Hôm nay Chủ Nhật, ngày 23/01/2022

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 19-01-2022

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
10
85
G7
051
561
G6
0771
0835
5522
7747
4773
2732
G5
8853
5616
G4
51307
31411
47717
19125
01820
56204
84288
86968
98597
20329
39263
91472
57511
78923
G3
38703
82700
52215
86220
G2
24000
99676
G1
36741
22251
ĐB
178793
435963

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00, 03, 00, 07, 04
1 11, 17, 10 15, 11, 16
2 25, 20, 22 20, 29, 23
3 35 32
4 41 47
5 53, 51 51
6 63, 68, 63, 61
7 71 76, 72, 73
8 88 85
9 93 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 12-01-2022

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
37
94
G7
504
970
G6
0567
5353
1843
6385
5350
0858
G5
8483
0559
G4
57671
05063
29176
47758
40630
55334
22526
52313
85381
60276
51441
81905
80389
78244
G3
25698
59921
77309
33202
G2
28340
46963
G1
76749
86240
ĐB
070260
611139

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 04 09, 02, 05
1 13
2 21, 26
3 30, 34, 37 39
4 49, 40, 43 40, 41, 44
5 58, 53 59, 50, 58
6 60, 63, 67 63
7 71, 76 76, 70
8 83 81, 89, 85
9 98 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 05-01-2022

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
54
51
G7
004
193
G6
1764
6186
5061
9603
5395
9836
G5
7982
8424
G4
91860
80802
80447
19634
23175
69543
05370
97207
88248
35483
36737
21803
89451
46872
G3
42203
85651
85881
72221
G2
22951
12698
G1
87188
12421
ĐB
441233
883565

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 03, 02, 04 07, 03, 03
1
2 21, 21, 24
3 33, 34 37, 36
4 47, 43 48
5 51, 51, 54 51, 51
6 60, 64, 61 65
7 75, 70 72
8 88, 82, 86 81, 83
9 98, 95, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 29-12-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
56
49
G7
367
424
G6
8489
7372
0601
5922
2522
0672
G5
5333
7125
G4
50694
00752
39212
26339
05461
90585
78096
99300
16073
07443
83220
08332
30236
04631
G3
49346
29346
82893
93018
G2
85354
40939
G1
26445
63661
ĐB
003276
307552

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01 00
1 12 18
2 20, 25, 22, 22, 24
3 39, 33 39, 32, 36, 31
4 45, 46, 46 43, 49
5 54, 52, 56 52
6 61, 67 61
7 76, 72 73, 72
8 85, 89
9 94, 96 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 22-12-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
67
95
G7
384
990
G6
6504
9252
5174
3124
1159
0107
G5
8345
4179
G4
62727
00787
69743
22785
85864
62718
71123
71563
56225
31068
48769
39926
62354
20364
G3
59409
63296
90980
01399
G2
54626
30240
G1
26209
49698
ĐB
696483
758352

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 09, 09, 04 07
1 18
2 26, 27, 23 25, 26, 24
3
4 43, 45 40
5 52 52, 54, 59
6 64, 67 63, 68, 69, 64
7 74 79
8 83, 87, 85, 84 80
9 96 98, 99, 90, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 15-12-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
75
49
G7
686
655
G6
9031
9922
8382
0341
1977
7953
G5
7322
3829
G4
26441
03551
30677
86488
09847
16786
80121
41795
97747
74935
24682
48353
80196
21552
G3
91342
69634
15721
65767
G2
84870
12777
G1
87199
28695
ĐB
569916
992395

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0
1 16
2 21, 22, 22 21, 29
3 34, 31 35
4 42, 41, 47 47, 41, 49
5 51 53, 52, 53, 55
6 67
7 70, 77, 75 77, 77
8 88, 86, 82, 86 82
9 99 95, 95, 95, 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 08-12-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
37
21
G7
470
195
G6
4898
7574
7741
9518
3480
4012
G5
4933
9895
G4
13679
02243
62414
49122
95901
66622
03609
08314
17861
38792
05024
19800
80574
79852
G3
35490
89263
58675
06782
G2
42589
72888
G1
37734
24115
ĐB
032944
019125

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01, 09 00
1 14 15, 14, 18, 12
2 22, 22 25, 24, 21
3 34, 33, 37
4 44, 43, 41
5 52
6 63 61
7 79, 74, 70 75, 74
8 89 88, 82, 80
9 90, 98 92, 95, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 01-12-2021

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
84
92
G7
071
637
G6
7912
6465
1988
4242
9713
3866
G5
8665
8217
G4
11143
12677
45506
30090
96731
09001
13210
73752
97053
11117
91142
13661
21099
25445
G3
55073
12843
47269
49616
G2
13913
55386
G1
82765
96039
ĐB
445153
551882

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 06, 01
1 13, 10, 12 16, 17, 17, 13
2
3 31 39, 37
4 43, 43 42, 45, 42
5 53 52, 53
6 65, 65, 65 69, 61, 66
7 73, 77, 71
8 88, 84 82, 86
9 90 99, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: