Hôm nay Chủ Nhật, ngày 23/01/2022

XSTTH » XSTTH Thứ 2 » Thừa T. Huế 17-01-2022

Giải tám 80
Giải bảy 843
Giải sáu 0978 8741 1789
Giải năm 5849
Giải tư 19326 10192 39296 33534
55805 16188 66461
Giải ba 82863 70106
Giải nhì 74923
Giải nhất 83843
Đặc biệt 146131

Kết quả xổ số Thừa T. Huế sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Thừa T. Huế
0 06, 05
1
2 23, 26
3 31, 34
4 43, 49, 41, 43
5
6 63, 61
7 78
8 88, 89, 80
9 92, 96

XSTTH » XSTTH Chủ Nhật » Thừa T. Huế 16-01-2022

Giải tám 92
Giải bảy 265
Giải sáu 4769 8740 4682
Giải năm 6331
Giải tư 89824 49910 96410 97870
90020 58383 88097
Giải ba 87871 12980
Giải nhì 76727
Giải nhất 62453
Đặc biệt 464117

Kết quả xổ số Thừa T. Huế sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Thừa T. Huế
0
1 17, 10, 10
2 27, 24, 20
3 31
4 40
5 53
6 69, 65
7 71, 70
8 80, 83, 82
9 97, 92

XSTTH » XSTTH Thứ 2 » Thừa T. Huế 10-01-2022

Giải tám 72
Giải bảy 322
Giải sáu 2495 6892 2410
Giải năm 7368
Giải tư 03854 91225 73312 27374
32285 19712 81884
Giải ba 87752 60201
Giải nhì 24456
Giải nhất 90341
Đặc biệt 609738

Kết quả xổ số Thừa T. Huế sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Thừa T. Huế
0 01
1 12, 12, 10
2 25, 22
3 38
4 41
5 56, 52, 54
6 68
7 74, 72
8 85, 84
9 95, 92

XSTTH » XSTTH Chủ Nhật » Thừa T. Huế 09-01-2022

Giải tám 43
Giải bảy 216
Giải sáu 4872 2529 0075
Giải năm 9209
Giải tư 04540 05182 39615 59925
48208 28615 23852
Giải ba 88063 38790
Giải nhì 08736
Giải nhất 62060
Đặc biệt 444846

Kết quả xổ số Thừa T. Huế sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Thừa T. Huế
0 08, 09
1 15, 15, 16
2 25, 29
3 36
4 46, 40, 43
5 52
6 60, 63
7 72, 75
8 82
9 90

XSTTH » XSTTH Thứ 2 » Thừa T. Huế 03-01-2022

Giải tám 84
Giải bảy 160
Giải sáu 5058 8686 9722
Giải năm 2702
Giải tư 19046 09345 52283 73759
39822 00859 36892
Giải ba 13611 69267
Giải nhì 73435
Giải nhất 57205
Đặc biệt 490897

Kết quả xổ số Thừa T. Huế sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Thừa T. Huế
0 05, 02
1 11
2 22, 22
3 35
4 46, 45
5 59, 59, 58
6 67, 60
7
8 83, 86, 84
9 97, 92

XSTTH » XSTTH Chủ Nhật » Thừa T. Huế 02-01-2022

Giải tám 63
Giải bảy 988
Giải sáu 5847 1452 3337
Giải năm 8823
Giải tư 48712 53425 38450 07891
61629 40192 02027
Giải ba 51229 99818
Giải nhì 39813
Giải nhất 20310
Đặc biệt 532831

Kết quả xổ số Thừa T. Huế sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Thừa T. Huế
0
1 10, 13, 18, 12
2 29, 25, 29, 27, 23
3 31, 37
4 47
5 50, 52
6 63
7
8 88
9 91, 92

XSTTH » XSTTH Thứ 2 » Thừa T. Huế 27-12-2021

Giải tám 18
Giải bảy 977
Giải sáu 1193 9495 4513
Giải năm 2284
Giải tư 54378 12772 45217 82256
30246 24365 15090
Giải ba 46194 53708
Giải nhì 29937
Giải nhất 96925
Đặc biệt 851469

Kết quả xổ số Thừa T. Huế sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Thừa T. Huế
0 08
1 17, 13, 18
2 25
3 37
4 46
5 56
6 69, 65
7 78, 72, 77
8 84
9 94, 90, 93, 95