Hôm nay Thứ 5, ngày 28/01/2021

XSTV » XSTV Thứ 6 » Trà Vinh 22-01-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 30TV04
Giải tám 23
Giải bảy 744
Giải sáu 0682 4317 4744
Giải năm 2048
Giải tư 85845 77044 32950 74949
77200 43126 36105
Giải ba 94840 96325
Giải nhì 32842
Giải nhất 61304
Đặc biệt 284087

Kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Trà Vinh
0 04, 00, 05
1 17
2 25, 26, 23
3
4 42, 40, 45, 44, 49, 48, 44, 44
5 50
6
7
8 87, 82
9

XSTV » XSTV Thứ 6 » Trà Vinh 15-01-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 30TV03
Giải tám 61
Giải bảy 621
Giải sáu 3046 3563 9737
Giải năm 5696
Giải tư 99186 56436 13968 54128
12763 08189 00807
Giải ba 48021 43255
Giải nhì 47614
Giải nhất 01440
Đặc biệt 295088

Kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Trà Vinh
0 07
1 14
2 21, 28, 21
3 36, 37
4 40, 46
5 55
6 68, 63, 63, 61
7
8 88, 86, 89
9 96

XSTV » XSTV Thứ 6 » Trà Vinh 08-01-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 30TV02
Giải tám 54
Giải bảy 521
Giải sáu 9168 3311 7063
Giải năm 3164
Giải tư 55300 30923 40485 14652
45643 10363 68733
Giải ba 61690 24666
Giải nhì 94411
Giải nhất 55139
Đặc biệt 559616

Kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Trà Vinh
0 00
1 16, 11, 11
2 23, 21
3 39, 33
4 43
5 52, 54
6 66, 63, 64, 68, 63
7
8 85
9 90

XSTV » XSTV Thứ 6 » Trà Vinh 01-01-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 30TV01
Giải tám 00
Giải bảy 862
Giải sáu 0012 0912 8126
Giải năm 0128
Giải tư 36098 52645 83100 22666
13793 48132 27808
Giải ba 52507 33321
Giải nhì 10979
Giải nhất 16504
Đặc biệt 017444

Kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Trà Vinh
0 04, 07, 00, 08, 00
1 12, 12
2 21, 28, 26
3 32
4 44, 45
5
6 66, 62
7 79
8
9 98, 93

XSTV » XSTV Thứ 6 » Trà Vinh 25-12-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 29TV52
Giải tám 03
Giải bảy 429
Giải sáu 6254 0164 5095
Giải năm 8528
Giải tư 32582 32052 29456 59358
43793 05722 93957
Giải ba 22425 14628
Giải nhì 66201
Giải nhất 86666
Đặc biệt 203884

Kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Trà Vinh
0 01, 03
1
2 25, 28, 22, 28, 29
3
4
5 52, 56, 58, 57, 54
6 66, 64
7
8 84, 82
9 93, 95

XSTV » XSTV Thứ 6 » Trà Vinh 18-12-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 29TV51
Giải tám 58
Giải bảy 925
Giải sáu 1070 3150 3690
Giải năm 6806
Giải tư 06042 96880 45286 62128
65589 54164 83526
Giải ba 17483 70446
Giải nhì 46868
Giải nhất 02975
Đặc biệt 052805

Kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Trà Vinh
0 05, 06
1
2 28, 26, 25
3
4 46, 42
5 50, 58
6 68, 64
7 75, 70
8 83, 80, 86, 89
9 90

XSTV » XSTV Thứ 6 » Trà Vinh 11-12-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 29TV50
Giải tám 97
Giải bảy 248
Giải sáu 3535 8313 0408
Giải năm 4654
Giải tư 68403 36366 85255 43284
29319 99390 18548
Giải ba 93362 68264
Giải nhì 23777
Giải nhất 24149
Đặc biệt 352503

Kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Trà Vinh
0 03, 03, 08
1 19, 13
2
3 35
4 49, 48, 48
5 55, 54
6 62, 64, 66
7 77
8 84
9 90, 97