Hôm nay Thứ 3, ngày 19/01/2021

XSMN » XSMN Thứ 5 » Xổ số miền Nam 14-01-2021

Tây Ninh
Mã: 1K2
An Giang
Mã: AG-1K2
Bình Thuận
Mã: 1K2
G8
75
04
21
G7
649
841
172
G6
1026
2681
1732
6115
6031
8129
1602
1492
1300
G5
4613
0243
2075
G4
31696
89759
59705
85599
80280
00688
55357
03955
49370
05426
57487
07814
28935
75708
84519
71645
72984
30876
59400
23476
67382
G3
13225
65351
37382
40591
63025
77287
G2
72841
98516
24725
G1
56349
85049
28749
ĐB
060206
351685
279246

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 06, 05 08, 04 00, 02, 00
1 13 16, 14, 15 19
2 25, 26 26, 29 25, 25, 21
3 32 35, 31
4 49, 41, 49 49, 43, 41 46, 49, 45
5 51, 59, 57 55
6
7 75 70 76, 76, 75, 72
8 80, 88, 81 85, 82, 87 87, 84, 82
9 96, 99 91 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 5 » Xổ số miền Nam 07-01-2021

Tây Ninh
Mã: 1K1
An Giang
Mã: AG-1K1
Bình Thuận
Mã: 1K1
G8
79
11
37
G7
352
981
542
G6
2906
2948
3952
0442
7383
3008
1511
7546
8604
G5
2428
5516
1174
G4
93173
33124
87370
61949
94676
18772
16698
82620
31825
33795
20495
25450
77094
94621
26668
00582
11081
88908
72752
40509
75878
G3
98093
04848
05229
62919
91983
11426
G2
91718
48150
15270
G1
82159
71738
19605
ĐB
047517
317626
547067

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 06 08 05, 08, 09, 04
1 17, 18 19, 16, 11 11
2 24, 28 26, 29, 20, 25, 21 26
3 38 37
4 48, 49, 48 42 46, 42
5 59, 52, 52 50, 50 52
6 67, 68
7 73, 70, 76, 72, 79 70, 78, 74
8 83, 81 83, 82, 81
9 93, 98 95, 95, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 5 » Xổ số miền Nam 31-12-2020

Tây Ninh
Mã: 12K5
An Giang
Mã: AG-12K5
Bình Thuận
Mã: 12K5
G8
25
22
73
G7
415
617
141
G6
1161
2788
4295
1904
5547
3574
2773
1181
8686
G5
2299
2127
4164
G4
44841
87934
95452
19220
90315
43442
87443
51221
47340
66352
62852
58289
92781
93524
65828
90200
15459
28849
06071
44962
72201
G3
74099
05998
94142
10708
85056
87215
G2
36663
89067
01640
G1
49907
42246
08137
ĐB
281831
760688
184618

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 07 08, 04 00, 01
1 15, 15 17 18, 15
2 20, 25 21, 24, 27, 22 28
3 31, 34 37
4 41, 42, 43 46, 42, 40, 47 40, 49, 41
5 52 52, 52 56, 59
6 63, 61 67 62, 64
7 74 71, 73, 73
8 88 88, 89, 81 81, 86
9 99, 98, 99, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 5 » Xổ số miền Nam 24-12-2020

Tây Ninh
Mã: 12K4
An Giang
Mã: AG-12K4
Bình Thuận
Mã: 12K4
G8
21
61
39
G7
654
376
063
G6
9698
8754
0515
2240
6276
9976
5159
0828
2095
G5
8844
6816
6577
G4
54970
42792
23951
47459
05427
37859
99474
27939
36296
98268
74236
87306
72681
33706
07387
76999
65722
91326
10266
75259
44440
G3
81201
10322
82697
93686
26479
00449
G2
17328
41410
80905
G1
70174
26850
46416
ĐB
870249
156018
107174

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 01 06, 06 05
1 15 18, 10, 16 16
2 28, 22, 27, 21 22, 26, 28
3 39, 36 39
4 49, 44 40 49, 40
5 51, 59, 59, 54, 54 50 59, 59
6 68, 61 66, 63
7 74, 70, 74 76, 76, 76 74, 79, 77
8 86, 81 87
9 92, 98 97, 96 99, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 5 » Xổ số miền Nam 17-12-2020

Tây Ninh
Mã: 12K3
An Giang
Mã: AG-12K3
Bình Thuận
Mã: 12K3
G8
48
08
87
G7
472
954
819
G6
6515
9302
8273
8326
4728
6614
6983
6132
9046
G5
5785
8730
4263
G4
08109
64167
81579
14581
32837
49451
94825
81390
19849
35362
66967
27184
68681
49766
37698
57049
32526
26992
57103
26748
87994
G3
17076
48524
69478
57866
76770
76459
G2
85101
03545
96878
G1
30601
59020
58522
ĐB
747987
221577
613411

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 01, 01, 09, 02 08 03
1 15 14 11, 19
2 24, 25 20, 26, 28 22, 26
3 37 30 32
4 48 45, 49 49, 48, 46
5 51 54 59
6 67 66, 62, 67, 66 63
7 76, 79, 73, 72 77, 78 78, 70
8 87, 81, 85 84, 81 83, 87
9 90 98, 92, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 5 » Xổ số miền Nam 10-12-2020

Tây Ninh
Mã: 12K2
An Giang
Mã: AG-12K2
Bình Thuận
Mã: 12K2
G8
70
87
16
G7
902
832
475
G6
0808
9434
5630
0112
6038
0482
1020
7770
0167
G5
5894
0534
7382
G4
05708
52243
79021
21783
89805
60018
25143
77581
32377
66298
66827
15064
63070
75129
09630
95560
56672
89764
18192
81638
92002
G3
84036
59380
35496
30845
14266
63050
G2
74587
27497
83879
G1
56452
24262
14837
ĐB
100435
539005
167111

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 08, 05, 08, 02 05 02
1 18 12 11, 16
2 21 27, 29 20
3 35, 36, 34, 30 34, 38, 32 37, 30, 38
4 43, 43 45
5 52 50
6 62, 64 66, 60, 64, 67
7 70 77, 70 79, 72, 70, 75
8 87, 80, 83 81, 82, 87 82
9 94 97, 96, 98 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 5 » Xổ số miền Nam 03-12-2020

Tây Ninh
Mã: 12K1
An Giang
Mã: AG-12K1
Bình Thuận
Mã: 12K1
G8
91
49
71
G7
540
846
422
G6
3045
9485
3570
0422
8991
3898
5784
5895
8314
G5
9984
9023
1666
G4
08429
08343
57300
81618
66523
18123
18242
02749
11705
69174
87564
05029
45651
15792
54187
63865
43458
61557
74788
48034
84144
G3
33251
82463
71951
74422
46294
26217
G2
40995
29154
83651
G1
27537
69080
22855
ĐB
546922
497076
536804

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 00 05 04
1 18 17, 14
2 22, 29, 23, 23 22, 29, 23, 22 22
3 37 34
4 43, 42, 45, 40 49, 46, 49 44
5 51 54, 51, 51 55, 51, 58, 57
6 63 64 65, 66
7 70 76, 74 71
8 84, 85 80 87, 88, 84
9 95, 91 92, 91, 98 94, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 5 » Xổ số miền Nam 26-11-2020

An Giang
Mã: AG-11K4
Bình Thuận
Mã: 11K4
Tây Ninh
Mã: 11K4
G8
29
65
08
G7
643
279
337
G6
8333
6990
2548
8703
6879
0814
8457
0282
3171
G5
4303
5487
9715
G4
97474
51300
77107
65795
34906
32270
41914
75669
95104
85217
84170
17927
37775
07216
32083
63663
35031
49704
41452
12951
74840
G3
83501
00593
22926
36972
35826
25016
G2
66667
67946
45340
G1
03135
49342
28825
ĐB
812852
800244
663755

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 01, 00, 07, 06, 03 04, 03 04, 08
1 14 17, 16, 14 16, 15
2 29 26, 27 25, 26
3 35, 33 31, 37
4 48, 43 44, 42, 46 40, 40
5 52 55, 52, 51, 57
6 67 69, 65 63
7 74, 70 72, 70, 75, 79, 79 71
8 87 83, 82
9 93, 95, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: