Hôm nay Chủ Nhật, ngày 17/10/2021

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 14-10-2021

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Bình
Mã: XSQB
Quảng Trị
Mã: XSQT
G8
02
65
83
G7
246
478
246
G6
8161
1612
1851
1655
0303
8594
9650
8058
1033
G5
4015
5133
2569
G4
32579
85837
57582
77187
94406
89809
32060
03789
62883
43159
96609
85539
92041
41452
11784
49765
96841
53887
47312
71351
61514
G3
38263
72005
33930
23451
08622
79415
G2
04305
90931
69256
G1
40040
00032
03887
ĐB
818417
080378
068684

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 05, 05, 06, 09, 02 09, 03
1 17, 15, 12 15, 12, 14
2 22
3 37 32, 31, 30, 39, 33 33
4 40, 46 41 41, 46
5 51 51, 59, 52, 55 56, 51, 50, 58
6 63, 60, 61 65 65, 69
7 79 78, 78
8 82, 87 89, 83 84, 87, 84, 87, 83
9 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 07-10-2021

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Bình
Mã: XSQB
Quảng Trị
Mã: XSQT
G8
40
24
67
G7
459
312
103
G6
1096
1404
8371
5019
9752
6814
9645
2723
0095
G5
5504
9007
4775
G4
44254
74375
07325
69399
91541
62502
55157
87453
22806
15068
81509
49523
19885
52304
80679
06974
33347
28971
28989
74065
79135
G3
26554
36026
05165
74297
83969
38505
G2
60932
31362
73210
G1
78670
50566
13841
ĐB
966475
797761
951854

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 02, 04, 04 06, 09, 04, 07 05, 03
1 19, 14, 12 10
2 26, 25 23, 24 23
3 32 35
4 41, 40 41, 47, 45
5 54, 54, 57, 59 53, 52 54
6 61, 66, 62, 65, 68 69, 65, 67
7 75, 70, 75, 71 79, 74, 71, 75
8 85 89
9 99, 96 97 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 30-09-2021

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Bình
Mã: XSQB
Quảng Trị
Mã: XSQT
G8
48
14
04
G7
596
933
607
G6
9563
5595
0925
8990
9372
1576
2450
4245
5252
G5
6624
4999
1406
G4
11944
38765
80722
38956
20564
41360
38616
13595
67399
63457
47838
95331
96901
31892
25247
41699
24099
11251
23028
27435
53254
G3
69582
04233
04791
86864
67680
83064
G2
35222
42372
58721
G1
00849
70631
85638
ĐB
100908
941542
571075

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 08 01 06, 07, 04
1 16 14
2 22, 22, 24, 25 21, 28
3 33 31, 38, 31, 33 38, 35
4 49, 44, 48 42 47, 45
5 56 57 51, 54, 50, 52
6 65, 64, 60, 63 64 64
7 72, 72, 76 75
8 82 80
9 95, 96 91, 95, 99, 92, 99, 90 99, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 23-09-2021

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Bình
Mã: XSQB
Quảng Trị
Mã: XSQT
G8
18
10
40
G7
812
933
557
G6
4846
4905
7292
3613
1594
4715
8836
4899
2986
G5
0415
4048
5835
G4
94179
86090
18669
79916
08395
78882
69377
62228
08128
13973
78301
63616
87947
20681
96792
60127
88910
21438
22214
05897
92731
G3
65564
62376
15228
07260
81751
85029
G2
39074
23182
78394
G1
81862
08042
28145
ĐB
254244
493570
667910

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 05 01
1 16, 15, 12, 18 16, 13, 15, 10 10, 10, 14
2 28, 28, 28 29, 27
3 33 38, 31, 35, 36
4 44, 46 42, 47, 48 45, 40
5 51, 57
6 62, 64, 69 60
7 74, 76, 79, 77 70, 73
8 82 82, 81 86
9 90, 95, 92 94 94, 92, 97, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 09-09-2021

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Bình
Mã: XSQB
Quảng Trị
Mã: XSQT
G8
98
15
69
G7
459
578
983
G6
6060
1404
9559
6351
2920
7736
3320
5492
3376
G5
8992
0140
2244
G4
54616
57566
17731
20805
46296
43843
11632
66631
76494
88069
62387
09253
65552
73563
52891
69457
77434
77866
19703
95084
22978
G3
42227
74943
48113
64025
23200
48253
G2
36815
26006
80826
G1
06796
14168
79951
ĐB
869657
128250
620024

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 05, 04 06 00, 03
1 15, 16 13, 15
2 27 25, 20 24, 26, 20
3 31, 32 31, 36 34
4 43, 43 40 44
5 57, 59, 59 50, 53, 52, 51 51, 53, 57
6 66, 60 68, 69, 63 66, 69
7 78 78, 76
8 87 84, 83
9 96, 96, 92, 98 94 91, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 02-09-2021

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Bình
Mã: XSQB
Quảng Trị
Mã: XSQT
G8
68
45
81
G7
016
098
548
G6
9774
8447
9940
2059
1885
3231
3372
1314
5720
G5
6165
1991
1644
G4
81881
10008
65318
27500
69227
81970
96769
96048
23541
12187
17829
39000
32489
30498
35627
81934
27782
88549
12526
73167
65320
G3
91845
42036
37629
77750
37599
97439
G2
73883
28148
46282
G1
06933
80714
91820
ĐB
844599
423730
493965

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 08, 00 00
1 18, 16 14 14
2 27 29, 29 20, 27, 26, 20, 20
3 33, 36 30, 31 39, 34
4 45, 47, 40 48, 48, 41, 45 49, 44, 48
5 50, 59
6 69, 65, 68 65, 67
7 70, 74 72
8 83, 81 87, 89, 85 82, 82, 81
9 99 98, 91, 98 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 26-08-2021

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Bình
Mã: XSQB
Quảng Trị
Mã: XSQT
G8
52
31
28
G7
802
034
010
G6
6805
5052
6567
5363
5671
4596
7799
8198
2919
G5
6601
3476
9493
G4
08676
54553
16030
19098
75707
23926
70482
32244
68935
70372
98320
70809
36080
69505
60527
75655
88700
14619
30937
85457
18052
G3
14566
10272
17980
84770
92865
91992
G2
85737
15031
07358
G1
33860
17743
28757
ĐB
825397
595385
946973

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 07, 01, 05, 02 09, 05 00
1 19, 19, 10
2 26 20 27, 28
3 37, 30 31, 35, 34, 31 37
4 43, 44
5 53, 52, 52 57, 58, 55, 57, 52
6 60, 66, 67 63 65
7 72, 76 70, 72, 76, 71 73
8 82 85, 80, 80
9 97, 98 96 92, 93, 99, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 19-08-2021

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Bình
Mã: XSQB
Quảng Trị
Mã: XSQT
G8
00
91
28
G7
026
357
087
G6
9211
0960
1605
5054
6710
5220
3598
9918
0922
G5
7422
2115
2407
G4
68535
90878
59549
14906
65245
43123
55185
35188
49747
78879
19709
60936
66903
42952
83129
02374
99853
68122
04274
63512
77125
G3
38175
88363
85834
10600
89616
15401
G2
40725
59482
27953
G1
41339
88574
78194
ĐB
091975
910642
543468

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 06, 05, 00 00, 09, 03 01, 07
1 11 15, 10 16, 12, 18
2 25, 23, 22, 26 20 29, 22, 25, 22, 28
3 39, 35 34, 36
4 49, 45 42, 47
5 52, 54, 57 53, 53
6 63, 60 68
7 75, 75, 78 74, 79 74, 74
8 85 82, 88 87
9 91 94, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: