Hôm nay Thứ 3, ngày 20/04/2021

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 14-04-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
14
99
G7
434
545
G6
5551
4332
9691
7360
0291
1501
G5
6838
7793
G4
52583
72196
29376
32619
01470
15938
66183
38896
20078
28922
36695
95905
06101
25074
G3
17655
02920
67932
76196
G2
40157
77709
G1
76597
85623
ĐB
894278
872207

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 07, 09, 05, 01, 01
1 19, 14
2 20 23, 22
3 38, 38, 32, 34 32
4 45
5 57, 55, 51
6 60
7 78, 76, 70 78, 74
8 83, 83
9 97, 96, 91 96, 96, 95, 93, 91, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 07-04-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
04
66
G7
962
571
G6
3034
8848
6679
6274
4091
1981
G5
0926
3241
G4
59270
74060
89148
89668
07732
19966
19806
10516
96208
98947
83457
70050
41798
22835
G3
29348
92180
11474
66143
G2
69766
38642
G1
60187
05352
ĐB
475497
147653

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 06, 04 08
1 16
2 26
3 32, 34 35
4 48, 48, 48 42, 43, 47, 41
5 53, 52, 57, 50
6 66, 60, 68, 66, 62 66
7 70, 79 74, 74, 71
8 87, 80 81
9 97 98, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 31-03-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
19
42
G7
598
844
G6
4592
9894
7854
3939
9956
4204
G5
0582
8580
G4
51261
61985
34644
07808
53504
11797
96142
83018
51983
27756
47018
32263
09672
57402
G3
93932
39126
90673
63145
G2
72510
16932
G1
83487
01087
ĐB
926725
205383

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 08, 04 02, 04
1 10, 19 18, 18
2 25, 26
3 32 32, 39
4 44, 42 45, 44, 42
5 54 56, 56
6 61 63
7 73, 72
8 87, 85, 82 83, 87, 83, 80
9 97, 92, 94, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 24-03-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
89
40
G7
127
424
G6
6374
5610
1818
2202
0284
8175
G5
0975
5151
G4
82955
80868
92946
96895
14426
38480
27709
12817
95210
97762
81006
80234
06161
56123
G3
85032
77815
28109
34923
G2
38299
96871
G1
72927
84316
ĐB
776113
508348

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 09 09, 06, 02
1 13, 15, 10, 18 16, 17, 10
2 27, 26, 27 23, 23, 24
3 32 34
4 46 48, 40
5 55 51
6 68 62, 61
7 75, 74 71, 75
8 80, 89 84
9 99, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 17-03-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
46
91
G7
980
055
G6
7682
0397
6517
6143
5622
9463
G5
7254
6060
G4
43299
55274
12134
79565
92494
32230
92285
34891
26553
47947
21809
25629
29803
40307
G3
08057
92141
35473
37395
G2
87807
02860
G1
75202
81088
ĐB
585423
728479

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02, 07 09, 03, 07
1 17
2 23 29, 22
3 34, 30
4 41, 46 47, 43
5 57, 54 53, 55
6 65 60, 60, 63
7 74 79, 73
8 85, 82, 80 88
9 99, 94, 97 95, 91, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 10-03-2021

Khánh Hòa
Mã: XSKH
Đà Nẵng
Mã: XSDNG
G8
29
16
G7
193
180
G6
7575
8191
7347
8843
1543
8996
G5
7378
2479
G4
99234
72694
51948
67760
93631
63793
57665
26595
95981
59356
43467
50601
59197
59554
G3
41968
05405
96020
98034
G2
95342
33991
G1
13395
53882
ĐB
173514
680082

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 05 01
1 14 16
2 29 20
3 34, 31 34
4 42, 48, 47 43, 43
5 56, 54
6 68, 60, 65 67
7 78, 75 79
8 82, 82, 81, 80
9 95, 94, 93, 91, 93 91, 95, 97, 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 03-03-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
04
76
G7
921
676
G6
7683
5506
7311
3845
3582
7215
G5
2147
5852
G4
34305
38752
54537
19812
86324
34390
65971
88785
11239
31515
03503
29448
48425
96144
G3
65165
96191
90043
50642
G2
25388
61081
G1
21619
66621
ĐB
974173
080579

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 05, 06, 04 03
1 19, 12, 11 15, 15
2 24, 21 21, 25
3 37 39
4 47 43, 42, 48, 44, 45
5 52 52
6 65
7 73, 71 79, 76, 76
8 88, 83 81, 85, 82
9 91, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 24-02-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
85
48
G7
807
077
G6
8753
8578
8171
9098
3285
8168
G5
4468
3320
G4
66502
44713
20948
93653
97141
30843
45094
24689
79788
86635
45206
96819
54322
34964
G3
96420
87778
32005
31999
G2
76584
96754
G1
42758
28950
ĐB
267051
313273

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02, 07 05, 06
1 13 19
2 20 22, 20
3 35
4 48, 41, 43 48
5 51, 58, 53, 53 50, 54
6 68 64, 68
7 78, 78, 71 73, 77
8 84, 85 89, 88, 85
9 94 99, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: