Hôm nay Thứ 3, ngày 05/07/2022

XSTV » XSTV Thứ 6 » Trà Vinh 01-07-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 31TV26
Giải tám 29
Giải bảy 628
Giải sáu 7534 1877 0320
Giải năm 7427
Giải tư 57919 29000 07763 21097
58287 06733 75190
Giải ba 29367 43944
Giải nhì 46118
Giải nhất 97878
Đặc biệt 051023

Kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Trà Vinh
0 00
1 18, 19
2 23, 27, 20, 28, 29
3 33, 34
4 44
5
6 67, 63
7 78, 77
8 87
9 97, 90

XSTV » XSTV Thứ 6 » Trà Vinh 24-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 31TV25
Giải tám 83
Giải bảy 916
Giải sáu 6616 0762 1394
Giải năm 2325
Giải tư 24153 96792 77875 17125
74955 54645 02515
Giải ba 81721 67606
Giải nhì 93955
Giải nhất 29553
Đặc biệt 177254

Kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Trà Vinh
0 06
1 15, 16, 16
2 21, 25, 25
3
4 45
5 54, 53, 55, 53, 55
6 62
7 75
8 83
9 92, 94

XSTV » XSTV Thứ 6 » Trà Vinh 17-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 31TV24
Giải tám 37
Giải bảy 818
Giải sáu 1898 5841 7470
Giải năm 3737
Giải tư 23896 92793 15291 01158
26362 06972 59681
Giải ba 59579 18291
Giải nhì 58057
Giải nhất 33982
Đặc biệt 521241

Kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Trà Vinh
0
1 18
2
3 37, 37
4 41, 41
5 57, 58
6 62
7 79, 72, 70
8 82, 81
9 91, 96, 93, 91, 98

XSTV » XSTV Thứ 6 » Trà Vinh 10-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 31TV23
Giải tám 93
Giải bảy 375
Giải sáu 0151 7666 8931
Giải năm 9735
Giải tư 48698 45800 64819 58116
17978 46740 50119
Giải ba 07149 22741
Giải nhì 96904
Giải nhất 49218
Đặc biệt 524019

Kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Trà Vinh
0 04, 00
1 19, 18, 19, 16, 19
2
3 35, 31
4 49, 41, 40
5 51
6 66
7 78, 75
8
9 98, 93

XSTV » XSTV Thứ 6 » Trà Vinh 03-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 31TV22
Giải tám 40
Giải bảy 538
Giải sáu 3704 6451 1698
Giải năm 6324
Giải tư 21282 45629 57898 94736
78967 49620 69251
Giải ba 14905 15181
Giải nhì 45838
Giải nhất 54775
Đặc biệt 454635

Kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Trà Vinh
0 05, 04
1
2 29, 20, 24
3 35, 38, 36, 38
4 40
5 51, 51
6 67
7 75
8 81, 82
9 98, 98

XSTV » XSTV Thứ 6 » Trà Vinh 27-05-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 31TV21
Giải tám 43
Giải bảy 019
Giải sáu 0695 8907 3670
Giải năm 9194
Giải tư 68554 96752 89234 74785
54458 43234 13948
Giải ba 90511 40726
Giải nhì 90361
Giải nhất 79892
Đặc biệt 045852

Kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Trà Vinh
0 07
1 11, 19
2 26
3 34, 34
4 48, 43
5 52, 54, 52, 58
6 61
7 70
8 85
9 92, 94, 95

XSTV » XSTV Thứ 6 » Trà Vinh 20-05-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 31TV20
Giải tám 19
Giải bảy 487
Giải sáu 6567 8375 8188
Giải năm 0292
Giải tư 49282 69055 46105 76463
93901 77634 96864
Giải ba 46283 33278
Giải nhì 53338
Giải nhất 89676
Đặc biệt 058785

Kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Trà Vinh
0 05, 01
1 19
2
3 38, 34
4
5 55
6 63, 64, 67
7 76, 78, 75
8 85, 83, 82, 88, 87
9 92