Hôm nay Thứ 3, ngày 19/01/2021

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 15-01-2021

Vĩnh Long
Mã: 42VL03
Bình Dương
Mã: 01KS03
Trà Vinh
Mã: 30TV03
G8
69
39
61
G7
747
664
621
G6
5111
9371
7488
0583
4107
2687
3046
3563
9737
G5
5605
6515
5696
G4
94639
56524
07188
34311
59713
29579
29817
39607
30434
74026
25253
06545
29716
94949
99186
56436
13968
54128
12763
08189
00807
G3
53878
32267
60646
25991
48021
43255
G2
69294
27704
47614
G1
56178
80023
01440
ĐB
753821
373408
295088

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 05 08, 04, 07, 07 07
1 11, 13, 17, 11 16, 15 14
2 21, 24 23, 26 21, 28, 21
3 39 34, 39 36, 37
4 47 46, 45, 49 40, 46
5 53 55
6 67, 69 64 68, 63, 63, 61
7 78, 78, 79, 71
8 88, 88 83, 87 88, 86, 89
9 94 91 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 08-01-2021

Vĩnh Long
Mã: 42VL02
Bình Dương
Mã: 01KS02
Trà Vinh
Mã: 30TV02
G8
70
28
54
G7
499
181
521
G6
6788
1402
5011
0362
1689
6164
9168
3311
7063
G5
7517
7732
3164
G4
68758
46179
80092
05586
55590
53294
35591
41873
57934
18686
60017
98923
34649
15181
55300
30923
40485
14652
45643
10363
68733
G3
18568
60461
68504
66408
61690
24666
G2
25726
37030
94411
G1
98989
03809
55139
ĐB
646698
123951
559616

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02 09, 04, 08 00
1 17, 11 17 16, 11, 11
2 26 23, 28 23, 21
3 30, 34, 32 39, 33
4 49 43
5 58 51 52, 54
6 68, 61 62, 64 66, 63, 64, 68, 63
7 79, 70 73
8 89, 86, 88 86, 81, 89, 81 85
9 98, 92, 90, 94, 91, 99 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 01-01-2021

Vĩnh Long
Mã: 42VL01
Bình Dương
Mã: 01KS01
Trà Vinh
Mã: 30TV01
G8
75
07
00
G7
972
854
862
G6
2535
3415
5888
3747
4111
9006
0012
0912
8126
G5
9070
5161
0128
G4
74391
52329
22843
20521
46477
69086
83924
98181
84147
82615
40420
37220
53884
31537
36098
52645
83100
22666
13793
48132
27808
G3
57169
67303
70481
86230
52507
33321
G2
16524
26344
10979
G1
00806
12524
16504
ĐB
145743
092730
017444

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 06, 03 06, 07 04, 07, 00, 08, 00
1 15 15, 11 12, 12
2 24, 29, 21, 24 24, 20, 20 21, 28, 26
3 35 30, 30, 37 32
4 43, 43 44, 47, 47 44, 45
5 54
6 69 61 66, 62
7 77, 70, 72, 75 79
8 86, 88 81, 81, 84
9 91 98, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 25-12-2020

Vĩnh Long
Mã: 41VL52
Bình Dương
Mã: 12KS52
Trà Vinh
Mã: 29TV52
G8
82
72
03
G7
793
093
429
G6
0621
6250
9024
0303
5823
7979
6254
0164
5095
G5
5182
6347
8528
G4
27590
81053
96917
37652
44439
27487
14944
41775
72176
95193
04926
45322
68073
28735
32582
32052
29456
59358
43793
05722
93957
G3
43519
19270
85926
89883
22425
14628
G2
71983
30105
66201
G1
19210
45043
86666
ĐB
381510
522104
203884

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 04, 05, 03 01, 03
1 10, 10, 19, 17
2 21, 24 26, 26, 22, 23 25, 28, 22, 28, 29
3 39 35
4 44 43, 47
5 53, 52, 50 52, 56, 58, 57, 54
6 66, 64
7 70 75, 76, 73, 79, 72
8 83, 87, 82, 82 83 84, 82
9 90, 93 93, 93 93, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 18-12-2020

Vĩnh Long
Mã: 41VL51
Bình Dương
Mã: 12KS51
Trà Vinh
Mã: 29TV51
G8
35
42
58
G7
256
018
925
G6
3850
3180
8164
0906
4158
3374
1070
3150
3690
G5
3930
1233
6806
G4
77111
40949
29121
00300
46442
91423
13245
64446
48155
33198
10972
08661
92657
41923
06042
96880
45286
62128
65589
54164
83526
G3
31269
95940
80355
18892
17483
70446
G2
98311
83089
46868
G1
21726
83401
02975
ĐB
596860
840599
052805

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00 01, 06 05, 06
1 11, 11 18
2 26, 21, 23 23 28, 26, 25
3 30, 35 33
4 40, 49, 42, 45 46, 42 46, 42
5 50, 56 55, 55, 57, 58 50, 58
6 60, 69, 64 61 68, 64
7 72, 74 75, 70
8 80 89 83, 80, 86, 89
9 99, 92, 98 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 11-12-2020

Vĩnh Long
Mã: 41VL50
Bình Dương
Mã: 12KS50
Trà Vinh
Mã: 29TV50
G8
65
37
97
G7
719
871
248
G6
3855
4729
6085
7593
8739
2650
3535
8313
0408
G5
0841
3985
4654
G4
91452
58043
44654
89905
87973
80549
47827
90655
75408
92354
42801
19562
00311
18722
68403
36366
85255
43284
29319
99390
18548
G3
17110
23891
77512
90228
93362
68264
G2
16769
76871
23777
G1
47565
51574
24149
ĐB
296215
626507
352503

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 05 07, 08, 01 03, 03, 08
1 15, 10, 19 12, 11 19, 13
2 27, 29 28, 22
3 39, 37 35
4 43, 49, 41 49, 48, 48
5 52, 54, 55 55, 54, 50 55, 54
6 65, 69, 65 62 62, 64, 66
7 73 74, 71, 71 77
8 85 85 84
9 91 93 90, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 04-12-2020

Vĩnh Long
Mã: 41VL49
Bình Dương
Mã: 12KS49
Trà Vinh
Mã: 29TV49
G8
15
06
31
G7
720
018
221
G6
0199
7577
6966
3463
4889
0145
7441
1705
1426
G5
9523
5735
5688
G4
18513
98884
41148
86498
97905
19833
22139
92090
78486
46716
88053
52767
91263
67922
72213
66224
94569
30157
26964
68871
08248
G3
64265
20653
45727
80649
04945
59361
G2
52541
08607
45767
G1
35199
47281
02342
ĐB
327742
466967
503261

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 05 07, 06 05
1 13, 15 16, 18 13
2 23, 20 27, 22 24, 26, 21
3 33, 39 35 31
4 42, 41, 48 49, 45 42, 45, 48, 41
5 53 53 57
6 65, 66 67, 67, 63, 63 61, 67, 61, 69, 64
7 77 71
8 84 81, 86, 89 88
9 99, 98, 99 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 27-11-2020

Vĩnh Long
Mã: 41VL48
Bình Dương
Mã: 11KS48
Trà Vinh
Mã: 29TV48
G8
65
28
45
G7
487
204
814
G6
5913
3635
8638
1274
1638
7379
4137
3664
4430
G5
7492
0883
2301
G4
95020
13415
17563
48539
06065
83658
55974
54414
48188
80991
58353
86240
47127
39750
60773
92706
62454
66745
31097
24306
73756
G3
24824
85966
95102
06837
51250
68525
G2
39255
03657
82324
G1
36746
88337
07401
ĐB
952289
333382
084831

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02, 04 01, 06, 06, 01
1 15, 13 14 14
2 24, 20 27, 28 24, 25
3 39, 35, 38 37, 37, 38 31, 37, 30
4 46 40 45, 45
5 55, 58 57, 53, 50 50, 54, 56
6 66, 63, 65, 65 64
7 74 74, 79 73
8 89, 87 82, 88, 83
9 92 91 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: