Hôm nay Thứ 7, ngày 25/03/2023

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 22-03-2023

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
59
54
G7
174
601
G6
1870
9354
0980
0751
4255
4058
G5
5974
3527
G4
32941
82266
98859
72321
45169
35305
61469
23598
93822
24675
26693
90556
23703
70954
G3
09976
78614
24881
66462
G2
34437
90834
G1
10724
69292
ĐB
824487
995942

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 05 03, 01
1 14
2 24, 21 22, 27
3 37 34
4 41 42
5 59, 54, 59 56, 54, 51, 55, 58, 54
6 66, 69, 69 62
7 76, 74, 70, 74 75
8 87, 80 81
9 92, 98, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 15-03-2023

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
32
09
G7
147
329
G6
8676
8061
8130
6828
9808
0469
G5
6401
2930
G4
05290
21639
49552
74263
04917
13671
75439
17412
57594
38766
56387
97421
18027
83261
G3
13256
46255
73538
74388
G2
57073
41769
G1
83960
51142
ĐB
822983
931669

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01 08, 09
1 17 12
2 21, 27, 28, 29
3 39, 39, 30, 32 38, 30
4 47 42
5 56, 55, 52
6 60, 63, 61 69, 69, 66, 61, 69
7 73, 71, 76
8 83 88, 87
9 90 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 08-03-2023

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
95
16
G7
277
129
G6
3381
4527
0543
5601
2000
9451
G5
7658
2581
G4
15290
08186
75010
08021
04384
56411
96256
51522
64973
30325
20830
56255
20679
84811
G3
92668
60267
24244
88582
G2
85831
59937
G1
12950
50984
ĐB
474974
805278

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01, 00
1 10, 11 11, 16
2 21, 27 22, 25, 29
3 31 37, 30
4 43 44
5 50, 56, 58 55, 51
6 68, 67
7 74, 77 78, 73, 79
8 86, 84, 81 84, 82, 81
9 90, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 01-03-2023

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
55
84
G7
330
388
G6
5930
3717
6058
9332
4895
9215
G5
2437
6857
G4
28202
31170
42833
83238
20207
24738
98907
03688
51181
42049
33530
32334
80559
50432
G3
32897
02664
08274
77453
G2
70896
59677
G1
58791
06889
ĐB
215015
139727

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02, 07, 07
1 15, 17 15
2 27
3 33, 38, 38, 37, 30, 30 30, 34, 32, 32
4 49
5 58, 55 53, 59, 57
6 64
7 70 77, 74
8 89, 88, 81, 88, 84
9 91, 96, 97 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 22-02-2023

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
06
24
G7
825
529
G6
8647
3519
8025
0851
1578
2302
G5
6539
0344
G4
90643
91905
70053
97396
91099
85261
55091
31354
80990
58531
22464
58053
66439
67828
G3
46765
42298
95387
80041
G2
78096
78718
G1
00281
74576
ĐB
256805
163641

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 05, 05, 06 02
1 19 18
2 25, 25 28, 29, 24
3 39 31, 39
4 43, 47 41, 41, 44
5 53 54, 53, 51
6 65, 61 64
7 76, 78
8 81 87
9 96, 98, 96, 99, 91 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 15-02-2023

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
87
90
G7
345
954
G6
3165
8013
7202
5396
4848
2718
G5
3231
1378
G4
55128
99252
69015
08804
21139
95584
49701
94574
97029
61877
36696
69811
98799
46409
G3
99657
34200
63037
39458
G2
67229
09987
G1
72833
78242
ĐB
248979
279575

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00, 04, 01, 02 09
1 15, 13 11, 18
2 29, 28 29
3 33, 39, 31 37
4 45 42, 48
5 57, 52 58, 54
6 65
7 79 75, 74, 77, 78
8 84, 87 87
9 96, 99, 96, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 08-02-2023

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
75
71
G7
731
740
G6
4530
3082
2281
8505
0422
8437
G5
3386
4661
G4
43367
92352
87470
14034
41477
35271
73438
63981
27400
85187
85499
56103
74542
96696
G3
69874
88535
08585
69958
G2
16666
65010
G1
46563
62991
ĐB
452043
747598

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00, 03, 05
1 10
2 22
3 35, 34, 38, 30, 31 37
4 43 42, 40
5 52 58
6 63, 66, 67 61
7 74, 70, 77, 71, 75 71
8 86, 82, 81 85, 81, 87
9 98, 91, 99, 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 01-02-2023

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
31
68
G7
040
666
G6
4421
2997
1332
1016
1680
4157
G5
3592
9339
G4
88046
54603
17255
64971
30550
87286
24855
00655
43071
37318
98316
47655
54075
13997
G3
36917
79633
48461
64982
G2
42236
58726
G1
41271
32244
ĐB
174378
796653

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 03
1 17 18, 16, 16
2 21 26
3 36, 33, 32, 31 39
4 46, 40 44
5 55, 50, 55 53, 55, 55, 57
6 61, 66, 68
7 78, 71, 71 71, 75
8 86 82, 80
9 92, 97 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: