Hôm nay Thứ 6, ngày 02/06/2023

XSVT » XSVT Thứ 3 » Vũng Tàu 30-05-2023

Ký hiệu trúng ĐB: 5E
Giải tám 76
Giải bảy 775
Giải sáu 6752 7899 2193
Giải năm 2455
Giải tư 51919 05671 69912 57800
71006 39929 60165
Giải ba 81765 06321
Giải nhì 51890
Giải nhất 29032
Đặc biệt 183144

Kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Vũng Tàu
0 00, 06
1 19, 12
2 21, 29
3 32
4 44
5 55, 52
6 65, 65
7 71, 75, 76
8
9 90, 99, 93

XSVT » XSVT Thứ 3 » Vũng Tàu 23-05-2023

Ký hiệu trúng ĐB: 5D
Giải tám 36
Giải bảy 338
Giải sáu 5497 1261 0595
Giải năm 6413
Giải tư 99833 87748 60004 01142
06627 70878 91187
Giải ba 60047 43859
Giải nhì 37550
Giải nhất 66112
Đặc biệt 139573

Kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Vũng Tàu
0 04
1 12, 13
2 27
3 33, 38, 36
4 47, 48, 42
5 50, 59
6 61
7 73, 78
8 87
9 97, 95

XSVT » XSVT Thứ 3 » Vũng Tàu 16-05-2023

Ký hiệu trúng ĐB: 5C
Giải tám 03
Giải bảy 426
Giải sáu 5972 1169 4275
Giải năm 6668
Giải tư 31832 35044 08241 78462
80474 59548 90268
Giải ba 35361 09798
Giải nhì 82625
Giải nhất 19782
Đặc biệt 524717

Kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Vũng Tàu
0 03
1 17
2 25, 26
3 32
4 44, 41, 48
5
6 61, 62, 68, 68, 69
7 74, 72, 75
8 82
9 98

XSVT » XSVT Thứ 3 » Vũng Tàu 09-05-2023

Ký hiệu trúng ĐB: 5B
Giải tám 14
Giải bảy 629
Giải sáu 0735 9601 4816
Giải năm 6353
Giải tư 61164 79541 79017 91668
00865 94187 70714
Giải ba 85567 29622
Giải nhì 73886
Giải nhất 72610
Đặc biệt 295200

Kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Vũng Tàu
0 00, 01
1 10, 17, 14, 16, 14
2 22, 29
3 35
4 41
5 53
6 67, 64, 68, 65
7
8 86, 87
9

XSVT » XSVT Thứ 3 » Vũng Tàu 02-05-2023

Ký hiệu trúng ĐB: 5A
Giải tám 01
Giải bảy 068
Giải sáu 1614 9555 4856
Giải năm 4531
Giải tư 80699 82764 54014 19006
26932 11625 54532
Giải ba 66565 18506
Giải nhì 82382
Giải nhất 57609
Đặc biệt 751687

Kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Vũng Tàu
0 09, 06, 06, 01
1 14, 14
2 25
3 32, 32, 31
4
5 55, 56
6 65, 64, 68
7
8 87, 82
9 99

XSVT » XSVT Thứ 3 » Vũng Tàu 25-04-2023

Ký hiệu trúng ĐB: 4D
Giải tám 71
Giải bảy 365
Giải sáu 7717 9481 5154
Giải năm 7109
Giải tư 63716 89865 80169 51163
16722 74725 38010
Giải ba 58707 31727
Giải nhì 99105
Giải nhất 99880
Đặc biệt 641062

Kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Vũng Tàu
0 05, 07, 09
1 16, 10, 17
2 27, 22, 25
3
4
5 54
6 62, 65, 69, 63, 65
7 71
8 80, 81
9

XSVT » XSVT Thứ 3 » Vũng Tàu 18-04-2023

Ký hiệu trúng ĐB: 4C
Giải tám 75
Giải bảy 806
Giải sáu 5725 2322 7425
Giải năm 1993
Giải tư 54767 08806 99263 41490
93571 20969 20779
Giải ba 02573 73385
Giải nhì 77948
Giải nhất 73378
Đặc biệt 745172

Kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Vũng Tàu
0 06, 06
1
2 25, 22, 25
3
4 48
5
6 67, 63, 69
7 72, 78, 73, 71, 79, 75
8 85
9 90, 93