Thừa T. Huế 04-01-2021

Giải tám 70
Giải bảy 901
Giải sáu 5339 6916 5558
Giải năm 7835
Giải tư 61013 71418 54618 36026
23462 91879 34151
Giải ba 83028 84272
Giải nhì 97736
Giải nhất 14712
Đặc biệt 328464

Kết quả xổ số Thừa T. Huế sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Thừa T. Huế
0 01
1 12, 13, 18, 18, 16
2 28, 26
3 36, 35, 39
4
5 51, 58
6 64, 62
7 72, 79, 70
8
9

XSTTH » XSTTH Thứ 2 » Thừa T. Huế 28-12-2020

Giải tám 87
Giải bảy 251
Giải sáu 8027 6681 1295
Giải năm 9537
Giải tư 24470 00258 49392 43830
12472 41741 38392
Giải ba 81612 51491
Giải nhì 21806
Giải nhất 67724
Đặc biệt 293480

Kết quả xổ số Thừa T. Huế sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Thừa T. Huế
0 06
1 12
2 24, 27
3 30, 37
4 41
5 58, 51
6
7 70, 72
8 80, 81, 87
9 91, 92, 92, 95

XSTTH » XSTTH Thứ 2 » Thừa T. Huế 21-12-2020

Giải tám 31
Giải bảy 208
Giải sáu 5993 0847 7614
Giải năm 7206
Giải tư 21590 68885 46329 46357
64059 68497 58583
Giải ba 43404 09093
Giải nhì 82651
Giải nhất 09385
Đặc biệt 917885

Kết quả xổ số Thừa T. Huế sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Thừa T. Huế
0 04, 06, 08
1 14
2 29
3 31
4 47
5 51, 57, 59
6
7
8 85, 85, 85, 83
9 93, 90, 97, 93

XSTTH » XSTTH Thứ 2 » Thừa T. Huế 14-12-2020

Giải tám 16
Giải bảy 260
Giải sáu 8683 0201 6723
Giải năm 5503
Giải tư 56132 01380 13418 72247
63176 77676 34133
Giải ba 10427 95790
Giải nhì 39725
Giải nhất 91391
Đặc biệt 145340

Kết quả xổ số Thừa T. Huế sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Thừa T. Huế
0 03, 01
1 18, 16
2 25, 27, 23
3 32, 33
4 40, 47
5
6 60
7 76, 76
8 80, 83
9 91, 90

XSTTH » XSTTH Thứ 2 » Thừa T. Huế 07-12-2020

Giải tám 58
Giải bảy 544
Giải sáu 8524 9515 3932
Giải năm 4742
Giải tư 79568 98613 37177 21779
77239 09110 22277
Giải ba 26836 77138
Giải nhì 44135
Giải nhất 95212
Đặc biệt 993511

Kết quả xổ số Thừa T. Huế sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Thừa T. Huế
0
1 11, 12, 13, 10, 15
2 24
3 35, 36, 38, 39, 32
4 42, 44
5 58
6 68
7 77, 79, 77
8
9