Hôm nay Thứ 7, ngày 22/01/2022

XSMN » XSMN Thứ 7 » Xổ số miền Nam 22-01-2022

TP. HCM
Mã: 1D7
Long An
Mã: 1K4
Bình Phước
Mã: 1K4-N22
Hậu Giang
Mã: K4T1
G8
98
21
56
42
G7
979
739
633
338
G6
2190
6174
3711
5182
1218
5497
2937
6046
4567
2361
8589
2865
G5
3826
0671
0568
9686
G4
38012
30166
91399
36610
96530
60322
45868
70267
92964
44952
72342
40619
79552
92249
38769
07255
37754
76220
46984
68371
51446
43866
86266
38298
79205
73938
07681
10224
G3
84417
05772
02415
98657
81490
54950
77802
88050
G2
08201
50508
30928
22828
G1
66655
09076
81685
65788
ĐB
014290
362822
858025
548053

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 01 08 02, 05
1 17, 12, 10, 11 15, 19, 18
2 22, 26 22, 21 25, 28, 20 28, 24
3 30 39 37, 33 38, 38
4 42, 49 46, 46 42
5 55 57, 52, 52 50, 55, 54, 56 53, 50
6 66, 68 67, 64 69, 68, 67 66, 66, 61, 65
7 72, 74, 79 76, 71 71
8 82 85, 84 88, 81, 86, 89
9 90, 99, 90, 98 97 90 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 7 » Xổ số miền Nam 15-01-2022

TP. HCM
Mã: 1C7
Long An
Mã: 1K3
Bình Phước
Mã: 1K3-N22
Hậu Giang
Mã: K3T1
G8
58
61
18
26
G7
014
400
384
604
G6
6907
6733
8472
9214
4219
5971
5847
9723
4684
4383
3668
7870
G5
4684
9685
6468
0771
G4
53441
57565
19947
63976
80780
76216
43413
90642
58544
08499
14031
85901
53134
38475
23306
89692
47638
63010
30436
20871
44764
70410
49227
60370
19852
71855
33067
29567
G3
69965
09722
65863
39154
93470
13079
34711
60248
G2
34258
21919
80245
93280
G1
42831
51509
91434
09342
ĐB
436392
072034
021784
751784

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 07 09, 01, 00 06 04
1 16, 13, 14 19, 14, 19 10, 18 11, 10
2 22 23 27, 26
3 31, 33 34, 31, 34 34, 38, 36
4 41, 47 42, 44 45, 47 42, 48
5 58, 58 54 52, 55
6 65, 65 63, 61 64, 68 67, 67, 68
7 76, 72 75, 71 70, 79, 71 70, 71, 70
8 80, 84 85 84, 84, 84 84, 80, 83
9 92 99 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 7 » Xổ số miền Nam 08-01-2022

TP. HCM
Mã: 1B7
Long An
Mã: 1K2
Bình Phước
Mã: 1K2-N22
Hậu Giang
Mã: K2T1
G8
52
65
61
08
G7
085
536
636
526
G6
3478
3706
1331
7180
0121
1435
2560
5042
6629
4527
1820
0959
G5
6783
4909
4561
6483
G4
25847
27754
37004
81873
73651
03062
49273
98675
78134
00190
75058
11613
65554
22957
16429
28671
85267
41203
74119
06415
06168
19553
82329
97760
82537
33712
48956
49599
G3
86409
80751
44301
74320
72411
00263
89063
69454
G2
89037
99900
23400
51451
G1
38828
83690
10289
12820
ĐB
368915
049810
123449
506893

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 09, 04, 06 00, 01, 09 00, 03 08
1 15 10, 13 11, 19, 15 12
2 28 20, 21 29, 29 20, 29, 27, 20, 26
3 37, 31 34, 35, 36 36 37
4 47 49, 42
5 51, 54, 51, 52 58, 54, 57 51, 54, 53, 56, 59
6 62 65 63, 67, 68, 61, 60, 61 63, 60
7 73, 73, 78 75 71
8 83, 85 80 89 83
9 90, 90 93, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 7 » Xổ số miền Nam 01-01-2022

TP. HCM
Mã: 1A7
Long An
Mã: 1K1
Bình Phước
Mã: 1K1-N22
Hậu Giang
Mã: K1T1
G8
57
17
11
95
G7
494
796
772
536
G6
2329
5161
8292
1720
4097
1290
6231
7782
6140
4730
2799
9359
G5
1512
3745
2283
6927
G4
68456
39319
87287
23995
82590
81014
53028
80824
42459
13087
11612
89258
57900
85996
12119
45481
14115
07362
81779
54109
29585
72635
98535
26752
57449
61380
58956
30572
G3
89090
01773
91927
29598
71043
75612
86491
68694
G2
36658
41028
08091
77615
G1
09666
63093
48262
72746
ĐB
097869
688807
110449
337190

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 07, 00 09
1 19, 14, 12 12, 17 12, 19, 15, 11 15
2 28, 29 28, 27, 24, 20 27
3 31 35, 35, 30, 36
4 45 49, 43, 40 46, 49
5 58, 56, 57 59, 58 52, 56, 59
6 69, 66, 61 62, 62
7 73 79, 72 72
8 87 87 81, 85, 83, 82 80
9 90, 95, 90, 92, 94 93, 98, 96, 97, 90, 96 91 90, 91, 94, 99, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 7 » Xổ số miền Nam 25-12-2021

TP. HCM
Mã: 12D7
Long An
Mã: 12K4
Bình Phước
Mã: 12K4-N21
Hậu Giang
Mã: K4T12
G8
49
76
13
99
G7
189
432
452
037
G6
9239
3474
7652
7025
2537
5243
1748
5932
0041
2677
7889
7197
G5
7773
7653
5186
8189
G4
53163
05069
45427
91823
78643
82962
72788
81523
40551
50147
91608
98107
42792
42542
02519
81852
53445
06023
46357
69721
11140
25463
60691
50183
93290
58030
11897
07950
G3
75437
21379
43925
44240
12257
71858
25322
06846
G2
17469
45031
26999
48431
G1
99152
70915
35228
12888
ĐB
555304
540070
565398
413167

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 04 08, 07
1 15 19, 13
2 27, 23 25, 23, 25 28, 23, 21 22
3 37, 39 31, 37, 32 32 31, 30, 37
4 43, 49 40, 47, 42, 43 45, 40, 48, 41 46
5 52, 52 51, 53 57, 58, 52, 57, 52 50
6 69, 63, 69, 62 67, 63
7 79, 73, 74 70, 76 77
8 88, 89 86 88, 83, 89, 89
9 92 98, 99 91, 90, 97, 97, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 7 » Xổ số miền Nam 18-12-2021

TP. HCM
Mã: 12C7
Long An
Mã: 12K3
Bình Phước
Mã: 12K3-N21
Hậu Giang
Mã: K3T12
G8
21
31
53
77
G7
811
698
735
276
G6
9890
7629
3126
5804
2373
3544
5806
1633
9272
6995
5145
7386
G5
1170
0140
2019
1090
G4
42667
18761
05633
17246
23205
22627
92461
76007
88177
73150
59455
19450
55864
83786
43746
76112
80021
49854
38239
65608
02023
97971
11866
44470
96820
26346
92829
22519
G3
94977
71049
53661
53284
93056
33398
56380
49506
G2
11461
35039
81355
97181
G1
21928
27900
05170
13779
ĐB
661939
554068
605091
713178

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 05 00, 07, 04 08, 06 06
1 11 12, 19 19
2 28, 27, 29, 26, 21 21, 23 20, 29
3 39, 33 39, 31 39, 33, 35
4 49, 46 40, 44 46 46, 45
5 50, 55, 50 55, 56, 54, 53
6 61, 67, 61, 61 68, 61, 64 66
7 77, 70 77, 73 70, 72 78, 79, 71, 70, 76, 77
8 84, 86 81, 80, 86
9 90 98 91, 98 90, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 7 » Xổ số miền Nam 11-12-2021

TP. HCM
Mã: 12B7
Long An
Mã: 12K2
Bình Phước
Mã: 12K2-N21
Hậu Giang
Mã: K2T12
G8
14
84
94
19
G7
379
976
767
859
G6
6141
8729
2739
9948
3548
9585
1358
2714
4238
4334
1034
2126
G5
8531
0194
6860
2973
G4
54616
42966
51588
68724
78307
91474
72435
23611
37642
83190
95280
08353
16171
16835
66596
51519
04904
85699
78920
63083
68712
46672
81928
12510
02388
01063
25067
41553
G3
02103
72890
83943
06767
10007
30332
27583
18568
G2
29769
60078
77564
99254
G1
16857
18339
73077
55192
ĐB
748834
756726
658796
481072

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 03, 07 07, 04
1 16, 14 11 19, 12, 14 10, 19
2 24, 29 26 20 28, 26
3 34, 35, 31, 39 39, 35 32, 38 34, 34
4 41 43, 42, 48, 48
5 57 53 58 54, 53, 59
6 69, 66 67 64, 60, 67 68, 63, 67
7 74, 79 78, 71, 76 77 72, 72, 73
8 88 80, 85, 84 83 83, 88
9 90 90, 94 96, 96, 99, 94 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 7 » Xổ số miền Nam 04-12-2021

TP. HCM
Mã: 12A7
Long An
Mã: 12K1
Bình Phước
Mã: 12K1-N21
Hậu Giang
Mã: K1T12
G8
64
58
29
95
G7
364
738
886
442
G6
4951
6507
7051
1435
4247
6859
1615
6973
0345
8227
6578
0305
G5
4942
3516
6432
1844
G4
90321
55875
79307
34384
66632
99008
33725
96953
93754
90962
48634
51232
21519
57859
88105
27241
05843
55782
94724
41472
33097
73758
81314
32326
26785
78003
53827
20770
G3
86657
48511
88977
32238
86488
25660
09529
72724
G2
68572
09887
08636
89464
G1
34569
72114
52723
97195
ĐB
018204
448885
595167
127380

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 04, 07, 08, 07 05 03, 05
1 11 14, 19, 16 15 14
2 21, 25 23, 24, 29 29, 24, 26, 27, 27
3 32 38, 34, 32, 35, 38 36, 32
4 42 47 41, 43, 45 44, 42
5 57, 51, 51 53, 54, 59, 59, 58 58
6 69, 64, 64 62 67, 60 64
7 72, 75 77 72, 73 70, 78
8 84 85, 87 88, 82, 86 80, 85
9 97 95, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: