Hôm nay Chủ Nhật, ngày 17/10/2021

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 11-10-2021

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
53
28
G7
797
467
G6
3810
2376
9287
4465
6044
0768
G5
1401
1174
G4
19868
99585
89107
89315
64459
49125
07534
53579
68431
84623
23153
62756
06945
17650
G3
46428
40847
30029
25268
G2
19225
35677
G1
18279
44241
ĐB
172629
544789

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 07, 01
1 15, 10
2 29, 25, 28, 25 29, 23, 28
3 34 31
4 47 41, 45, 44
5 59, 53 53, 56, 50
6 68 68, 65, 68, 67
7 79, 76 77, 79, 74
8 85, 87 89
9 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 04-10-2021

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
52
37
G7
579
002
G6
3003
0245
7955
9127
2690
7888
G5
3946
9818
G4
83155
87338
18532
51951
25382
31994
95077
62269
44888
52858
26861
58616
95618
11539
G3
17422
10760
00695
36140
G2
06824
13663
G1
45348
95803
ĐB
934122
973611

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 03 03, 02
1 11, 16, 18, 18
2 22, 24, 22 27
3 38, 32 39, 37
4 48, 46, 45 40
5 55, 51, 55, 52 58
6 60 63, 69, 61
7 77, 79
8 82 88, 88
9 94 95, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 27-09-2021

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
56
67
G7
781
097
G6
3448
8797
2209
0237
0603
7710
G5
6758
2201
G4
82916
84023
46217
07864
15401
82306
65528
44135
22987
26078
22178
57054
33904
88430
G3
26694
38730
36118
83085
G2
49593
08622
G1
23014
97140
ĐB
968629
055753

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 01, 06, 09 04, 01, 03
1 14, 16, 17 18, 10
2 29, 23, 28 22
3 30 35, 30, 37
4 48 40
5 58, 56 53, 54
6 64 67
7 78, 78
8 81 85, 87
9 93, 94, 97 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 20-09-2021

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
99
13
G7
149
605
G6
0984
0464
4275
5531
9436
8912
G5
5869
5473
G4
65383
83045
84591
30730
17738
00735
63317
33291
36286
94060
27150
09066
11754
39681
G3
38622
35684
74899
89191
G2
53683
32732
G1
33316
51069
ĐB
920143
834388

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 05
1 16, 17 12, 13
2 22
3 30, 38, 35 32, 31, 36
4 43, 45, 49
5 50, 54
6 69, 64 69, 60, 66
7 75 73
8 83, 84, 83, 84 88, 86, 81
9 91, 99 99, 91, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 13-09-2021

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
73
26
G7
543
217
G6
2986
2068
8493
2949
8071
1787
G5
9097
3325
G4
59835
91572
89916
38637
61801
04051
14947
51882
31450
51479
00809
34287
31282
91629
G3
71340
28694
48961
42473
G2
59630
91943
G1
25510
27377
ĐB
825912
042296

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 01 09
1 12, 10, 16 17
2 29, 25, 26
3 30, 35, 37
4 40, 47, 43 43, 49
5 51 50
6 68 61
7 72, 73 77, 73, 79, 71
8 86 82, 87, 82, 87
9 94, 97, 93 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 06-09-2021

Phú Yên
Mã: XSPY
Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
G8
94
29
G7
254
729
G6
4796
4061
0741
2857
7686
8273
G5
8777
8044
G4
28391
33333
08054
94407
77407
29307
07129
13830
28430
12334
88088
11004
65631
66302
G3
49312
39538
29179
51400
G2
48094
30339
G1
79940
04798
ĐB
981117
662001

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Phú Yên Thừa T. Huế
0 07, 07, 07 01, 00, 04, 02
1 17, 12
2 29 29, 29
3 38, 33 39, 30, 30, 34, 31
4 40, 41 44
5 54, 54 57
6 61
7 77 79, 73
8 88, 86
9 94, 91, 96, 94 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 30-08-2021

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
76
34
G7
556
610
G6
7105
8719
8326
4662
0290
5694
G5
2966
5278
G4
60610
57486
21207
43766
73833
13805
64691
50841
33951
07183
70742
63324
76898
85398
G3
75220
62655
23757
30338
G2
79812
91205
G1
21753
94251
ĐB
249539
274525

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 07, 05, 05 05
1 12, 10, 19 10
2 20, 26 25, 24
3 39, 33 38, 34
4 41, 42
5 53, 55, 56 51, 57, 51
6 66, 66 62
7 76 78
8 86 83
9 91 98, 98, 90, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 23-08-2021

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
18
22
G7
384
888
G6
9850
5041
6378
3358
1777
7573
G5
5666
8100
G4
73447
66195
63013
46929
40870
63855
47015
88370
88543
71323
02889
88916
00615
13475
G3
41140
72878
98010
28043
G2
46267
43272
G1
20991
51528
ĐB
759801
867368

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 01 00
1 13, 15, 18 10, 16, 15
2 29 28, 23, 22
3
4 40, 47, 41 43, 43
5 55, 50 58
6 67, 66 68
7 78, 70, 78 72, 70, 75, 77, 73
8 84 89, 88
9 91, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: