Hôm nay Thứ 3, ngày 05/07/2022

XSVL » XSVL Thứ 6 » Vĩnh Long 01-07-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 43VL26
Giải tám 60
Giải bảy 354
Giải sáu 7186 0658 6451
Giải năm 8543
Giải tư 24693 54304 41100 28041
17896 40833 75326
Giải ba 80540 93433
Giải nhì 69183
Giải nhất 61782
Đặc biệt 242578

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Vĩnh Long
0 04, 00
1
2 26
3 33, 33
4 40, 41, 43
5 58, 51, 54
6 60
7 78
8 82, 83, 86
9 93, 96

XSVL » XSVL Thứ 6 » Vĩnh Long 24-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 43VL25
Giải tám 29
Giải bảy 544
Giải sáu 1694 8493 8738
Giải năm 9063
Giải tư 91458 14307 83394 68317
62301 89178 85993
Giải ba 85241 15965
Giải nhì 04106
Giải nhất 71964
Đặc biệt 431608

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Vĩnh Long
0 08, 06, 07, 01
1 17
2 29
3 38
4 41, 44
5 58
6 64, 65, 63
7 78
8
9 94, 93, 94, 93

XSVL » XSVL Thứ 6 » Vĩnh Long 17-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 43VL24
Giải tám 69
Giải bảy 304
Giải sáu 4614 7926 0708
Giải năm 7745
Giải tư 86337 20282 17592 53947
19957 33558 88395
Giải ba 74366 78094
Giải nhì 00149
Giải nhất 44414
Đặc biệt 645326

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Vĩnh Long
0 08, 04
1 14, 14
2 26, 26
3 37
4 49, 47, 45
5 57, 58
6 66, 69
7
8 82
9 94, 92, 95

XSVL » XSVL Thứ 6 » Vĩnh Long 10-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 43VL22
Giải tám 79
Giải bảy 965
Giải sáu 7056 5195 1836
Giải năm 0573
Giải tư 43782 33434 16496 65993
21798 57973 02362
Giải ba 18588 66095
Giải nhì 89045
Giải nhất 83069
Đặc biệt 755513

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Vĩnh Long
0
1 13
2
3 34, 36
4 45
5 56
6 69, 62, 65
7 73, 73, 79
8 88, 82
9 95, 96, 93, 98, 95

XSVL » XSVL Thứ 6 » Vĩnh Long 03-06-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 43VL22
Giải tám 19
Giải bảy 747
Giải sáu 9314 6826 8537
Giải năm 2412
Giải tư 12658 41002 89756 02555
97700 13562 80174
Giải ba 41528 99804
Giải nhì 01217
Giải nhất 95975
Đặc biệt 961258

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Vĩnh Long
0 04, 02, 00
1 17, 12, 14, 19
2 28, 26
3 37
4 47
5 58, 58, 56, 55
6 62
7 75, 74
8
9

XSVL » XSVL Thứ 6 » Vĩnh Long 27-05-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 43VL21
Giải tám 08
Giải bảy 416
Giải sáu 1960 6807 8855
Giải năm 8202
Giải tư 59099 30162 25926 26160
87403 34114 45979
Giải ba 13703 36009
Giải nhì 62448
Giải nhất 87631
Đặc biệt 807337

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Vĩnh Long
0 03, 09, 03, 02, 07, 08
1 14, 16
2 26
3 37, 31
4 48
5 55
6 62, 60, 60
7 79
8
9 99

XSVL » XSVL Thứ 6 » Vĩnh Long 20-05-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 43VL20
Giải tám 20
Giải bảy 502
Giải sáu 4611 9974 9091
Giải năm 8348
Giải tư 42667 83446 06131 00686
57677 25149 46392
Giải ba 09848 52945
Giải nhì 18967
Giải nhất 95472
Đặc biệt 521232

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Vĩnh Long
0 02
1 11
2 20
3 32, 31
4 48, 45, 46, 49, 48
5
6 67, 67
7 72, 77, 74
8 86
9 92, 91