Hôm nay Thứ 3, ngày 20/04/2021

XSMN » XSMN Thứ 7 » Xổ số miền Nam 17-04-2021

TP. HCM
Mã: 4C7
Long An
Mã: 4K3
Bình Phước
Mã: 4K3-N21
Hậu Giang
Mã: K3T4
G8
72
48
34
74
G7
436
108
176
515
G6
7263
6038
1492
0491
7256
8031
8848
8211
6432
4295
1345
9608
G5
1447
9937
3739
5301
G4
67221
61957
62331
45474
35425
66489
83995
03115
13349
17942
18070
91523
13691
12447
20759
05931
75863
62773
68913
94426
26509
32989
86541
59595
87047
90733
27506
78628
G3
21253
63542
46372
85331
04797
52082
93042
88404
G2
30851
67044
70795
80815
G1
91036
80724
40932
12014
ĐB
601679
393629
952688
629901

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 08 09 01, 04, 06, 01, 08
1 15 13, 11 14, 15, 15
2 21, 25 29, 24, 23 26 28
3 36, 31, 38, 36 31, 37, 31 32, 31, 39, 32, 34 33
4 42, 47 44, 49, 42, 47, 48 48 42, 41, 47, 45
5 51, 53, 57 56 59
6 63 63
7 79, 74, 72 72, 70 73, 76 74
8 89 88, 82 89
9 95, 92 91, 91 95, 97 95, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 7 » Xổ số miền Nam 10-04-2021

TP. HCM
Mã: 4B7
Long An
Mã: 4K2
Bình Phước
Mã: 4K2-N21
Hậu Giang
Mã: K2T4
G8
11
83
96
77
G7
833
196
827
973
G6
6042
0354
9946
1092
8915
0924
8031
5526
7248
5242
0538
3706
G5
6185
5126
9148
8641
G4
91553
26545
39987
38269
07584
36917
80181
71414
29201
78461
24315
51764
40827
48945
86241
95129
77244
61099
88783
99428
60416
79693
89667
13895
48086
79759
46566
06802
G3
21235
69611
44825
58490
96967
20201
15567
57815
G2
90198
12839
64011
48292
G1
21834
73661
56379
40289
ĐB
481593
160815
545210
380130

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 01 01 02, 06
1 11, 17, 11 15, 14, 15, 15 10, 11, 16 15
2 25, 27, 26, 24 29, 28, 26, 27
3 34, 35, 33 39 31 30, 38
4 45, 42, 46 45 41, 44, 48, 48 41, 42
5 53, 54 59
6 69 61, 61, 64 67 67, 67, 66
7 79 73, 77
8 87, 84, 81, 85 83 83 89, 86
9 93, 98 90, 92, 96 99, 96 92, 93, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 7 » Xổ số miền Nam 03-04-2021

TP. HCM
Mã: 4A7
Long An
Mã: 4K1
Bình Phước
Mã: 4K1-N21
Hậu Giang
Mã: K1T4
G8
85
83
62
53
G7
946
080
964
132
G6
7690
3115
8099
4321
5159
8820
5619
9920
0237
0340
8228
0082
G5
0439
2296
1731
4212
G4
81086
36786
57920
93808
02194
54849
74208
33322
52090
72902
88452
25917
51207
36707
10963
46822
42728
45372
76336
93792
10858
40657
38473
25891
30596
21997
35369
24815
G3
58286
12340
17094
67874
55900
74896
16708
30429
G2
38492
88649
33572
19325
G1
03281
92534
62702
11040
ĐB
670845
376601
319644
671567

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 08, 08 01, 02, 07, 07 02, 00 08
1 15 17 19 15, 12
2 20 22, 21, 20 22, 28, 20 25, 29, 28
3 39 34 36, 31, 37 32
4 45, 40, 49, 46 49 44 40, 40
5 52, 59 58 57, 53
6 63, 64, 62 67, 69
7 74 72, 72 73
8 81, 86, 86, 86, 85 80, 83 82
9 92, 94, 90, 99 94, 90, 96 96, 92 91, 96, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 7 » Xổ số miền Nam 27-03-2021

Long An
Mã: 3K4
Bình Phước
Mã: 3K4-N21
Hậu Giang
Mã: K4T3
TP. HCM
Mã: 3D7
G8
70
33
68
61
G7
229
850
360
574
G6
3751
7361
8199
9248
0531
7720
4110
9955
3364
2670
2006
5292
G5
3781
4056
1624
3430
G4
23397
18304
44263
64238
21610
34131
67459
90200
75571
55659
24467
17072
48455
79862
48484
02739
67053
25744
25229
86680
73587
92874
82405
63219
16871
31765
20483
70325
G3
89847
47112
87469
78043
54392
49374
89948
42785
G2
54944
32327
31667
39118
G1
72539
86719
33461
88781
ĐB
090664
133310
654767
039862

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Long An Bình Phước Hậu Giang TP. HCM
0 04 00 05, 06
1 12, 10 10, 19 10 18, 19
2 29 27, 20 29, 24 25
3 39, 38, 31 31, 33 39 30
4 44, 47 43, 48 44 48
5 59, 51 59, 55, 56, 50 53, 55
6 64, 63, 61 69, 67, 62 67, 61, 67, 64, 60, 68 62, 65, 61
7 70 71, 72 74 74, 71, 70, 74
8 81 84, 80, 87 81, 85, 83
9 97, 99 92 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 7 » Xổ số miền Nam 20-03-2021

TP. HCM
Mã: 3C7
Long An
Mã: 3K3
Bình Phước
Mã: 3K3-N21
Hậu Giang
Mã: K3T3
G8
72
99
54
40
G7
273
460
283
156
G6
0090
2319
7055
8934
2531
0623
2152
1056
6968
8672
7019
1520
G5
6653
2784
4449
4891
G4
95177
68940
70696
01334
43228
38433
29684
28424
60882
45245
69644
03613
74465
44503
86311
85075
33806
02130
59725
39507
28418
92612
21425
95243
00339
61051
32446
86923
G3
02017
71590
88220
85044
94139
40172
43468
66306
G2
14895
08962
68387
69973
G1
75058
87587
64405
03940
ĐB
701332
042869
888196
570766

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 03 05, 06, 07 06
1 17, 19 13 11, 18 12, 19
2 28 20, 24, 23 25 25, 23, 20
3 32, 34, 33 34, 31 39, 30 39
4 40 44, 45, 44 49 40, 43, 46, 40
5 58, 53, 55 52, 56, 54 51, 56
6 69, 62, 65, 60 68 66, 68
7 77, 73, 72 72, 75 73, 72
8 84 87, 82, 84 87, 83
9 95, 90, 96, 90 99 96 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 7 » Xổ số miền Nam 13-03-2021

TP. HCM
Mã: 3B7
Long An
Mã: 3K2
Bình Phước
Mã: 3K2-N21
Hậu Giang
Mã: K2T3
G8
65
48
47
18
G7
279
480
493
654
G6
1642
9437
4511
4689
2248
3131
8937
5951
7436
6173
3395
9885
G5
5600
7806
8732
4770
G4
35406
45590
79501
66088
92358
01473
35276
48475
18486
87966
62516
77543
85579
55980
89511
34813
07518
89769
86750
45936
48302
59507
43286
99189
36814
22604
99066
97695
G3
26255
74490
21318
20966
42605
42108
38656
54722
G2
15884
21283
35713
05393
G1
62636
88427
18665
92831
ĐB
320441
925877
077209
676757

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 06, 01, 00 06 09, 05, 08, 02 07, 04
1 11 18, 16 13, 11, 13, 18 14, 18
2 27 22
3 36, 37 31 36, 32, 37, 36 31
4 41, 42 43, 48, 48 47
5 55, 58 50, 51 57, 56, 54
6 65 66, 66 65, 69 66
7 73, 76, 79 77, 75, 79 70, 73
8 84, 88 83, 86, 80, 89, 80 86, 89, 85
9 90, 90 93 93, 95, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 7 » Xổ số miền Nam 06-03-2021

TP. HCM
Mã: 3A7
Long An
Mã: 3K1
Bình Phước
Mã: 3K1-N21
Hậu Giang
Mã: K1T3
G8
55
48
27
93
G7
862
990
166
461
G6
8323
7793
1281
7083
0237
1185
1048
3738
0059
2627
5870
4229
G5
7477
8912
9509
5687
G4
97704
43421
23511
13149
41374
55624
84772
95963
90163
93639
54091
35164
15040
71634
41029
13242
07549
95809
17559
90656
88093
09850
06919
84566
46753
72089
48399
20896
G3
15118
06547
76651
07070
45543
30845
35762
81871
G2
08668
26380
75802
78517
G1
63633
95650
10409
75378
ĐB
514750
777809
452301
269792

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 04 09 01, 09, 02, 09, 09
1 18, 11 12 17, 19
2 21, 24, 23 29, 27 27, 29
3 33 39, 34, 37 38
4 47, 49 40, 48 43, 45, 42, 49, 48
5 50, 55 50, 51 59, 56, 59 50, 53
6 68, 62 63, 63, 64 66 62, 66, 61
7 74, 72, 77 70 78, 71, 70
8 81 80, 83, 85 89, 87
9 93 91, 90 93 92, 99, 96, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 7 » Xổ số miền Nam 27-02-2021

TP. HCM
Mã: 2D7
Long An
Mã: 2K4
Bình Phước
Mã: 2K4-N21
Hậu Giang
Mã: K4T2
G8
29
75
48
08
G7
895
680
340
467
G6
6967
1703
2465
1260
3942
5695
2482
3935
4678
3120
6292
8795
G5
6721
7375
1031
6384
G4
54111
93144
16876
92829
55975
90172
80837
45853
45973
82323
15159
00957
03089
37487
77650
03906
79482
53043
39522
25157
52655
83585
54952
27402
89752
96628
08551
66335
G3
04049
73555
95117
49526
66764
24561
39643
25731
G2
41254
32555
55284
97011
G1
22578
11942
55239
90932
ĐB
376616
612652
150476
732534

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 03 06 02, 08
1 16, 11 17 11
2 29, 21, 29 26, 23 22 28, 20
3 37 39, 31, 35 34, 32, 31, 35
4 49, 44 42, 42 43, 40, 48 43
5 54, 55 52, 55, 53, 59, 57 50, 57, 55 52, 52, 51
6 67, 65 60 64, 61 67
7 78, 76, 75, 72 73, 75, 75 76, 78
8 89, 87, 80 84, 82, 82 85, 84
9 95 95 92, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: