Hôm nay Thứ 7, ngày 28/01/2023

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 25-01-2023

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
28
08
G7
563
077
G6
3305
0793
0740
4612
9537
9032
G5
1032
4132
G4
99619
30220
26471
19719
89043
85296
92449
51805
75735
83777
31308
91895
88079
13824
G3
05284
65956
39895
27890
G2
44688
13907
G1
62864
93501
ĐB
268790
568906

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 05 06, 01, 07, 05, 08, 08
1 19, 19 12
2 20, 28 24
3 32 35, 32, 37, 32
4 43, 49, 40
5 56
6 64, 63
7 71 77, 79, 77
8 88, 84
9 90, 96, 93 95, 90, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 18-01-2023

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
45
24
G7
417
939
G6
6345
5519
6561
3649
4563
4513
G5
2880
6904
G4
12828
12235
66051
12365
07483
91511
23691
87408
48562
78732
89016
09230
58439
25733
G3
73692
90539
69652
64299
G2
13877
86266
G1
71905
25406
ĐB
295701
582736

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01, 05 06, 08, 04
1 11, 19, 17 16, 13
2 28 24
3 39, 35 36, 32, 30, 39, 33, 39
4 45, 45 49
5 51 52
6 65, 61 66, 62, 63
7 77
8 83, 80
9 92, 91 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 11-01-2023

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
71
25
G7
791
178
G6
8016
5845
6641
0626
8847
9330
G5
8333
5570
G4
76266
58915
83942
30142
16296
42274
41019
10216
91181
71908
36811
40528
19562
40243
G3
42910
06816
07448
54334
G2
41741
10749
G1
77206
75155
ĐB
386421
356096

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 06 08
1 10, 16, 15, 19, 16 16, 11
2 21 28, 26, 25
3 33 34, 30
4 41, 42, 42, 45, 41 49, 48, 43, 47
5 55
6 66 62
7 74, 71 70, 78
8 81
9 96, 91 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 04-01-2023

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
41
12
G7
211
470
G6
7849
8302
9731
8935
8762
3623
G5
6675
9364
G4
11827
05468
22854
96457
93592
35113
48913
84160
33412
88430
84858
74289
94751
05396
G3
77535
78857
48196
33335
G2
58698
38852
G1
20693
86655
ĐB
183890
572718

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02
1 13, 13, 11 18, 12, 12
2 27 23
3 35, 31 35, 30, 35
4 49, 41
5 57, 54, 57 55, 52, 58, 51
6 68 60, 64, 62
7 75 70
8 89
9 90, 93, 98, 92 96, 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 28-12-2022

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
92
93
G7
222
252
G6
7744
7028
9056
0884
2351
3227
G5
7095
1103
G4
84107
24530
72086
35356
28185
69579
12910
25716
87014
88748
16084
34905
36546
90045
G3
11053
08576
46051
10987
G2
17869
11028
G1
96394
76741
ĐB
815527
310882

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 07 05, 03
1 10 16, 14
2 27, 28, 22 28, 27
3 30
4 44 41, 48, 46, 45
5 53, 56, 56 51, 51, 52
6 69
7 76, 79
8 86, 85 82, 87, 84, 84
9 94, 95, 92 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 21-12-2022

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
45
62
G7
794
873
G6
9221
6640
0247
7824
6731
7888
G5
0485
7425
G4
68909
35138
42560
12236
69453
39070
52659
34197
80434
37673
62479
03060
19576
10479
G3
32724
39359
24384
18862
G2
76667
43124
G1
84602
61008
ĐB
906516
020365

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02, 09 08
1 16
2 24, 21 24, 25, 24
3 38, 36 34, 31
4 40, 47, 45
5 59, 53, 59
6 67, 60 65, 62, 60, 62
7 70 73, 79, 76, 79, 73
8 85 84, 88
9 94 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 14-12-2022

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
05
08
G7
743
901
G6
3734
0350
8280
5364
9982
3204
G5
2763
3495
G4
42413
65158
75743
73179
61994
80985
40058
45254
95283
33178
52953
65944
69771
51146
G3
85601
92417
08062
57383
G2
27789
81423
G1
41747
30917
ĐB
090256
253246

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01, 05 04, 01, 08
1 17, 13 17
2 23
3 34
4 47, 43, 43 46, 44, 46
5 56, 58, 58, 50 54, 53
6 63 62, 64
7 79 78, 71
8 89, 85, 80 83, 83, 82
9 94 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 07-12-2022

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
33
90
G7
928
694
G6
3024
4248
4646
8329
8572
3666
G5
5125
5035
G4
45060
34446
27323
20449
71103
03943
83577
40045
84826
10606
28327
19538
52046
40178
G3
39372
70062
22579
94535
G2
40022
03552
G1
70469
23842
ĐB
759299
683516

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 03 06
1 16
2 22, 23, 25, 24, 28 26, 27, 29
3 33 35, 38, 35
4 46, 49, 43, 48, 46 42, 45, 46
5 52
6 69, 62, 60 66
7 72, 77 79, 78, 72
8
9 99 94, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: