Hôm nay Thứ 2, ngày 04/07/2022

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 04-07-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
86
40
G7
141
468
G6
1447
7047
7343
1659
5548
0302
G5
9272
5869
G4
70796
70195
90757
43639
93590
39547
46522
32081
00383
45630
32863
47318
55860
36577
G3
00289
64944
25568
41361
G2
65119
40330
G1
35176
33880
ĐB
406203
834357

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 03 02
1 19 18
2 22
3 39 30, 30
4 44, 47, 47, 47, 43, 41 48, 40
5 57 57, 59
6 68, 61, 63, 60, 69, 68
7 76, 72 77
8 89, 86 80, 81, 83
9 96, 95, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 27-06-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
80
34
G7
876
423
G6
2309
1222
6676
8815
9551
5647
G5
0382
4695
G4
23661
97705
96308
23952
59491
69208
79051
02360
86417
25857
59056
53085
75221
16353
G3
52031
28554
76330
99574
G2
51950
43059
G1
73771
70323
ĐB
956041
359272

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 05, 08, 08, 09
1 17, 15
2 22 23, 21, 23
3 31 30, 34
4 41 47
5 50, 54, 52, 51 59, 57, 56, 53, 51
6 61 60
7 71, 76, 76 72, 74
8 82, 80 85
9 91 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 20-06-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
80
65
G7
952
811
G6
6970
8228
0649
3509
8293
5500
G5
1183
7068
G4
40694
87600
94069
65029
63838
94751
93637
28459
69413
24797
73333
41158
82507
04062
G3
29545
52308
28119
59163
G2
16914
41069
G1
15131
20573
ĐB
523451
268899

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 08, 00 07, 09, 00
1 14 19, 13, 11
2 29, 28
3 31, 38, 37 33
4 45, 49
5 51, 51, 52 59, 58
6 69 69, 63, 62, 68, 65
7 70 73
8 83, 80
9 94 99, 97, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 13-06-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
11
80
G7
093
317
G6
4324
5961
5034
6080
1007
2434
G5
1978
8076
G4
99285
61478
29576
26001
29385
74223
88111
01173
98713
06911
44993
12372
49203
14965
G3
84593
94514
28652
26455
G2
74848
60953
G1
13048
22993
ĐB
918703
172136

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 03, 01 03, 07
1 14, 11, 11 13, 11, 17
2 23, 24
3 34 36, 34
4 48, 48
5 53, 52, 55
6 61 65
7 78, 76, 78 73, 72, 76
8 85, 85 80, 80
9 93, 93 93, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 06-06-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
35
29
G7
855
970
G6
9198
5282
2075
6068
6062
8524
G5
8312
0913
G4
03428
96671
20340
79329
51153
03491
66971
11614
42767
24877
99688
49705
85178
06069
G3
04463
94881
82703
42636
G2
21335
03913
G1
81629
01648
ĐB
558222
851022

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 03, 05
1 12 13, 14, 13
2 22, 29, 28, 29 22, 24, 29
3 35, 35 36
4 40 48
5 53, 55
6 63 67, 69, 68, 62
7 71, 71, 75 77, 78, 70
8 81, 82 88
9 91, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 30-05-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
65
59
G7
825
253
G6
3878
2210
7593
7323
9681
7697
G5
7259
8913
G4
97423
72849
53764
37800
55993
12309
80424
52265
51478
58468
52381
38018
59437
58213
G3
45191
68642
05472
51977
G2
97724
25396
G1
50579
88935
ĐB
091793
842882

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 00, 09
1 10 18, 13, 13
2 24, 23, 24, 25 23
3 35, 37
4 42, 49
5 59 53, 59
6 64, 65 65, 68
7 79, 78 72, 77, 78
8 82, 81, 81
9 93, 91, 93, 93 96, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 23-05-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
69
49
G7
506
872
G6
7434
3173
2284
9328
2906
0016
G5
6219
0291
G4
45379
67298
30349
27176
82338
13761
28811
75711
15909
66545
61503
40546
49675
87878
G3
86422
75713
29351
92881
G2
66730
65417
G1
08498
31488
ĐB
680384
013131

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 06 09, 03, 06
1 13, 11, 19 17, 11, 16
2 22 28
3 30, 38, 34 31
4 49 45, 46, 49
5 51
6 61, 69
7 79, 76, 73 75, 78, 72
8 84, 84 88, 81
9 98, 98 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 16-05-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
99
87
G7
497
899
G6
4126
8063
5735
7370
6435
5714
G5
2710
7111
G4
30057
12693
24796
93550
68563
46531
73589
87275
15952
35026
06809
18675
76504
76129
G3
58039
72198
40513
93236
G2
47396
88226
G1
15548
90804
ĐB
411316
016727

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 04, 09, 04
1 16, 10 13, 11, 14
2 26 27, 26, 26, 29
3 39, 31, 35 36, 35
4 48
5 57, 50 52
6 63, 63
7 75, 75, 70
8 89 87
9 96, 98, 93, 96, 97, 99 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: