Hôm nay Thứ 2, ngày 18/01/2021

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 14-01-2021

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Bình
Mã: XSQB
Quảng Trị
Mã: XSQT
G8
71
20
81
G7
818
065
671
G6
1075
8274
6474
8744
8770
8736
8822
4588
2304
G5
4551
9375
5366
G4
87899
57918
05658
40209
18518
09718
77303
93538
51187
07524
64212
75649
65687
25053
42173
09609
86623
34133
00074
45660
55934
G3
61074
24806
04377
73382
52275
05616
G2
05613
61009
75336
G1
97274
17031
04004
ĐB
979812
354957
414048

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 06, 09, 03 09 04, 09, 04
1 12, 13, 18, 18, 18, 18 12 16
2 24, 20 23, 22
3 31, 38, 36 36, 33, 34
4 49, 44 48
5 58, 51 57, 53
6 65 60, 66
7 74, 74, 75, 74, 74, 71 77, 75, 70 75, 73, 74, 71
8 82, 87, 87 88, 81
9 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 07-01-2021

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Bình
Mã: XSQB
Quảng Trị
Mã: XSQT
G8
73
19
72
G7
712
099
193
G6
9368
6982
8068
0899
7763
1233
3827
9333
5998
G5
5008
7203
6352
G4
40195
32155
56172
68115
94080
36965
22412
56274
84588
49858
50414
77333
00075
27920
22674
01900
17761
68279
31833
19377
49251
G3
58830
00364
04948
69953
82848
25407
G2
38289
99253
70655
G1
33539
50922
78510
ĐB
405136
140054
112021

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 08 03 07, 00
1 15, 12, 12 14, 19 10
2 22, 20 21, 27
3 36, 39, 30 33, 33 33, 33
4 48 48
5 55 54, 53, 53, 58 55, 51, 52
6 64, 65, 68, 68 63 61
7 72, 73 74, 75 74, 79, 77, 72
8 89, 80, 82 88
9 95 99, 99 98, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 31-12-2020

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Bình
Mã: XSQB
Quảng Trị
Mã: XSQT
G8
39
07
39
G7
484
557
477
G6
8983
0097
4509
0426
8085
5136
8678
5153
3931
G5
4898
2854
7427
G4
44040
23849
18019
26212
30878
08886
74739
21697
71606
84528
44286
43298
13265
16472
60033
61384
73061
42516
37749
19073
48301
G3
40130
46474
60809
94996
97798
15233
G2
25419
67195
73231
G1
56417
07921
20012
ĐB
092956
423116
244187

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 09 09, 06, 07 01
1 17, 19, 19, 12 16 12, 16
2 21, 28, 26 27
3 30, 39, 39 36 31, 33, 33, 31, 39
4 40, 49 49
5 56 54, 57 53
6 65 61
7 74, 78 72 73, 78, 77
8 86, 83, 84 86, 85 87, 84
9 98, 97 95, 96, 97, 98 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 24-12-2020

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Bình
Mã: XSQB
Quảng Trị
Mã: XSQT
G8
33
52
45
G7
329
698
160
G6
4560
7694
7484
6890
2472
8933
3535
4847
0397
G5
1340
3047
6233
G4
18486
79093
29708
95140
19214
76934
67884
91954
91393
99992
11508
22997
22951
98952
23386
94375
45774
55646
77931
70899
91849
G3
26917
13127
99156
28946
11379
44367
G2
40955
05128
37067
G1
61351
30551
90146
ĐB
600674
910038
151500

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 08 08 00
1 17, 14
2 27, 29 28
3 34, 33 38, 33 31, 33, 35
4 40, 40 46, 47 46, 46, 49, 47, 45
5 51, 55 51, 56, 54, 51, 52, 52
6 60 67, 67, 60
7 74 72 79, 75, 74
8 86, 84, 84 86
9 93, 94 93, 92, 97, 90, 98 99, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 17-12-2020

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Bình
Mã: XSQB
Quảng Trị
Mã: XSQT
G8
98
40
35
G7
707
989
792
G6
0632
4012
8147
9039
7794
7831
9238
5585
7834
G5
2908
0245
5917
G4
50254
57615
00183
15086
63940
11517
09203
67214
17020
32162
60431
36461
49147
29312
72123
13784
35133
50496
38238
03588
13222
G3
36732
41255
17352
91989
84193
22912
G2
98887
28808
34912
G1
96328
29849
15134
ĐB
746261
940018
536331

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 03, 08, 07 08
1 15, 17, 12 18, 14, 12 12, 12, 17
2 28 20 23, 22
3 32, 32 31, 39, 31 31, 34, 33, 38, 38, 34, 35
4 40, 47 49, 47, 45, 40
5 55, 54 52
6 61 62, 61
7
8 87, 83, 86 89, 89 84, 88, 85
9 98 94 93, 96, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 10-12-2020

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Bình
Mã: XSQB
Quảng Trị
Mã: XSQT
G8
45
60
34
G7
399
122
469
G6
0573
1709
2263
5481
5075
6139
7622
2519
9754
G5
1620
8964
0741
G4
45653
92106
66011
69585
98579
24947
24149
58722
24259
35218
12587
52220
59126
40221
73461
86609
75046
24715
37418
17322
18899
G3
63950
74798
50600
71814
45956
22157
G2
33633
97847
32335
G1
57645
36040
88954
ĐB
401947
238040
893626

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 06, 09 00 09
1 11 14, 18 15, 18, 19
2 20 22, 20, 26, 21, 22 26, 22, 22
3 33 39 35, 34
4 47, 45, 47, 49, 45 40, 40, 47 46, 41
5 50, 53 59 54, 56, 57, 54
6 63 64, 60 61, 69
7 79, 73 75
8 85 87, 81
9 98, 99 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 03-12-2020

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Bình
Mã: XSQB
Quảng Trị
Mã: XSQT
G8
76
11
94
G7
795
232
152
G6
5330
2549
2155
0226
8621
2327
8100
2905
9538
G5
8501
9582
9930
G4
85409
93767
39950
75594
42776
97065
86226
62148
09259
12503
71618
62815
41452
14555
06818
49512
86559
46961
85289
41300
12600
G3
26797
94589
31018
70796
06361
54079
G2
21678
47141
00064
G1
86757
01086
54383
ĐB
923015
423166
252762

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 09, 01 03 00, 00, 00, 05
1 15 18, 18, 15, 11 18, 12
2 26 26, 21, 27
3 30 32 30, 38
4 49 41, 48
5 57, 50, 55 59, 52, 55 59, 52
6 67, 65 66 62, 64, 61, 61
7 78, 76, 76 79
8 89 86, 82 83, 89
9 97, 94, 95 96 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 26-11-2020

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Bình
Mã: XSQB
Quảng Trị
Mã: XSQT
G8
03
11
22
G7
289
345
249
G6
7980
1537
8225
0245
8169
1705
7672
5512
5721
G5
8438
7251
1267
G4
03702
76924
65226
65360
91736
15606
51916
36586
51328
49853
77152
33097
14955
72029
04618
50059
37736
11572
67854
11275
78825
G3
15243
22080
85468
27340
97460
64863
G2
10772
88237
71400
G1
66379
70677
56935
ĐB
348962
315853
846481

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 02, 06, 03 05 00
1 16 11 18, 12
2 24, 26, 25 28, 29 25, 21, 22
3 36, 38, 37 37 35, 36
4 43 40, 45, 45 49
5 53, 53, 52, 55, 51 59, 54
6 62, 60 68, 69 60, 63, 67
7 79, 72 77 72, 75, 72
8 80, 80, 89 86 81
9 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: