Hôm nay Chủ Nhật, ngày 26/03/2023

XSMN » XSMN Thứ 5 » Xổ số miền Nam 23-03-2023

Tây Ninh
Mã: 3K4
An Giang
Mã: AG-3K4
Bình Thuận
Mã: 3K4
G8
15
17
23
G7
071
885
854
G6
0514
7887
0958
6330
4656
2535
9443
1502
9014
G5
3637
0112
8193
G4
77430
23553
02520
25149
37724
71953
47166
92287
18161
96354
43461
43980
96119
10811
46927
19102
65230
24127
84388
67373
11274
G3
67172
69186
82292
49500
72334
88872
G2
53801
24545
46664
G1
53829
12445
83311
ĐB
453954
930854
767613

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 01 00 02, 02
1 14, 15 19, 11, 12, 17 13, 11, 14
2 29, 20, 24 27, 27, 23
3 30, 37 30, 35 34, 30
4 49 45, 45 43
5 54, 53, 53, 58 54, 54, 56 54
6 66 61, 61 64
7 72, 71 72, 73, 74
8 86, 87 87, 80, 85 88
9 92 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 5 » Xổ số miền Nam 16-03-2023

Tây Ninh
Mã: 3K3
An Giang
Mã: AG-3K3
Bình Thuận
Mã: 3K3
G8
63
66
02
G7
376
024
744
G6
0502
5845
3506
8878
9787
9910
8145
2478
4810
G5
6800
6583
5740
G4
19609
18101
74795
17063
39326
83526
22345
15450
62968
35453
05104
88502
60048
37408
62811
83349
52841
07356
15552
78521
33753
G3
08958
13633
49181
34975
69471
71379
G2
32091
83540
05486
G1
13364
75681
48979
ĐB
447004
370863
628599

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 04, 09, 01, 00, 02, 06 04, 02, 08 02
1 10 11, 10
2 26, 26 24 21
3 33
4 45, 45 40, 48 49, 41, 40, 45, 44
5 58 50, 53 56, 52, 53
6 64, 63, 63 63, 68, 66
7 76 75, 78 79, 71, 79, 78
8 81, 81, 83, 87 86
9 91, 95 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 5 » Xổ số miền Nam 09-03-2023

An Giang
Mã: AG-3K2
Bình Thuận
Mã: 3K2
Tây Ninh
Mã: 3K2
G8
01
85
71
G7
819
187
892
G6
5423
7682
1480
1437
9112
3504
8232
8151
9174
G5
6449
1280
3439
G4
41103
88477
04624
55535
41728
13284
75587
58554
77046
80218
19667
36788
81418
18901
80623
97093
21225
27971
55360
93599
10212
G3
13578
40863
66343
18968
50943
44399
G2
70380
77208
14881
G1
60510
60412
07469
ĐB
287078
644493
874478

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 03, 01 08, 01, 04
1 10, 19 12, 18, 18, 12 12
2 24, 28, 23 23, 25
3 35 37 39, 32
4 49 43, 46 43
5 54 51
6 63 68, 67 69, 60
7 78, 78, 77 78, 71, 74, 71
8 80, 84, 87, 82, 80 88, 80, 87, 85 81
9 93 99, 93, 99, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 5 » Xổ số miền Nam 02-03-2023

Tây Ninh
Mã: 3K1
An Giang
Mã: AG-3K1
Bình Thuận
Mã: 3K1
G8
13
77
65
G7
642
244
968
G6
4957
5791
3889
8599
1778
0193
2992
2337
0652
G5
6263
9156
9290
G4
57870
16205
83171
16548
97459
48052
23810
31340
42740
90290
58657
06578
64995
10451
58925
64013
40938
62870
72065
86605
94836
G3
88248
38870
71569
73894
29266
72461
G2
22304
34236
92137
G1
21978
70489
72450
ĐB
581027
266066
443538

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 04, 05 05
1 10, 13 13
2 27 25
3 36 38, 37, 38, 36, 37
4 48, 48, 42 40, 40, 44
5 59, 52, 57 57, 51, 56 50, 52
6 63 66, 69 66, 61, 65, 68, 65
7 78, 70, 70, 71 78, 78, 77 70
8 89 89
9 91 94, 90, 95, 99, 93 90, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 5 » Xổ số miền Nam 23-02-2023

Tây Ninh
Mã: 2K4
An Giang
Mã: AG-2K4
Bình Thuận
Mã: 2K4
G8
96
90
68
G7
887
481
288
G6
2983
3469
1669
9562
5305
4064
2467
3070
5029
G5
3371
7343
6238
G4
45384
15648
04089
54366
54094
90815
29940
27856
91919
34071
27888
29667
78848
13148
24835
54820
58389
87140
80283
05261
97421
G3
55031
83223
86101
23755
26419
78235
G2
72263
55107
07444
G1
61623
93947
70748
ĐB
798545
486354
760133

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 07, 01, 05
1 15 19 19
2 23, 23 20, 21, 29
3 31 33, 35, 35, 38
4 45, 48, 40 47, 48, 48, 43 48, 44, 40
5 54, 55, 56
6 63, 66, 69, 69 67, 62, 64 61, 67, 68
7 71 71 70
8 84, 89, 83, 87 88, 81 89, 83, 88
9 94, 96 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 5 » Xổ số miền Nam 16-02-2023

Tây Ninh
Mã: 2K3
An Giang
Mã: AG-2K3
Bình Thuận
Mã: 2K3
G8
32
32
70
G7
406
499
383
G6
0921
6861
0011
5321
1336
6857
0768
8243
1571
G5
1241
7846
1227
G4
87550
72998
88620
97450
24808
32239
00925
43556
06639
04682
97714
50160
58989
94962
45959
61181
90048
04300
82139
66473
65137
G3
85865
29531
15812
69557
36814
84330
G2
68730
59494
93495
G1
50821
79562
44287
ĐB
212756
414366
441284

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 08, 06 00
1 11 12, 14 14
2 21, 20, 25, 21 21 27
3 30, 31, 39, 32 39, 36, 32 30, 39, 37
4 41 46 48, 43
5 56, 50, 50 57, 56, 57 59
6 65, 61 66, 62, 60, 62 68
7 73, 71, 70
8 82, 89 84, 87, 81, 83
9 98 94, 99 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 5 » Xổ số miền Nam 09-02-2023

Tây Ninh
Mã: 2K2
An Giang
Mã: AG-2K2
Bình Thuận
Mã: 2K2
G8
42
58
56
G7
321
433
005
G6
1449
5634
3279
3778
2452
3079
7263
1774
5289
G5
0884
5985
9958
G4
29653
87206
11126
41269
80856
22879
84020
87805
43608
18853
80094
35478
00905
64143
09665
72752
92518
91221
43126
52728
95460
G3
37709
18278
24538
56776
84367
82004
G2
60244
44134
56865
G1
20407
19359
88720
ĐB
230813
256983
540896

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 07, 09, 06 05, 08, 05 04, 05
1 13 18
2 26, 20, 21 20, 21, 26, 28
3 34 34, 38, 33
4 44, 49, 42 43
5 53, 56 59, 53, 52, 58 52, 58, 56
6 69 65, 67, 65, 60, 63
7 78, 79, 79 76, 78, 78, 79 74
8 84 83, 85 89
9 94 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 5 » Xổ số miền Nam 02-02-2023

Tây Ninh
Mã: 2K1
An Giang
Mã: AG-2K1
Bình Thuận
Mã: 2K1
G8
87
02
87
G7
333
544
335
G6
8946
0495
9588
7766
3265
0484
3193
0354
8189
G5
2453
0230
1468
G4
88278
41637
09741
61202
04649
92507
39303
40792
19500
00937
30566
82841
46878
51762
54878
92704
88709
57532
79290
79819
32527
G3
56775
17348
91021
87192
62102
92727
G2
92670
87825
77044
G1
15839
30660
81574
ĐB
202764
643317
895450

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 02, 07, 03 00, 02 02, 04, 09
1 17 19
2 25, 21 27, 27
3 39, 37, 33 37, 30 32, 35
4 48, 41, 49, 46 41, 44 44
5 53 50, 54
6 64 60, 66, 62, 66, 65 68
7 70, 75, 78 78 74, 78
8 88, 87 84 89, 87
9 95 92, 92 90, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: