Hôm nay Thứ 3, ngày 05/07/2022

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 01-07-2022

Vĩnh Long
Mã: 43VL26
Bình Dương
Mã: 07K26
Trà Vinh
Mã: 31TV26
G8
60
55
29
G7
354
847
628
G6
7186
0658
6451
7239
3261
3420
7534
1877
0320
G5
8543
8577
7427
G4
24693
54304
41100
28041
17896
40833
75326
73165
22447
26284
89839
04010
75916
02621
57919
29000
07763
21097
58287
06733
75190
G3
80540
93433
67192
65832
29367
43944
G2
69183
91358
46118
G1
61782
22838
97878
ĐB
242578
996421
051023

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 04, 00 00
1 10, 16 18, 19
2 26 21, 21, 20 23, 27, 20, 28, 29
3 33, 33 38, 32, 39, 39 33, 34
4 40, 41, 43 47, 47 44
5 58, 51, 54 58, 55
6 60 65, 61 67, 63
7 78 77 78, 77
8 82, 83, 86 84 87
9 93, 96 92 97, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 24-06-2022

Vĩnh Long
Mã: 43VL25
Bình Dương
Mã: 06K25
Trà Vinh
Mã: 31TV25
G8
29
14
83
G7
544
101
916
G6
1694
8493
8738
6988
4386
7319
6616
0762
1394
G5
9063
3535
2325
G4
91458
14307
83394
68317
62301
89178
85993
33982
90916
40327
88014
65365
54072
02773
24153
96792
77875
17125
74955
54645
02515
G3
85241
15965
82924
78594
81721
67606
G2
04106
40422
93955
G1
71964
92717
29553
ĐB
431608
108205
177254

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 08, 06, 07, 01 05, 01 06
1 17 17, 16, 14, 19, 14 15, 16, 16
2 29 22, 24, 27 21, 25, 25
3 38 35
4 41, 44 45
5 58 54, 53, 55, 53, 55
6 64, 65, 63 65 62
7 78 72, 73 75
8 82, 88, 86 83
9 94, 93, 94, 93 94 92, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 17-06-2022

Vĩnh Long
Mã: 43VL24
Bình Dương
Mã: 06K24
Trà Vinh
Mã: 31TV24
G8
69
74
37
G7
304
692
818
G6
4614
7926
0708
8799
7813
4322
1898
5841
7470
G5
7745
9179
3737
G4
86337
20282
17592
53947
19957
33558
88395
45770
36049
85885
60888
33865
30401
16510
23896
92793
15291
01158
26362
06972
59681
G3
74366
78094
11006
93358
59579
18291
G2
00149
75063
58057
G1
44414
82578
33982
ĐB
645326
849019
521241

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 08, 04 06, 01
1 14, 14 19, 10, 13 18
2 26, 26 22
3 37 37, 37
4 49, 47, 45 49 41, 41
5 57, 58 58 57, 58
6 66, 69 63, 65 62
7 78, 70, 79, 74 79, 72, 70
8 82 85, 88 82, 81
9 94, 92, 95 99, 92 91, 96, 93, 91, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 10-06-2022

Vĩnh Long
Mã: 43VL22
Bình Dương
Mã: 06K23
Trà Vinh
Mã: 31TV23
G8
79
73
93
G7
965
438
375
G6
7056
5195
1836
2652
1618
0597
0151
7666
8931
G5
0573
7629
9735
G4
43782
33434
16496
65993
21798
57973
02362
90243
93793
88576
98790
27609
52081
10308
48698
45800
64819
58116
17978
46740
50119
G3
18588
66095
02214
89743
07149
22741
G2
89045
75773
96904
G1
83069
24246
49218
ĐB
755513
755621
524019

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 09, 08 04, 00
1 13 14, 18 19, 18, 19, 16, 19
2 21, 29
3 34, 36 38 35, 31
4 45 46, 43, 43 49, 41, 40
5 56 52 51
6 69, 62, 65 66
7 73, 73, 79 73, 76, 73 78, 75
8 88, 82 81
9 95, 96, 93, 98, 95 93, 90, 97 98, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 03-06-2022

Vĩnh Long
Mã: 43VL22
Bình Dương
Mã: 06K22
Trà Vinh
Mã: 31TV22
G8
19
34
40
G7
747
469
538
G6
9314
6826
8537
1765
8406
6489
3704
6451
1698
G5
2412
9959
6324
G4
12658
41002
89756
02555
97700
13562
80174
08283
18735
58437
25270
11311
41507
54035
21282
45629
57898
94736
78967
49620
69251
G3
41528
99804
93308
32109
14905
15181
G2
01217
71997
45838
G1
95975
48030
54775
ĐB
961258
100164
454635

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 04, 02, 00 08, 09, 07, 06 05, 04
1 17, 12, 14, 19 11
2 28, 26 29, 20, 24
3 37 30, 35, 37, 35, 34 35, 38, 36, 38
4 47 40
5 58, 58, 56, 55 59 51, 51
6 62 64, 65, 69 67
7 75, 74 70 75
8 83, 89 81, 82
9 97 98, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 27-05-2022

Vĩnh Long
Mã: 43VL21
Bình Dương
Mã: 05K21
Trà Vinh
Mã: 31TV21
G8
08
79
43
G7
416
994
019
G6
1960
6807
8855
7683
1750
4399
0695
8907
3670
G5
8202
5163
9194
G4
59099
30162
25926
26160
87403
34114
45979
83674
43933
28016
40662
65336
02893
66989
68554
96752
89234
74785
54458
43234
13948
G3
13703
36009
92554
42920
90511
40726
G2
62448
80048
90361
G1
87631
15708
79892
ĐB
807337
993153
045852

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 03, 09, 03, 02, 07, 08 08 07
1 14, 16 16 11, 19
2 26 20 26
3 37, 31 33, 36 34, 34
4 48 48 48, 43
5 55 53, 54, 50 52, 54, 52, 58
6 62, 60, 60 62, 63 61
7 79 74, 79 70
8 89, 83 85
9 99 93, 99, 94 92, 94, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 20-05-2022

Vĩnh Long
Mã: 43VL20
Bình Dương
Mã: 05K20
Trà Vinh
Mã: 31TV20
G8
20
71
19
G7
502
438
487
G6
4611
9974
9091
0983
6249
7830
6567
8375
8188
G5
8348
1112
0292
G4
42667
83446
06131
00686
57677
25149
46392
66470
41167
86126
75494
57277
11258
54945
49282
69055
46105
76463
93901
77634
96864
G3
09848
52945
33472
89414
46283
33278
G2
18967
24311
53338
G1
95472
73063
89676
ĐB
521232
492297
058785

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02 05, 01
1 11 11, 14, 12 19
2 20 26
3 32, 31 30, 38 38, 34
4 48, 45, 46, 49, 48 45, 49
5 58 55
6 67, 67 63, 67 63, 64, 67
7 72, 77, 74 72, 70, 77, 71 76, 78, 75
8 86 83 85, 83, 82, 88, 87
9 92, 91 97, 94 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 13-05-2022

Vĩnh Long
Mã: 43VL19
Bình Dương
Mã: 05K19
Trà Vinh
Mã: 31TV19
G8
01
08
45
G7
087
851
969
G6
6915
7943
0633
9450
0756
5066
8362
9255
4462
G5
7424
0069
1753
G4
53403
37599
75683
94023
10834
48433
33838
64122
02005
85981
66909
16722
62491
61035
67531
82468
95536
86312
35784
68006
03972
G3
36158
46976
92051
32259
77229
38654
G2
35291
02139
99687
G1
19498
81216
24043
ĐB
500767
391426
918861

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 03, 01 05, 09, 08 06
1 15 16 12
2 23, 24 26, 22, 22 29
3 34, 33, 38, 33 39, 35 31, 36
4 43 43, 45
5 58 51, 59, 50, 56, 51 54, 53, 55
6 67 69, 66 61, 68, 62, 62, 69
7 76 72
8 83, 87 81 87, 84
9 98, 91, 99 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: