Hôm nay Thứ 7, ngày 22/01/2022

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 17-01-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
80
47
G7
843
774
G6
0978
8741
1789
1624
2162
6558
G5
5849
5240
G4
19326
10192
39296
33534
55805
16188
66461
53680
87693
81297
05234
00484
25538
02799
G3
82863
70106
97887
00426
G2
74923
51397
G1
83843
87515
ĐB
146131
126784

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 06, 05
1 15
2 23, 26 26, 24
3 31, 34 34, 38
4 43, 49, 41, 43 40, 47
5 58
6 63, 61 62
7 78 74
8 88, 89, 80 84, 87, 80, 84
9 92, 96 97, 93, 97, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 10-01-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
72
61
G7
322
802
G6
2495
6892
2410
5679
0649
4398
G5
7368
6139
G4
03854
91225
73312
27374
32285
19712
81884
64180
65396
56273
40209
13860
27072
88904
G3
87752
60201
26592
35817
G2
24456
66558
G1
90341
64382
ĐB
609738
214495

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 01 09, 04, 02
1 12, 12, 10 17
2 25, 22
3 38 39
4 41 49
5 56, 52, 54 58
6 68 60, 61
7 74, 72 73, 72, 79
8 85, 84 82, 80
9 95, 92 95, 92, 96, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 03-01-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
84
15
G7
160
586
G6
5058
8686
9722
8074
4398
5037
G5
2702
3573
G4
19046
09345
52283
73759
39822
00859
36892
02455
90702
74034
87715
04081
72762
35686
G3
13611
69267
82406
39737
G2
73435
49256
G1
57205
23191
ĐB
490897
697603

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 05, 02 03, 06, 02
1 11 15, 15
2 22, 22
3 35 37, 34, 37
4 46, 45
5 59, 59, 58 56, 55
6 67, 60 62
7 73, 74
8 83, 86, 84 81, 86, 86
9 97, 92 91, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 27-12-2021

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
18
13
G7
977
809
G6
1193
9495
4513
3718
2623
4910
G5
2284
2079
G4
54378
12772
45217
82256
30246
24365
15090
38849
95665
64113
35162
36216
32240
92867
G3
46194
53708
90054
28043
G2
29937
57984
G1
96925
39605
ĐB
851469
633293

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 08 05, 09
1 17, 13, 18 13, 16, 18, 10, 13
2 25 23
3 37
4 46 43, 49, 40
5 56 54
6 69, 65 65, 62, 67
7 78, 72, 77 79
8 84 84
9 94, 90, 93, 95 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 20-12-2021

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
52
12
G7
407
176
G6
1047
7938
3842
0536
2114
5723
G5
0818
1306
G4
61578
46736
89445
34087
64659
84855
61685
40355
29242
42515
36752
63834
73055
16792
G3
28693
42336
52495
53358
G2
75417
85529
G1
01480
51635
ĐB
409145
961260

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 07 06
1 17, 18 15, 14, 12
2 29, 23
3 36, 36, 38 35, 34, 36
4 45, 45, 47, 42 42
5 59, 55, 52 58, 55, 52, 55
6 60
7 78 76
8 80, 87, 85
9 93 95, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 13-12-2021

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
25
44
G7
272
922
G6
2732
2356
4625
0543
1913
5973
G5
3748
4164
G4
22985
38375
29308
16056
46253
43028
93938
38631
56333
36408
72754
45945
48798
50151
G3
94245
80868
80286
92667
G2
93500
28038
G1
10688
47190
ĐB
057188
565995

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 00, 08 08
1 13
2 28, 25, 25 22
3 38, 32 38, 31, 33
4 45, 48 45, 43, 44
5 56, 53, 56 54, 51
6 68 67, 64
7 75, 72 73
8 88, 88, 85 86
9 95, 90, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 06-12-2021

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
95
28
G7
565
196
G6
5674
0829
8753
7018
5970
4484
G5
3296
0928
G4
51255
70417
21301
55021
07956
38648
89452
36662
16630
73935
84419
99842
79656
74571
G3
45966
87874
37557
46037
G2
61787
06799
G1
95471
35897
ĐB
043048
336429

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 01
1 17 19, 18
2 21, 29 29, 28, 28
3 37, 30, 35
4 48, 48 42
5 55, 56, 52, 53 57, 56
6 66, 65 62
7 71, 74, 74 71, 70
8 87 84
9 96, 95 97, 99, 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 29-11-2021

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
51
19
G7
644
451
G6
6955
9700
2881
0157
9113
4046
G5
9083
3119
G4
86868
50539
46280
89046
09222
52807
21709
18555
95770
55618
23616
71093
88227
81295
G3
89516
90868
91221
41216
G2
48582
98406
G1
12281
69902
ĐB
026335
581851

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 07, 09, 00 02, 06
1 16 16, 18, 16, 19, 13, 19
2 22 21, 27
3 35, 39
4 46, 44 46
5 55, 51 51, 55, 57, 51
6 68, 68
7 70
8 81, 82, 80, 83, 81
9 93, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: