Hôm nay Thứ 3, ngày 20/04/2021

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 19-04-2021

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
89
17
G7
767
517
G6
9065
5944
4900
1494
7292
4632
G5
1821
6479
G4
18007
56740
92328
81731
55677
42532
77035
78289
78763
32276
97294
14589
63274
83685
G3
69328
78984
10675
23246
G2
40343
58961
G1
09937
15945
ĐB
097605
313089

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 05, 07, 00
1 17, 17
2 28, 28, 21
3 37, 31, 32, 35 32
4 43, 40, 44 45, 46
5
6 65, 67 61, 63
7 77 75, 76, 74, 79
8 84, 89 89, 89, 89, 85
9 94, 94, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 12-04-2021

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
77
39
G7
781
146
G6
5494
6181
0638
0149
0192
8756
G5
7321
9784
G4
16546
42677
15324
31614
60448
00631
76230
15571
75866
26974
08249
42217
73845
78546
G3
42096
68544
09485
78794
G2
40017
39373
G1
45314
99158
ĐB
497572
463088

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0
1 14, 17, 14 17
2 24, 21
3 31, 30, 38 39
4 44, 46, 48 49, 45, 46, 49, 46
5 58, 56
6 66
7 72, 77, 77 73, 71, 74
8 81, 81 88, 85, 84
9 96, 94 94, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 05-04-2021

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
29
47
G7
099
106
G6
7040
7645
3672
8640
9717
1744
G5
6937
8250
G4
00644
59817
86789
84013
11777
08385
28852
44441
57008
27203
79079
90585
98997
04741
G3
62250
26880
39037
33784
G2
53981
57182
G1
82805
90408
ĐB
466735
315288

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 05 08, 08, 03, 06
1 17, 13 17
2 29
3 35, 37 37
4 44, 40, 45 41, 41, 40, 44, 47
5 50, 52 50
6
7 77, 72 79
8 81, 80, 89, 85 88, 82, 84, 85
9 99 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 29-03-2021

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
78
24
G7
180
973
G6
3072
5895
2427
7648
6005
7004
G5
7724
5164
G4
27531
65957
07524
49790
56952
59759
93203
87283
38381
83311
18282
99581
14645
22501
G3
85111
35110
02956
47008
G2
69303
71420
G1
14021
69145
ĐB
945469
956225

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 03, 03 08, 01, 05, 04
1 11, 10 11
2 21, 24, 24, 27 25, 20, 24
3 31
4 45, 45, 48
5 57, 52, 59 56
6 69 64
7 72, 78 73
8 80 83, 81, 82, 81
9 90, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 22-03-2021

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
39
72
G7
022
788
G6
8653
5444
8771
6850
5019
8819
G5
7914
6917
G4
05142
63265
52101
19588
12632
16280
42512
75612
28770
72417
22951
74318
32580
15708
G3
75158
15804
98078
22767
G2
12140
10071
G1
79293
76197
ĐB
273600
464197

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 00, 04, 01 08
1 12, 14 12, 17, 18, 17, 19, 19
2 22
3 32, 39
4 40, 42, 44
5 58, 53 51, 50
6 65 67
7 71 71, 78, 70, 72
8 88, 80 80, 88
9 93 97, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 15-03-2021

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
61
12
G7
159
495
G6
2686
3454
5462
7721
3180
6650
G5
7716
6369
G4
44284
04561
67169
18813
83373
48404
69166
54718
59705
20975
79097
60416
36314
31374
G3
55979
24158
20525
80152
G2
75412
82375
G1
30659
29816
ĐB
786613
285463

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 04 05
1 13, 12, 13, 16 16, 18, 16, 14, 12
2 25, 21
3
4
5 59, 58, 54, 59 52, 50
6 61, 69, 66, 62, 61 63, 69
7 79, 73 75, 75, 74
8 84, 86 80
9 97, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 08-03-2021

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
79
40
G7
417
503
G6
2776
3103
0734
0737
1256
8445
G5
2303
5609
G4
65546
45849
41272
62339
66242
65739
52493
18234
01219
18483
88221
27057
24037
77660
G3
67810
18098
12380
65076
G2
15135
75678
G1
00420
77380
ĐB
307263
244529

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 03, 03 09, 03
1 10, 17 19
2 20 29, 21
3 35, 39, 39, 34 34, 37, 37
4 46, 49, 42 45, 40
5 57, 56
6 63 60
7 72, 76, 79 78, 76
8 80, 80, 83
9 98, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 01-03-2021

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
61
11
G7
572
398
G6
2421
3500
7860
6440
4685
6150
G5
9548
8357
G4
86368
28471
92577
87735
38683
72404
57128
88109
24587
96000
18685
06448
19662
16950
G3
50855
92519
86644
10420
G2
29467
00067
G1
36209
57913
ĐB
805286
666323

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 09, 04, 00 09, 00
1 19 13, 11
2 28, 21 23, 20
3 35
4 48 44, 48, 40
5 55 50, 57, 50
6 67, 68, 60, 61 67, 62
7 71, 77, 72
8 86, 83 87, 85, 85
9 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: