Hôm nay Thứ 3, ngày 05/07/2022

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 30-06-2022

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Trị
Mã: XSQT
Quảng Bình
Mã: XSQB
G8
40
01
25
G7
492
252
421
G6
8740
1656
1023
2103
1660
4527
1249
2900
1526
G5
8746
9724
4332
G4
89954
80269
40916
64956
44293
84931
01240
10424
09931
64611
87297
85391
28334
96927
89551
30800
52236
51923
30888
29701
87141
G3
81069
16172
09517
87308
20443
09776
G2
60519
49869
26071
G1
97395
06694
58665
ĐB
698427
667576
845265

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 08, 03, 01 00, 01, 00
1 19, 16 17, 11
2 27, 23 24, 27, 24, 27 23, 26, 21, 25
3 31 31, 34 36, 32
4 40, 46, 40, 40 43, 41, 49
5 54, 56, 56 52 51
6 69, 69 69, 60 65, 65
7 72 76 71, 76
8 88
9 95, 93, 92 94, 97, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 23-06-2022

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Trị
Mã: XSQT
Quảng Bình
Mã: XSQB
G8
79
43
02
G7
991
329
324
G6
2856
1360
4823
8313
3783
5376
1499
2175
7016
G5
6504
4857
4134
G4
05018
24906
41393
34345
24095
82937
10866
65996
03114
37936
17108
27077
32843
28953
44222
86102
20761
52927
20817
66348
90871
G3
71812
16421
21910
53121
34339
82762
G2
40534
82187
83400
G1
59223
59599
90632
ĐB
499819
184161
851225

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 06, 04 08 00, 02, 02
1 19, 12, 18 10, 14, 13 17, 16
2 23, 21, 23 21, 29 25, 22, 27, 24
3 34, 37 36 32, 39, 34
4 45 43, 43 48
5 56 53, 57
6 66, 60 61 62, 61
7 79 77, 76 71, 75
8 87, 83
9 93, 95, 91 99, 96 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 16-06-2022

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Trị
Mã: XSQT
Quảng Bình
Mã: XSQB
G8
25
45
99
G7
390
890
913
G6
6009
8437
3388
3189
5031
5226
6144
8250
6891
G5
8809
9114
7950
G4
30793
39265
58381
85867
67881
32484
22453
91215
68495
48865
42042
57559
30054
04700
14262
67038
67812
04532
94521
84405
17140
G3
09262
63223
50290
08390
33981
28714
G2
20893
51633
97212
G1
61139
51515
76606
ĐB
566588
572986
749246

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 09, 09 00 06, 05
1 15, 15, 14 12, 14, 12, 13
2 23, 25 26 21
3 39, 37 33, 31 38, 32
4 42, 45 46, 40, 44
5 53 59, 54 50, 50
6 62, 65, 67 65 62
7
8 88, 81, 81, 84, 88 86, 89 81
9 93, 93, 90 90, 90, 95, 90 91, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 09-06-2022

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Trị
Mã: XSQT
Quảng Bình
Mã: XSQB
G8
45
06
58
G7
422
158
212
G6
6730
0840
1567
4451
7743
7619
9020
4555
5881
G5
2863
6141
8217
G4
69308
51573
74072
19386
10015
89241
38245
44809
82463
74323
70948
27186
82683
79424
45405
86396
19588
08271
04978
16491
69228
G3
32059
75461
66522
72318
64023
78776
G2
51480
96660
98213
G1
47055
66170
98596
ĐB
232474
454443
374066

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 08 09, 06 05
1 15 18, 19 13, 17, 12
2 22 22, 23, 24 23, 28, 20
3 30
4 41, 45, 40, 45 43, 48, 41, 43
5 55, 59 51, 58 55, 58
6 61, 63, 67 60, 63 66
7 74, 73, 72 70 76, 71, 78
8 80, 86 86, 83 88, 81
9 96, 96, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 02-06-2022

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Trị
Mã: XSQT
Quảng Bình
Mã: XSQB
G8
14
00
56
G7
958
703
699
G6
5061
2231
0536
5432
8306
1755
7881
5647
6963
G5
7625
7464
6034
G4
90727
60611
74776
81975
21252
20642
90049
51737
33884
38912
23985
08249
17856
39989
30315
36933
43810
66207
37173
62058
02297
G3
74619
91898
25957
58097
46811
37023
G2
37785
12983
53343
G1
10822
95261
33610
ĐB
607705
796166
008257

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 05 06, 03, 00 07
1 19, 11, 14 12 10, 11, 15, 10
2 22, 27, 25 23
3 31, 36 37, 32 33, 34
4 42, 49 49 43, 47
5 52, 58 57, 56, 55 57, 58, 56
6 61 66, 61, 64 63
7 76, 75 73
8 85 83, 84, 85, 89 81
9 98 97 97, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 26-05-2022

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Trị
Mã: XSQT
Quảng Bình
Mã: XSQB
G8
14
77
61
G7
863
339
815
G6
3735
3988
4253
5924
1377
5878
6293
0096
3835
G5
7299
7526
1293
G4
26038
91543
68015
62265
13535
37470
44657
31493
48275
49682
93197
05124
27749
06103
55180
67352
63099
37007
87156
42416
81558
G3
27637
26178
32476
95108
97429
45760
G2
81013
97710
16562
G1
98922
95383
99240
ĐB
660307
455147
379367

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 07 08, 03 07
1 13, 15, 14 10 16, 15
2 22 24, 26, 24 29
3 37, 38, 35, 35 39 35
4 43 47, 49 40
5 57, 53 52, 56, 58
6 65, 63 67, 62, 60, 61
7 78, 70 76, 75, 77, 78, 77
8 88 83, 82 80
9 99 93, 97 99, 93, 93, 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 19-05-2022

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Trị
Mã: XSQT
Quảng Bình
Mã: XSQB
G8
23
67
49
G7
108
728
741
G6
4055
7121
1913
2338
2573
2008
9362
1576
2612
G5
5457
6727
3538
G4
34008
53768
36295
08715
39619
46566
96627
90791
64147
44114
68300
84020
57179
66617
20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756
G3
52186
96993
34521
59272
55302
62433
G2
00506
17313
05873
G1
09880
02469
65978
ĐB
050702
509098
622028

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 02, 06, 08, 08 00, 08 02
1 15, 19, 13 13, 14, 17 12
2 27, 21, 23 21, 20, 27, 28 28, 25
3 38 33, 37, 38
4 47 41, 49
5 57, 55 56
6 68, 66 69, 67 62
7 72, 79, 73 78, 73, 70, 76
8 80, 86 80, 88
9 93, 95 98, 91 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 12-05-2022

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Trị
Mã: XSQT
Quảng Bình
Mã: XSQB
G8
60
28
92
G7
075
246
723
G6
1374
0743
6645
9091
5938
4574
0516
2189
2957
G5
4730
9516
0328
G4
42668
57112
95746
93209
12797
08252
19268
35580
96079
95038
27155
65133
06392
81845
89649
39048
71725
63561
73640
13592
92158
G3
82068
85150
02396
68298
68722
46138
G2
79779
78005
86736
G1
61180
07191
02012
ĐB
993623
123573
734480

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 09 05
1 12 16 12, 16
2 23 28 22, 25, 28, 23
3 30 38, 33, 38 36, 38
4 46, 43, 45 45, 46 49, 48, 40
5 50, 52 55 58, 57
6 68, 68, 68, 60 61
7 79, 74, 75 73, 79, 74
8 80 80 80, 89
9 97 91, 96, 98, 92, 91 92, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: