Hôm nay Thứ 3, ngày 19/01/2021

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 18-01-2021

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
89
88
G7
052
599
G6
9661
1499
6108
7986
7401
5410
G5
3544
8568
G4
30108
20633
62939
75521
14156
72257
57828
44338
03911
78165
21716
07393
30357
71123
G3
25176
25620
98418
49149
G2
78351
49929
G1
68470
20248
ĐB
103791
266089

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 08, 08 01
1 18, 11, 16, 10
2 20, 21, 28 29, 23
3 33, 39 38
4 44 48, 49
5 51, 56, 57, 52 57
6 61 65, 68
7 70, 76
8 89 89, 86, 88
9 91, 99 93, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 11-01-2021

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
80
26
G7
120
434
G6
3774
0339
5988
5726
8644
0596
G5
5948
3263
G4
69717
88728
08362
27136
16643
65550
62519
52352
38662
49709
95112
31756
41837
86215
G3
82744
43600
81332
55847
G2
09434
74117
G1
47687
75126
ĐB
234196
038803

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 00 03, 09
1 17, 19 17, 12, 15
2 28, 20 26, 26, 26
3 34, 36, 39 32, 37, 34
4 44, 43, 48 47, 44
5 50 52, 56
6 62 62, 63
7 74
8 87, 88, 80
9 96 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 04-01-2021

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
70
45
G7
901
155
G6
5339
6916
5558
9357
7005
2438
G5
7835
8286
G4
61013
71418
54618
36026
23462
91879
34151
35192
72568
00871
59013
56821
57548
44510
G3
83028
84272
10249
31568
G2
97736
21124
G1
14712
97725
ĐB
328464
674382

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 01 05
1 12, 13, 18, 18, 16 13, 10
2 28, 26 25, 24, 21
3 36, 35, 39 38
4 49, 48, 45
5 51, 58 57, 55
6 64, 62 68, 68
7 72, 79, 70 71
8 82, 86
9 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 28-12-2020

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
87
92
G7
251
516
G6
8027
6681
1295
9769
1579
1965
G5
9537
8610
G4
24470
00258
49392
43830
12472
41741
38392
14140
76899
72763
94812
74625
74265
76874
G3
81612
51491
74075
27565
G2
21806
90606
G1
67724
22079
ĐB
293480
739446

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 06 06
1 12 12, 10, 16
2 24, 27 25
3 30, 37
4 41 46, 40
5 58, 51
6 65, 63, 65, 69, 65
7 70, 72 79, 75, 74, 79
8 80, 81, 87
9 91, 92, 92, 95 99, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 21-12-2020

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
31
13
G7
208
707
G6
5993
0847
7614
5071
9578
5366
G5
7206
0753
G4
21590
68885
46329
46357
64059
68497
58583
18255
64536
49722
92150
14044
82495
32920
G3
43404
09093
28992
73140
G2
82651
16471
G1
09385
59167
ĐB
917885
535685

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 04, 06, 08 07
1 14 13
2 29 22, 20
3 31 36
4 47 40, 44
5 51, 57, 59 55, 50, 53
6 67, 66
7 71, 71, 78
8 85, 85, 85, 83 85
9 93, 90, 97, 93 92, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 14-12-2020

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
16
00
G7
260
747
G6
8683
0201
6723
7120
9053
3443
G5
5503
7020
G4
56132
01380
13418
72247
63176
77676
34133
80454
77841
80561
17950
00066
09376
86761
G3
10427
95790
64547
05185
G2
39725
74580
G1
91391
41259
ĐB
145340
075839

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 03, 01 00
1 18, 16
2 25, 27, 23 20, 20
3 32, 33 39
4 40, 47 47, 41, 43, 47
5 59, 54, 50, 53
6 60 61, 66, 61
7 76, 76 76
8 80, 83 80, 85
9 91, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 07-12-2020

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
58
77
G7
544
607
G6
8524
9515
3932
6349
3096
9705
G5
4742
6647
G4
79568
98613
37177
21779
77239
09110
22277
47967
91613
67242
65704
95973
05696
28193
G3
26836
77138
88459
61730
G2
44135
27922
G1
95212
13226
ĐB
993511
204929

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 04, 05, 07
1 11, 12, 13, 10, 15 13
2 24 29, 26, 22
3 35, 36, 38, 39, 32 30
4 42, 44 42, 47, 49
5 58 59
6 68 67
7 77, 79, 77 73, 77
8
9 96, 93, 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 30-11-2020

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
94
55
G7
257
862
G6
4531
2248
7777
2215
3161
8115
G5
5170
0956
G4
35306
42425
94297
39187
52863
94220
90273
66733
29344
69319
15846
39499
72072
12281
G3
74285
08708
47463
95888
G2
42696
57666
G1
99600
74022
ĐB
927731
306578

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 00, 08, 06
1 19, 15, 15
2 25, 20 22
3 31, 31 33
4 48 44, 46
5 57 56, 55
6 63 66, 63, 61, 62
7 73, 70, 77 78, 72
8 85, 87 88, 81
9 96, 97, 94 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: