Hôm nay Thứ 2, ngày 18/10/2021

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 02-07-2021

Vĩnh Long
Mã: 42VL27
Bình Dương
Mã: 07KS27
Trà Vinh
Mã: 30TV27
G8
04
87
87
G7
028
360
880
G6
1610
7245
0064
3648
3821
1918
1764
6482
3223
G5
4198
7120
3356
G4
71239
29750
01939
21431
29591
93311
31169
09130
75334
63187
85023
19722
21415
96866
27207
93201
69866
63367
60709
06017
58528
G3
83657
09203
53302
26287
59196
49426
G2
92989
46311
12941
G1
94484
64473
94454
ĐB
065068
922293
531312

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 03, 04 02 07, 01, 09
1 11, 10 11, 15, 18 12, 17
2 28 23, 22, 20, 21 26, 28, 23
3 39, 39, 31 30, 34
4 45 48 41
5 57, 50 54, 56
6 68, 69, 64 66, 60 66, 67, 64
7 73
8 84, 89 87, 87, 87 82, 80, 87
9 91, 98 93 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 25-06-2021

Vĩnh Long
Mã: 42VL26
Bình Dương
Mã: 06KS26
Trà Vinh
Mã: 30TV26
G8
90
76
80
G7
916
310
553
G6
7670
1916
8979
3303
7357
0416
1829
6039
0350
G5
0788
6678
1848
G4
21647
82688
13801
04795
42537
80497
04969
74495
93691
30603
99304
91370
17398
46935
65566
27185
48332
68600
98996
02065
53130
G3
22886
79740
80606
46367
60771
56060
G2
25022
36389
91112
G1
58240
76674
24143
ĐB
823143
187649
707542

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01 06, 03, 04, 03 00
1 16, 16 16, 10 12
2 22 29
3 37 35 32, 30, 39
4 43, 40, 40, 47 49 42, 43, 48
5 57 50, 53
6 69 67 60, 66, 65
7 70, 79 74, 70, 78, 76 71
8 86, 88, 88 89 85, 80
9 95, 97, 90 95, 91, 98 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 18-06-2021

Vĩnh Long
Mã: 42VL25
Bình Dương
Mã: 06KS25
Trà Vinh
Mã: 30TV25
G8
17
49
14
G7
875
998
682
G6
9795
2437
6136
8506
7431
9707
4382
2304
9015
G5
6050
6521
9004
G4
49737
83004
90300
24023
84291
93949
14718
37042
19536
85606
96009
65009
51174
66885
86876
63714
24839
14157
89783
70727
46330
G3
51540
91298
08560
55737
16084
47507
G2
17822
52769
68405
G1
78044
74954
26342
ĐB
132596
156167
829097

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 04, 00 06, 09, 09, 06, 07 05, 07, 04, 04
1 18, 17 14, 15, 14
2 22, 23 21 27
3 37, 37, 36 37, 36, 31 39, 30
4 44, 40, 49 42, 49 42
5 50 54 57
6 67, 69, 60
7 75 74 76
8 85 84, 83, 82, 82
9 96, 98, 91, 95 98 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 11-06-2021

Vĩnh Long
Mã: 42VL24
Bình Dương
Mã: 06KS24
Trà Vinh
Mã: 30TV24
G8
29
61
32
G7
374
982
667
G6
2761
1878
2220
8143
5461
4099
6581
4868
9906
G5
3344
2454
8624
G4
08872
78016
30602
77643
53634
77481
76311
37064
61642
60317
77071
10506
87233
63294
59909
47076
87815
86377
83296
88877
95094
G3
80746
91181
85893
47387
07504
05889
G2
68021
64161
05557
G1
48743
85642
22604
ĐB
754874
547575
052296

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02 06 04, 04, 09, 06
1 16, 11 17 15
2 21, 20, 29 24
3 34 33 32
4 43, 46, 43, 44 42, 42, 43
5 54 57
6 61 61, 64, 61, 61 68, 67
7 74, 72, 78, 74 75, 71 76, 77, 77
8 81, 81 87, 82 89, 81
9 93, 94, 99 96, 96, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 04-06-2021

Vĩnh Long
Mã: 42VL23
Bình Dương
Mã: 06KS23
Trà Vinh
Mã: 30TV23
G8
71
35
10
G7
598
133
319
G6
1545
9070
5344
2203
5540
2962
1093
6532
9835
G5
8613
8943
7752
G4
45717
51161
37387
71945
31828
02831
15303
03017
17102
13986
00442
70537
57715
30785
53616
38448
81294
74023
80294
80672
24277
G3
43677
38365
79982
91701
79215
58868
G2
91489
12588
65952
G1
65567
12455
10169
ĐB
742628
624597
548226

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 03 01, 02, 03
1 17, 13 17, 15 15, 16, 19, 10
2 28, 28 26, 23
3 31 37, 33, 35 32, 35
4 45, 45, 44 42, 43, 40 48
5 55 52, 52
6 67, 65, 61 62 69, 68
7 77, 70, 71 72, 77
8 89, 87 88, 82, 86, 85
9 98 97 94, 94, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 28-05-2021

Vĩnh Long
Mã: 42VL22
Bình Dương
Mã: 05KS22
Trà Vinh
Mã: 30TV22
G8
65
09
96
G7
607
660
793
G6
9078
5046
1127
3365
3500
2949
7671
2875
8418
G5
9224
0437
6603
G4
28043
43111
21464
04902
49135
54307
43093
50927
19619
31199
65217
92343
64008
69647
23845
83288
98317
22828
91880
14897
12143
G3
51400
83330
13616
05270
61714
61646
G2
37093
73169
47542
G1
06499
72438
42348
ĐB
150365
025441
080453

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00, 02, 07, 07 08, 00, 09 03
1 11 16, 19, 17 14, 17, 18
2 24, 27 27 28
3 30, 35 38, 37
4 43, 46 41, 43, 47, 49 48, 42, 46, 45, 43
5 53
6 65, 64, 65 69, 65, 60
7 78 70 71, 75
8 88, 80
9 99, 93, 93 99 97, 93, 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 21-05-2021

Bình Dương
Mã: 05KS21
Trà Vinh
Mã: 30TV21
Vĩnh Long
Mã: 42VL21
G8
83
73
76
G7
306
434
286
G6
8373
6343
7153
0415
6928
1636
9933
3964
7447
G5
8279
0726
0719
G4
78430
70752
86598
45351
02295
88171
44232
77430
13077
08135
62017
09778
63604
30768
13129
23084
08840
16765
06312
73079
28635
G3
22792
42444
15543
60144
26276
91037
G2
76194
06494
89240
G1
90695
59443
72396
ĐB
727533
090253
579595

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 06 04
1 17, 15 12, 19
2 26, 28 29
3 33, 30, 32 30, 35, 36, 34 37, 35, 33
4 44, 43 43, 43, 44 40, 40, 47
5 52, 51, 53 53
6 68 65, 64
7 71, 79, 73 77, 78, 73 76, 79, 76
8 83 84, 86
9 95, 94, 92, 98, 95 94 95, 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 14-05-2021

Vĩnh Long
Mã: 42VL20
Bình Dương
Mã: 05KS20
Trà Vinh
Mã: 30TV20
G8
42
65
80
G7
658
395
596
G6
8509
9237
9299
9052
2570
2847
7723
7108
2905
G5
8430
2736
4124
G4
51375
68532
05784
12198
17589
05463
23899
76425
63457
68077
65103
18261
51833
23028
75579
69251
19064
24861
69777
94185
03372
G3
57802
60878
57469
79825
18345
98496
G2
75129
43137
32502
G1
34817
62370
38817
ĐB
831978
873650
797127

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02, 09 03 02, 08, 05
1 17 17
2 29 25, 25, 28 27, 24, 23
3 32, 30, 37 37, 33, 36
4 42 47 45
5 58 50, 57, 52 51
6 63 69, 61, 65 64, 61
7 78, 78, 75 70, 77, 70 79, 77, 72
8 84, 89 85, 80
9 98, 99, 99 95 96, 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: