Hôm nay Thứ 7, ngày 22/01/2022

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 20-01-2022

Quảng Bình
Mã: XSQB
Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Trị
Mã: XSQT
G8
57
19
83
G7
424
021
478
G6
3341
5590
7359
7995
9883
6971
5682
2998
4907
G5
3683
1912
6371
G4
29760
02639
36112
49030
84485
25776
16356
60598
40197
02687
17494
32154
22735
38813
93315
11215
87185
95391
42378
93250
68662
G3
06488
44772
49263
48944
33423
27541
G2
48848
56280
53258
G1
35039
37451
86640
ĐB
170606
263295
264975

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
0 06 07
1 12 13, 12, 19 15, 15
2 24 21 23
3 39, 39, 30 35
4 48, 41 44 40, 41
5 56, 59, 57 51, 54 58, 50
6 60 63 62
7 72, 76 71 75, 78, 71, 78
8 88, 85, 83 80, 87, 83 85, 82, 83
9 90 95, 98, 97, 94, 95 91, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 13-01-2022

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Bình
Mã: XSQB
Quảng Trị
Mã: XSQT
G8
66
39
74
G7
355
330
476
G6
5693
0704
9824
8412
7270
6045
4084
4986
1060
G5
7744
4377
0823
G4
46989
57286
35414
01878
93106
11539
68467
10469
62672
14320
17168
98097
07650
10312
69618
84309
37137
70488
12558
11688
37038
G3
96836
08565
75131
39378
36162
03604
G2
78949
10929
74986
G1
21142
98098
86576
ĐB
483609
364073
728095

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 09, 06, 04 04, 09
1 14 12, 12 18
2 24 29, 20 23
3 36, 39 31, 30, 39 37, 38
4 42, 49, 44 45
5 55 50 58
6 65, 67, 66 69, 68 62, 60
7 78 73, 78, 72, 77, 70 76, 76, 74
8 89, 86 86, 88, 88, 84, 86
9 93 98, 97 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 06-01-2022

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Bình
Mã: XSQB
Quảng Trị
Mã: XSQT
G8
06
35
21
G7
410
172
755
G6
3654
1585
6612
4777
0474
6285
4412
9734
6210
G5
4309
2581
8658
G4
64782
73187
17979
53558
14293
32029
84530
66535
19439
71481
45783
43940
08653
32579
06614
48027
30834
24630
09569
58846
31755
G3
82601
36876
24449
71051
19231
59891
G2
10622
41885
99508
G1
50377
54197
25108
ĐB
601396
349996
536654

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 01, 09, 06 08, 08
1 12, 10 14, 12, 10
2 22, 29 27, 21
3 30 35, 39, 35 31, 34, 30, 34
4 49, 40 46
5 58, 54 51, 53 54, 55, 58, 55
6 69
7 77, 76, 79 79, 77, 74, 72
8 82, 87, 85 85, 81, 83, 81, 85
9 96, 93 96, 97 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 30-12-2021

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Bình
Mã: XSQB
Quảng Trị
Mã: XSQT
G8
75
78
58
G7
404
541
103
G6
9385
6570
8095
4468
6588
5149
0213
2625
9770
G5
0350
0480
7565
G4
74270
32516
71904
67385
10004
67001
32941
06588
78336
49832
31551
07699
89812
96093
21055
66000
20969
29844
29315
33952
35758
G3
08079
21758
37192
24916
36955
47120
G2
64644
90158
11120
G1
71486
35917
19840
ĐB
149395
933272
085554

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 04, 04, 01, 04 00, 03
1 16 17, 16, 12 15, 13
2 20, 20, 25
3 36, 32
4 44, 41 49, 41 40, 44
5 58, 50 58, 51 54, 55, 55, 52, 58, 58
6 68 69, 65
7 79, 70, 70, 75 72, 78 70
8 86, 85, 85 88, 80, 88
9 95, 95 92, 99, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 23-12-2021

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Bình
Mã: XSQB
Quảng Trị
Mã: XSQT
G8
86
76
03
G7
967
221
256
G6
7149
0323
2701
7873
8536
4536
0474
6528
4452
G5
1678
6326
8334
G4
75219
03249
31074
45689
41016
92096
09630
88938
99341
34610
25947
21596
32491
51185
52342
35915
19552
84523
66074
46599
38665
G3
88046
42841
51065
37058
71831
32164
G2
19820
32452
95401
G1
23748
94470
87320
ĐB
279390
362355
743521

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 01 01, 03
1 19, 16 10 15
2 20, 23 26, 21 21, 20, 23, 28
3 30 38, 36, 36 31, 34
4 48, 46, 41, 49, 49 41, 47 42
5 55, 52, 58 52, 52, 56
6 67 65 64, 65
7 74, 78 70, 73, 76 74, 74
8 89, 86 85
9 90, 96 96, 91 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 16-12-2021

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Bình
Mã: XSQB
Quảng Trị
Mã: XSQT
G8
12
88
52
G7
046
376
014
G6
8241
9698
3753
0173
9297
9227
1009
0307
4104
G5
9383
9153
6905
G4
95179
94070
69366
01348
52137
66230
68075
78743
40471
17424
51740
04493
24668
42529
20191
75031
35888
79723
92689
86412
56990
G3
50156
31425
34775
63491
69867
21984
G2
10779
84593
95006
G1
61601
17815
50741
ĐB
839949
802166
723267

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 01 06, 05, 09, 07, 04
1 12 15 12, 14
2 25 24, 29, 27 23
3 37, 30 31
4 49, 48, 41, 46 43, 40 41
5 56, 53 53 52
6 66 66, 68 67, 67
7 79, 79, 70, 75 75, 71, 73, 76
8 83 88 84, 88, 89
9 98 93, 91, 93, 97 91, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 09-12-2021

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Bình
Mã: XSQB
Quảng Trị
Mã: XSQT
G8
69
92
67
G7
222
376
150
G6
5848
1323
4312
3083
7249
2663
4833
2117
0843
G5
0703
8807
4707
G4
45398
07004
34740
74908
56131
69823
59470
39117
47518
94238
14942
67503
56543
82579
23202
01850
28251
73596
29348
09506
16487
G3
50296
03523
45510
79548
00382
24302
G2
84832
59652
11830
G1
67590
63437
64617
ĐB
154899
561718
512380

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 04, 08, 03 03, 07 02, 02, 06, 07
1 12 18, 10, 17, 18 17, 17
2 23, 23, 23, 22
3 32, 31 37, 38 30, 33
4 40, 48 48, 42, 43, 49 48, 43
5 52 50, 51, 50
6 69 63 67
7 70 79, 76
8 83 80, 82, 87
9 99, 90, 96, 98 92 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 02-12-2021

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Bình
Mã: XSQB
Quảng Trị
Mã: XSQT
G8
39
74
63
G7
350
839
692
G6
0339
8134
9812
6667
7169
4251
1612
8036
6804
G5
8565
1403
3716
G4
50791
93692
36433
21080
79329
99961
10425
20089
91943
30067
86659
27329
14672
51098
33017
47415
05905
46948
01104
99759
58920
G3
18212
14051
13187
58537
47533
35437
G2
30994
39531
80091
G1
21129
18401
51862
ĐB
947986
501593
243053

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 01, 03 05, 04, 04
1 12, 12 17, 15, 16, 12
2 29, 29, 25 29 20
3 33, 39, 34, 39 31, 37, 39 33, 37, 36
4 43 48
5 51, 50 59, 51 53, 59
6 61, 65 67, 67, 69 62, 63
7 72, 74
8 86, 80 87, 89
9 94, 91, 92 93, 98 91, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: