Hôm nay Thứ 3, ngày 20/04/2021

XSTV » XSTV Thứ 6 » Trà Vinh 16-04-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 30TV16
Giải tám 51
Giải bảy 124
Giải sáu 8972 6769 7461
Giải năm 4498
Giải tư 44017 40362 52697 87058
14730 07651 82294
Giải ba 30568 66355
Giải nhì 15905
Giải nhất 76625
Đặc biệt 857599

Kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Trà Vinh
0 05
1 17
2 25, 24
3 30
4
5 55, 58, 51, 51
6 68, 62, 69, 61
7 72
8
9 99, 97, 94, 98

XSTV » XSTV Thứ 6 » Trà Vinh 09-04-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 30TV15
Giải tám 16
Giải bảy 850
Giải sáu 9951 8843 6394
Giải năm 1549
Giải tư 08527 69601 95781 84275
91924 60545 70728
Giải ba 77689 29851
Giải nhì 07900
Giải nhất 43652
Đặc biệt 948895

Kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Trà Vinh
0 00, 01
1 16
2 27, 24, 28
3
4 45, 49, 43
5 52, 51, 51, 50
6
7 75
8 89, 81
9 95, 94

XSTV » XSTV Thứ 6 » Trà Vinh 02-04-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 30TV14
Giải tám 72
Giải bảy 489
Giải sáu 9316 9904 9327
Giải năm 5781
Giải tư 27900 67682 76669 31716
97270 74677 25046
Giải ba 80753 83136
Giải nhì 98334
Giải nhất 89756
Đặc biệt 243293

Kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Trà Vinh
0 00, 04
1 16, 16
2 27
3 34, 36
4 46
5 56, 53
6 69
7 70, 77, 72
8 82, 81, 89
9 93

XSTV » XSTV Thứ 6 » Trà Vinh 26-03-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 30TV13
Giải tám 86
Giải bảy 988
Giải sáu 4223 0451 3665
Giải năm 1761
Giải tư 31068 06360 93390 25009
40141 41254 67782
Giải ba 68448 51973
Giải nhì 57881
Giải nhất 71810
Đặc biệt 661120

Kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Trà Vinh
0 09
1 10
2 20, 23
3
4 48, 41
5 54, 51
6 68, 60, 61, 65
7 73
8 81, 82, 88, 86
9 90

XSTV » XSTV Thứ 6 » Trà Vinh 19-03-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 30TV12
Giải tám 13
Giải bảy 907
Giải sáu 4664 9832 1189
Giải năm 9936
Giải tư 14350 76240 94518 24863
32230 71455 91910
Giải ba 99725 09771
Giải nhì 75694
Giải nhất 92194
Đặc biệt 441539

Kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Trà Vinh
0 07
1 18, 10, 13
2 25
3 39, 30, 36, 32
4 40
5 50, 55
6 63, 64
7 71
8 89
9 94, 94

XSTV » XSTV Thứ 6 » Trà Vinh 12-03-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 30TV11
Giải tám 31
Giải bảy 898
Giải sáu 2698 0264 2629
Giải năm 3571
Giải tư 00620 07875 01681 08407
95169 01470 50791
Giải ba 01356 85509
Giải nhì 31680
Giải nhất 12843
Đặc biệt 026204

Kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Trà Vinh
0 04, 09, 07
1
2 20, 29
3 31
4 43
5 56
6 69, 64
7 75, 70, 71
8 80, 81
9 91, 98, 98

XSTV » XSTV Thứ 6 » Trà Vinh 05-03-2021

Ký hiệu trúng ĐB: 30TV10
Giải tám 98
Giải bảy 634
Giải sáu 8803 1746 1185
Giải năm 3222
Giải tư 21744 93489 25893 92734
63776 80122 40283
Giải ba 49861 42038
Giải nhì 20870
Giải nhất 78315
Đặc biệt 511302

Kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Trà Vinh
0 02, 03
1 15
2 22, 22
3 38, 34, 34
4 44, 46
5
6 61
7 70, 76
8 89, 83, 85
9 93, 98